Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EAGLE INSURANCE OFFICE, TKWY ACT Y SEN EDO. LLUNDAIN. :y Manteision a ,,ir' yn y dd!oge1fa uchod j" sydd ?ynwysedig yn Ntt?pdigafth y Rhent 0 un rbyw »yi7 leU hNaan erp'H a l<>sg»r gan Dan, ac yn !e<had () r dc <S?? f?an o'r Wobr (Premium) a elir,yuarferol i ?yttd-d.uef.u)!. Gwneir yn dda gollcd trwy Lcched. [ ]lIgol[ediad B I)W]£ ( Life Insurance) ar dilerau RhegNmol. cdllewyddir pob ygrifen Ddiogeliad (Policy) a dderfydd 25aiil o FatVftti, o town pymtiiegdiwrnod ar 01 hynny. OORUCIIVVtLWYR, Ir, David J enkin, A.rgr;iffydd y Papurhwn; Mr. Lewis Oavis, PerjysieHt^^hfrgele. ■ -HALM DC i LEAD SOLOMON. '-T Ma yn' n?ntwg fod amryw anhwylderau'r -I. corir dynol ya cac! cu magu g:tn afradlonrwydd vn «nser ieuenctyd, a thrweiUliad -gwarta«s o'r rlieolatt ag y )ni\e CiUliiicD yn eu nodi allaii er. diogelwdi iechyd, ac er ♦josod sylfaeu iiii"s dednvydd, yûa¡; ansawùd -ref a Cbadarn. N id yw beJJ.dliJlwlIlcchyu yn cael eu colli yu n jg y riiae prodadau poniii* yn dangos eugwerth; ar *y«ddefydd annedw-ydd ya edrycit o'i amgylch, yn rhy ami, c"ti! yn ofer am fuddion adwelliaut. !)iy-S>)iamon, o yn ■cymmcradwyo ci D l A L kf G l LEAD i hav/b o r rhai ag y mae ?8^a\vdd en cyrit' wedi adfoilio 0 achos angiiallineb menu JeUenctYd, a'r h'ill rai sydd S'u geivynion yn liin o acho Waiver o fyfyrio, nen ymarfer gormoild a g.virawd ( npiriis) rtytion, tea, lieu goffce, ya gystal ag i'r rhai ydd wedi kin,tnai.i trwy. Isir breswyiio mewn ardaloedà twytnion ac Miach; viA mhob un o'r ç yfrpv amgylchiadau -fe dry allan yn feld-ygiaiaeth mwyaf edeitliiol, gan dynau y g.-wynion It); oeddyut wedi llaesu, a cliryfaii a hywiocau ansaudd y Porff. Y? amrywiot anhw?lderau perthynol i'r rbyw de? r/a;r ?? addotaut yn dd?yfrwn? dtm ?wdurdod \r:idtprtdd ?'.n; ac y mae ii?wpr o bendptigp?tu cyf) ifoi wdi proti ei ?d yr ycawan?gt?d mcddy?oi ?urau i'r bwrdd ymdrwsio a ?rddaK.utt erioed ag of; i gyfnerthu'r ysbr?'d?cdd adfVil- "tiig, chw?lu d.u!ur y pen, hurtr?ydd, a Hcsgedd; ac wrth ?'cuhywiog?yddhyhyd, ac ymiid ymaith dryrnfrydedd, ?Ma"ynrn.)dd:'cy.uran<-rthi'rh<iil.dt-? Y ilu o gn-fyd?utrymtrydot ag ?,n c,studtlio'r cor< t, yno? dan yr cnw Atthwyidcrau ? nyuo!,yw'r achosion ^»nai () mvnoldeb dyaion ag svdd yn amddiiaid o iechyd. X m? r dunwy!dl-mu hyn ya dci)Haw o'r fatn amrywiaetb tmiyn?oL? c;.yd-M.-t'!oI o ach<?n fe! y byddai yn an- ?s,bt,pcbyoda,hyny ya wastd vn a?curh.-idiu!, i'\ Swl 1 Ur 1 ae.hzll ??' "y'?. ?"? ??'"4? fe dweII' ac fedpnnhr fu luilei"iwu Yn rhy dda, iii ?!iih ??.  c?itbhm t!yn,g.-)lh- hion.^iryw; ',Lz;ir,yt'cr y,r hyn,seliir f-hsjn 'V y lu^rw i?r ^vvir, na ehafwytl uut-?dyg- U?Ui enwd y" rha?n sr, neu yn f?? clodtawr a?ci l "? C??/?L B.iLM of GiLEAD, y ?r. "?UnL!? UAK? )?. Y macUawpr < g\v('ni.:d?u a?ymmcmsattt 1p i > > wedi cit hrgr;liruyn mhob pa?ur n;vyddiu? yu de) eranne?ac?'r r?tudjicd)? i inarf r, a 'I I'au yu y ancr o teddy?iniacth, yr hwn sydd mor odidog vn ?CtH; :achad ?-w\a?i incw ii pob acho o nycndud. ? mac tyb yn t?yn? fed I.gewyiianvi yn fwy Ç,t!cdiu yn LWW¡J yn HhT u:? y huout ar un aiuscr araB, a Mi'oduitr hyn yn bcaaf i'r ?'? ntudd hunan fwynaad sydd yn 1\) nt, y? yr amieroedd glod jestgar by n. V mae yn v, iridn- ?'d?er??upabcnaTyryH'adawtnnnddiwi'thsyinIedd.i "ymhpdn?dpr yn Clii H?niaeU), a pha twyat a aberthom « ^^v^riad;,«i iachus i'ranw?ithganvch a??ydd va cyilfyned i(lilluaiefl, itiwyaf gk?d fydd pRaith pot) cyktlwr- "ad '?'??ys''? yn gwanau egui'r corR' Y mac aahwyl- g,? !.U! ) gevVyAau yn ddvpwyddiadt)! rrddauryw (gwrryw a f ftwabaiiiaetii liyn yn unig, eu bod (",n%vi,r)-w a ltU.fJll'atdáo [¡crwydd t.v!lerwch ansawdd eu cyrif a'u duH '\)1I'f¡wh,O fyw, yn fwy ami a Ilyrnig nag yn y rhrw araB, \cnly;;m"r gvrondid \n yr ansawdd ewynawl, oc:t n! yn rhy ?y??.tnat't-(-((hbi?yddynynatJ!' ryw, a gornioddau I :;)t11.yH -6 v H?jt. \r<uwydd m?yat cytt'redin o'r an- Cp1') r hWIl y? ofu an?au yn haran? yr hwn sydd yn feul'V, ,rwy'r ammn!d "wyna?I a'i c?'i?tiau diHystt- ioM iie yli cytillyi-fli ? ,Vl ?'y'??' S-?" ='? '"? ahfvhc?'d, ac yn cynhyrfu ??''?"" ""?y<?' ar?wydiM o 'ddychryn ac anobaith! 4 t-< ? ?.?'ydd tt?n y tnae tn'?.?dd ?ed?sy?aiu yn abertiiau > n y^d.i losmair, yr hyn sydd yn ewneuthur y ?{?j"????????'? dan ei ????'?<'?' YH an'ynad, yn «i i U-ad«'i > ?? Vt:'t'! ',1 "? ?" "?ncdd?at',Yn dueddoi i rfd(? oddivrth 4tn ) ?..?t -'??"?' a hyn y?'r ??w.n pa ham y ..M ? ? ?? ? ?" c?-t t,ndd <?di?nh un feddyRiniaeth, am tn t'f .i IL i r'^1'1 <li?0n' lym •t"i ,M-*S «a!fo .uav^idluyv11 f1'fiiaith priod.ol. r VV /• ( ?' ?</??:u?!tYd:nar<? hwn y?'rfcd?y? ?hi t ? ?"dtws ac eifciUiiol a gafwyd «'rioed at au- ???(m )< ?vzxii a1. cortf, ?wendidg'd?g, "?" wendU y?"yd, crvudou 'a iiiilxiiti?i- n?ddwl, ???'? ? ?""?'? CM??), a ph«h aahwytder a.rl ag W? ?'-X'"m?ddtnrhn-st.td r ansa" dd ewynawl, y rhai yn Y'?i Vitt ,3.6I (ii-,Ag fuchedd, a h? ???'ang(.nrh.(!tamf.c.!?d, g)(.t!d.-st, bywydt?- IY ?t, al:> myfT"'<Lr y nt,?r ?'Y/M! Ba?M hwn ?? '??'f'?ditt uyn ?ttr?in.d ? cHa.a. adfe.-iad<d, a gdli ) n ?"?' ?fy  y r calfaeliadau ?.?dd I ei* g??fi?f ) 11??l'iti tik Y t-all?iciiatli,,u a ?.1i?ddvgol aiii,13 ei-i(,d, fe, )Cilditilit)ll i ^wc i?in ?n byw yH yt.urt<'yrnM, ifendithi?rdyddy (,Yti?nit,ryA y m(cldyginiadh rhyfeddol hwo, Vj" «?yn:iu t.endttt.n«n ?chyd, y rhai raewu modd aingen ;???M't ?'d Wfdi ?vrt'oo! r1t«'dd yu auau?ctuL yu aberlh- ;»urJ- ^gh all iheb bore ieuei ctyd. ? mae haae.-ion o'r Iwerddon, yr India Ddwyreiniol ?????"iot, Germany, Jhnnbu?h, Bei-lin*' llt)li"a. ?????M?rica, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai oil a ^>«'>"Rin J,\J tnnÍ'lnt, T'1 ''?''?"?? mcddy?tttiacdi prbfd a ddvgwyd  il?-ity ? ?'wrthiad ebrwydd ac anart'ero!.— ?'edd.?itfrvst?i ''?' ?t'cy?d f Cu?MH:M!<Ae;,? yn UunJuin J-ivei'pool tod IÚ meddyginiaefii hw n yn cael ei yru 'it-os v n?r Ha""? ?', ????'??' ''?" yca?pt yru .Yn!îyd.. .,z, Ù'tyrir y.cordiaf., B{J.tm Qf CWend yn a?r M y cntl;tdi:l(! ??.?Y3w???i f? ? ? ? A ???y" ? .y .? y..?;L. yn ici I ak ill tiostis. ho?nac YC?tWa)?.d aroodll ?'awdur 'tidd"fi ?? ??<o"?" Ltvopooi), ywv) ??"?? fH? f.t .M'? 't'? ?'??? ?h?f ?? ;selaf Ydd W!'dl ..odd. i'r f'<y'?od,?ddy?i,uac?? yr hw. Avda'i fa.. w^v w ald; -vdd a phar!I1l' V boht, ?'?. ??'? y? '? P??.- Y rnae ??,-t!? "? ?? ?? ????? ""??. 3' ? y'tynttaw.r tIi?oc.M-h 'ydynt ,aww   W?"?? ??? ??"' y"'??u yp i?y. aych a? I ?nd??"??y ?y??' g?w a,n dann; 4(: y mat" '¡.nö('h"n¡¡; I) sUlw, fo<l y <'<?ff-?u )'n c&a ?u gw?rthu vn /C -.Y(I gynted a V drl-onL i law, gan cuiwd wedi eu rhag- •*i»icni eyr» tF JVr, ??"y?. Ai wei Pa p ul, liwll, Arwdt?",?-JR?RIN.A?r?y<M y Pa pur hwn, ?efyd .?"?"? ac M'?nd. Abertawev Daniel, Cak,rf N?- rddi,i- iVo'th,'Atwrh,)fiddu. Painter ,1,leXha; i Pilo]) ?''?hydd Med¡í11.1Reth aral1; pris if-i- y goatrelaii 'ft'i1a'r ;wlMr4 d^naidd am ?' ?h yriiyn te ???'?"' ??- Wr Sf,riaH ?oium?, wrtii y" r wedi eu™Z1,0 • pOfl, W;leIlCf'rtio áf'Ýra1'r¡ur($tlt!TlÍj), mae I' Dr: 8('1\"nGlJyn dy?? P?n yn?v?bonr y ily-tiiyr- w,. iiy^nNan,any^a (hMk bilt) -am ?? ?.i?iyt?? r i 'we1 ?' ^fawyd<i0 V M%ieA fib t¡, SolrnnuII, GzIMd lIuu¡¡1; rti:U,'  h4t 'D So'[)Irt011, Gil at, ttu usa, ruur L 2"0 c rli, l aid ????'??- ? "?'' ?!  ?—?? ??:?o« Cj?-eJt??, ?yMM?-?.? Cordiat Balm Yn <S!??. (oddi e¡thrllb()s ? Y SW.einir y Cordial lialm q/'??e?, k 'rywYdiP,"n ''y^niyriir i'r gwrthwyneb ,zin y Tvi.Tiydl1 V ;Y!i ^ynw'erer 0 -ridan tonaid H?y de i "f?y "? d? d (<a?s .<;?,t) yngyfatebol nf? ac an- .? tdc<n.it?.? ?'y<? '?'wr awrcynh'?c-twyd (&<-?.4- ???'?''y!c!, ?'?? s''??  y" y p?dn?-a. ° pump yn y pr y dnawa, ^•vl'-ynghyiciT itou- avvr W T1' 1vrtil'> e| huu, neu mewii llon- *eu1Ul"wy<tr { ???? g?' g?ya, Ma??, ABSCONDED, Ahout Eighteen Months ago, and supposed to be noze in South Wales. about 35 years or age, 5 feet 3 inches high, or thereabout;, slender made, stoops a little, rather fair complexion, dark hair, but has two patches of white hair on one side of his head, and has travelled the country as a pedlar, and also been in the habit of preaching; amongst the WesUyaa I11è.thodiots:- Whoever knows any thing of the above Pt": ER HumtE, and will address ki line- to Mr. PARRY, Shopkeeper, Denbigh shaH, on hisappreheiibion, be handiiciieJy rewarded. ° WEDI YMDDIRGELU, Ynghylch Deujiaic Mm yn ol, a ihybir ei fod yn awr yn Nehcubarih Cymru, PETER, HUGHES, o ddeutu 33 mlwydd o ocdran, 5 troedfedd 3 modtedd o uchder, neu ynghyicti hynny, cul neu fain ogorpholaetti, yn gwargrymmu ychydig, yn-nytrach o wedd degaidd, gwailt tywyfi, oud y mae dan fail o wallt gwyn ar un ochr i'w ben, ac y mae ef wedi teithiy ar hyd y wtadfet treigl-farchnedydd, ac kefyd wedi hod yn ymarfer a phregethu ymhhtii y Trefnyddion Weslsyaidd Pwy bynnag a wyr ryw beth am y dywededig Petkr Huguks, ac a ddanfono linell at Mr. PARRY, Masnachwr, Dmbych, a gan!, ) u ol y dalier ef, ei Wobrwyo yn iielaeth.

Newyddion Lhmdain, fyc.

-,-'i- • .; - MERCHER, 8.…