Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I - 1 BARD D ONI AETII.

Ac Argraphiadydd Siren Comer.I

News
Cite
Share

Ac Argraphiadydd Siren Comer. I Och f¡! Ilr. Gomcr, Mr. Gomer, fy nhad, fy nhad n. ,ill v bydd i'r Seren fachitulo yn awr? yn awr, er gwarth i chwe' c'nan mil o Gymry ? Ni all y bydd hyuny i gYHI- njeryd lie yr oes hoit-o leiaf, ac hyderaf yn gadarn, ilyi ddiwedd amser. Deth, Seren Gomer i fachludo, Hell i gyfncwid i Draethawd bychan! Pa fodd y rhagflaenir y galled hon i'r genedl? Os rhoddweh gennad i mi i atteb yn fy ffordd fy hun heb eich tramgwyddo, yn y modd yma, gan bigion y Cyniry, bonheddig a gwreng-, tansgritied y gwroniaid Cymreig yn flynyddol, neu yn hytrach chwarterol, at dalu traul y Seren, yn hadionus, hyd oni cheffir nifer digonol o hysbysiadau ynddi; a bydd i mi ddecliren, megia o'm angen, giida'in gini; ac os bydd i ereill drwy'r Dywysogaeth, megis o'u gweddill, t'oddi yn ,yfattebol, ni'chaitf faclilud byth! a dyweded pob gwir Gwir Gymro 4 AMEN' dair gwaith tair! Pa Je mae Tywysog Cymru? a glywodd ef y chwedl alafus hon ? a gaiff Mam yf Ymevodraeth fawr Frytanaidd fod yn unig a than gwmmwl y-mysg yr lioll wledydd ? DeuvTch Eglwyswyr enwog ymlaen, deuwch Gaerluddion hy- barch, ymwrolwch rhag symmud o ogoniant y Dywys- ogaeth ymaith megis niewii iin (lydd a blwyddyii; pan nad vdyw ond dechreu ar ci chylchdro goleu-ddisglair; deuweh, hen ac ieuaingc olr Beirdd cywrcin-gerdd, dadseiniweh ehediudau yr awenydd o du parhad y Go- leuni Screnol yn ein plith! a chwithau holl pier a dad- ganwyr balcdi, crochlefvych yn llaes yn erÍJyn yr hagr weithied hon, oai fyddo esgyru a phenglogau Twm y Nant ac Ellis y Cowper yn neidio o'u beddau, ac yn ccrnodio yr holl grach-dwrneiad, clarcod, ac arwerth- wyr cyhoedd, nes dysgout gymmaint o Gymraeg ag i weled gogoniant y Seren rhagor un Papur arall yn yr holl fyd, i roddi allau ell holl hysbysiadau Bydded yr holl wlad yn wbwb a phymtheg llwyth Gwynedd fawr yn gynnwrf i gyd o ochry llc5 cyffredin—darUen a dyall Cymraeg! Y ingyfarfydded yr holl asynod, ac eppil y cigfrain i gyd, a boll ehediaid y nefoedd o'r eos i'r aderyn y to, a holl ferched cerdd o bol) giadd a nasiwn, y rhai sydd hoff ganddynt oleuni y Blaned ocr awyrol, i ymgvnghori rhag y golled fawr hon. Safed holl afon- ydd Cymru yn syn ac lseb redeg, ac lIa fydded un bardd i'w cyrchu; namoraia niynydd, nac wybr nacawyr yn i ei gerdd, na haul i'w throi, fra fyddo cyngaws tynged y Seren heb ei sefydlti i barhau fel 0'" blaen Ow! Mr. Gomer, profweh y Cymry un flwyddyn etto? Ai ar ddiwedd tywallt gwaed y mae i'r Newydd- iadiir lion i beidio! Ydyw yr awgrym am hyn yn y Seren. o ddifrif ac mewn gwirionedd, ai ynte rhyw elyn i'r Cymry a'r Gymraeg a dyrysodd yr argraph-Iechi ?- Dyma fi'n tewi dnvy ddokfain yn barhaus ar bawb o'r Cymry, ymhob man, gan ofyn yn ddifritbi i bob un o honynt ag sydd hoff ganddo goffadwriaeth ei fam-wlad, ei genedl, a'i waed ei hun, a ddaw ef ymlaen i roddi ei gynnortbwy i Seren Goiner, yn gyfattebol i, neu i ryw raddan gyda, ei gyd.wlad.r a'i garwr galarus Chwefror, 1815. IUWAL IWRCH? Bryn y Galar, gedlaw Mynydd yr Wylofain, sefy Mynydd mawr, yng Nghymru.

IAt Argraphiadjidd Serai Gomer.…

I At Argrapluadydd Seren Gomer.…

[No title]

: MYNEDIAD ARDDWRIAETHOL MISOL…

I.LONG..?ÜW"d)lHON. '*1 I

GO RU CIIW YLW YR. I