Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I - 1 BARD D ONI AETII.

News
Cite
Share

I 1 BARD D ONI AETII. ENGLYNION Ym mherthynas i Fedd-avgraph y diweddar a' atuxsg Fardd- Thomas Edwards, Q'r A?:?. Tlioinas Edlva?,ds, o't- lVu-,tt. [PAMIAD O'N UHEFYN DIWEDDAF.] IX. 1 O! 'r mg o gled(I 'r angea glas !yspeiliwr, Ein'spellio o Toiiias! I gerdd, oedd dim teg urddas? I ble"r aeth y gerdd ari bias? Y gerdd lan ai 'n gan ar gloedd,ali nwyfau, Hi nofiai hyd nefoedd Mawr! uiVch sêr ei dyfnderoedd, Y Nant, trwy'r Ion Afm oedd. 3 Aeth y gerdd yn berffaith gan, Canmolodd can, -miloett(I ei banian. LVdai trwy ne'n nunt llydan, A sain hoyw yn ffrwd loyw lâu. E. Llanbedr. x. I Er A wen, a plien, doeth, a fTyniant-mawr, Rhaid marw! o bob mwyniant, Wedi li gin, da egoniant, "l Dyina'r nod! am Dwm o'r Nant. 2 Geirda a roe i gywirdeb,—ddewr baen, Ni dderbyniai wyreb; A rhoe senn, i drawsineb, A'i gaaiad yn anad neb. [IT cyntrif a ddewiswyd.) 3 Eos y Nant, is y nef-a ddygwyd Yn ddicgel adref, Gwr diddan, gwir raid adder, A da ddawn, hynod oedd ef. 4 A chywir awen, chv areydcI-i-Cymru, Cue amryw ddywenydd, Ni fu feiliwr efelydd Mwy ei ddawn, yma i'w dalydd. 5 Perchenog enwog awenydd-g'lymog, Gwel yma ddarllenydd Ddelw gwynebpryd y Prydydd, Gwr o ddawn, gorau i'w ddydd. 1:0 6 Gwelwch yina faen coffiiiiol--ain Fardd o fawr.ddawn anianol; A delw'r Awen, dal reol, Livyr wiw, 'n ivylo ar ei ol. EDERN MOV. XI. 1 Twm a roes i'n hoes yn liir,dda ddoniol Wiw ddiddanwch cywir Tra barn iawn a dawn ar dir, Mel ei enau motiannir. 2 Yr Awen wych, oet iawn wedd!-a gollodd Ei galln a'i mawredd; Wyla fvth ar ael ei i'edd, Heb uu guir tra. bo'n gorwedd. XII. i O'r ddyrys fiin ddae'ren—wych Invdeg, Macbiudodd fy awcu; Doe¡¡ orchwyl is tywarclien 0 gwri i'r byd, na gair ben. 2 Awen iach hoyw-wen a ci,.wardd'o dywyllwch Deni allan fel blaen-dardd, E brofwyd dy fod yn brii-fardd, o blaid y gan fel blodau gardd. LLECHYU. XIII. 1 Odremydd chsdydd cloia(lati-trwm fodd, Trvni feddwl eofiadatr, Wele i Feirdd, clodfeirdd clan, Trwm y maen, o'm trera innau. 2 At faen, gwir sail-faen gras baelfri-yn fyw, Yn farwol tan faeni, l'i- tarn x> gadarn godi, Cu hotf ar ten coffheir fi. 3 Dae i'r Nant, Duw Ior,eill head;—Ye, yn noetli Yn citha disylwedd, Ran dewis yr un diwedd. Heddy w o'r Naut i bant bcdd. D. EVANS, Dei wen. XIV. 1 0 ddyn, ni fu dyn fwy dcniau j-D Fardd, A'i r'u uwcb otediadau; 0 gryfder, nid dewrder dan, 0 fawr nel-tl, fu 'r ii-ii wvi-tli;uii. 2 Caed Shakspeare, Llangar, a L!yn, Gywrain Feirdd, Gronwy o FUJI, lolo, Dafydd, Ofydd hen, Awen am, yn hwn yn un. HiRATnoG. I Scf, afedilylir, Shaiapearf, Math* Owrn, William Xlys, (iroiiwy Owen, lolo Goch, Dafydd Guilyrri, Ovid I ardd. 1 XV. I 1 1\i ddoniwyd o ddawn ddynol—ei debyg, Mewn dybcn gorcbcsto); i Mawr o cheir mor wycJi wrol, Fatli ar waitii fyth ar ei ol. 2 TJifeiriodd Awen amgcnach—o'i ben, I >>Vr byd a pharotach; Ni wisgodd, ni tirddodd Inch, Ddawn natur Fardd bymstach. PmERif. XVI. 1 Thomas hoff ad da* ei ffovdd, L. Cli i dyrfa radeirfardd, Ni bn am gauu ei gerdd O wyneb noeth neb un urdd. 3 Er urddau rhannau rhmwedd—ymadrodd, A mydrau cyughanedd, Mor dav,el y inae 'r diwedd, 0 led byd ar waelod bedd. F PETER LLOYD. ) XVII. 1 Gaddwyd Bardd, brif-fardd ein bro,dcwiwl,I Duwiesau sy'n wvlo; Ow Tomas' ein gwas tawli go', Piler merched Apolo. 2 Ei gan sy'n wir ogoniatit--i Wvnedd, I Ei Awenydd hoflant; Blodau gorau a garant I GarUd ac', o gerddi y Nant! Y BARDD LLAITH. XVIII. I 1 Ffrwy than, cangenau cyngliaiiedd,doniol, A damodd trwy "r Gogledd A'r Dcau; dyijia Ir diweild! Ni-eitliiati fe aeth TiwN i'w fedeJ.. t; Angvlion gwynion disgynant—o'r net. Rhai 'n nfudd a'i gwiliant, A diogei y dygant I fawredd nef, Fardd y Nant! J. P. XIX. 1 Tomas (a'i nrddas cii-ddawit)-ab Edward, A bciciiodd yn gytkiwn tiiffoddwyd Awen tfvddlawn, telyi-bcr, aiewu dyfqder dawn. 2 Claddwyd daearwyd i dj oerwead.Fardd, 0 fwrdd y gynghanedd; Dyma faen, diammau fedd Gogoniant daear Gwynedd. 3 Caniadydd, mydrydd, gwr medrns—doethaidd, 0 deithian llafnrus; Casglwr Hawn, da iawn, di fts, A'i ddoniau oedd ddiddanus. 1 Cyrhaeddwr, gosodwr sydyii,eiriau I'w araeth fae 'n perthyn: Un tonnog wrtl1 chwannog chwyn, A gonest i eginyn. LEWIS MEIRION. I XX. I 1 u rodni r isarddonwr addieii-i ddaear, A'i ddiwedd yw elfen; A Ni ddaw byth, nnwedd ben Diwedd, hediadau 'i awen. 2 Un ydoedd, a'i ganiadau-dewisdego II Sy o'i ddoniau, Un oedd efe a wnae ddan, 0 bae 'r achos trin breichiaiu XXI. 11 I'r Saeson, cysson a cant—Bardd Avon, Bur ddyfais a mwyniant; l'n Gwynedd yn ogoniant, Mawr ddawn oedd ym Mardd y Nant! 2 I bwy, Thalia, byth eilwaitli,a gyrri Agoriad Cyuneigwaith? Gan yn awr, dirfuwr y daitlif I fwyn Doinas fyn'd ymaitlu DERWYDD. I XXII. I 1 Thomas gyweithas gwiw ethol,—Edwards, Awdwr cyiighaneddol; Ieitbydd, prydydd priodo?, O'r Nant, i'r iiatit Ir ai 'n oL 2 Er donian rhanau rhinwedd,niammaa Dynia 'r Ile ,,oi-wedd; Eos Cymru, whvgu wedtJ, Cn gwiw gaiuvr, Cog Gwynedd. R. GWYNEDD. I XXIII. I 1 Y garreg hon gosodwyd yn arwydd Er cof a pharch am yr cnwo? B) ydydd, A chofied pawb o ddcutn trcfDdimbych  Am yr enw Twm o'r A?K, yn fynych. 2 Yn 'r Eglwys wen mae'r corph yn hnno, Hyd nes can yr ndgorn mawr i'w ddrliro, Ac yna cyfyd mewn mawredd hynod, 1 A'i 'nwylyd Awen daw i'w gyfarfod. 3 O'i briddo y mae breuddwyd lasan clafam Eos Clwyd; Ni chair gwys mewn Uys na llan, Mudwyd yr heir Gomediun. 4 Dan welwyd ar hen clor JSod oer cacth yn myn'd i'r cor, Adur Clwyd, plygvvyd en Plvl ,¡ j A wylent ar ei iveJy. CAROT.I:sw XXIV. I i Carrcg landeg o Lnnden—roddwyd, I 'rwyddo 'i dywarchen IR ol i'w goi-pli gael ei ol.i)llen, Dyma sydd i Domas hen. 2 Gsvaew angeu, nid gwiw yngan, Fel ereill, faluriodd 'i drigfan; O'i lwyuan ddiwael anian, Ganwyd corph, ac enaid ckn. S I neb o'i ailni bn elw-bydol, Er bod o'r cyfenw, Poet. Ar ael mnr 'r ol cu meirw, Pan daw'n hen, pwy ond y nhw. ??- xxv I 1 Am Tom-as ap Edward, tvma—arwydd I O'i oeredd oivve,!dfa, O'i fcen awch awen ni cha' Eglurfardd fyth o'r gla.idia. 2 Yn ddibaid i'r llaid a'rllwch—ae 'f gwciSvdd, Er gorphwys nwwn heddwchj A'i enaid i ddiddanwch Duw, ncf lor, da oror uwch. XXVI. J 1 r ennoes a ddirwynwyd,—ac yntcf, Prif gantor sy mudwyd; A cli y gwarclvodwyd Yn y clai 'fewn Dyffryn (J4wyd. 2 OC\ awenyddaryna—orywibdd, I Ar ei fedd gorwedda; Coih'r'yd Ifll o'' b"\èírdd calla', Cwyn dost am y cunu da. I Ychcanegiad gan avail. Mewn tymher li(-yw-ber ei liy-at,a synwyr, Y soniai beh he^yrit; Aur coeth oedd eitp-ii-lati cynt, A'i ganiadau, gwin ytl"t.

Ac Argraphiadydd Siren Comer.I

IAt Argraphiadjidd Serai Gomer.…

I At Argrapluadydd Seren Gomer.…

[No title]

: MYNEDIAD ARDDWRIAETHOL MISOL…

I.LONG..?ÜW"d)lHON. '*1 I

GO RU CIIW YLW YR. I