Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

YSGRIFEN. "I

Advertising

AT EIN COHEBWYR. I

ENGLYNION rPALAS ARIAN." I

Family Notices

I MARCHNADOÉDD. * -

,,,,+-i,,_-<-' '")D \ r-rin..…

News
Cite
Share

Cynuygodd Mr. Baring, M diwy?ad, ar fod ;M! ;Iil-lleii yr ail waith dydd Gwener wyth.?s i'r 'It-af; ond, wedi )'chydi,g ddadlen, gwrthodwyd cynHys M'Ra.ingganio'9ynerbyn79. Dvgodd Mr.Whubread ymddy?adSvr J. Duff a'r at iir og Smith, ynghylch yr Yspaeniaid a ifoisent am noddfa i Gibi-altar, ac a dVaddodwyd i oruchvvylwyr Ferdinand, gei bron y T,'( drachefn, a chynnvgodd ar fod i annerchiad gostY¡lgdig gael ei ddanfon i'r Tyw- o- nhaglaw, gan ddymuno ar ei Uchder Brenhinol i am1y!;u ei anghymmeradwyaeth vn y geiriau Uynia? fei ])a byddai Î'I' fath beth ddigwydd rhagHaw. Cydnabyddai Mr. Bragge Bathurst fod ymddv?iad y ?ndog Smith yn anymddi?'ynndwy, a bod Ferdinand V". yn ann[o!c).?ara da!!b!eid:ol; eithr bei ?' j" Whitbread ani ddefnyddio yr ymadroddion a ,<?th?iy, gylch yno. ywedodd Mr. Whitbread fod anfoddlonrwvdd wedi caerci amlygn am ci fod ef wedi beio yifiddygiad Ferdi- bid hysbvs i bawb fod Gweinidogion y llYWodraeth yn beip ei ormesdeyrn ef yn gystal a'r rllai a,ii gwrthwynebent yn y Ty hwnnw. Yr oedd efe yn jmroddi dywedyd yn barbaus yn erbjn gormes; a'i U pennaf YIIghylch Ferdinand oedd, am nad oedd ar l", ith. yn awl. mewn cytfelyb foddag y bti dros ran a'i ¡ msei mewn caethiwed, sef-addnrno gwn o liain teg ag eklyf a-'no(I%N-ytld i'i- Forwyn Fair, yr hon, o lierwydd yn y fath anrheg a wnacd gan ei law Frenhinol, a atSnddiodd iddo;mewngweledigacth yr adferid ef ryw": d(iY(I(i i orsedd yr Yspaen, (chwerthiri). Otjh, <?wt oa fnn?nt hoB ddyddiau y G&nMeswr yn cact en r^Hrtio WH) wnenthnr pcisian a gynau'Pr Forwyn Fair, "ytt-achnadychwt?yd i'w w!ad :gyf!&wni y??oich- ?Ot) gwacdtyd oedd ganddo yn awr me?'n !)aw. Wedi i't-Tyy?rannn? gwrthodwyd y'?y?myggan 69 IVir ,wi?tlt,,dwy(i gtil 69 ?2.Cynnygodd ArgIwydd Archibald Hamilton "f?d i eisteddfod gael en drefnu i chwiHdi,"á myHegu y SwB a ynvyd allan o'r Ariandy mewn papurau, a pha 1.10 a yw yt-Ariandy yn y fath amgylchiad ag y dichon diu yr hyn a ofynir mewn arian, ac a oedd rbyw fe- S\¡réln yn cael eu trefnu i'w allnogi i wnevithnr felly. 1)a Syssylltiad oedd rlnvng yr Ariandy a'r Llywodraetb; beth oedd yr elw a ennillodd yr Ariandy, a pha iin a'i foci vn foddlon i roddi aiian yn lie ei %1'ian-nodau, yn Sytattebol i gloi ian gwertb ariHI. yn gyffredin. tiywedodd Canghettawr y Trysorlys, ei fod yn eddvyl y gellai'r Ariandy daln mewn arian tua chanol -v flvvyddyn nesaf a'i fod ef yn bwriadu penuodi ar y Med o Gorphenaf, 1816. Wedi cryn siarad rhwng amrvw aclodau gwrthod- "'yd y cynnyg gan 13-1, yn erbyn 38. Gwener, 3—Cyflwynwyd amryw ddeisyfiadau, y rhai arvvyddwyd gan agos i gan mil o ddynion, yn erbvn cSfuewidiad yugbyfreithan'ryd. V'lygoiiii Mr. Valisittait ar fod yr ysgrif dros gyf- rJ.e\ViJ y cytreithau hyn gael ei darllen yr ail waitli; t'i.tiii- cynnygo d Mr. Lamb ton fel diwygiad ar fod iddi Rael ei darl e» y^il Waith chveell mis i hcddvw. f01 M'Kob"1S0" n?ai nid d?en yr ysgrif oed l em i P1■ S 0nd i v gwrthwyneb efe a haerai S St? ?S?'"?'' '? S?'-y? efca ?rai ? ?? ?'?'o?!'o" ? cia.ncan ef with ddwYll Y,rysg'Ífer 'IHon y rÍ'ý oedd gostWl1g pris)'r (chuxi'thm cyf¡J'cdm). D??vyj gwrthnnn y fath ddywediad gan Argl ? LaunMon canys os dibcn yr ysgi% f oedd Heihau pris vi- I.Ul' l>a ^<,ot'd yr oedd y. tyddynwyr a thrinwyr y ,¡' yr an, pa 10d<1 yr oellt! y. tyddynwyr a thrinwjT Y J i gad CH buddloU trwyddi ? Onid y rhesvman a ?"wydacaroddirdros y yfnewidiad bwriadol yw, • s p?ris yr ^d yn rhy isel i a-lluogi'r tyddynwyr i daiu &rts yr yd yn rhy iset i ?tuogi'r tyddynwyr i daiu ,eu tnocdd, gan hynny, os diben yr ysgrif yw gost- '?ypr.is,dylai trinwyr a phcrchenogion tiroedd fad hcrbyn' 3 'nv^ sydd yn ei herbyn yn awr dyjent yU drosti. OS}\V ¡sel bris yr ydan yn awr yn peri yngder i'r tyddynwyr, byddai ei ddwyn yn isclach n ddigon i'w dwyn i ddinystr. Dywedodd Mr. Baring fod Arg. Darniev ?cdi ???Hechu yn yr nn noddfa dwyHodrus yn Maidstonc, f:lh,' ranfu;y4 ,y,tY?U gan y werin; pa ham yr oedd » ?. ?????.?ddynt dros yr Y8grif yn sefvl) mor PahV i drost,, os ei diben oedd d rygu daear-drinwyr, ?fod ?mnmLnt 0 ddywedyd yn ei herb)'n gan y ''?'edtn. Wedi ychydig ddadln ymhellach, ymranwyd, dros yr Warlleniiad 213; yn erbyn hynny 56. ilt- trydydd darIleniad gymmeryl:1 lie 1 Yd4 Llull nesaf, dros hynny 21.5; yn erbyii hynny 44.