Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

i SYLWADAU AR MAT. XX. 6.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

i SYLWADAU AR MAT. XX. 6. 4t Pa him y sefwch ehtvi fmu ar kt/d ?/ dyld yn s:-gur 1" Y-v gyfelyb i eidd&r ParJi. T. Boston, ar yr un tesiuu. Y MAE'r geiriau yn rhan o ddammeg a dra- Bdodwyd gan y Gwaredwr i'r Ioddewon, amcan I yr hon yw dangos nad yw Duw ddyledwr i j,.eb, ond y dichon gyfraimu ei roddion yn unol a chyngor eI ewplys eI buo, ac nad oes gan neb bawl i'w alw ef i gyfiif am ei ymdriygiad wrth rüddi ei fendithion, gan nad yw yn rheddi i neb t lai na'u haeddiautT ond yn c y frannu i fyrddrynau rhagorach na'u teilyngdcd-ac hefyd iddaugos L y bydrl Uawer o'r rhai a -ymddangosant ffrenaf rj ytiiarneWii cretydd a.'rhinwi'dd, yn olaf ar ddydd 1\ Tiiawr y cyfrif cvifredin. Wi th y gwr o berchen y n-.c(',aylir Dâw ei hun; y zcinllan yw ei Pg- lwys, i'r hon y gW a hod dir. dvnwn. I n gwe'thredc?ud DUN, er gpgoni?nt i'w enw ef- < -?rth wa??'ml amsera'i'i'.?'?'oddinda? y mc?d- u I ylir Ilamai boreuddydd y byd evn y gyfraitb, I -dan y gyfisith, amset,y Meiibb, a'r ddyddra« o, diweddaf, pan ddygir i mewn gyiiawniier y (>(•- bsdloedd 1 eii amr^vs*M onrchwiliae ba-? yr v'efepgyi—I. Gan loan Fedyddiwr a- Chist- is 9. Gan yr yh en g:.vahoddiadau i'r Juddewon ys uni^3. J taddewon a Chenhed- i loedd-a 4. Gin weimdogion yr efegyl hyd ddi- vowedd amser—neu yhte amserau gwahanol dyn- 1)1?nt, i. upugctyd, canol oedran, ac hell"t j- Keu dichon yr amserau cyntaf a grybwyllir olygn 511 jrwahanol a Iuddewon, a'r fih£', sefyr 1 leg awr alwad y Cenhedloeddardfliwedd y dydd Iu dewig—wi th y geiniog y dynodir y breintiau cydfynedol neu a ganlyn gwir gref- I ydd—grwgnachodd y rhai a gytlogwyd gyntaf, v | herwydd i'r olaf gael cymmaint a bwTthau, i  ddynod? ansawdd meddylmu?' luddc?'cn, y rha! j a feddylieut mai anghvLawnder cedd t'r Cenhed. !oeddgap!yr un breintiau erefyridol a hwy, y rhai oeddynt wedi dioddef pwys a gwres dydd yr oruchwiliaeth Seremoniol; pa fodd byilnag, rhoddir yr un fraint ir holl weiithwyr, Wedi myned o'r gwr o berchen ty allan amryw weith- II. iau a chyflogi gweithwyr i'w winllan, efe a gaf- f,.r1 Tr1 .7 X* x-i cotTl1r r xr t* nntwrl vuu I Ci.1 y 11 y icli uuiaum j 11 1,.<.1 j • awr ar ddeg, a gofynodd iddynt-" Pa ham y sefwch yma ar hyd y dydd yn segur ?"- Y mae'r ymadrodd yn cynnwys ynddo agos gynnifer o amgyfFredion ag sydd ynddo o eiriau:— I. Pa ham y sefwch chwi—yn segur? Pa resymau a ellwch roddi dros eich ymddygiad ? 1. A ellwch chwi ddywedyd nad ydych dan rwyrnedigaethau i'r Gwahoddvvr, ac am hyuny raid i chwt weithio yn ei winllan ? A roddcdd efeddtm urt-gynmiwynas aniiaeddiaraiol ch'i erioect" -tv;s()C" cliwi ragorach anuûgaethäu gap"àrí\lH "<Pa"vsn ai l'ch diwyd- rwydd yngwaranaeth drygiohi' a flblineb, neu ynte i drugaiedd yr HMlal'uog yr ydych ddy- ledus am eich bod heddyw ar diry byw ?—neu a ply ch yn tybied eich bod yn rhy dda i weithio yn y winllall, ac y dylech gael bod yn feistr arnoch eich liuij ? Os felly, ystyriwch, pa un a eilwch fod raor ddedwydd heb Dduw ag y dichoo efe hebo'ch chwi ac na adewch i neb eich clywed yn dywedyd yn y diwedd, u Arglwydd, Arglwydd, agar i ni," &c. 2. Neu a fynnech clnvi ddywedyd nad oes gennych ddim i'w wneuthur ?—A oes neb gorchymynion i'vv cadw? neu, a ellwch chwi ddywedyd fel y gwr gynt, Hyn oil a gedwais o'm hieuengctyd."—A oes un porth cyfyng i yradrerhu myneJ i mewn tr.vyddo, un yrfa i'w risedeg, un frvvydr i'w hymladd, nac un groes i'wdw\n?—A ydych wedi maeddu eich holi drachwantau, a idadwneuthur yr hyn oil a wnaethoch yn feiùs? Rhaid tynnu i lawr yr holl gesty11 a adeitasoch i ddrygioni, rhyfig, a Sbimcb, a dadwneuthur pob ymddygiad blius, trwy weithred neu edifeirwch; os nad yw hyn oil wedi ei gyflawni, pa. ham y sefwch chwi yn segur ? 3. Neu a fynnech chwi wad a'r cyhuddiad, trwy ddywedyd nad ydych yn segur ? Os feily. goddef-rch i mi ofyn, pa beth yr ydych yn ei t ::wneu(hur ? Ai yrnyraeth ft thryscrrau a digrif- j wch hydol yn unig? Yna, yr yd.ch yn dra dyfal ynghy-ici? gwagedd.; yo, ckiiwyd iawn ac yn gwoeuthur dim dim o werth, dim dros yr enaid, dim erbyn ailfyd; ac y mae'r hyn ydych yn gytlawni ya y model hyn yn waeth na gvvneu- thur dim. ranvs vr vdveh yn dieio'cli Liuniwr. ) -1 -i J ( _J .I ac yn dinystrio eich enaid.—Gwir yw eich bod yn gweitliio, end nid gweithio allan" eich iech- ydwriaeth eiclrhunain," ond eich darnnedigaeth —yr ydych yn rhedeg mewn gyrfa, myfi a addefaf, ond rhedeg tua dinystr yr ydyeh. Aileilidu yr ydych, ond beth yw eich. gwa-itii namyn ymdrech i godi'r mur gwakaniaefh rhyngocJi chwi a'r iief y-ii uwch Ithaid addef eich bod mewn rhyfel, and brwydVo a'ch Lluniwr yr ydych.-Nid yw eich holl Jafur otrd gwaeth na segurdod; paham yr ydych yn segur. a g waeth na segur I 4. A ydych chwi yn tybkd y geHwch fyned i ba?ad wys heb gychwyn cam tuag yno, acenuillI y wobr heb ddyfod ?r winllan, a bod yn ddiogel mewn nod(fa heb redeg iddi rhag diaJydd y I gwaed? Neu a ydych yn tybied nad oes end I cam bychan o'r Aipht ysbrydol ir Ganaan ¡ nefo!, neu naid fer o Sodom da:'H?d t\r mynydd d:ogei, ac y gellwch fYiied!newn f munudyn o'r naill i'r llali? (Gochelweh rhag nad OE'S on(l earn rhY\1goch a dinystr tragyw-/ yddol). Neu a d ybiwch chwi nad yw parad- wys ? werth ei chael, na'ch enaid o werth Ci achub. neu y gellwch gyrhaedd gwynfyd wrth segura ar hyd y farchnadfa ? I If. Pa ham y sefwch CInn-yn segur? yn hytrach tiil- preiil pa reswm sydd dros eich bod chwi yn diofalhau tra y mae ereiil yn gweithio ac yn di,,itige an-, eu iteiiiioes? 1. Onid oes arnoch chwi gymmaint c is i e Li'r wobr rasol a li-vyllliu ? Oni osodwyd chwi dan rwymau i garu a gwasanaethu'ch Creawdwr me- -ols,ei,eill ? Ai liar yw gwerth eich enaid chwi na'r iddynt hwy? Onid oes arnoch eisieu'r un '(te(lwydd weh ? Oni fydd raid i chwi sefvlll ger THon yr un J^arnwr? neu a ddichon eich cyfoeth, eich ple'serau, a't-li esgosodion eich cysgodl rhag y Hid a fyeld, yn hytrach nft hwy? neu a ydych chwi yn fwy galluog tddioddef elieithiau dwy fol -orriaiit? Neu, 2. A ydych yn ystyried y rhai ydynt yn gweithio yn y winllan yn rhy waei i fod yn gym- deithion i chwi? Ond, tnewn ystyr grefyddol, pa faint gwell ydych, onid yw pawb wrth nattur yn blant digofaint a gresynoldeb ? Ac yn wi r, y maent hwy yn rhagori arnoch chwi tra na fyddo gennych duedd i weithio yn y winllan, yn gym- maint ag yw gwas ufodd yn rhagort ar blalJt yr anufudd-d6d.-Eithr be:th pebJddGnt waeiach na chwi, ymha le y gellwch chwi gael gweil y rhai ydyn^ uftidd i Grist r Ai rhagontch yiveich bryei- chwi yw plant V tywylhvch naphlant y goleuni, a 4 rhai rhagorol y ddaear?' Neu, 3. A ydych yn ystyried gwaitlv y winllan yn rhy galed i chwi, tra y mac yu addas i ereill ei ?yn?wni? Ai rliy Sig ywr groes, a'r gor- chr:TJn dros hunan-ymwadiad yn ymadrodd caied I chw? end fod crcfydd yn beth o'r go Feu i o' dtf),niori, a thicdton ? • Os felly, 1-?regetiiiv?-r lie l,os fell, dv'ie,, ti )?ni ?fo d' t l ioii i i"r wy r h y t,, yn unig ?3'? myned i baradwys, canys y mae'r groes a'r goron ?edt cael eu cyssvlUugan v gwirionedd, a thra angenvbeidiol yw i chwi ym- ofyn, na ellwch ddwyn y groes, pa fod y gell- wch oddef y Hid a fydd. 4. AI dymunol gen'nych yw ysgariad tragy- wyddol rhyngoch a'r rhai hy niiy orch cymmyd- ogion ag ydynt wedi myned i'r winllan, neo iite pa ham y sefwch chwi yn segur tra y maent hwy yn gweithio ? Nid addas yw, ac nis gallant hwy ddychwelyd attoch chwi; afloriyddwyd hwy yn y farchnadfa, y maer meistrmawr yn peri jdJynt fyned rhagddynt, ac os nad ewch chwi ar cu hoi y mae ymraniad diddiwedd wedicymmeryd lie rhyngoch. Ai boddlon fydwdch i sefyll ar y 1 Isw aswy yn iiydd yt ymwelIaJ; tra fyddont iiivy ai, y llaw ddehau, os amgen brysiweh at I)erclieti y winllan. Y mae ymddygiad rhai o iionoch yn. fy nhueddu i ofyn. III. Pa hâm y SEFWCH chwi yn segur, megis pe na byddai cyvvilydd arnoch o'ch bywydau di- rwytli, oitd. C-I;oli bod yn chwennych i bawb syhviareichy?Mdygia.d? cymhwysach fyddai i chwi c?i-?ve a a chudd'o eich hunain gym- maint ag y ga^>|ocli, na chodi eich pennau euog mor cc?e  ?t? mor cchel^i'hag 'CYWIIYdd;'?a ham y ?c? /?'c? yn mor c? segur ? fr' 1. A ydyrilv'jyn chwennych ymogoneddu yn eich seguidddi.ysbrydol, ac ymfirostio yn eich dryg onr' A ydyw anufudd-dod i'ch Gwneuth- urwr yn beth'mor anrhydeddus, fel y mynnech i bob (I y, t- w y bo d pa mor anufndd ydych ? A ydy w hudr-waith anghrefyddolder a chad wyuau peciiod mor rhagorol fel yr ewyilysiech i'r holl fyd wy., I bod eu bod yneich meddiant, gan eich bod JIll peri i'r cadwy;<.au haiarnaidd uchel dincian ym mliob cymdeithas He y byddoch? Ai anrhydedd] mawr yw bod yngwasanaeth annuwioldeb, gan eich bod yn derchafu ei fanerau ymhob man? pa ham y sefwch chwi yn segur? 2. A ydyvh yn barod i amddiffyn eich ym- ddygiad, ac felly yn bai-ed ar eich-traed i brofi fod anufudd-dod yn rhagori ar wasanaeth ewyllysgar? A yw eicii rhesymau dras eich ymddygiad mor gedyrn, ffJ nar! gíyiW i neb o'ch gymmydogion llafnrus gynnyg eich hargyhoeddi, a ydych wedi eu distewi hwy oil ?—ac a ydyehyn | meddwl buddugolaethu ar eich cydwybod euog hefyd? Os felly, y mae un peth t'w ystyried ymhellach, sef a ellwch chwi ddistewr Ilollailu- awgrvvydd yn yr un modd, pan ddadleuo efe a. chwi? Neu, 3. A ydych yn sefyll, o lierivyd(I riyzinecli, nid yn unig ymllVostio yn eich segurdod, ond j hefyd, trwy eich anghreiiftiau i ddenrr a ereill yn, yr un swrthni ysbrydol? ai dymfcol i gennych fod mor wasanaethgar ag sydd alluedig i chwi yngwasanaeth anghrist? a ydych yn (W- yllysio gael eich, triple tragy wyddol yn dra llawn o ddeiliaid, gan eich bod yn aunog cynnifer ag a eifeihir arnynt gan eich ymddygiad cyhoedd chwi tu ag yno ? Ai rhy fach gennych yw bod yn elynlon i ufudd-dod ac i'r gwirionedd eich hunain, gail eich bod yn ymdrechu gwneuthur eich per- I thynasau, eich cyfeillion, a'ch cymmydogion felly hefYLl? Ond cofiwch na fydd y Hetty j diddarfod o boen un gradd yn esmwythach o ¡ herwydd amledd ei ddeiliaid. Neu, I 4. A oes eisieu tystio-n lawer arnoch i ym- ddangos- yn eich erbyn yn y frawdlie fawr y dydd diweddaf ? A ydych yn ym roddi rhoddi modd eI .I" i-bawb ag ydynt yn eich adnabod i dystiolaethu yn eich erbyn yn y dydd hwnnw I Onid digon yw fod Ilollwybodaeth yn dal ar yr hyn oil a ■ wneloch yn y dirgel neu yn gyhoeddus? neu oni fydd tystiolaeth cy dwy bod anghymmodlon, yr hona d detrry cyn hir yn ddigon yn c-icii liel,- byn, gàneich IFd yn chwennych i bob dyn ag sydd yn eicli adnabod i weled pa mor flieidd raid i chwi fod mor awyddus ain dystioii yn eich erbyn, bydd mwy na digon wrth eich bodd i yniddaiigos yn y cyfyng ztrr dyehvyn-| 11yd ddydd. f V. Pa ham y sefwch chwi YM V yn segur ? yn y farchnadfa, lie y mae'r Meistr mawryn danfon yn feunyddiol i walunld gweithwyr i'vv winllan. Nis gell wen ch wi ddywedyd ni chyflogodd neb ni', g.an eich bod wedi cael eich gal Hi mor fysycin 1. Pa ham y sefwch chwi yma mown gwlad grefy ddol, yn neillduol gwlad o rydd-did cref- vddol. lie nad oes dim yn eich lluddias chwithau i fod yn wir grefyddol ond drygioni eich calonau? Pc ganesid chwi yo Asia neu Atfrica, He y dySgir dynion i addoli afonyrdd, preii, []íIaen ac amryw l, p"i)., Luiel i? ?, L r, a,i,ii- y -%v greaduriaid, yn lie gweithio yngvvinlla.n y Qwaiv edur byddai gennych ryw esgus am- eich ym- ddygiad. Ac a ddywedaf, os ydych yn meddwl parhau yn segur, ewch oddi yma rhag cywilydd, i ryw le a'r na byddo'r ymddygiad yn ymddangos mor wrthun. 2. Pa ham y.sefwch chwi yma ym Mrydain yi) segur; Lie y mae crefydd yn blaguro, a honivo o'r fath duedd neillduol at bob gweitlircd rin. weddol, addasi fodau rhesymol, a tltcilwng o'r Ilollalluog JJduw- Yn Turkey a ChinaTa phar- thau ereill, y mae dysgawdwyr crefyddol yn annog y bobl i gyfiawni pethau aughydweddol i Dduw'adyn; mewn gwled- ydd Pabaidd dysgir llawer gan ilaencriaid yr eglwys i dreulio eu hamser yn ddiffrwyth mewn Moriachlogydd, neu a-r bercrindod coelgrefydd; ondyr ydych"chwi yma ym Mrydain, a'r athraw- iaetiiau agJywch, yr addewidion a dderbyniwcli, y rhybuddion a gyhoeddir yn eich clyw, a'r ordinhadau a w el wch yn cael eu gweini, yngaIw arnoch mewn effaith, Pa ham y sefwch chwi ymayn segur ? 3. Pa ham y sefwch ymci yn .Abertn7?c yn neillduol yn segur? Mewn llawer |>ar(h o'r wlad i y mae breintiau crefyddol y trigolion yn lied anaml, nis gallant glyyved athrawiacth wi th eu bodd ond aiifynych iawn, rhaidjddyn't fyned j laWN: o Ülldiroedd CJ,' 1:nwyu clywed yi- efeogy.l, end yma y mae'r 'hyfryd laI s' yn cyrhae<id eich drysau, gellwch glywed dair gwaitiv bol) Sabbath, ac yn "fynychach naMiynny yn yr wythnos os mynnweh.. Y mae Cymry tnewn rhai parthau o Loegr yn inethu cael preget.hr kyn ,eu hiaith en hunam; a rhai Saeson yng iN^hymru nievvn cyn- eiyo amgykhiad,. o¡¡d >lJlJl(( nid oosg.cr,nycli it)o"r fath esgus-, gellwch glywed yn yr iaith a fynnoch, ac onid yclych hynodion iawn, gan y blaid grefyddol a fynnoch. Pa ham ynte y byddweh segur yma? 4. Pa ham y sefwch chwi yma mewn He o addolial yn segur? yma, yngwydd y JehQfy. mewn modd Hem-duol: Pan fyddoch ym, I'L n eich gilwedigsietliau, neu yn ei-ste(ld gartref, y mae rhyw beth afall yn dena ieichv bryd, a hynny weithiau yn dra ehyfrpitlrloo end yma dylai'ch ymddygiad gydfyned agetriifeu y prydydd-" A dyn heb neges dan y ier" and mofyn am ei Dduw." rmtt y dylech fod yn dra diwyd ynghylch y pethau a berthynant i'ch tragywyddol orphwysfa-yma y mae digon o waith gNvyaiido7 gweddio, a raoli; ac mewn gau, ¡ os ydych yn ymroddi bed yn segtif, gwell yw bod felly ymhob man nag yma. V- Pa ham y sefwch rhw;i sr byd y 11YDD yn segn ? i it fnw vd y, IICEr i orphwys, i gysgu, ac i beidto gwehhio gymmaint end y mae'r ty- wy 11 well wedi myned heibio, a'r gwir oleu.,i sydd yr awr hon yn clili. b.. T' 1. Y mae nos dywyii iJerwy cuwaetn yr non a orchuddiodd eich teidau, wedi myned heibio, ac y mae golcu ysbtenydd efengyl y deyrnas wedi gwasgaru'r caddug. inifl oedd ryfetid oil eu bod hwy yn aros allan o'r winllan, ac "heb obaith ac heb Dduw yn y byd." Nid oedd ganddynt oleuni i'w g;lliog¡"Jnfof y lIe lIen'r modd y mynnai'r Gwarechh" icfcfynt weithio. Y mae gennych oleuni [-I a goleuni datguddiad dwyfol odSi aifa'Vf pa ham y cauwch eich llygaid rhag xtdrjneh gwrthddrychau hyfryd o'ch bamgykiij a by w yn segur ar hyd y dydd! t J 2. Aeth heibio ribs yr hen oruchwiliaeth. Gwir yw fod gosqdiadau yr oi,Licltw ilia eth Vo.. senaidd yn cynviWys rhyw raddau o oleuni, i, c ) "goleuni mawr mewn cymhariaeth i sefydliadau gwiedydd cenhe.iiig., ond pan gymherir llewyrch y trefn-i-adaa-Itiddevvig a dalguddiedigaethau yr efengyl, y mae'r hyn a ymddangosai yn dra dis- glairyno yn tywyllu yma y cyfryw yw'r rmag- oriaet;.), fol y dywed yr ysgrythyr fod Crist wedi dwyn bywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy'r efengyl, &c. Mewn rhai amgylchiadau, hyf- ryd yw goleuni ser a Ileuad, ond pan gyfodo yr haul y mae'r goleuadau hyn yn diflaonu, ac mor hollol ddiddefnydd a phe tywyllwch fydd- ent. Yn awr gan fod yr haul yn llewyrchu yn ei ddisgleirdeb mwyafr paham y sefwch yn segur yn y dydd yngwyrteb Jf haul, megis pe na byddai ei oleuni dda i ddim end meithrin segurdod?.. 3. Pa ham y. bydd wch,.segur yn y dydd? a fynnweh chwi ymdebygu i fwystlilod .rheibus, y rhai a orweddant as a gysgant yn eu UoChesau ar hyd y dydd, a phuu ddei y iios a ruthrant all- an, gan ymofyn ysglyfaeth? Sal. civ. c22. Attol- wg, pa biyd yr ydych eh wi yn meddwl ceisio iechydwriaeth?" Beth, wedi delo'r nos, nan i),a ddichon neb weithio? Ar amser y waedd ganol nos, ar gvifiuiau brenin braw, yirghysgod angeu? B-rysiwch, brysiweh i'r winllan, rliag i nos ddyeh- rynllvd ganlyn y fatluldiwrnod segur. 4 4. Aftolwg, pa bam y sefwch chwi yn segur ar hyd y (1ydd, gan nad ües gennych (a lIefarn yn gymliariaetliol)-end un dyd;} i weithio ynddo? Dim ond un dydd ag y gellwch alw yr eiddocli eich hun arao. Jlcddyzo (nid y foru) os gwrandewch ar ei leferydd ef." Ac nid yw holl ddydd eich hoes ond dydd byr iawn a'i gymharu a'r nos faith, dywyll, a thragywyddol, ag sydd i ganlyn y fath ddiwruod segur. Nid neb namyn gelyn-ddyu a ddygodd y pechadur i add-aw iddo ei hun lawer o amser. Dyrnfedd, prydnawn, neu ddiwruod byr yw'r ysbaid area i. ni addaw i ni ein hunain. VT. Yn olaf, pa bam y sefwch chwi yma ar IXyn y dvdd. neu yr uOLL ddydd yn segur ? A wnaijl dirti llai na diwsnod cyfan o segurdod y ti'0;ifoddi eich meistr d if odd a chwithau? 1. Onid yw yr amser a aeth heibio yii (idigon a na digon, i dreulio eich amser am ddim? ystyriwch pa elw a ennillasoch wrth segurdod yr amser a aeth heibio, neu eich gwasaiuieth i vvrthwye.ebwr perchen y wiiillaii-tt ydych wedi cael rhyw beth ag a fedr gyflawn foddio eich me- ddwl? os felly, a ydych yn sicr y dichon hynny weini yr un boddlonrwydd i chwi II angeu ac 0 ¡ ílaen y frawdle olaf? Darllcfl wch 2 Pedr iv. 3. 2. Neu a ydych yn tybipd y bydd yr oriau ag ydynt etto heb eu trgulio yn fwy mante'siol a huddiol mewn seguryd, neu wasanaeth y tywylL weh, nutI' rhai a aethant heibio, gan eich bodyn segur trwy'r dydd ? Ar ba sail y gosod weh y fath ddychymmyg? A gafodd rhyw ddyn ei-iocd ei gyiiawn foddio mewn dieithrvvcb i waith y win- llan? Os na chafodd, ai I,he5ymt)1 yw tybied y medrweh el.wi ei gyrhaedd ? Os na chawsoch eich divvallu hyd yma., pa sail sydd Lfeddwl y bydd i chwi fod yn ddedvvydd rhagllaw yn yr un lfwybr? A oes gennych ryw ddyfais newydd heb ei gosod mewn vmarferiad etto, trwy'r hon yr ydych yn addaw chwi eich hunain lawer 0 ddedwyddwch? Gweddus fyddai eich adgofio eich bod wcdi addaw i chwi eich hunain yr un dedwyddweh mewn pethau a aethant heibio cyn iddyr.t droi allan yn dwyllodrus a sicr yw, nad oes gennych le cyfsawn i fartvu yn well am y cynnygion newydd; y mae'r holl fyd yn gynt iieu yiijiwyi-aelt yu dyfod i gan fod ftoliaeb pob dyfais i'w cadw o'r winllan 1 gan hynny paham, fy nghy feillion, y sefwch ya segur ar hyd y dydd 3. A ydych yn tybied nad yw Meistr mawv y winllan yn deilwiig oleii gwasanaeth dros un ran o'r dydd? Ond mai addas iawn yw i chwi gael eich gwobi wyo ganddo yn Y di wedd am segurdod pedfaith, megis pe buasech wedi treulio eich dyddiau mewn-dlwydiWj. dd mawr yn ei wnith en Cyn cychwyn* ymhellacb, gweddus fyddai ystyried, a oes rhvvymau arno i wobrwyo segur- yd, neu a yw efe wedi addaw ei wncuthur? Os felly, rhaid cyfaewid y darluniad o'r.gwahodd- iad I ogoniaiit a gawn yn namme,g y talentau, ac yn lie daVllen, u Da was dt a ti*y(](-Ilon-dos, i i-ita i cl dy-4,(,,( I y d ?4 Dit lawenydd dy Arglwydd," rhaid dywedyd, Da j was drwg a diog, buost segur a diddefnydd! ym- hob peth, am liyny dos i'r Hawenydd diddarfod!" 4. Neu a. ydych yn dychynvmygu, fod rhan faWr o'r dydd lieb ei dreulio, ac l'eHy yn barod a dywedyd i a fyddvrch chwi segur ar hyd y dydd, and ei bod yn ddigon cynnar i roddi i'r iloll- alluog ei ran ef o wasanaeth. y (-]),dd ? Ow! fe-cldwl at) pa le y E3^e r addewid, beu'r sylfaen am hyn? Nid yw dywedyd, ,fa:Hai [@d lIa\VtP,tin!Sçrynor heb ei dreulio' ar a hvyn, fod j: sicr. o hyj^iy-j;neu frysio'. ya > ddioed at, y ,wilJl!al!¥!!)¡g¡¡fi¡:"fJJ.¡{Ac ý;llWi,r, pe byddech sjcv•, T.,aiAit ellwi ofni rhoddi ychwaneg I'çl()da,gaaàe(b-,i?:t-Hollanuog. nag sydd ddy- ledus iddo. Anallucdig yw myned atto a chyt- tuno ag fef ynorby gynuar, eithr dichon fod yn nhy ddiweddaT, §an hynny terfynaf yn yr un geiriau "tg y decfareuais, Pa hatn y'sefn-scli chwl yma ar- h y d y dydd -y n segur?" Abertawe. ADELJPHOS CYMUAEG. j

,,,,+-i,,_-<-' '")D \ r-rin..…

[No title]