Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

-■-j ISawyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

GWENEE, 3. Derbyniasom bapurau Paris bore bedtivir. Y mae'r ynysoedd lonidd (Ionian) yn parhau mewn terfysg a gwithryfel. Gyrvvyd y Dir- prwywr Brytanaidd o Zante, o'r hon y ciliodd efe a'i wyr arfog. Yr holl lonisid ag oeddynt wedi ymuno a'r lluoedd Brytanaidd ydynt wedi enciiio, a dychvvelyd adref. Yr ydys wedi dan- fon dwy gatrod o Malta i gyfnerthu amddifiynfa Corfu. Y mao'r Montegriniaid hefyd mewa llawn wrthryfel: gwrthodant gydaabod un aw- dlirdod goruwch t'rpiddyut eu hunain, gan fwr. iadu byw yn hollol anamddibynol ar Awstria, gan eu bod wedi dysgu amdditiyn eu rhydd- did yn erbyn holl vmdrechiadau'r L.ywodraeth. Ffrengig yn yr amseroedd diweddar. Blaenorir y lluoedd Barbaraidd hyn (megis y gclwir llwy gan y papurau Ffrengig) gan yr Esgob, gan ym- osod ar y Tyrciaid o'r naill du, a rhyfela vn iVvr- nig a'r Cristianogion o'r tu arall; ac oddi ar uchelderau eu mynyddoedd gyrrant eu lluoedd arfog trwy'r mannau mwyaf anhawdd i ymosod ar y rnilwyr estronol a ddanfonir i'w herbyn. Y rnaent wedi peri brawmawr amryw7 weit'nau i drigolion dinas llagusa, er eu bod dan nawdd y Pennadur y Tyrciaidd. Cyrhaefidwyd Paris gan Arglwydd ac Ar- glwyddes Castiereagh nos Sul, a dydd LIea cafoddei Arglwyddiaeth gyfrinach a'r Brcnin. Ymddengys wrth yr hanesion hyn fod achos I Poland a Saxony v-edi ei derfynu ar y Sfed c'r mis diweddaf. Tybir mai pethau perthynol i Belgium a Hanover oedd yr achos i'w Arg- lwyddiaeth aros yn Vienna wedi'r amser uchd. Achwynir mewn erthygl dan y pen Madrid, ar ymddygiad dirgelaidd, neu aneglur Prydaiu I tuag at yr Yspaen. Y mae'r Try-orfeydd Ffrengig yn codi yn I barhaus. Y Consols 5 y cant ydynt o ddeiku 79 Ifrancs. Gan fod pris ebran ceffylau wedi Ueihau, y mae llythyr wedi cael ei ddanfon al:an oSwydd- fa'r rhy fel, i hysbysu i'r sawl a ddarpaient feirch rhyfèl, i'r llywodraeth, na fydd i'r 6å. y 1illdir dros 18 milldir, a ganialtaisid yn ddiw- eddar, i gad eu rhoddi o hyn allan.

[No title]