Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

-■-j ISawyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

IAU, C. Daeth Cofiadur Arglwydd Castlereagh i'r ddinas y bore hwn, ac yr ydys yu disgwyl ei Arglwyddiaeth bobawr. Mynogir gan y Plymouth Chronicle, am Chwefror 28, fod y Ffrcigad Ganymede wedi cyfarfod a. llong ar y mor, cadpen yr hon a ddywedodd fod y Castilian o 18 mangnel wedi cael ei gweled yn tywys y cadlong Americaidd y Wasp, yr hon a ysgafaelasai, ar ei hoi tua Phlymouth. Yr oedd y Castilian wedi cym- meryd ei gwyr y rhai a roddasid mewn Hong a ysgafaelasai lii eyit hynny, allan i'w chynnorth- wyo cyn y frwydr. Yr oedd y Ganymede- wedi cyrliaedd Bermuda ar y 21aill olonawr. 1 Ilysbysir gan bapurau Ffrankfort a Brussels y rliai a dderbynwyd i'r 27ain o'r mis diweddaf fod Dug Saxe Weimar i gael llywodraeth Saxony, os bydd i'r Brenin wrthod yr ammodau ar y I rhai y cynnygir ei adferiad ef i'r oi,secid. Dar- lunir gorfoledd trigolion Taleithau Belgium fel un o'r gradd mwyaf yn achos unoliaeth y gwledydd hynny ag Holand dan lywodraeth Tywysog Orange. Yn awr y mae'r Netherlands, neu'r Tiroedd Isel, wedi ei cyssylltu yn gytf- elyb i'r modd yr oeddynt dan Albert ac Isabela, oddi eithr Artois, a rhai parthau o Fflanders ac Hannault. Y mae y rhan fwyaf o raglawiaethau'r brif ddinas wedi cyttuno ar ddeisyfiadau yn erbyn -"y 1 1 fl 'I I u cyinewmiau yngnyireunau r yu, ac yr yuym yu deall fod llawer o drefi ereill, ac hyd yn oed siroedd, ynghylch gwneuthur mewn cvffelyb fodd. Y mae meddyliau'r bobl yn gylfredin mewn cynnwrf mawr yn achos y pwngc hwn. Ysgrifenwyd ymedroddion terfysglyd a phridd- galch (chalk) ar holl furiau cyhoedd ac amlwg y brif ddinas, ac yn neillduol ar y muriau YHg- hymmydogaeth y Senedd-dy, HC hyd yn oed ar y muriau ag ydynt o gylch Cae St. lago, gan fygwth aelodau'r Ty Cyflredin, a gwahodd y wcrin i vvrtlnvynebu eu mesurau. Am un o'r gloch ddoe cynnalwyd cyfarfcd tra lliosog o drigolion Southwark, a chyttunasant ar amryw lawnfwriadau a deisyliad i'r Seneddr yn crbyn cyfnewid cyfreithau;r yd. Traelliwyd amryw areithiau ar yr achos y rhai a dderbyn- wyd gychl thyrfau o ganrnoliaeth. Dywedodd Mr. J. Davies nad oedd y cyfnewidiad bwriadol yn angenrheidiol er diogelwch i'r tyddynwyr; ond budd perchenogion tiroedd oedd yn cael ei olygu trwy'r mesurau newyddion hyn, o her- wyd eu bod hwy yn c'hwennych mwynhau ar- drethau uchel am cu tiroedd. Yr oedd efe yn sicr pe buasai i'r dynion hyn leihau'r ardrethau dirfawr a godir yn awr am y tir, y byddai'r tyddynwyr yn ddigon boddlon i'w cyllwr. Yng- hylch ugainmlynedd yn ol yr oeddid yn gwerthu y dorth bedwran am öid. ac yr oedd efe yn cyf- cirio at farn ei wrandawyr i wybod a oedd trethi a beichiau ereill yn ei gwneuthur yn angenrheidiol i'r pris hwn gael ei ddyblu (tLijiw o Arrt, na!) Yr oedd Mr. Clarke o'r farn y buasai diogel- wch digonol yn cael ei roddi i berchenogion tir- oedd trwy bris ag a fyddsi lawer llai na 80s. y grynog. Yn ei fryd ef dylasai'r bobl yn gyff- redin gael eudiogelu, ac nid rhyw radd o honynt, ae ni ddylid galw arnynt ifwytta eu bara am bris lawer mwy nag a ddylai fod; yr hyn a ddrygai lawef ar law-weithiau'r deyrnas. j Dy wedodd Mr. Brand mai'r prif bwngc i ym- j holi yn ei gylch oedd, pa un a ddylai israddolion y bobl gad ei diogelu ai peiuii?, a'n galluogi i gael eu baraam bris rhesymol (cyhmeradzsyaeth). Yroedd yn yciddangos iddo ef fod perchenogion tiroedd wedi dysgu gwers tra buddiol yn ystod y l'hyfel diweddaf, sef i gymmeryd gofal am j danynt eu hunain (chzcerthin llcliel). Yr Oedd- Jut wedi cymmeryd mantais ar galeclir amser- oedd, ac wedi ardrethi i mddau dirfawr, a. thra'r oedd y llaw-weithwyr agored i bob caledi, yr oeddynt hwy wedi piyfio eu nythau yn dcla (chvsertlun). Y tyddynwr hefyd oedd fath o Jackall (cread ur bychan, yr h W II meddant a chwilia am ysglyfaeth i'r Hew, a'r unig greadur a arbedir gan y Hew heb ei ladd) i berchenog v tir, yr hwn oedd ofalus i ddynwared arferiorf ei feistr. Yr oedd ymddygiad y gradd hyn oddyn. ion yn d wvn i' w e-ofl' r.hvvedl vrp^l o j 1J y naut- melyn (frog) canys yr oeddynt wedi mynèd mor fawr fel yr oeddynt yn debyg i hollti o'V diwedd. Yr oeddid yn dywedyd, ond yr oedd efe yn gc)- beithio nad oedd sylfaen i'r dywedind, fod Cana- J, we d iiti, fo d C p?IIQ:- hellawr y Trysoriys wedi addaw ei gynnorthwV i berchenogion tiroedd yn yr achos hwn, ar yr ammcd o fod iddynt hwythau gefnogi ei fesurau yutef yn Nhy'r Cylfredin (llej'au o Rhy zch). Dywedwyd gan arall os oedd pris cyfnrtd y gwenith i fod yn 80s. na allesid prvnu'r gweiuth goreu dan 100s. y grynog, neu 12s. 6d. y Win- chester.

[No title]

[No title]