Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

-■-j ISawyddion Llundain,…

[No title]

News
Cite
Share

M Ell CIIER, MA WRTH 1. Hwyliodd y CennadwrSardiniaidd, y Ty vvysog j I Castelcicala, o Dover ddoc tua Chalais; yr ydys yn disgwyl Arglwydd Castlereagh yn Dover bob llawnfor, y mac dwy o lythyr-longau'r Llywod- J raeth yn disgwyl am dano yn Calais, i'r diben t'w ddwyn trosodd. Yr ydym wedi derbyn papurau Paris a Brus- sels am ddydd Sadwrn. Yr ydys wedi cyhoeddi llythyr swyddol oddrwrth Dywyseg Goruchaf I Holland yn Brussels, yr hwn addengys fod achos ei diiiogaefhau ef wedi eu sefydlu yn derfynol yn y Gymmanfa, a bod taleithau Belgium wedi cael eu cyssylltu wrth Holland. Amserwyd llythyr ei Uchder Brenhinol ary 23ain o Chwef. 1815, ac fe'i cyfarwyddwyd at ei Urddasolrwydd Count de Thfennes de Lombize, un o brif swy- ddogion y ddinas uchod; sylwedd y llythyr a ganlyu:— SYR-Hysbysir i mi gan y cennadiaethau a dderbyniais brydnawn ddoe o Vienna, fod yr achosion inawrion a fu'r Gymmanfa gyJlyd yn yrndrin a hwy wedi cael ei rheoleiddio er bodd- lonrwydd i'r Cylfredin, a thrwy gydsyniad un- fry dig Awstria, Russia, Prydain, Ffrahtgc, a Phrussia, y mae'r holl barthau byliiv o Belgium a berthynent-gvnt i Awstria wedi cael eu gosod dan fy llywodrafith i, oddi eithr rhyw rannau o diriogaeth Lumburg a Luxemburg. Yr ydym yn I cael cadw at- lan aswy'r Meuse lain o duiogaeth digonol i ddiogelu i ni fordwyaeth rhydd yr afon honno, ac y mae hen esgobaeth Liege ymhiith y gwledydd agyfansoddasant Benaduriaeth newydd g?s,ledy(idag i sel. Cliwia?v-ei-tli fa?i,ro g Nvclimewij yGwledydd Isel. Chwi a werihfawrogwch mewn modd parod yr effeithiau dymunol a ganlyn y I rheoleiddiadau hyn er d.^dwyddweh i'r bobl ag y gaii-vodd Rhagluniaeth fi i lywodraethu arnynt; ac y mae'r ychydig ddaioni ag y galluogwyd fi '1 j'w wneuthur iddynt eisoes dan amgylchiadati llai manteisiol, i fod yn wystl o'm gofal parhaus dros eu buddioldeb." Pan gyrhaeddodd y newydd uchod dref Brussels, gorfoleddodd y trigolion yn gyffredin, canwyd clychau, ac yr cedd y dref i gael ei goleuo'r nos honno, o herwydd, meddaut, "yr ydym bellach yn ddynion rhydd ac anymddi- bynol, dryllwyd iau caethiwed dan yr hon y buom yn bir yn griddfan; y mae'r nc wydd dedwydd htvn yn Manw calon pob gwladgarwr a gorfoledd, y rhai a welant lwyddiant rhagllaw eu gwlad trwy'r drefn newydd yma ar bethau." Hanover, Chzccfror 14.—Yr ydym yn dysgu fod y LlengGermanaiddFrerlhinol i gael ei rhyddhau, ac i ddyfchwelyd yn ebtwydd i'r wlad hon. O'r ddwy rangatrod bydd i un gael ei ffuriio etto, ac felly lleihair y gwyr traed i bum rhan gatrod, y rhai a fyddant bob amscr yn cael eu talu gan Frydain. Cynnygirgwobr o ddau cant gini yn Llrs- argraff Llmlduiii ucitliwyr, am ddatgnddio'r I dyn neu'r dynion, a daflasant Mr. John Smith dros bont Ruthurglen i'r afon Clyde. Y rnaer siwgrau wedi gostwng yn gyffredin ynghylch deg yn y cant, neu swllt mewu deg swllt. Clwyfvvyd amryw ddynion yn y terfysg a gymmerodd le ddoe yn Southwark, yn achos cadeirio Mr. Barclay, canys yr oedd pawb a jwisgstit ei ysHodeni (dbbons) ef yn agoi-ed i gawodydd o Jaid a cherrig a phob peth talladwy, a gorfu ar y boneddigiou a'r boneddigesau ag oeddvnt vn edrveh ar dorf drefnus Mr. Barclav w j j J yn y ITenestri, gilio yn ol yn ebrwydd, o her- wydd fod llaid a cherrig wrth yr ugeiniau a'r cannoedd yn cael eu hebrwng hyd attynt onid oedd y ffenestri yn ddrylliau man; yr ydym yn" deall nad yw Mr. Barclay wecli cael llawer o niweid; yr oedd efe wedi rhoddi ei lais dros gymmeryd cyfreithau'r yd i ystyriaeth yn y Ty Cyflredin, ond wedi clywed o hono'r rhesymau o'r ddau tu efe a areitliiodd yn erbyn cyfnewid- iad yn y cyfreithau hyn; taenwyd hanes ei ymddygiad cyntaf ymhlith y werin yn gyfl- redin, ac eri'w gyfeillion ymhob modd i daenu'r son am yr ail yn eu plllo., credwyd y cyntaf, ac anghredwyd yr ail, ac c ganlyniad mawr fu'r terfysg, a'r gwaeddu, Dim yd-ysgrif; Burdett dros fyth."—Parhauodd y gwaeddu mewn rliai parthau trwy'r nos. Y mae dau ddyn o iselradd mewn dalfa am daflu cerrig, y rhai a holir heddyw yn Union Hall. ———— 

[No title]

[No title]

[No title]