Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

-■-j ISawyddion Llundain,…

News
Cite
Share

ISawyddion Llundain, fyc. DYDD MA WRTH, CHWEF. 28. BORE heddyw daeth dwy iythyr-god o Ho!- J" land i'r ddin?s. Cynnwysanthysbysiaeth o Vienna i'r 15fed o'r mis hwn, yr hyn sydd ddi- weddarach na dim a gafwydoddi yno o un parth arall. Mynegant fod prif orchwylion y Gym- manfa wedi eu sefydlu, eilhr nid ydyut yn cyn- mvys neb hanesiou swyddol ary pea hwn. Derbyniasom bapurau Paris i'r 25ain o'r mis lini-ii. Sylwedd yr hysbysiaeth a gynnwysa..1 sydd fel y canlyn :-Methodd y Brenin, o her- wydd y gymmalwst, fyned i'r lieren ar y SSain, eithr ciniawodd ei Fawrhydi gydâ'i deulu fel arferol. Bydd i Arglwydd Castlereagh gychwyn J o Vienna tua'i wlad ei liun ar y ] 5fed. I Nid yw anhwyldeb Dug Wellington o aches lludded wedi teithio wedi troi allati yn beryglus, y mae efe i wedi bod eisoes mewu amryw gynnadleddau. Yr oedditl yn disgwyl y buasai Llys-argraph swyddol Vienna am y 12ied yn cynnw ys darlun- iad o rai o weithredoedd y, Gymrnanfa, ond y mae yn parhau yn y modd mwyaf distaw yng. hyk'h hyn. ran, Rhenirdy!cdcyn'rcd!n Saxony yn ddwy ran, a thcHr y na;!i hanner gan Prussia, a'r hanncr 1 arall gan Saxony. Rhaid fydd i Saxony gael peth o'j halen o Prussia, yr hyn fydd amgylchiad tra annymunol i'r Saxoniaid. Myuegir yn y gwahoddiad a roddir i Frenin Saxony i gychwyn i Vienna i arwyddo'r ti'efn- iadau a wnaed gan y, galluoedd cyfunol na ddichon efe wneuthur un cyfuewidiad yn J cyt- tundeb; fod yn rhaid iddo ei dderbyn megis ag y mae, neu i'w anghymmeradwyo yn gyf?n? ??bL Sylfaenwyd y cyttundeb ar yr egwyddor o fod Saxony, vngwyneb ei holl amgyIchiadau yn deyrnas a orchfygwyd, aco ganlyniad fod gall y Pennaduriaid cyfunol hawl i wueuthnr a. lii yn y modd a farnent orcu. Y mae Dug Welington etto yn anhwylus, ac nid yw yn dyfod allan o'i dy. Rhoddwyd ciniaw mawr ddoc gan Ymerawdr Russia er an- rhydeddu dydd genedigaeth Ymerawdr Awstria, yr hwn o herwydd ei anhwyldeb parhaus a an- alluogvvyd i fyned i'r wledd. Y roac'r hanes uchod ynghylch amser ym- aciawiad Arglwydd Castlereagh o Vienna, yn anghysson a'r hyn a fynegasid o'r blaen ef allai fod anhwyldeb Dug vVelington wedi tueddu ei Arglwyddiacth i ohirio ei ymadawiad. Dy wedii1 fod llawer o ymdyrru gan ddynion o bob graddau i weled Dug Welington ar ei daifh o Paris i Vienna, ac yn y. bnf dumas olaf hon, sef vr unig Gadfridog yn y byd, meddaut, ar na faeddwyd ef erioet) mewn bi-vi-ydr. Rhoddir awgrym yn y papuran Americaidd, a ddaethant i'r ddinas ddoe, fod rhan o'r lluoedd Brytanaidd yn ymbarottoi tua diwedd Ithagfyr diweddaf, i ymosod oddiar y Llynnoedd ar ryw baith o dirioga.eth yr Americ. Cymmerodd y ddefod o gadeirio Mr. Barclay y swydd-ymgeisydd llwyddiannus i fod yn aelod o'r Seneddr dros Southwark, le y dydd hwn. imgynnullodd Iliaws o ddyuion ynghyd ar yr achos, y rhai amlygasant yn lied gynnar duedd- iadau at dcrfysg. Wedi hwttioa dirmygu llawer trwy eiriau ac ystumiau, dechreuodd y gwerinos a thaflu llaid a cherrig at y gadair, yr hyn a barodd i Mr. Barclay ei gadael yn lied ebrwydd a Hot am gysgod i'r Horns Tavern, Kennington. Gofidus gcnnym fynegu fod amryw o'r cerrig wedi cyhwrdd a Mr. Barclay trwy'r hyn y dolurwyd ef yn fawr. Ymosododd y werin ali y 1'9 lIer oedd efe yn llechu ft cherrig ac a Uaid, a thorrasant yr holl ffenestri, a dechreuodd rhai o honynf ymwthio i mewn i'r ty. Yn y cyfamser ymdrediOdd y rhai oedd oddi fewn i ddiogelu eu hunain yn y modd goreu ag ygall. asent, trwy osod byrddau a dodrefn arall" yn erbyn y drysau a'r ifenestri. Ac yn y cyfyng- der hwn brysiodd un o gyfeillion Mr. Barclay i swyddfa Ysgrifraglaw'r Llywodraeth, a gyr- wyd dydoliad cadaiu o farchtuoedd t'r fan yn ddiattreg, yr hyn a ragflaenodd ychwaneg o ddrygau; end ni wasgarodd Y Hiaws er hyn eithr parliausant i liv>ttio, gwaeddu huzza a -thaftu Itaid. Gwasgarwyd ysgrifau bychain ymhlith yJliaws y Thai a alwent ar Mr. Bar- clay., i nad," oedd ife wedi rhoddj ei bus dros newid cyfreithau'r yd. Yr oedd amryw Iwch-fenni (dust carts) ya y dorf a thorthau dwy gcilliog wedi eu gosod i fynu ar drosteni; a'r bloeddiadau, u Burdett dros fyth," a gym- mysgid a'r hwitiadau yn ei;byn Barclay. Ym- ddengys fod y cynnwrf ivedi caelei gyfodi o achos y camddarluniad a wnaethai rhai o gyfeillion siomedig Mi-. Burdett o yrnddygiad Mr. Barclay yn y Seneddr ynghylch cyfreithau yr yd. Pa fodd bynnag y gwiriotiedd yw i Mr. Barclay draethu araeth wych neithiwyr yn Nhy'r Cylfredin yn erbyn cyfnewidiad yng- hyfreithau'r ydau. Ilysbysiacth o Florida, (gwlad helaeth yngog- ledd yr Americ).—Yr ydym newydd dderbyn y lIythyr canlynol, oddiwrth swyddog yn y Hong a grybwyllir isod Llong ei Fawrhydi Ceylon, ar gyfcr St. Mary, Florida Ddwyreiniil, Ion. 18, 1815. u Yr ydym newydd goresgyn bwrdd llong ag sydd yn hwylio i Cork, a defnyddiais y cylle hwn i hysbysu i chwi ein bod ar gyfer y lie hwn gyda llynges y Liyngesydd Cockburn,. Er ys triuiau yu ol tiriasom ynghylch 500 o wyr, y rhai bore drannoeth a ymosodasant ir, ac a gym- merasant St. Mary heb nemor gwrthwynebiad.— Yr ydwyfyn disgwyl y byddwn yn dra llwydd- iannus yn y parthau hyn. Y mae'j, Liyngesydd yn bygwth ymosod ar York Newydd." Llofruddiaeth erchytt.—-Llofruddwyd Mrs. Metiers,- gwraig tyddynwr yn Whitchurch, swydd Devou, dydd iau wythnos i'r diweddaf, gan ei gwas, tra'r oedd Mr. Metters ym marchnad Ply- mouth. Turawodd yr adyn hi a. chryrnman ai, ei pheu, ac wedi hynny dygodd ei chorph i dy'r anifeiliaid gan ei guddio â. gwcllt; ac yna yspeil- iodd y ty o amryw bunnau, a llwyau arian, a dihangodd; eithr daliwyd ef cyn hirWedi hyny yn Pr incetown Dartmoor, ac y mae yn awr mewn dalfa. Y mae gwaed diniweid yn gwaeddu mor etteithiol am ddial, fel mai afiaml iawn y diangc y rhai a'i tywallo yn hir heb y gosp ddyledus. I Yr oedd gan Mr. Metters bump o blant, eithr nid oedd un o honynt yn y ty ar yr amser. Pan I ddalwyd y dihiryn yr oedd rhai o ddtllad Mr. M. t yn ei gylcb.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]