Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HYSBYSIAD. Bydded hysbys i'r Cymry yn gyffredin, l'n tttwedig Grweinidogion yr Efcngyl, o bob gradd ac enw, Fod yn y Wasg, a Chyhoeddir yn fuan, BRAE TIIAWD CYMEAEG VNGnVLCII CAEKSALEM NFIYYDD3 A'l IIATHRAWJAETH NEFAWL; WEDI El GYFIEITIIU O'R LLADIN, <0 WAlTH Tit ANKHYDEDDPS EMANUEL SWEDENBORG. YTRAETIIAWD uchod ydyw y cyntaf a S- ymddengys yn Gymraeg, o liosog Ysgrifennadau yr dwr rhyfeddol uchod; ac y mae yn deilwng o syIliad i»wysfawr pob givir Grislion. t -t bris fydd ynghylch Dau Stvllf, neu Dri eY eithaf; ac a ar werth (dvos Gymdeithas yn Llundain) gan Mr. J. HODSOK, Cross-street, Jlallon Garden, a Mt\ M. JONES, o. 5, N t';lVgll;le-stref, Llundain; lief yd gan D. J Essra, :\i'raphydd Seren bomer, Abertawe;* a Gvvcrthwyr Llyfr- ..ll ereill, yinhoi) parth o Gymru a Lloegr. NEWYDD EI GYIIOEDDI, AC AR WERTH flan D. JENKIN, Argraphydd y Papiir hwn, ac amryw Ddosbartlnvyr LlyfVau vug Ngliytiii-tt,, PIUS WYTH CI.1MOG, Gwaith Prydyddol Sion Llewelyn., 0 Gocd-y-Cymmer, Siajdd Frecheirriog-, EF, Rifyrrwch diniwaid, rw CWnnu ai- gvunydd, Mewn deall a enrefydd; act iicuuaw o Ganiaduu, Ac amryw destunau. GYDA NAIV O HYMNAU D UIVIOL, AR AMRYW DESTUNAU, Cymmwys i'w cauu mewn Addoliad cyhoeddus. HEFYD, PIUS WYTJI CEINIOG, Flares Poetarum Bvilannicorum; SEF, fcLODETfOG WAITIl Y PRYDYDDION BITY. TANAIDD. x O Gusgliady ditoceldtti-Bui-ch. Dr. J. Day is^ac ereill. T ? WAE yu cynnwys hefyd LLYFR BARDDONIAETK 0 waith ?i. ?? ??Y?? M!'?LET(M; ynjriiyd ag ENM),YN?N ?" a ?"? ar amryw 'DestLU?u, er ?r? ?? ? ?? '"?'"?"?yyniwy na cnynghanedd, gau  ab D( HYSBYSIAD. Y Mae GWILYM MORGANWG, yn gyfrannog  ?"??????' H?n?opd, yn can-dig anncrch eu y c ytiil- N, ymhob parUt o'r Dywysogaeth, ?an f? r- d(tYu-1u,ti?tit amryw o'u Cyimnydogion) s"?d yn ¡/ yn y as Lyfr N<-w\dd? na?ehvyd o'i fath erioed o'r L ?-n-?' t?' ? r ? "?y?edd a'r Hygof Gyinraeg-iaith, sef deiriadur a Phartlisyllydd (Dictionary 8i Gazetteer) CYliiEG, 'd?'' ?"? y" cy"?ys-i. Y Gair; 2. Kt,M  ?'y?'?ti' fob Gairi ? E?h.rhad o n J ,wId r l Vl'^riau c-vsefin a chyfan»»ddol; 4. Hvdd j i;.« i; p?m TVy-s|ltwr Ÿr '? barc?Frytauiaid gad cu l:?X.?r. ??? I'??'???? ? hamJdach i'r ?'?y'- ^aydvcl ¡hlld y rh? Hartl^yH.udd o'r Llyfr uchod yn cynnwys '"?" 'Î'cyrnasoedd, D:na;;oedd, Treii, hlynoedd, Atony( ,?'.ydd.«-dd ?c. ?c. l.etyd hysbysiad ?ic y macnt; y„<rl ?daM:nnt?i. leyrnnsoedd a D.nasoedd; rhitcd. t-utri?-! <>,toll' amly..iatlau o'r {):tnau hyHottaf mewu, ac y „ "pert.?. 1 hob he yr.)'I' holl Fyd adnahyddn:i. lkAd y Gciriau yn )T un drefn ac mcwn Gemadurau yn ol yr A, B, C, &e. ? -?MMODAU. f.l'gra\)}¡ir.y ?b? yn bedw?t-plyg, ar bapur da a| U Oiw^ 1 L. Oaw y. LlYfr allan yn rhanau, gwerth swllt, bob mis. III. Bod I oh rhadahn ''??' ''?'? ?yd?'' enw, yn dal !t y rha olaf; ? ti l 11 ala Y rhanaii ''?U wrth eu derbyn. IV. Bydd i hwy |)^1? a ^as»l0 ddcuddt? enw, ac a f-'f-ilo am eu dosbarthu nPWMJr ddettddeg etiiv, ae a ain eu d,) I)d F tllu, a yi- -tritii, gael uil IM ei. ?'-UH'rth; arhoddidr?yr?" cyttredin i r Gwerthwyr Llyfrau ? addaufono am danv» pob Gwerthwyr Hyfrau 1 -derbyn y Llyfr i g? "?y?? pob rhagd?wr yn rhwym f^it^^d^goL\ed ''r WafSg morKynted aS y ceffir '??fd????'?"? ?' ?S ?r gynied ag y cef&r Dyml1ni bnd 1 ryw P?ybynna? vmhob cym- \t¡I-iaeth ago tyddo ? ??ytl? y?'?r d? i liyn oorchwyl, i ^l-Klu yr enwau, a'r sylltan rhag- '.n.ui d .?t)? f'.ys ?)u yr enw,iu, a-rsyUtaurhag- :,1' ¡"V: m M??? ''?t' ? ? K? enwau eu d?ut<M h? ;<r áe:jlr. T:ltA ? "AMs, A<-<?<? near C???7'; Joil- ?i i L -? I \?N ( .'zci-s I/ai-d, ?Mr Cf:rd?? ncu at (' Ul i1t.t.xI, PrWlel', ???'-??'c?, Swansea.—Derbynir ? goln Oruchwvlwyr y P^ur hw, D: S: DlsWY}ir i bnh ? ddanfonotvthyr a? enwau ?m 5 !yfr uchud, i dda.??"y''?'?w< oni ?)iid am again,  vi ychwaneg. M, ',oyw t™0* ?'???y?fhpdiad, ..?????rh?dyddrhad. Ith",Iydd a 51)y<R WCrs h.l?l?re?dd D amwywr hancsawl, gwaivl Bor ?.?'y"?'-w?Mi Arc??'?'c ranwybudaw). Ar B,, yt I cle ? r -inA-?-b o d itw i  !'E'' ??erch,-tra lluniaidd, ^1 vI^K"M anncrch i TWi HCLl Un:w 1.!ljIU) :\ll.n\c'rt.'b..G. ¥. EAGLE INSURANCE OFFICE, 1RWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. Y Manteision a geir yn y ddiogelfa uchod sydd gynwysedig yn Nhaledigaeth y Fibcnt o un rhyw 1)?ti u bfthau ereiM a to?ir aii'DAtti, ac yn leihad o'r ddc?fed rhan 0'" Wobr (Premium) a ddiryn arferol i Swydd-dai eraill. Gwneir yn dda golled trwy Lcchcil. Bigollediad Bywyd ( Life Insurance ) ar dilerau llhesymol. Adneivyddir pob ysgrifen Ddiogeliad (Policy) a ddcrfydd y 25aiii o Fawrth, o fewn pymtheg diwrnod ar ol hyuuy. GORUCHWILWYR, Mr. David Jenkia, Argrafl'ydd y Papur hwn; Mr. Lewis Davis, Perlysicuwr, Abergele.

-■-j ISawyddion Llundain,…

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]