Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

IVM.,TM ..... ? "',..... -,-…

I II.:-? I-To the Editor of…

I At Berchennogion Seren Gomer.…

At Argruphiadydd a Dai llcraryr…

I ,At Argraphiadydd Seren…

wkwwhiiiiiwmh, win iim i lamm…

News
Cite
Share

wkwwhiiiiiwmh, win iim i lamm At Argraphiadydd Seren Gomer. j MR. Gomer,Pa beth ccdd y nchos i Mr. C. E. o jBvvHheli gynhyrfu, gan ymchwyddo a cliolli ei resymeg I It- ifoesol? ui wel'odd ef yn llythyr Gu Gas ond addfvvyn i i, der a MOMgarwch; er hyny, nid allai ef lai na gwawdio a dirmygu, "Ú?, a barnu ht:fyd. Eb efe, rbifyn 56, Y mae H m< i c yw beth megis penboetlini yn ysgrif Ga Cine. a 1 i n mai estron yw hefyd i bynawsder, a IbUti^n v I't ei araith (y rhan fechanGvmraeg o honi) na v- I' id am un rhan mewn a'raithyddiaeth,' er fod ei wailh mor ddifeins a'r eiddo yntef. Riiaid cael cei- liog i gann. Da fuasai iddo dynu y trawst o'i lygad ei hun, tel y gallasai yn hawsach weled v biycneayn yn llygad ei frav. d. Pa resymeg (logic) sydd yn y braw-" ddeg cyntaf o'i lytbyr yn rbifyn 36; eb efe,' Sicr a di- ambenol yw, fod diberdon doeth dn Crcawdwr yn cael eu cyflawni cyn belled ng y gal) amberffeithrwydd dyn- oliaeth gyrhaeddylipaTI1 ystad priodas yn cael ei chvfiawni yn ol rheolau y Bibl san(;taidd.' D, S. I ba belldcr y gall amj¡eríreil1;Dqdd-dyn()liaeth y( A tteb, I bob galanastra o bechod a eill dyn ei weitbredu fwriadn, megis tyngu, melidithio, godinebu, ISadd, a ladratta, &c. Felly oscredtr-y dywediad nchod, am- heiffeithrwydd dynoliaeth yw cyflawni y!,ti, pi-iocias yn ol rheolau y Bibl Sanchtidd Y mae y yma rai pobi yn berchen synwyr cyffredin fel ereill, er hyny in fediiUit ddeallu bod Mr. C. E yn llefaru yn rhesym- megol (logical). Ond rhag i'r 1 lytiiyr fyned yn rhy faith, ni; a adawat nynny heibio, ac a droaf at y matter. 'Nid da bod y dyn ei iiunan (eb efe), gwnaf iddo ymgeledd cymhwys.' IHae y Bibl sanctaidd yn tystio mewn amryw fanan fod Duw yn gOfilil1 am y cymeiriaid a gyssyliter i fod yn rhieni i bersonau a chenhedlaethau. Edrycli Genesis xvii. 6. wnaf yn JfrwythJon iawn, ac a wnaf gen- hedloedd o iionot ti, a brenhinoedd a ddaw allan o honot ti. ftefyd, adn. 6, Bendlthiaf hi hefyd, a rboddaf i ti fab o honi; Ve, bendilhiaf hi, fel v bydd yn genhedh oedd o lioiii lii.' Darllen adn. 18—21 o'r tin bennod, a gweler ymldi fod Abraham a Sarai wedi en eyssylitn trwy drefn Rhagluniaetli. Gweler hefyd y.modd yr oedd yr Argtwydd yn gofain am wraig i Isaac, Gen. xxiv. Nit} oedd ga11\"aS AOi'a-i ham ddim ryfarwyddyd i gyvmneryd neb mwy na'¡¡ gil- ydd, eithr etc a arhosodd wrth by clew, o'r tu alian i'r ddinas, lie y deuai amryw o ferched i dynnu dwfr, ac a aeth i weddi, gan ddeisyf ar yr Arglvvydd (Idangos niodd eglur pwy oedd efe vvedi ei barotoi i'w feistr Isaae. Yr oedd y gwas yma yn deall mai Duw biau darparu, pan ydyvv ambell feistr dan ei ddvvylo. v dywed Ilr. C. E. yn rhifyn 56, Rhy- fedd gennyf ei fod fel yn fwriadol yn vmgeisio tvnnu pwngc crefyddol ar fatter fel hyn i'r ddadleuaeth.' Ond pe cawsai y fraint o agor ei lygaid i edrych ar ei ddarlun ei bun, fe gawsai weled pwy a ddechreuodd. Eb efe yn rbifyn 3(3, Ni Pazi'l vn dy,.ve(],(], Gwtll yw priodi nag ymlosgi.' Ai nid er rnwyn cref- ydd a dnwioideb y dywedodd Paul y geirian hywny ? Nid yw dynion duwiol, wrth gynghori ereill, ddim yn meddwl annog neb i droseddu yn crhyn trefn Rhagiiir- iaeth, eithr en hannog i ymarfer y moddion a drefnodd y Creawdydd iddynt i wneuthur daioni, a gweithred- wyr drygioni yn -it oddefir iddynt gan y Creawdydd, i dynnu barn arnynt cu luinain. Ond i oJ¡! g;ymmaint mal' yn dd¡frodi ar yr enaid,' &c. Mae yn debyg ei fod yn meddwl nad oes gan yr enaid ddim a wnelo a Afedrcf, ifitil ryw un arall, ym- drin a'r pwngc heb ymdrin a chrefydd hefyd? onid mewn ty addoliad ypriodir; ac onid yw trefn priod- asau cred yn grefyddol? i'e, nu anluriaf ddywedyd yr holl fyd. Draciiefn eb efe, 1 A ydyw efe wedi gollwng y gwi- a gafodd C'styn ei ddyddiau, &c.' Y mae I Ðf\ lnÚthi:w trwyaddcwidiolJ, ",aill. anlll trwy fy- igythiÜrl, yn darostwng dyn í ymbil ag ef ei linn felly I ncbod, yr oedd Duw yn bygwth myned a bywyd Heze- ciah, eithr e fe aroddodd iddo galou i ymostwug, i edif- arhan, i ymbil am yinwared, ac i adduncdn adnewyddu ei fuchedd, a'r Arglwydd a ganiattaodd iddo bymtheg mlynedd, yr hyn ag ocdd efe wedi ei fwriadu eisoes, iiiai (Ivii sydd gyfnewidiol, ac nid Duw. Ond pa beth a ddv- vved Mr. GiiGns am orddercli-bJant? Atteb. Amlier- ffeithrwydd dynolacth yw hynny etto y mae dibenion doeth ein Creawdydd yn llywodraethu i atteb dibenion niawnoH yn hynny: ac nid yw drygioni neb yn rhvf vstr i'r Arglwydd wneuthur daioni; Y iiite, plant ordderth weithian yn dyfod yn bob! mor rinweddoi'ag ereiii, ac yn wyr enwog ar y ddaear. Daiiwclt sylw fel yr oedd yr Arglwydd yn gofalu am. wreiddyn .cenedl ynghroth Hagar, Gen. xvi. 10. AtiLici yr, Arghvydd a dtiywed- odd hcfyd wtthi hi, I Gan amihau yr andhaf dy had di, fel na rifir ef o Iiosowgrwydd.' Adn. 11, 'Dywedodd Angel yr Arglwydd hefyd vvrthi lii, Wele di yn feich- iog, a thi a esgori ar fab,' &c. Ai nid trwy drefn Rhag- luniaetli y ti'urtiwyd y plentyn hwnnw yn wrryw yn y bin, fel y bvddai iddo fod yn dad i genedl liosog? ac os e, fclnniwyd yn rhywle ryw f'anw neu fcnywaid ar ei fedr. I Ilit beth aiii ddyn yn priodi dwy nen drfir o vvra- gedd, a phiant gan bob un o honynt,' eb efe. A ydyw yn wcddus gofyn a ydyw ef ddim yn cofio dywed son am i.in yngwlad y dwyrain, a clinnddo bedair o v.-ra- gedd ar yr un pryd, a phiant oddiwrth bob un; a'r vhai hyn, trwy ragordinhad. Duw, yn famtnau i ddeuddeg llwyth Israel. Ond yn sicr, mi a ddy wedaf etto, mai nid rhagordinhad yw i ryw ddyn yn neillduol, briodi ihyw ddynes yn neillduol, yn fwy na'r llall.' Os na ddewisant eu gilydd yn fwy na'r llall, pa fodd v caiant eu gily ddr Beth ddswedGn Gus wi-tli I-eligc ienangc. yn anil yn priodi hen ddynes dri ugain? Onkl briai front' a fvddai honno; ae y mae yn beth rheiymol i bob dyn f'eddv.d, yn gystal a Mr. C. E. mai tynged ryfedd a fyddai gweled dN it vit priodi bran! 'Beth hefyd am ddyn yn priodi o ran arian, neu gyfoeth.' Ai nid er mwyn cyfoetii acanrhydedd y boddlonwyd Batbscba ac Esther i fyned at cn darpar gwyr? a ydyw Mr.C. E. yn meddwl nad all trefn Rhagluniaetli otidef i ddyn dro- seddu y gyt'i.aitli P a ydyw ef ddiiii yn cofio am y gwr a bntteiniodd gyda gwraig arall, ac a ddanfonodd ei gwr i-i iiaddfa, a thrwy hynny a ddyg-odd farn rnarwolaeth arno ei bun ? Fet mai byw yr Arglwydd, cnog o farw- olaeth yw y gwr a wrtacth hyn.1 Yr oedd y trosedd yma dan drymaciI barn nag alltudio. Mi a feddyliwn hcfyd mal nid i'r dibcn iddo gael ei gospi yr oedd yn pechn. Er hynny, fe geiyddodd yr Arglwydd ef yn clrwm, trwy ddwyn barn ar ei denlu, a tlirwy hynny yn dwyn blinderau lnayvria^aino^ei bun..Er hynny, rho- ddodd yr Arglwydd iddo ethfeirvycli a inaddeuant; a 131'elilli"Oe(i(i ii a(i(]- thrwy ragordinhad Duw, dacw y Brenhinoedd a add- avvsai Dnw i AtVahanj yii dy fod, o lwynau Dafydd a ciPe baV'y.^d wedi myned i'r graddau hynny o anfoc-9 0 c 1 ei boblogi (os goddefa Duw) trwy odineb/ 'TlHiriawn, Mr. C. E. gwir a ddyw- ediveli; yr trot yn niwedd y ddadl i'r ran feddwl aflju^ ininnau, s&f Dnw yw rheol- ydd a rhagoiid-einydd pob jtetli; nid oes ditnyny nef- gedd, i?ae,. y w i-,aill'ai y'n ol ei evvyllys i now o'i eich eyfaddefiad clmtthau, O* god^ VwiU Wel, dyna y tldadlwedfer.phen- lier^'yqi^; gennyf eich bod, fe).-Nebuchodo- ^p^ftr^yn d^fod ycbydig attoch eicli hill, Yr loeildyn d(\g,genny> drostoch eich bod yn dywedvd cynimaintiai iititur; dyma eich geirian, 'Mi anturiaf i ddyyyedyd :'s oml gadeweb iddo, nid yw hynny ddim yn ilvvtystr i' ereiii 'gyfeirio en dywediad aty nod.' 'Brad- wr fuasai Hildas pe nas gwybuasai Dow na dyn mo hyn i, o'r biaen. Y mae Duw yn holiwybodol fe wyddai efe I, cyn cenhedlu Judas, y goddefai efe iddo nadychu, a hynny yn atteb diben a fydflai yn syndod cef a daear. Pa. nn bynnag ai denddegai trngain oed, ai arian neif lendid, neu pa beth bynnagara a sydd yn tneddn s'bai i fyned at cn gilydd, y cwbl oil sydd o'r tn fewn i olwyn fawr Rhaglnniaeth, ac nid all dim tod o'r tu aUan iddí; ¡ Rhyfedd fel yr oedd hi yn dirwyn Esther i fod yn wraig i Ahasferus Cyn diweddti, y mae arnaf ehwant gofyn i chwi, Mn C. E. a welsoch chwi ryw rai yn priodi brain, pa un ynté ai cich anfoesoideh a'cb gyrrodd i ddifenwi gwiaig, aiiai y sydd cyn hardded a'r eiddoch cliwitluca, os yn hanldach. Glan-Ogwen. TEGYDOXI Ga>* fod y pwngc nchod yn cae! ci ystyricd gan ,ílti I "w o'i dariienwyr fel yn eyffinio fi thestun crefyddo^ yr ydym yn gobeithio y gwel ein Cohebwyr yn a (Ida* j i'w adaei heb ymdrin ymlieilach ag cr, gan ystyried ma gwell yw peidio neshan yn rhy agos at gyfuniau ardai dad! grefyddol; canys pan ddynesom at y rhai hvniiy bydd llawer yn barod i haeru ein bod wedi myned droS y telfyn yn ddigon pell, tra fyddo ereiii o'r faro ein bod yn cadw ofewn ein tiriogaelh ein iiunain. A r ti it am s li y d ■).

[No title]

- . -:I LLONG-NEWYDDION. I

Castell Nedd - - - - David…

Advertising