Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

IVM.,TM ..... ? "',..... -,-…

I II.:-? I-To the Editor of…

I At Berchennogion Seren Gomer.…

At Argruphiadydd a Dai llcraryr…

News
Cite
Share

At Argruphiadydd a Dai llcraryr Seren Gomer. Fv anwyl Gyrwlatisvvn.Pan ddarilenais fod Seren Gomer yn brysio i'r gorliewin, a bod ei chwrs i fachludo, a myned i fro angof," yn digwydd ar ddecli- rcii y mis nesaf! teimlais fy ngwaed yn dyspeidio yn fy 1lgviythienan, a'm ymysgaroedd mogis yn ymgrynhoi o'm mcwn, o dosturi a chydymdeimlad dros fy-nghcned! i hiiiogaeth yr hen Gomer. Griddfanais mewn ing a tliralidd meddw!, a dywedais yn fy flrwst, A fydd i Se. teii-, wei-tlif'awr Gemer (yr unig gvfrwag cyffredinol o ,,wUWclactli a yniddangosodd erioed yn Nghymru) i tfafbludo cyn cwynos (supper), a gadacl fy nghydwlad- •TvJ;r-Cynireig i ymbldfaiu yn ynos dywyll 0 anwybod. aeth., fel dylluanod yn y nos naturiol t heb vvybod-dim am y rhan fwyaf o hanesion gwladol a chrefyddol ein bvnys, chwaefbach hanesion gwiedydd a chyfandiroedd ereiii! A gaifF cyfreithian newyddion cu rfuriio, ac er- cill eu cvfnewid, heb yn wybod i'r Cymry uniaithP A gaifF damweiniau naturiol en cuddio, rhag bod yii siaiii- plau o rybuddion i'r Cymry, i ochelyd eu cyilelyb? A ydyw hanesion am ryfeloedd a thywailt gwaed yn fwy anfiiddiol iddynt hwy na chenhedloedd ercill? A gaifF Insbysiadau, prisoedd nwyddan, a llawer o bethau buddiol ereill, eu selio rhagdùvnU A fddi Iwyddiant yr efengyl gartref, ac mewn gwiedydd tramor, fod yn ddieithr i bil Goitlei- P A gant hwy ddim cydhiwenychu t'r S ausoil, trwy ddarllen, yn (U biaitb eu bunain, fod paganiaid o bob lliw, iaith a cheKcdl, yn dyfod yn IIu. oedd i gofleidio y grefydd grxstianogol? A fydd i'r ileum gael eu tynnn ilawr, tel uachaifo y Cymry weled dim o'r golygiadau rhyfedd a wdsantyn Seren Gomer y fhvyddyn ddiwed<t«f? A ydyw bonedùigion y Dywys- ogaeth yn diystyru en mam-iaith, eu cenedl, a Seren Gomer, i'r fath radd; a'u bod yn danfon eu hysbysiadau i bapurau eredl, ag sydd yn cael eu hargraphu mewn iaith estronol? A ydynt mor galon-galed a gadacl i Seren Gomer (gogoniant ac ai'dderchawgrwydd Cyiiii,ii) i roi ei hanadiiad olaf i macs, heb estyn Haw o gymmorth i'w bymgeleddu yn ei cbyfyngder. Na atto Duw. Ond pan ddealiais fad un cynnyg yn rhagor yn cad ei roddi i'r .Cymry am Sercn Gomer, mi a ddadebrais ac a waeihlais meivi) pcr-lewyg (rapiure), O! drigoiioii ullwyl Cymru hiiiogaeth yr hen Frython! 's- tyriwjctij ci fod yn wartlt i'r Dywysogaeth, ci bod erioed hyd y .tiwyddyn ddiweddaf yn cael ei goicbuddiu gan d,ywy!lwch lIdcw, heb gymmaint a Seren i'w goleuo ac os bydd i'r nnig Seren hon a ymddangosodd erioed yn ft'urfafen y Dywysogaeth i fachludo, bydd y gwarth yn ddauddyblyg. Gan hynny, deffrowt h iiil Gomel! ymwi olvvch am wybodaeth dangosweh eidd- I igedd dros eich hen fanv-iaith a'ch cenedl, trwy roddi ¡ aiinogaethau dauddyblyg i'r cynnyg uewydd hWlJ; o herwydd, ysgatfydd, mai bwn yw y cynnyg olaf a gawn am SercnGomcr. Yr wyf yn hyderus y bydd i Mr. Gomer ymdrechn, yn barhaus, i foddloni ei ddarllenwj r Uiosog, ag amrywiactliaii ar bob math o destunau budd- iol; a rhoddi hanesion am y petbau niwyaf pwysfawr trwy Ewrop. Gan .hynny, ymdrechwn i' gynnal, a c.hynnydda gwybcthaeth ynNgbymrti, trwy ddaufon ein hemvau, gyda brys, i onicbwyhvyr Seren Gomcv, a'r sawl a ddichon gymmeryd y Serell en hunain, gofaled i gadw y rhifynau yn Ian, i'r diben o'u rhwymo bob bhvyddyn yn gyfrol (volume) gryno, fel y gallo fod yn fuddiol i'r genedl ienangc sydd yn cyfodi ar ein hoi. Ydwyf, ewyllysiwr da i fy ngbenedl, a'r hen famiaith Gvinraor, Llwyiutafydd, Lbngd-r. I'EUAN.

I ,At Argraphiadydd Seren…

wkwwhiiiiiwmh, win iim i lamm…

[No title]

- . -:I LLONG-NEWYDDION. I

Castell Nedd - - - - David…

Advertising