Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

IVM.,TM ..... ? "',..... -,-…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I V M.,TM ? b. BARDDONIAETU. At I IV. R. CO:Llrrz, -,N-Iifl wyf yn amtnen na fydd rliai yn gvvt-led cystal Englynion yn y ryfansoddiadan caiilynol a'r rliai hynny a etholwyd; ond y mae y rhan fwyaf o'r rhai goreu yn debycach i ddarnait Marumad nag i Fcdd- argiaph. Hebiaw Ifyn, nid oeddid yn amcana rhoddi dim mwy ar y Maen na cIwfladwriaeth barchus am ddcniuu atvenyddol y Bardd yn nnig. Y mae Anrhydeddus GymdeUhas y Gwyneddigion yn dra diotchgar i'r Beirdd am en llafur. Wyf, Mr. Gomer, yr eiddoch, J. Jones, Glanygors, (Cofiadur). LInndam, Chwefioi-j 1815. I I- ENdtYNION I A dtUrhymcyd oddiwrth amryw o Feirdd Cyvirv, yn ol cy- I hoeddiad Cym-lekkas y Gwyneddigion, jim mket thynas i Fedd-argraph y diweddar a'r enwog Farad Thomas Ed- I wai ds, o'r Nant. i- 1 Twm o'r Nant ar gant yn gawr,—-ceispwl Er cospi cyby.dd angawr; Twm yn y Nari Pa ganjtawr Berth ym myd, heb hiraeth mawr? 2 FSangell, ysgnbell e-sgobog,-crocilfant Y erachfeirdd cynddeiriog; catlioi, lie;vod liciiog, J A dal'n ei gym'diawl yn grog! 3 Twm a'idon! iach son y sydd!—dreigiao Y Jtyghin digywilydd, Yn antnr yn y nintydd, Ileb Dvvm fawr diamir.au fyùd! II. Y cawp, GWAN. II. 1 Coffadwriaetfc gaeth gu etitawl-, 0 ddavn awenyddel, Y garreg hon gwir aeg bawl Iro gweddus fhrdd tra; wyddawl, S Gwel syllvvr boenwr heini—yr eiuioes^ Oer anian sydd wegi, Macn yr hoii, :r\yiiiior yw bi; TJvvcb ben bardd, gardd o gerddi. 3 Gobcithiaf bydd Naf y nef-ein Iesu, Ocii oesifti 'n ei addef; it' iln Pan ridyg y Tad bwn adref, r y BSn pydag ef 4 3!aen yw er cof mwyn-wr cu, Gwir ltyg-of, a gair lioyvvgu, u A gafr hoy wgu gwir hygof, Mwyn-wr eu maen yw er cof, i Bardcl y Nant aueroufd nen, Am! eiiiant a mai haid-wcn; A mal haul-wen and eiiiant, Aberoedd nen Bardd y Nant. 6 LIon wr gwareidd, Uawn ihagoi iaofh, iUewn barddaniaeth mwyn-ber ddynion, Bardd arwreidd bereidd araeth, Cofiadwriaoth cyff awduron. ioio Fardd Glas, Morganwg. III. 1 nta!- neda O! gul-fedd orwedtMe, O! di yell y win sid O E, I'r nn daith y doi ^ithe. 2 Y L. 0el, A'r df-the' di weli, Cofia (Twm) a i gwrape^ni, Sy 'jwbridd v llawr, dyfnder Mi'. 5 Jiii fannvr, gwr oedd gali—ond gweli, Ei gadvv i arail, Y diweddar,ch-mwr call, I'n i'w gofio yn gyia'ii. 4 Cyfyd, o'r gweryrf, a'r gro—wrth alwad, Ola' a ddaw atto, O fiaen baru gadara, O! go, Duw Iesu a'n devviso. IOAN MALI.OR. IV. J Nydm gn goffa gwlw fiiiwd, A Tliomas o'r Nant, ar antur, Fi wir fawi mae, ar foi miir: Gwir ijod ei fod yn ei fedd, Dan garreg Bardd parod hynod ocdd hwn, A 'D dawn yn bod, er cicd clau Tedyngaf, ettyl angan. 2 Trigle yr Awtu, ff:'i tFèlglwyd-i'r bedd Gwybyddir y dy/»wyd; _I I gist-ajig^n gostyntifryd 1 I gi5t;¡,nipn gfJ:tyngfl'yd prif furdd, s:a^l i'r pryf fxvyd. 3 Yina'ngorwtidd gweryd—mac Toiuas, ¡ ol ti "illiol. ei O'i "tafell ryiv Sryd, Cofiv. n, yn tyw y cyfyd. 4 Cof i Doi>:as, eyf i vv dymmor—gaffa«l, Oer gyffes, et bepgor, A'i yrrii o'r Nant, i oror An;au fill dwys, ing didor. 5 Gwelwvd ei roi mewn gwaolcdd—a distaw, I Heb gorwedd I Yn vsoJ tio isei fedel, Y per gaiiv. r, per Gwyncdd. I iioi5rp.t AP Gwiiyst, Bala. V. b. I I I Er cymmaint fn'r braiNt a'r n-,m' unwalt J, I As;* rnwog farddoni, TJac'r Av>ren a'i hacen hi, ta-ivel y.-iia*n tewi. [ Yr ail a ddewiswyd.] N eshan mac orian mwy euraid—gelwir Fi 'r golan beudigaid o dyv.yiiwch ihvch a Ibid; ,fC, 1'T U11 net' a'r hcnatiaid. J. T. P. v Voclas. VI. 1 n-inma ben gyrfa Ile gorfedd—Tomos Dda ei Awenydd o IVynedd; farcltl liai-Ctd ei fuelie(id, v Sy yn iiecbu 'uawr^ ilwcb ei fedd. 2 C riativn bvcl,wr hyno(l, Trwy ysdcd ei fywyd; Mae'n iach o bob afiechyd, Ag ya ei fedd gv/yn et fyd. HENRY Pugh. VIt. 1 Bardd y Nant, bcraidd gantor—marw vdyv:! Dvma'i- wi«*deg F&Uigor; Ni ery's bedd yn oror Iddo byth gwiriawdd ei F, o ;Cyfiawii bod arwydd cofiis—o ddoniaa Urddahawi Bardd rampuF, Fertben ar Awcn (ldi rH, A r li) tiiw us. f- Sicn'Wyx, o Eifionr Vllt. j 1 Edrychwch, gwehvch i gyd-dy auncdd Un doniawt rcbeifryd, Ymgaerodd, i gwm gweryd, YII ben Bardd bu yn y byd. 2 Claddwyd, dyfn guddiwyd y gcrdd, I seler ba; ii, islaw'r bwrdd, Aeth Thomas lioffurddas i ffordd, Ar ei hynt, a fu gynt Fardd. 3 Ddoe yn Fardd, a heddyw yn fud, Ddvn heb ail o ddoniau byd; Mewn piethiadau, clymmau clod, Y fraint aethh-OU farw ein tad. 4 Aeth melysder i'r gweryd,—aeth adlais Doetb odlan'r gelfyddyd; Llais hyfawi-y lies bcfyd, Atbraw lieb ail, aeth o'r byd. 5 Er hyn, i derfyn y daetb—yr einioes, A'r iawn-wj ch farddouiaetb Ni chaiff cerddor ragoriaeth, Ond gorwedd lrie\Vn cui-fedd caeth. 6 Priddyn 0'1' priddyn, pa raddan.bynnag, Bu etiWogi'w ddyddiau; A'r priddyn i briddyn brau, Mesurwyd ei amserau. t Du oer fedd, mewn daear fnd, Yw Hetty llwm Twm ein tad, Y gwael, a'r gwych, i'r rbych rhed, Yno o gylch, awn i gyd. S:on Lieyn. (l'w barhau.) L'.EYN,

I II.:-? I-To the Editor of…

I At Berchennogion Seren Gomer.…

At Argruphiadydd a Dai llcraryr…

I ,At Argraphiadydd Seren…

wkwwhiiiiiwmh, win iim i lamm…

[No title]

- . -:I LLONG-NEWYDDION. I

Castell Nedd - - - - David…

Advertising