Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

-'-,I OL-YSGRIFEN. :I

Advertising

IAT EIN COHEBWYR. !

[No title]

At Argrapkiadydd Seren Gcmer.…

C YLCII- DEITIIIA U Y BARNJFVR.…

Family Notices

:MARCHNADOEu,). :

- - SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

tVeui i Mr. \Hutbread a Mr. Horner ddadlcu dros y cynuvg, a irli. Bathurst a Mr. Stephin yn eierbyn, ym- ranodd y Ty -Dros y cynnyg 60, vn ei erbyn 115. Dywedodd Mr. Vansittart ei fod yn bwriadu gohirio y duadl ar y trethi newyddiou dros bum niwrnod, ond am y dreth ar win, mygty.s, a thai am gario papnrau newy(Hion, 'r oedd efe yn mo?dw! na ellasai fod nn V,i i i syttiu>0 a1'O}'l1t y nos houno ac yn 'gyfa?- ?? ??.,n?d :u hyn, a gohh-iwyd y trethi erctUhyd ddyJd L' i 31c, deisyfiadau o amryw le- cedI! yneroyn cyfncwidiad yngliyfreithiau'r yd. Dar- eiiivyd yr ysgrif am ddileu gwohran-mcwn carcharau Yn wedi ychydig wrthwynehiad, gan aelodan brif ddinas, yr ail witith. Dywedodd Mr. Vansittart y byddai y trethi newydd- ion y rhai a godid dros bedair biynedd yn ddigon i daiu traul bcnthyg o bum milium bob bhvyddyn. ^nncgodd Mr. Pole Carew ar fod i'r geiniog a fwr- l. edid gtli am drosglwyddiad pob papur newyddion gyda'r llythyr-gerbyd gael ei gosod ar yr argraff-nod (stamp) yn bytrach nag arcn o herwydd trwy i'r papurau addadlcnir yn Liundain a pharthan ereill, a'r nad ydynt yn cael ell danfon gyda'r ed,-gydd; i od yii d(ILti-ostvi)gol i'r di-etli' CYFREITHIAU YR YD. At. aii vstyriaeth o gyfrpithiau yr yd, dywcdodd y lVIilwriad (;-8re Lar;gton ei fod efe yn ofni canlyniadau cyfnevvidiad yn y cyfreithian hyn, ac am hynny efe a ^rtliwynebai y cynnyg ar fod i'r Ty fyned yn eistedd- fod i ymdrin a'r pwngc; eithr dywedodd amryw ael- odan en bod yn dwénnych i'r pwngc gael ei drin yn y 11lodd manylaf, ac yn ganlvnol ymranodd y Ty. Dros gymmeryd y pwngc i ystvriacth mewn eisteddfod ("i- holl Dy1, 197; yn erbyn hynny, 6. AVedi myned yn eisteddfod dywedodd Mr. Baring ei fod ef yt ystyried amgylehiadau trinwyr y ddaear yn gyfyng, ond dylasai u- hyn a drefnid ttiag at es- Inwythan arnynt fod (ii-os aitisei- ac yn gymhcdrol, ac an, Ilynxiv efe a gynnygai ar fod i ydau o wledydd tt'amor gael en trosglwyddo i'r wlad hon yn ddidoll, pan fyddai pris cyfartal y gvvenith yma yn 76s. ac niil cyfnwch a 80s. Areithiodd Arg. Binning, Mr. Ponsonby a Preston, o blaid v llawnfwriadau cyntaf, a Mr. Whitbread mewn. araeth fywiog iawn yn en herbyn, ei- ei fod yn gwybod fod pris ymddiftynol yn ddyledus i drinwyr v ddaear, ond etto dylasai fod yn gymhedrol.—Gohirwvd y ddadl am ddau o'r gloch yn y bore. Ian 23.Adnewyddwyd yddadl ar Gy'freithah'r Yd Araothodd Mr. Calerafft, F. Lewis. J. p, Grant, ac am IT cyntaf; a thraeflxxld Mr. Horner araeth ardderchog yn erbyn ymvraeth a phris yr ydan fei Sencddwyr, a therfynodd trwy ddy- wcdyd os oedd rhaid llnrfio cyfraith ynghylch prif-gyn- naliaeth bywyd, y dylasid ymhob modd enwi 72s. yn lie 60s. wedi cryn ddadleu ymranodd y Ty—dros ganiatlau i ydau tramor gaet en trosglwyddo yn ddidoll i'r wlad !?.? pan iyd(hu pl?i ('><rtal y gwenith ?a yn 80s. v ?rynog 209-dros 7Ss. yn He 80s. 65, ac o ?aniyniad cn- n" 2! }\P'mjyg cyntafo eiddo Mr. Pvobinson, yr hwn 5!Wyd yn cin rhifyn dbeddaf. V- 1u'1 ^.ener cyAwynwyd deis^ yfiad gan Syr S?nd R??'y ?ddi?rth nn John Penv, vr h?n agvhuddai un \u<\i on Caerioywo ymddvgiadanaddas, acheidwad y caicaai o grc1dúndeb; a pharwyd i ysgrif o fynegiad a ?naed gan Mr. Halifax, Ynad, ynghylch pethau an-  ei osod gel" bron yiigliat-cliai. Cacrloyw, gael ei osod ger bron