Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-,.I'( .4..1. Paritau o ISeztn/ddion…

„ YIl ARCH A DAGON, YR AllcnAD\GON,…

I AT GYSGADURIAID YN ADDOLIAD…

- - SENEDD YMERODROL.

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. TV YR AUG 1JVYDDL Dydd Lhm, Chzccf. Arelwydd N.J. Ilixii a fciasai ymddygiad y Swyddogion Urytanaidd yn lIym, am roddi yr a tioiseiit i Gibralter am aoddfa.riiag Hid y O01 thrvniwr rfcrdinand, i fynn Pw ac o ganlvnind y yn awr yn dihocnu mewn dacrdai yn yr Yspaen. JJywedodd Argiwydd Bathuist ei fod ef wedi peri i'r ymofyniad liianvlaf i'r aniiryk-hiadau hyn gyinfjiti-yd lie; a tioci Llywodraeth Prydain wedi danfou at Lyw- odraetii yr Yspaen i geisio ganddi 1. dynion uehod, end drwg oedd ganddo fyncgn ei fod yn Leui y byddai hynny yn aflwyddiannus. Cviinvgotld 4rdatydd ]?u<-kitig}ia7rr ar fod i adysgrif-. an o gyhoeddiadan Arg, Win. Bentinek a'r Cadfridog Dalrympie, i drigolion Genoa, ,gael eu gosod ger bron y Ty, y naill a amserwyd EbriJl ac \'n en gwahodd i yimmo a Phrydain yr hon oedd yn milwrio dros eu rhydd-did, a'r ball, yr Itwn a amserwvd 27, 1814 yn mynegu iddyut nad oeddynt i gael bod yn rhydd end i rod tlan Ly^odiaeth Hientu Sardinia. Dywedodd Arg. Bathurst, y gellasai eu Harghvydd- iarthiau fod yn hyderus, nad oedd dim anghyttunol ag anrliydedd y wlad lion wedi cael ei wneuthur tnag at breswvJwyr Genoa, nac un addewid wedi eael ei riioddi iddynt ar nas eytlawnwyd ond am nas gailesid dwyn yr ysgrifuu dywededig ger brftn yn awr heb ddadglllldio pethall ercill perthynot i gymmanfa Vicuna ag ocddynt hcb eu terfynu etto, ae o gantyniad tra niweidiol fyddai en datguddio, nis gailasai efe ganiatau deisyfiad v lJendetig Urddjisot.—\ na yinranoild y TV, dros y cynnyg i3 yn ei rbyn 37. lartl Damley ar y fuddugol- iaeth ogoneddiis ddiweddar a ennillwyd gan y Swyddog Llvnsjeso^, Hope, yr hyn oedd ddigon i broii nad oedd yr atlwyddiant a'r gwarth ar ein llynges with fiwydro a'r Aincriciaid yn ddyledus i'r swyddogion nac i'r morwyr, ond fod y cwbt 0 achos trcfuiadau anghywrein a diJFygiot Arglwyddi'r Mortvs. Y peth a aciiwvnai ete arno fwyaf oedd dltlygiadau mewn <ivnion a pheUiau ereiJt yn eui eadiongan bychaiu, I) lierwydd yr hynmd oeudynt aliuog i Ytiltli-ecil ag lierwi'ongainyr Aineric. Ei twriad ocdd cynnyg ar fod i gyfr¡f gaelci roddi gcr bron y Ty, o'r iioil longau, ag oeddynt tai na ilongau'r gadres, eu gryrn, rhifedi eu gwyr, gan wahaniaethn j-hwng gwyr a bechgyn, a drefnwyd i ymladda llongau yr A me lie hyd y flwyddyn 10i4. Yr ocdd de yn ystyried gwneiithuriad Cill I llom'au vn feius, yr IINVII a'ti hanailuogai i frwydro yn liwyddiannus a llongau ein g"rthwynebwyl', y rhai oeddvnt wedi eu li'urfio yn well; hefyd, efe a acliwynai ai dditiVc nawdd i'n llongau masnachol ar oror yr Iwerddon, ae efe a adawai i'r Ty i farnu pa un a oedd trefnwyr ein aehosion Ltyngesol yn deihvng 0 ymddir- icd ond hynny ai peiuio. AmddHfvnodd Arg. Melville ymddygiad y Morlys; a chvfaddefodd fod cadtongau yr Amerie vn rhagori mewn maiut'.oli, rhifedi eu gwyr nevthol, a phethau ereill, 'ar vr eiddom ni, eithr hawdd oedd iddynt ragori mewn rhifedi eu gwyr, gau Had oedd ganddyut ond ychydig o gadlongan,tnt yr oedd yr eiddym ni yn dra fliosog; rlioddodd fyr attebiiid i sylwadau ereill larlt Darnley, a chyttunwyd yn ddiymrauiad ar fod i'r papuran dywededig gael en gosod ger bron y Ty. Cyfododd Arg, Grenvitle, I gcisio gwybod rhifedi'r mil wyr ag ydynt dan arfau yu awr ar y Cylinder, ac yn eael eu tale gan y wlad, hongan fod y rhyfel wedi ter. fynu mor ogonfddus cr Hes i Ewrop, naturiol oedd dis- gwyl y byddai i'r beichiau trymion a osodwyd ar ys- gwvddau trigolion y wlad hon i gad eu symmud mewn amser byr; ond yn He hyuny, yr oedd ychwaneg na blwyddyn wedi myned heibio heb argoel am hynny. Terfvnodd ei Arglwyddiaeth aracth hyawdl, trwy a: w am yr ysgrifau a gyunwysar.t yr hysbysiaeth uehod. Nid oedd gan larif Lerpwt un gwrthddadl i ddwyn y papurau dywededig ger bron pan ddelai'r amser addas i hynny, ac yna yr oedd efe yn barod i ainddiifyn )t) b rJ.. oymddygiad Ltywodraeth ei Fawrhydi. ^rth ?cMr, 32-Dywedodd la) n Grcnyi???? ,je(^ am gyfrif o'r mil wyr Brytauaidd V(]'eI 7,1' T" j ydd trauior? fod hysbysiud wcd; .) i and! f(.d ?:?'?yunngf!irhfidion?yn!:<'?' tiadheddwchynHynyddoL Aopdttyuthwy?'S? bod beth "(io(?(](] ar derf\l:1ad" y r!)y<'e) A'"? 1 aidd ? pryd yr oedd Ffraingc lawer yn gyfocthoc'SC" | iiiivy g?tiltiog nag yNv yr, oe(](Ivill gyugreirwr' yn boll Ewrop, a Holand wedi ( ?!it\vy?oodd!M)thym;et'}tynnvni<!oeddysciy?" .> nl' heddweh v pryd hynny yn bum miliwn a liiUincl flwyddyn. Ac wedi saith mlynedd 0 heddweh ryiinji wyd Heiiian 200,0001. ar v swm Invii. Nidocdt-fctey gweled un rheswm am ychwanegu llawer at yr hynf oedd ein sefydiiad yn 1T9-2. Yr oedd efe yu dealt ffoo bwriad i N- lioji N,ii tiil mawr, etfftys rti atlasai im dyn gynnyg .sefydiiad hetll, web o 19 miliwn heb feddwt eyfnewid tf'uri-lyws^'1'!16' Prydain a pha brj'd byunag. y byddo i Frvdai"'J'" mnrHH{ hwnnw bydd iddi beidio a bod yi) wlad 'r' a chyn gynted (meddai efe) .)? y tci'fynoch ?'? bydd i mi, yn im, roddi heibio fy hafur yn y 1')* litf| gellweh gadw i fynu eieh.tf'urf o ymddadleu, oiul ?' tf'tli-f 0 b yr eJfaiS'h o hynny, yn y byd, wedi ei golii dros fyth-' Attebodd Argiwydd Lerpwt fod yr arian eyiidi01' Aw-stna, Prwssia, • a'i* t spaen, i gael eu parhai' ddan fis, ac i Portugal a Kwssia bedwar mis, \vctl' ? vi- IINVII oe'LI(i heddweh, yr hwn oedd amser rhesymol i'r gwalutn0' oedd gyrhaedd eu tiriogaethan en lumain. Yr gennyrn drefedigaethan ychwanego! i'w lunnchJiffyiV H?-.ver 0 swyddogion a milwyr i ddcrbyn tat hfy'ny?' am eu gwasanaeth neu eu elwvfafi vn v rhyfeb :lt: I fiII,l hynny yr oedd de yn barod, pan ddenai vr a;u?r,? dd¡Wyn y sefy(ilia(l ell, o 19 miliwu. Ni(! m-dd dim 0 hwys i'r cy&ediH yn Nhv 1'? f?'icnarydyddiuncanh'noi. TV Y CYFFREDIN, j Llll?l, Caicef.$i0.—Cyflvvywwyd anirviv ddcis*vfr* yn ymbil am gyfnewidiad ynghyfreitlum'r «d. ac c,'cl.J yti y (11-Ciii i'r 'I'V. TR I:THl N JiWV DDI ON", Dywcdodd Can^iicllawr y Trvsoiivs nad oedd !!wnadu cynnyg adnewyddiad v dreíh nr faddmnt; oli? vr oedd yn gobeithio na ?ydclii i'rTy ystyried en In'0**1); yn rhwymedig i beidio cyrcim atti drachefn pan fV?'1 amgyichindau-r wJad y;, gofyn hyrmy; wedi hyH 1 d I. J 1 r or,o, (I, 't- ?"Osod(i .n<n- a ?)?dd y\Y!.jdtr?'?"j northwy'r dreth uehod yr oedd wedi ?in?i P!?''? i snfv]I ac i ddwyn y rhyfel ymtaen hyd oni rvd<))'a? hoU Ewrop o'i ciliietli' ac wcdi ar!)"d<tyie<!? snt-edig o rhwng g a 3?),00?'00/. 'n gofyniad hly'iiy3'1! o N,CÖO,OOOI. Yr oedd y d..?h ur ?<!diant") hau '?" dwyn i mewn JJO",OOO,OOOI. ac wedi rtragdaenu ba'^1 180,000,000/. o ddyied, yn?hyd n 9/)uo,'o;'?. o d^' parhaus. Yr oedd yn analiuedig iddo ef fynegu'r H, pennodo] a fyddai ai?Mu?eidiofatwasm?n-th y?''? ddyn, hyd oni wypai pa un a ?idan)hnwyd v cytt?? heddweh â'r Amcric ai peidio; ond yr oedd yn cfl111 gan fod y dreth ar feddiant i beidio, y hyddaj raid i>cl' T' I 'II I I ''I.' I,] ¡iiI tiiycca cryn lawer—nis gatlasid talu'r milwyr ffwrch1/" drws! ac yr oedd y Hyngps wcd j () mhncdd 0 << ?"1 mewn d?Fyg Adgy?ciriad Ued Mneth, ac am l.y'W buldai r dn?!] yn ams?r uedd?ch o 18 i 19 000 O'T? J: 2,000,000/. c'r Iwerddon, a' 17,000)0"01. dros PrV^T F:swr. ugwyneb y di?yg hwn yr o?dd chwech ?'?. a ?a?ncr 0 dn'thi se(vdlog hJynyddol; ac efe a ?jin?' barhad y trethi rhyfel, toll a chyllidiaeth (excise) amser tertynol, yr hyn a ddyg?i ? m<?n 6,00<?oo0?; ? efe a osodai gvnllun ger b)&n v T? aiiiob, (ii-etlii lie%vvcidiotl, vi- oll a I T .5oo").?o v. "Vv ali',isi,i ti?zilli y ei'iliki c?! .J îlJ !pcdair Lty.?(td, sct- y flwyddyn 1819, ac i.vd? hydd a up; en benthycea ychydig bob bJwy"ddy"- o(,(Itl o'r ti,(?t!)i .vedi ed,li ar N*'1 j Ntdoedd efe yn bwnafht adnewyddu'r drcU¡ 'ir?'?) ( ?M7.-??a.-nwydda!! addyg.dsyd?'th- nacnr'?,. a drosglwyddid • mewn llongau Brytanaidd .?C ?', ?YHHp?u' ?i! .u' ?cncstri t.u tri?anoi; onf) ?-ec?U bwriadn gosod trcth gyfattebo! ar ffenpstn Kwy?t)' a thwvmdai ?-:cen houses MM? /M//iOMM), ?an, jry<V^ 48 troedfedd pedronglog ( aqtiare) yu gyfartafi fi"eflC5t^ff S ?Stroedt'edd p''dt'onK]a?c.?Kfoc;yu gyf.ul?l ?? a thaI o 3s. (i?t. am bob nn o'r cyfryw, ae wcdi hY I efe a gyunygodd godi tal ar y ?.ncsti-i nsasna''1' nwydd-dai (tvarehovm) yn gyfattebol i 3S. 6d. y i!??' a tlii-etli ?,c]iNv!tnegot o ';o v caiit -,I t y (11-etil a threth ychwanegol o m y cant at y dreth sydd y?f' ar dai anneddol a nwydd-dai yn yi un modd, y» ardreth. YH nesaf yr oedd yn chwennych ych?''? ynghyteh 80 y cant at dreth ar ?'eision, cei-byd "1 chdfyJan pleser; nid oedd hyn yn cynnwys ?w?), ) etl' chefiyian a ddcfnyddid at wasanacth aniaethydil^j^ and ychwnncgid 30, neu 40 y cant ar getfylait» i(J nyddid mewn masnach ?."?'?. Ych?ancs'td y ?'" ai g?n, ac ar ys?ntan hctwn?t!) r?Mc ??''?]i Efe a ?ynnygai fed tal ychwanegol 0 ?0 y cant i g?i godi ar weision, cei bydau, a eheffylanjpob dyn a fl,(I, heb InioÜi, (cA!?)'?<MMt.'M); a thaI ychw:uu?goic? pwys ar fylys (tobacco). Tat ychwancgol ar ?'" ys?)-ifau-?oddt;f(?<.?cM) nte?vn moddion dan o?'?'.[)) |y cytlidwyr; a that o id. am bob papur newydt|l0' ,11 y (,ylll{lwy"; a thaI () 1<1. am bob papnr newy( ( n ddanfonidpyda'rHydtyi?efijyd. D??ii??'f IJcwyr (wn ('re¡ megls YII;h.vIch tal auityt)!y''?j) newyddion ereill, megis ynghyteh tal am I 'ra j'f India, i gael euhystyn<;drha?}aw. Yr ocd'1'' i bwjiadu ychwanc?n cryn lawer at y drcth am '? "I ¡(J'" nodau (?aM?),o))d nid y rhai a bert!)?ne))tiaci'o'? gyfrait.il. Terfynodd y Gwir Anrhydeddus F'?'?J ei araetb trwy ddarlnnio amgylctiiadau llwyddiii") wtad, a dcrbynwyd ei amcth gyda bonltefan 0 bob P i'rTy-. f Gwrthwynebwyd y cynllun gan Mr. TiernCV, Ponsonbv, y rhai na atlasent fyth roddi cu HalS 'j' drethi rhyfel mewn amser perflaith heddweh. j<' Gofynodd Mr. Frconantie, pa wobr o?dd yn c3e 3' roddi yn awr i bobl y wlad lion am cu gwroh|e| I-ocicti In awr i l,iobi y iviati lion -am Cilcl I ?o itilyiie(if] o 1'r I'll ig oedd 11,00(),000?. 0 drethi, achodt pris pi-if9y"1)31.1 010?? bywyd! W?di ychydig ymddiddan ymhd!?'' wyd cynuygion CangheUuwr y Trysotlys. ■ JfS ?«M-?/t '2:1.—Annogodd Mr. Lambton at' f? <?' ??' hocddiadau Argi\vydd Wm. Bcntinck a It. at] Dalrympie i drigohon Genoa, gad en gosod ger t\11 T "all fcio yn llymdost ar y:uddygmd Dyw?? P;llain tuag at breswylwyr y ?lad uehod; /J gwahodd yn ddichdlgar i gyunncryd ein "Jai tt"' erbyn Bonaparte, ae wedi Ly'my en bradyc????? ddodi megis pe baasentgynnifcro. tmiieiU?" J f ç: 1- ,AI sef ]lreiiiii S?li-tliniii.All Ch?nnychaFr MU?riad Wec.d L'l- Bcah? ,?))'? ¡ I I!. I' d I t "08.1 'J ,r!1 rhydeddus ohirio triniad y pwngc hwn ?''?)e)'e'? o ddyddiau, i'r diben i roddi cyfJe i Argl. C*s ?' ,ittel) (trosto ei Ac y:-oedd Mr. ?"? hyderus y byddai i'r achos hwn gad ei eglill 0I '¡J. modd boddhao?pan ddclai'r amseraddas i'?  Yr aedd Mr. Maekintcch yn ystyried AIOej, I (,d' Jly" nIl! wnawd yN awr yn erbyn GwGinidogion y ???',?'r)t J! }' S, JinHl J.l 0" yn dm phwysig;d oedd ban' I erun Sa'di'T? ? ???t I'd 1.1 fl" 'J' L di?ae,til. Geno:\ P' ped? v oou yn ?(-[ddiQ ei Lywodr ? ?j, f yr oedd y ba; "'?'?' ci ber?eitftio, ac yr o?' c', T- gvfryngu f'yn tpt?'ni??Cy'nmnn? yje'1 I ar y 1. b gael e» gvviieuthnr stf0; ar ? y cylfefyb gad 'u gwneuti'nr ?("? Mr. W. Po!p, a d?vwodui v bvddai i'r ??f?? l' '}'.I l'IJ I, I A 'i'} CI\S' (fQ'' dnn gan y Ty, end disg?yt dyfodiad Ai?g td¡¡JJ",é yrhwuoedd.tryf}()rddtna'iu!ad,acyn?y?"'??)? i y» cgiuri b^twb nad oedd gogoniant y \via«l | Vi! fghu' i b?wb n?d oedd "?;<)g" ouia;jt y ?Viad h? gyiumylu, )