Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-,.I'( .4..1. Paritau o ISeztn/ddion…

„ YIl ARCH A DAGON, YR AllcnAD\GON,…

I AT GYSGADURIAID YN ADDOLIAD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT GYSGADURIAID YN ADDOLIAD DUW. Gyfeillion CYSGLYn,—Gan fy mod yn hyderus y.bydd eich llygaid yn agored tra fydd- och yn darllen hy.n, cynnygaf i chwi ychy dig e t u ar y pwngc o gysgu dan weinidog. aeth yr Y ma; yn ymddygiad a gyfrifir yn gytiredin yn feius athra.y mae yn atgas ac yn dosturiadwy yngolwg ereill, efc a ddylynir gan ganlyniadau niweidiol gyda golwg arncch chwi eich hunain. Am hynny chwi a fyddwch cyn fvpyned ag esguso(li,r riiydd-d-id ag wyf yn gymmeryd yn awr i'ch a fi, o, eich esmwythyd dros ychydig, gan fod fy swyddgarwch yn cyfodi oddi ar ddyminliad i'cil buddioli yu y tfordd oreu. A oes gotiiiich cl,.ii-i (I(Iiin am eich cvm- meriad fel dyuion? Oni fyddai cywilvdd t-ruoch i osod eich hunan mewll agwedd i gpg,l hanol un gymdeithas a fyddech yy barchu? Pa fodd gan hynny y dichon fod yn esgnsodol pan ymgynnuUoch rhai ag-\ydd a'u gorehwyl ¡ proifesedig i wiiio a gweddio fel nad elont i! brofedigaeth ? Beth raid fod teimladau eich gyd-gristianogion, pan welont chwi yn rhoddi eich iioil alluoedd i fc-.ddiant delw angeu? Oni frawychir hwy ajm e?ch cyilwr chw), gan fod yn baro?l i ? a?'ddu, ? Deffro d! yr h? n \vyt yn cysgu a gaLw ar dy Dduw?' I Kich gweiiiidog sydd ysgatfydd i-n da i lesu Grist, eithr meddyliaf nad yw ere etto (ld i d) o drosglwyddo ei amgyffredion i ddynion tra fyddont yn cy-sgti, ae. es nt ddichon efe wneuthur hvuny, 011, pa | beth yr ydyeh chwi yn ei golli? Yr vdych YII | colli geli,iiu'i, bjivy(i ti-,ig. Ni )-(I(Iol Och, ar- swydwch wrth y meddwl o foil yn ddifatter tuag [ at gennadwri bywyd a marwoiacth, a ddanfon. wyd gan Frenin y nefoedd. Ac n vdych chwi wedi meddwl am yr amgyflTredion.a gyfodant yn natturiol ym meddyliau y sawl a'eh gwelant. Panweloutchwl Yncysgu, yn neillduol yn y prydnawn, bydd rliai mor angharedig a meddwl eich bod wedi bwyta IICU yfed gormodd, a'cli bod yn garwyr eich boliau yn hytrach nag yn garwyr Duw. Ychydig iawn fydd mor garcdig a thybied i chwi godi yn foreuach nag arferol er mwyn bod yn ddiwyd mewn myfyrdod a gweddi ddirgel, cyn-amser yr addoliad cyhoedd- us, ac mai hynny yw'r achos o'ch trymder. Os yw eich cymhedrolder yn hysbys i hawb, ac nas gellir drwgdybied fod eich ymddygiad gwarthus yn ddyleclus i gymmeryd gormodd, ef allai y barnid" ei fod yn cyfodi oddi ar weudid eich corpls, neu glefyd marwaidd. Os. fel liyn y mae yn bod, tra y mae cich amgylchiad yn galw am gydymdeimlad, y inae Y'1 gweini rheswm cadaru pa ham y dylcch ymdrechu yn galed yu eierbyn, cany's y mae angeu ei hun yt, Itecliti dati y ef artioch yw'r achos o' hyn, a dichon syrthio arnoch a Eithr yr wyf yn ofui ei fod yn waefh anliwyl- dell un oicii clefyd ysbrvdol cahvs md wvt yn dealt eich bod mor dueddol i gysgu yngliymdeithas un o'clll cyfarwolion ag yr ydych pan fyddoch yn yr am- gylchiadau ag y dylech dda! c\mmundeb a Duw. b. ::>' Anfynych iawn,os fyth, y gwelir chwi yu cysgu- yn nhy cyfaili, ond y mae yp. beth c.ytiredin iawn i chwi wneuthur felly yn IIh; Ddun< Ai tybicdyr ydych na chyfrif cfe hyn yn i a gynnygir iddo ef, a'i wasanaeth, a'i bobl ? Pe gwahoddai eich cyfaili chwi i'w dy ef, gan hys- bysu i chwi ar yr un pryd, fod gallddo ryw beth tra phwysig i'w fynegu i chwi, a bod i chwithau, | cyn gynted ag y dechreuai efe ary pwngc, osod eich hun mewn agwedd gysglyd, gan edrych am le i osod eich pen plwm arno, ac,banner can eich I llygaid marwaidd, oni g ymmerai efe hyn fdy ùirmyg mw)af? Ond er hynny, ai yn y modd hyn yr ymddygwch tuag at Renadur y netoedd, a Gwaredwr dyuion, ym meddiant yr hwn y mae eich hnnfod, ac ewyllys da yr hwn yw eich unig obait,l), ? Onid yw meithriniad y tuedd cysglyd hwn yn dynodi enaid cysglyd, a'ch bod cinvi yn ddioial. yn gyffredin am y petliau a ddylent ddenu eich sylw mwyaf diwyd? Pan welwyf ddynion,yn cysgu dan weinidogaeth y gair.parod wyf i feddwl am yr athrawiaeth eruiid-gysgawl, pe cy'fyngasid hi at y fuchedd hon, y buasai yn dra chywir- Yn awr, beth a gynnygweh chwi yn esgus? A ddy wed well chwi fod cysgaduriaid wedi bod er'oed yn y fath amgylchiadau ? Gwir yw i ddyn ieuangc gysgu tra'r oedd Paul yn pregethu, ? ()11(1 dylecl) gone Fr bregefh barhau hyd hanner nos, ac nid oes achos i chwi achwyn o herwydd y fath bregethau hirion yn awr: ac hefyd ni ddichon yr amgylchiad hwn fed o fawr annog. acth i'ch ymarferiad chwi; canys syrthiodd y gwr ieuangc i lawr yn farw yn ei Jewyg cysglyd; ac felly y trigasai pe na fuasai Paul yn meddu'r (IlAi n I wneuthur gWrytliif n yr hyn debygaf na feddienn I gan eich Gweiuideg cliwi. | Myfi ft Ni-ii yn gystal a chwithau fed disgyblion vr lesu wedi cysgu, a bod y Gwaredwr tyner wedi eu hesgusodi i ryw fesur trwy ddywedyd, Yr ysbryd yn ddiau sydd barod, ond y cuawd sydd wan;" ond yr oedd eu cwsg hwy vneffaith gwiliadsvriaeth dibaid a phrin y gallaf feddvj fod eich gwiliadwriaet.il gweddiau chwi yn iclios o' cli bo(i l,'ij cys g lt ( i vti l' o( A cl ioti c? lioc J dLis achos o'ch bod yn cysgu daD foddion cyhoeddus (ran farnu y chwemiychech gael eich gwaredu oddiwith ymarfeiiad ag sydd yn dramgwydd i'ch Duw yn beryglus i chwi cit-li hunain, acyn tiiaidd ac atgas i'ch cydaddolwyr (os cymhwys eich galwyn addolwyr), gobeithwyf y cauiattewch i mi i arwvddo v tfordd i'w oi-chfy^u. I 1. Byddwch dipyn yn gymiiedrol with fwyfa y Peidiwch cadw o'cil tetilli ciuiaw twvm i chwi, a thrwy hynny eu dil'uddio o wasanaetti -y oy-segr yn y bore, fel y byddo i chwi ddangos eich hun yno yn y prydnawn yn wrtiiddrych marwaidd N Ile gWlcdùa'r corp.h, byddwCh Of- aius i wneuthur. y dydd yn ddiwrnod gwlcdd i'ch enaid. Newynv, ch a sy chedwch arn gyf- iawndcr feI y'ch diwellir. 2. At gymhedrolder ychw.anegwcb. weddi. Ff allai nad a y rhyw hou allan ond trwy ym- pryd a gweddi. Pa fodd bynnag, y mae gweddi wedi gvrnyuthur petliau rnawrion, ac os gweddi- wch arr; gael cadw rhag y drwg Imn, i gael eieb parotoi am fendiih yngwasanaeth y cyssegr, g,?ie! eich cynnorthwy-o yn ei addoliad, a'eh cy- slii,o y o'i fi-e i itll ?iii c),i?? i ;i suro yn y mwyjdiad o''i freiutiau chwi a brof- wchè:ih()¡Tejthi1U dyrn U 1\01. OJ]i :J¡ eir yi) gyn- redin, nad yw y sawI sydd yn cysgu Mawer yn nhv Dduw yu gweddio ond ychydig cyn dyfcd iddo: S. Ysryriwch i hwy yr ydych yn gyfrifol, a pha both yr ydych mew-n pevygl o'i goili. Po collech y nefoedd, neu hyd yn oed g^suron cre f- yddol trwy ysgu, oni fyddech euog o fvv'y flol- iueb na Dysimachus, yr hwn a goliodd deyrnas trwy yfed tr'atlwngcaid o ddwfr? Bydded i'r awgryinau hyn wasanaeth u ardiyp, o at- tebarit y diben a fwriad wyd,'trwy yrru rhyngoch. ag y marferiad ag sydd yn dirmygu eich gwein- ideg fel dyn, yn ei ddiystyru fel athraw, yn tramgwyddo eich GwnPuthurwr, ac yu perigotid Ili fydd i chwi glywed ymheli- ach yn y modd hyn oddi>vrth eich gostyngeiddiaf At'J.ON Y Di)TtVXl.

- - SENEDD YMERODROL.