Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Newyddion .Ldimdain, 4-c.

[No title]

News
Cite
Share

MEltCHEI?, 22. Bore heddyw derbyniasom bapurau Brussels i'r a phapurau Paris i'r 20fed o'r mis hwn. Mynegir gan y cyntaf fod dyfodiad Dug Wel- lington i ddinas Vienna wedi ychwanegu Hawer at ardderchawgrwydd rhodresgar y brif ddinas honno, yr hyn fydd byth yn gofiadwy yn hanes- ion ysgrifenedig prif ddinas Awstria. Nid yw'r hysbysiaeth o Vienna. yn cyrhaedd ymhellach na'r 6fed o'r mis hwn, yr hyn sydd dra hynod, gan y gallasai fod amryw ddyddiau yn ddiwedd- arach, a disgwyliad mawr am dano ar yr amser hwn o bob parth. Cynuwysir yn y papurau hyu gyhoeddiad o eiddo ei Urddasolrwydd Barwn Caxascosa i drigolion Eidal, yn yr hwn y maD yn galw arnynt i uito a'u giivdd dan fanerau Tywysog mawr, gwron yr oes hon (Mo- rat), yr hwn sydd yn dymuno eu lies, ac yn eu hystyried oil fel ei blant ei hun gannad wrth ba enwau v gelwir hwy. Gelwir arnynt i ymgyn- null oddi amgylch y Tywysydd anorfo d adwy hwn, braich yr hwn a fu mor alluog yn y rhyfei I diweddar, i amddiflyn eu Taleithau rhagyr erch- ylldod ag oedd wedi anrheithio gwledydd ereill Ewrop. Y mae cyhoeddwyr papurau Brussels ym methu a deall beth y mae Murat yn ei feddwl wrth y cyhoeddiad uchod, eithr cesglir ei fod wedi tfurlio cynlluniau helaethach tuag at ych- wanegu rhifedi ei ddeiliaid nag oeddid yn ei fed,LINYI ar y cyntaf. CynnWysiryr hysbysiaeth aganlyn ymhapurau Paris:—- Y mae y galluoedd cynnulledig yn Vi- enna o'r diwedd wedi terfynu ar dynged Saxony. Caniatteir i Frenin cyfreithlon y wlad honno i g.aw ei goron, eithr rhaid iddo roddi rhan o'r tiriogaeth i fynu i Prussia. Ac yn y modd hyn ni bydd i'r egwyddor a berthyn i Bennadnrifiid cyfreithlon gael ei halogi, yr hon N- e(,wy(lir, mwyaf pwysig mewn achosion gwledydd, gan fod hanfod taleithau a diogelwch gwledydd yn ym- ddibynnu arui. Y mae teyrnas Saxony, yn cyn nwys 000/300 o ddyniou j a goddeÜr i'r Breniu gadw 1,300,000 o honynt, sef ynghylch dwy ran o dair, a cbyssylltir y drydedd ran wrth deyrua Prussia. Nid oes heb newyddion o Paris, Rhufain, na Madrid yn y papurau hyn, eithr dywedir fod Breniii Sardinia wedi myned i Genoa, lie y der- bynwyd ef gydâ gorfoletld gan ei ddeiliaid new- yddion yn ddiammeu, gyda llawenydd ar eu hwynebau a galar yn eu calonau. Cynnalwyd cyfarfnd gan Gynghoriaid CyfT- reidn Llundainy dydd hwn, i ystyried cyfreithau yr yd. Cynnygwyd rhes o lawnfwriadau gan Mr. Jacks, y rhai a gefnogwyd gan Mr. Favel. yn erbyn cyfnewidiad ynghyfreithau'r yd, o her- wydd fod hynny yn hollol afreidtol yngwyoeb amgylchiadau'r amser hwn, ac yn dra nintidioi yn eigaulyniadau. Traethwyd liawer o araethau ar yr achos, a chyttunai'r holl ymadroddwyr, ynghyd a'r cyfarfod yn unfryd ar y llawnfwr- iadau, ac ar ddeisyiiad i'r Seneddr yn erbyn y cyfnewidiad bwriadol. Cynhalir cyfarfod cyff- redin y foru o'r trigoliou yu gyiTreuin, ar yr un achos. Derbynwyd y llythyr swyddol canlynol mewn altebiad i y mo fy niad y Maelierwyr Russaidd :— Chieef. 20, 1815.—Mewn attebiad Pch lljtiiyr am y lSfed o'r mis hwn, gorchym- mynir i mi gan fy Arglwyddi Dirprwywyr y Morlys, i hysbysu i chwi, fod eu Harglwydd- iaethau wedi peri nawddlongau fyned i E!sineur, o'r Nore, yr Hutnber, Leith, a'r Long Hope Sound, i ddechren ar y cyntaf o'r mis nesaf; a phob nawddlong i fyned i'r mor ymhen pythefnos wedi i'r un flaenorol hwylio a pherir i'r nawdd- longau hyn dtychwelyd gyd&'r nwyddau mas- nachol a ddichon fod yn Elsineur, a disgwyl yno dros 24 o oriau i gynnull y llongau, a gyrru allan gyfarwyddiadau. Gcihv !íawdd-Jong o'r Nore am y llongau a clhu fod yn gynuuiledig yn angorfa StaLteriy i uno a. hwy. 44 Rich gosteiddiaf wasanaethwr, (Arwyddvvyd) 44 J. W. CROKEK. Cymtnerwyd y Galilee, Cadpen Guiot, o Amsterdam i Marseilles, ar gyfer Penryn Martin gan yr Algerines, a dygwyd hi i Algiers, lie y cymmerwyd ei Ilwyth allan, eitir rhodd. wyd hi i fynu yn lonawr, a dychwelodd i Ùlar. seilles ar y seithfed o'r mis hwn. Gorncsi.— In foreu dydd Linn, cyfarfu'r Cadpen M. o'r Llynges, a Mr. II. o'r tu 01 i Dy Holand, Kensington, yn ganlynol i amrafael yn achos y Llys-miivvraidd ar Syr John Murray. Diiynwyd hwy i'r tir gan eu cefnogwyr, a Llawfeddyg, a saethasant bob o ddau ergyd: ar yr ail ergyd aeth pelen Mr. H. trv^y fraic.. dde y Cadpen M. Yn awr cvfryngodd y cefnogwyr, a dywedodd y ddwy blaid eu bod wedi cad eu boddloni, a dychwelasant i'r ddinas gvda'u gilydd mewn cerbyd ag oeddyn disgwyl wrthynt.

[No title]

[No title]