Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Newyddion .Ldimdain, 4-c.

News
Cite
Share

Newyddion .Ldimdain, 4-c. DYDD MAWRTHj CHWEF. 21. YN y papurau tramor yr ydym yn cael y son .EL o'r newydd ynghylch fod y cynnadledd- wyr yn Vienna wedi terfynu eu hanesion yn derfynol; neu o leiaf eu bod wedi cyttuno ar gynllun cyffredin yr hvvn a'u ty wys yn ddirwystr at y cyfryw derfyniad. Yr oeddid er ys talm yn ystyried ymhrif ddinas Russia fod achosion Poland wedi eu ter- fynu, ac y byddai i Ymerawdr Alexander gael ei gyhoeddi yn Frenin yno yn lied ebrwydd. Dis- gwylid yn anamyneddus am yr Ymerawdr yn y ddinris uclicd. Dy wedir fod liawl-lioniadau'r Brenin Joachim wedi cael eu cydnabnd a'u cymmeradwyo gan y rhan amlaf o'r galluoedd Ewropaidd, a bod ei Gennadwr ef yn cael ei oddef i eistedd a rhoddi Vilais yn yr Eisteddfod perthynol i achosion yr Eidal, er fod Ffraingc a'r Yspacn yn gwrth- wynebu hynny yn egnioi. Aeth Argl. Castlereagh 6 Vienna ar y 13eg, a disgwylir ei ymddangosiad yn Iituridiiii yn dra ebrwydd. Oddiwrth yr hyn a ddywedodd Ar- ghvydd Lerpwl yn Nhy'r Pendefigion, gellir, casglu y bydd i'r hyn a sefydlwydynghymmanfa j Vienna gael ei wneuthur yn gyhoedd yn fuan. Gobeithiai ei Argl wyddiaeth 44 ar gyfrif llwydd- j ianty gym man fa at-liith ymdrin a'i hachosion, nad oedd yr amser ymhell pan y gallid triii eisefydl- iadau terfyyol yn y Seiieddr." Y mae llongborth Llnndain yn awr wedi ei gau i fynu yn erbyn derbyn gwenith, rhyg, haidd, ira, a phys tramor, hyd y 15fed o'r lVlai uesaf. Dywedir fod un o drigolion Corsica, gwr ieu- angc, wedi ceisio cael cyfrinachu a. Bonaparte yn ynys Elba, a phan gatiiattawyd iddo ei ddy- nmniad, efe a gynnygodd ei frathu a, math o gleddyf ag oddd ganddo ymlaen ei gorsiFon, oiid method y cyrinyg a llwyddo, dahvyd y brad-lof- rndd, a'r ussiggosp a barodd Bona-parte iddo" i'w chael oedd peri ideto gael ei alltudio o'r yays. Haerlr yn awr fod yr lioll alluoedd yn Vienna wedi cyfamffiodi mewlI gweithrecl arbenig i aw- durdodi Louis XVIIf. i feddiannu St. Domingo ac yu ganlynol i hyn fod Prydain ei hun a'r galluoedd ereill ag ydynt feddiannol ar lyngesi, wedi ymrvfymo i gviinortnwyo'r rhuthr-lintai o Ffraingc yn ei herbyn, os bydd hynny yn angen- rheidiol; ac yn y modd hyn bydd adennilliad y drefedigaeth helaeth honrio, ac sydd o gvmniaint I gwerth i Ffraingc, yn beth hawdd, ac nid oes le i ofnau rhagllaw ar yr aetios.-Joti-z(tl de la Bel- gique, ChiZef. 18. I Mewn canlyuiad i ddigorpholiad y Meiwyr yn yr Iwerddon, y mae amryw o raglawiaid siroedd yn y wiad honno wedi danfon at y Llywodraeth am ychwanegiad o 10,000 o filwyr y gad res o leiaf. Y r hyn a ystyrir ganddynt yn angen- rheidiol er diogelwch lieddw-ch cartrefol yn y wlad honno. Dealliryn awr y bydd i'w TTuehder Brenhinol Tywysoges Cymru ddychwelyd o'r Cyfandir i'r w lad hon ryw amser yr haf nesaf.

[No title]

[No title]

[No title]