Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

NEWVI)D E-1 GYHOEDDI, AC AP. WERTH Gan D. JENKIN, Argraphydd y Papur lnvn, ac 1 anilyw Ddosbarth wyr Llyfrau yng Nghynuu, PIUS WYTJI CEJNIOG, Crwaith Prydyddol Sian Llewelyn, Goed-y-Cjimmer, Slcydd Frecheiniogt SEE, Difyrrwch dmiwaid, 1 blant. i'w hy>tyriaid, I'vv cwmiu argynnydd, Mewn deall a cairetydd; Sef o Ar amryw destunuu. CYDA NAW 0 IIF 31NAU nrnVIOL, AR AKRYW I)ESTU:Ar', fVtynumvys i'w canu mown Addoliad cyhocddus. IIEFYD, PR[S Wmi CEINIOG, Cloves Pottaruni Britannicorum; ?G?-es ?O&???MAZ ?/' a???2< CC?Z?Z; ?EUOG ?AITH Y PRYDYDDION BRY- TANAIDj). 0 Ga?Had? duce?nr ?&rcA. Dr. J. DAns, ac ere? V y !lae Y" ('->'ilinvys hefyd LLYFR EARDDONIAETU o waif) San^.|lJen Annm.HTCA'; ynghyd ag ° ENGCYiNION Il¡unryl' w,duron, ? "???? ?.-??.??,?i?.f-?v? Mtt?.? ¡,WYH y ueui '?'" ?''?' ?' "-? ? ?.yngiiaucdd, gan "gù ¡to iJe\\ i. AKGRAFFIAD MEW A'DD. Heddyw y Cjihoeddwyd, mewn m Llyfr, JVyth-plyg, AC All. WERTII GAS D. JENICIN? ArgrafFydd y p?ur hwn; 5 i?*1^1' Eva»s> Harris, a ?hK., Cacr- A bcrhonddl1; %?il- nwt, l'eutI'O; I'udor, al-ieatil Abcrbonddtt; Cacs- ??ydd?t-Wy,, ??' ??y' a ???"' Caes- A LLCN I RAW DWR WEDr EI DYNU YN IIARDI), Ail CtllS MOR ISEL A Til!U S'.YLLT, ywysydd Solomon i lech yd, (YN yu. rAITlI SAESNEG); ?>ri:u, ^yUrwyddvd i'r d.lau Eyw (Gwrryw a Benyw), MKWV ASRViVIOt, AXinvVLDEKAC. ——— ?L?T? ) hwn a. am!y? vn ?yHawn. mewn modd ??t'Yd?' ? ?Sl" y modd ,?if hav?dd i ymdnn a'r ¡J.'eil"a. ''?dy.x)!, y?hyd a'r ',?- "'?, '< y l"iulia ctr'it-iir o A. ?ll neu Esgdrfa an-  .?? <'s?''?"<'????? tC{!lli ArchWéteth at. I' wYlI ^ipl i •i. ,ad (Barrenness ) ¡ <'le (/?'?o;?-) n, Sei'iaidd (iiiiious) yll I'laiit V5ed,^f,-> huor AIhu" (/.Yltile,) ¡ (Gleels) l{ad-Jif (¡;ollorr/¡œa) I '(;lefYd-y-dll Ih:'¡. (lI,llpochOll- I dJ'ia), \leu y Dülur prudd i ]<IUUU 1J.-LXIUUU1. Anhwylderau cydfynedol a Beicuiogrwydd D'ttrys: traul bwyd yn y cylla A 11 I lOethdcr Iellenctyd 1 solder Ysbryd .Arlloesiadau misol Ciptydau gc?-yt)o? (A's/'?Ms') OnuiUMUi, ncu D'ythvl1wch n(-"Li Di-) ttivlli,, cli diro'.d Pesuch GcMvynwst (Rheumatism) Ckfyd-y-brenill (Scrofula) Gwendidau hadalll Y Ciffri poctli (Scurvy) Tro ar Fy wyd, &c.&c. t .fI{ Vl}:' 11l}/I .1Jr )/chwrlllcgil' Trlrt/¡(1wil ?r y ?crA Ffrengig ? ?U???.? ??l.C??, D??-/??,?? a GtCCM??M /?<??/. YN ?" S. ?LOMON, M.D. ?Ycfnydv -i?t ???'??'??yddt? hwn v ewclh T?eth:nvd ar '!4 a'r ??"?"l' y D.?n?u ?-wyno? Cie?d-y- (i?i 4 r 1),4rfod(?di, cy i ?? n ?.?''?'?y"; i>w rhybuddio rhag syrH.io ?r ?? t? a ? "? .?'' 'yT,tlOn y '?c .ni!?}d ?ed. ? c.f?..ni), t' '(Hl v Kr- ?'?S?echyd, ?uhoUg-y? h,o.  fj rn.4(. 'M*'v:lni '???'? ??" yn m-wyth Hafur]hLWpr yyl, .N'Cldo(l,t () br?)iiti a I "i:ivVrl. i° ro"a "?? -trganlxlai?Ldztti ?? ? ? "?'admystno!, ac mown trefn i gad mcddy?- i^h'^Hev th iv "?" y ??'? AI??dy?uchod wedi cysscKru ntnn f?'ya.f t?- ?' ddyiui percheno?ion ys?Mon-cyd- ?0?(<?oa?'Mg..?/;?o?; nen attn-ofcydd fod hebddo. ?? ]]Yfi*y,ii i-nod d tiniong) f?'??-j-? y.?Y?'y" ?'w? y modd nniH.na'yrch i ia?chftu o'r f'eu[u'agla'r ncu Had-lif i Siphi'is scfydlog. A t yr hyn odd I'?"tn Traethawd aj- JJryth\!lwch dirgel, Vmad- ? ?'c h?w.??? S'rmeU<<nvd a;- Dryttn!lwch dii- ?, Ymad- .j"?ndd-dra yd(i ?wn-ywatdd? a Dtitrwythdcr a Di- Jgi'yhoedd adi-?"'? w?e(jd, &c.; oi-ymadrodd ar fa! 191, vljocdd a 'nystriol ?c ancrchiad i RWnI, Yin?'Iedd- ^yso'Uvdwyr o1 v'lai s>'dd ? KoM dygiad ?'uenctyd fJy, ttarnynt. iletyri ( f,'(ttiiers ) ),ii ?? 'du..)t y r?a; a 'iHn??"r t Ymo?chwyr (/???er? yn i)?' e' cfrlur[¡u a."ltllr gan Glefvdau Gewynog. Y c?'b] a i t?'o" gw'r!oneddo),?-??aru, a? a.?trywiacth o f)ii(-ddol" ri lai "? ch yhoeddwyd crMcd o?r ?. Yu y rhai yr e?ur?'y??'? y dull o,ymln11 ?t??ys""?thau, ??', ??'?"" ra?dei?ia?'r CkJTI C?'??'?wyt' f y Gymma¡wt, Ge- Hn ^st' a r l?tech Ffreno-t,y1)u<!dion i ddyn'sozi ieu- ??)?' ?"Y'?dMn ifi?ynK.n :eu- o°-? ymd. ? ???'n'?h ?weddu?; a'r ??a) "??'y?{?ti! ?r?vn'? ??;? y ??ch I'fi-eligl??-, a'r t ??- yn fynv am danYl1t. b b 111:11" a('ho' b b 1, h?, vn !? ?dd,annu, ??-??' ?- ryw, y ran. 0'1' l1J'fr hwn, Yl ^e^v!dndi'annus a r(5^dI r(l(l fn> twyUodrus, dirgshl, 'a ?- gan n ??"t ?"<'? ?< <??.?A-«., <f.-??, a San netKvt,<> ? h?ci.yd, a dystry?io <? oH ??M?/< ??<r-?"?-?ydd ''r cyfryw gwrdd a ? ?'? 'trit,y Tj/wysyddY r1 dd;'rlk'n y duil 0 y?michau a r 'ygiadau. ) d! Jecki;d. Ajgr Am gymmeriad tr' "lagorol y llyfr gwel yr aJ,nryw v Hyfr gwel yr amryw 1J.eh1l Y Cyff,-e(lin.- ???c?ydd?idcb p ,OJ1 d'm fod yn brawf cadarn- V^tte^yddio'de^V (:1f\.w nft't (!;w;ertbiad diln!l'elb C*V(l unt T dim lla' nyil d^Si ^T2?P1AU ^erti1' meWU y, i vn 0 amscr. IgZOIl 0'1' G' lourieI' (i roddi,?ilti i'r Gt "h l. S ¿ Stir, ?'()"rier Ali)ion, 7. y ,m, S?, i¡l aj o dl,ys.-ed4, .y7i li,W/'OfJ. ^lon-ion Wed»fedl«arol D 4 W YS YDD7tVPJ' f°d ar»rnir- KyfreX^>,y Q, r yfal fr ag S 3? q Sil.'iz \verth nâo )'t\()('dd\. r ..t. ,11, L' Y 1. ■ fc"uiu- kJ ^a1U; aweroR^^llcn yn faawl. bydd "OIl 'VI> it:.t'l\'îud à !Jaw!'r 0". (\¡Ial'iieu yil 'fanwl. hydd i',r ¡ L' 'l ??.?"s r 't'eddy?,?? "?'o? ? 'ch:rfarwyddadau b?dd.oh ? ya cael en dyn :,thitu gorau ?, mwyaf derbyniol yn | '? Jd:, /11"1'1' yn aeiilduo'^v ^f01" y amrywiol ?hwytdprau Nu, <it g;ynnal iech 'I:O Y2(';¡, ya gystol a cbytarwydd- I ?n? ??hob seiyilf:?. ?y?redin&? baddiol iawu i ddyn-  .y?.d S?,Mn 1 I<-d.vd" gan bob j "Wr I 1vf' tpvv"'VS^d R<^omon i Ifchvd" gaa bob I cael rc„, .uajs. y r 1 "rwy ¡¡",rn", $..y" 11 YSBYSIAJ). Byddecl hysbys i'r Cymry yn gyffredin, Yn cnwedig Gwcinidogion yr Ej'cngyl, o bob grudd ac entc, Fod yn y Wasg, a Chyhoeddir yn fllan, DRAETHAWD CYMRAEG YNGIlYLCa CABlRSAlLJEM NEWYDDj A'I IlATIIRAWIAETII NEJ:'A 'V L WEDI El GYFIEITHO O'R LLADIN, 0 Waith yr Anrhydeddus Enianuel Swedenborg. YTIIAETIIAWD uchod ydyw y c?K?? a ymddengys yn (iymracg, o liosog Ysgr'dVnnadan yr Awdwr rhyi't'ddt? ?chod; ac y macyn dCllwng o sy?lmd pv, ysfavvr pob gwii- ?f;'M/M)!. Ei bus fydd yngiiylch Dall Swllt, neii Dri o'r eithaf; ac a fydd ar wertti (dnis (iymdcitiias yn Lhuniaia) gan Mr. l. HODSON, Cross-street, ilcitiort Garden, a Mr. M. JONES, No. 5, Newgate-street, Llumlain; hefyd gan D. jENKiN, Argraphydd Seren (iomcr, Abcrtawe; a Gwertiiwyr Llyfr- au erciil, yinhob parth o Gymru a LIocgr. Gwciilh Beirdd JWon. CYNNYGIAD I GYHOEDDI, TRWY GYNNORTHWY RHAGENWAU, ARGRAPIIIAD NEWYDD A IIARDD O'R LLYFR GWIWGLOD A ELWIH. Di del ail well Teuluaidd; YN CYNNWYS MOLL WAITH y diweddar Barched? ?E. GOHONWY OWEN, LEW IS MORRIS, Ysw. Mr. liUVV HOWS, &c. Beirdd MOD, Mam Cymrn, ac Aelodau Cymdeithas y Cymairodorion. 0 Gasgliiid HUrV JONES, o Langictn, C. C. C. AMMO DAU. I. Argrephir y Gwaith yn gywir a llythyrenau newydd- ion, ar bapur da. (;It g' ir at Waith y Parcliedig Gouoxwv OVTEN, yr hyn oil o'i Waith suul oedd yn yr Argraphiad cyti Lf, yngllyd a ii AYES EI FYWYO, &c. III. Rhoddirv Gwaith yn yr Argrapli-wasgmor fuan ag y dorbynir rhifedi digonol o cllwau cynnorthwywyr: ei werth fydd Fedirar Swlli i'r rhai a roddant eu hemvau fel cviinortinvywyr; a pn-wy bynnag a dderbynio chwech o lyfrau a gaitry seithfed yn wobr. Dym,.irii-tr bawb a ewy!ly?i«gynnorthwyo y Gwaith, nnfon eu henwau (yn ddigost) nior fu-n ag y bydcio modd i L. E. JONES, Argraphydd, Caernarfon; neu i R. JONES, Argraphydd, Dolgelleu. Caernarfon, Chwefror, 1815. HYSBYSIAD. YMnc GAVILYM MonaANWG, yn gyfrannog f¡ .Jme¡ .J E'KI!S, H('ngord,yn caredig annereh eu brodyr > (jymryt yndiOb partiro'r Dywysogaeth, gan fwr- iadu (ar ddymiitiiad amryw o'u Cyrnmydogion) gosod yn fuan yn y Wasg Lj'fr Ncwydd, iiawehvyd o'i fath erioed blaen" yn yr lioywedd a'r hygof Gymraeg-iaitli, sef CSeirLadur a Pharthsyllydd ( Dictionary -S, 7' 1?!' Tf? CYMRAEG. II l.\YJI. l:il -? 'Jf it Bydd y Uvfr uchod yn ryrmwys-l. Y Gair; 2. Rhan I yniadrotlii a 3. Eghirhad o wraidd a tharddiadau yr lioVl Eirian cysciiu a cbyfahsoddoi; 4. Bydd i lien Eirian cyninvysfawr yr liybarch Frytaniaid gael eu hegluro, trwy J'.iriau diweddarach a iiawddach i'r angbyf- arwydd i'w deall. Bydd y rhan Barthsyllaidd o'r Llyfr uchod yn cynnwys Emvau ri'eyniasoedd, Dinasoedd,Treli, Llyuoedd, A funydd, Mynyddocdd, &c. &c. hefyd hysbysiad pa le y maent; yng- hyd a maiatioli Teyrnasoedd a Diuasoedd; rliifedi en trig- ohon; andygiaoau o r pethal1 liyiiottai mewu, ac yn perthyn i bob lie yn yr noil Fyd aduabyddus. Bydd y (ieirian yn yr un drefn ac, mewn Geiriadurau ereill, ynol yr A, B, C, '&c. AMMODAU. I. Argraphir y Llyfr yn bcdwar-plyg, ar hapur da a Uythyren eglur. ] I. Daw y Llyfr allan yn rhanan, gwerth swill., bob mis. Ill. Hod i bob rhagdalwr roddi swllt gyda'i enw, yn dal am y rhan olaf; a thalu am y liianau ereill wrth eu derbyn. IV. Bydd i bvvy bynnag a gasglo ddcuddeg enw, ac a ofalo am eu dosbarthu, a chasglu yr arian, gael un am ei drailerth a rhoddir yr clw cyiircdin i'r Gwerthwyr LlyiVan ag addantono am danynt.—Bydd pob vhagdalwr ynvliwym i dderbyu y Llyfr i gyd. V. Caíir y Gwaiti; fyaed i'r Wasg mor gynted ag y cefrir rhifedi digonol o enwau. Dymunir bod i ryw ufl, pivy bvnnag, ymltob eym- mydogartli ag t'yddo yn 11.. i 0 orchwyl, i gymmeryd arno ar frys gasgln yr enwau, a'r sylltau rhag- daliad.— Dymunir ar bav. 1) a a p;afl? enwau eu dant'on hwy ar frys at Mr. THOMAS WILLI AMS, Newbridge, near Ctii-ditj*; at Rev. JOHN JETJIUNS, Quakers-yard, near Cardiff; neu at O AVU> JENKJY, Printer, Castle-street, Swansea.—Derbynir enwau befyd gan Oruchwylwyr y Papur hwn. D. S. Diwylir i boh tiii a ddanfono lythyr Ag enwau am y Llyfr uclwd, i ddanfou yn ddidraul, oui bydd am ugain, neu ychwaneg. Gwel Annereh, drasercJi, hoyw drwsiaù-Cymry, Ac amryw hytforddiad, Geiriadur gywir hediad, A Phcirthsytlydd rhedydd rhad. Rbedydri a SyHydd, wers hollawl,—tremydd I'ramwywr hanesaw!, gwych yn bwrw gwawl "flew 'r anwyb.,)d;iv,,]. Union (i., T) o a Uefn? iawn dmserdi,—tra w:Údd, Derbyn Watial I'atincrcii; I)er-byn W 1, ? ii n, r c, i lieu unawl, Q'fl C.M,

Newyddion .Ldimdain, 4-c.

[No title]

[No title]

[No title]