Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

- - - - - m I.N BARDDON1AETH

-*-?i?%?- ? ICYWYDD MARWNAD…

At Berchennogion Sey,en Gerner.…

. At A",--At ,z),a,pltiady(ld…

At Ai,-,i-Gphiadyd(i 5'e

News
Cite
Share

At Ai,i-Gphiadyd(i 5'e<CM Go'Mgr. SvR,—Pan -welais Hhifyn 58 o'ch cyhooddiad rlwg- oro!, prin y medrais ymattal- rhag wy!o yn chwow-dost w) th feddwl fod y goteuad godidog, sef Seren Corner, bronamachhxJo. Ow! pa'bcthawnapiantGomeros coHanty Seren odidog hon ag sydd wedi denn miioedd o hiliogaeth Comer i ymhofn. yn yr hen nut!) Omemidd. Ow! Cymry anwy!, a gain" y fathgyhoeddiadgweith- fawr a defnyddioiag yw Seren Comer farw, t'e farw o eisiau magwraeth, ac a gaiff yr hen Frythoneg giod- fawr, gynhwysrym, a godidogi-agoi-ol, ei dcot allau o'r byd, tra mae y gtytiaith ieuangc gymmysgedig yn caei ei chanmola'icholeddn, hyd yn oed ymhiith y Cynuy gwirion. Och! foneddigion a phcndengioh ciodfa'-vr Cymt u, a fedi wch chwi oddef i'ch cynimydogion en'h dtrmygn chwi, eich iaith a'ch cened), trwy adael yr unig gyfrwng gwybodaeth ag a fedd y Cymry yn eu htaith en hunam syrthio i fro angof. Mae yn drwm i feddwi fed y piii; cadarnaf ag a fuddai yr hen Gvm- reigtaith yn dcbyp o syrthio i'r ijwch o eisiau eymhort]); a p))a Gymro ditedryw na fyddai a'i hoU egni am gadw y fathgolofnogonfddnsifynu? < Mr. Comer, rLyfeddais law-er gwaith na fnasa! rhyw Gymro catonogfe! ch\\iyn cymmeryd arno y gorchwvt o gyhoeddiTrysorfa ( Mag{J.zi.ne) yn y iaith Gymraeg, ar amrywio! ganghenau gwybodaeth (megis y mae g:<n y Saeson ac ercii)), yn gyitt'iyb i'r tudaiunau o!at' o Se- reH Gotnpr,sef T)'aeti!iadan bynnn at' Ddnwil1}'ddiacth, Hanesyddiacth, Hynafiacth, Icithyddiaeth,. Barduon- iaeth. Sicr wyf y byddai yn dderbymo! iav.'n gan bob nn ag sydd yn sychedu am wybodaeth,ac hefyd yr wyi' yn meddwi fod Seren Gomer v.-edi agor drws hefaeth i'r fath gyhoeddiad gwerthfav.')'. Chwi wyddoch, Mr. Gomcr, yn ddigon da fod rhyw ragfarn gan yCynuy yn gyft'red¡n yn erbyn papuraa ncwyddion, a hynny yn !ioHot o(!Iiar an 'wybo(laetli O'n defnyddioideb, canys \mccldant) nid ydyntynedrych beth ddcdont ynddo, ond <'act rhywbeth i'w !anw; pa un bynuag ai gwir ai <'e)wydd; ac hyd yn Of;d y maey rhagtarn hyn yinhiith pronm'.vyr go ddeaHus. Yn awr, Mr. Comer anwy!, os ydych yn gorfod gadaei t'r Seren nou ?achindo, a hynny o herwydd fod Hawer o feilchion Cymrn yn rhy rulch eich cynnorthwyo, cyfodwch un aral! yn ei He nid oes achos i chwi newid ei henw, canys ni wn i am n!) enw mwy addas na Sercn Comer i'r fath gyhoeddiad, ac nid ?yf yn gwybod am neb mor gymhwys a chwi gym- meryd y gorchwy! mewn !taw, o herwydd eich bod mor amhieidiol acmorhyddysg ya yGymreig-iaith- ac 'vr wyf yn sicr, debygwn, y bydd gennych tawer ychwaneg odansgrifwyraty fathgyhoeddiad nag sydd gennveh! yn bresenno), chtegidfefyddaramryw o!ysiadau yn f\vy defnyddio! a gwasanaethgar i'r Cymry tto<)ion, ca- nys hwy aiiant gaet hwnnw heb achos bod yn rlHH1110g a'n cymmydogion, ffl y maent yn awr yn g-orfodbod. Ga!! pob un wedi'n gadw hwnnw yn ei fcddiant dros n\vyddyn,fe! y ga!!o fn rhwymo ynghyd yn unliyfr. Gobeithio y cat weied by.sbysiad am y jath Drysorfa ddefnyddiol yn eich Rhifyn nesaf, fei ag y byddo gen- nym etto Sereu mwy disgtaer (pe byddai bosib]) i'n goieuo; ac yr ydwyfyn dra hyderus y gwua fy nghyd- wladwyr gefnogi y cynnyg byd eithaf eu gaUn, ac yr ydwyf yn gwybod am !awer o'r ardai hyii ag sydd vn trwm ocheneidio with fcddwl am iachlndiad Seren Go- mer byddai yn ddywenydd annhraethadwy ganddvnt g!ywed eich bod yn bwriadan cyhoeddi rhyw beth ag a tyddo yn tueddn i gadw a choieddn yr hen Frytaniarth odidog ar ei thraed ac yr wyf yn sicr y byddant yn gynnorthwywyr i chwi gyda pi'ob boddtonrwydd ac nwyUysgarwch. Yr wyf yn hyderns obeithio na wel plant Comer yn ormod o faich arnynt i roddi swtit bob mis am y iath Drysorfa o wybodaeth, toag at reithria a cho)eddu gwybodaeth ymhiith hHiogaetb Comer. Mr, Comer, yr wyfyn ,hwym i gyfaddef, gyda phob gostyngeiddrwydd, mai trwy !cwyrch eich newyddien oteudeg y daethnm i yn feddiannol o'r ychydig wybod- aetb ag sydd gennyf yn y Gymraeg; a thyma yw yr achos fy mod m&rhiraethlon ar oi y Seren, ac yrwyfyn meddwi y gaU !!aweroedd o'r Gomfriaid dystioiaethu'r un peth. Yr wyf yn diotch o'm calon i'r leithyddion hynny y rhai a fuont mor addfwyn a dangos i mi ac er- eilt y modd ydytid siniadu yr iaith, yn enwedig yr tty- gtod UeweJyn, y medru: Cawr Cwnn, a'r ymdrcchgar J. J. o'r B-I- ac amrywici ereill, rhy faMh eu Ifen,,Ti yn brcsenno!. Un peth etto sydd ar fymcddw! anno'ch fy !ghyd- wladwyr ynghyleh y Hyfu'au )iii(i(ijol ag sydd vn caci ea cynnyg iddynt yn bresenno!, sefyr Hyffol'ddwi' Mfdd- Yi,'ol, yr hwn sydd yn caei ei gyhoeddi gan Mr. wi!. Hams, Argraphydd, Mei't!)yt.-Tydn), a Gcitiador & Phurthsyt'ydd y Cymi-odysgedig LwHnw Gwiiytn Mop panwg. Gobeithwyfy canti)n!togaeti) ddi!(mül i fyncd a'n gwaith ymtaen gyda phob brys, a byddt-d hU i;)od- tawr Somer ragori rnewt) gwybodacth a deaHdwnaeth- in- en ho!! gynnnydogíon, iv, 1,1 Dduw ytt)d)-fchi;)dau pob un ag a fyddo yn cY}lOeddi rhyw beth a fo'n tueddl1 at wasgarn tywyihvc!) a( aowy- bodaeth o'r tir. CynMyddcd cariad atfyddiolldeh, dit f!aned pob rhagfarn, ymryson, a chetdigcn (/r byd. On')t:a!d,by'!d'?chwy(;h. Ydwyt'eich g\Yac}.'d'?yfaU! gosty!'?-<d?,_ h.; b 1, .y ¡. :0; I Me!-):hyr.Tyd<H,Chw?f.to. I. AB ii.:UAf.

I -LLONG"YDIHON..

? GORUCHWYLWYH. IJ

Advertising