Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

II AT EIN CGHEHWYK.

[No title]

News
Cite
Share

K> Yr ydym wedi ctel ein evi-ni-nell gan gynnifer 0'11 Cohobwyr, caredig i ymdrechn ymhob modd gallu- edig i Seren rhag machlndo, fel yr ydym yn ymroddi pi chynnal am y pris arferol hyd ddiwedd tri mis hyn, sefy 29ain o Fawrth, a'i chynnyg am cciniog yr wythnos o hynny allan y Paptir cyntafam wyth ceiniog a gyhoeddir ar y pnmmed lJn"5 os cawn rifedi d?on? 0 dderbynwyr i'w dw yrnlaeu am y P' 's hwnnw, Yr ydym yn taer crt'vvj '.? ?'??'tienwy)- a'n hcwyHyswyrda ymhobpartl' i roddi ?" hcnw:un'n goruchwihvyr, ?en ead )]en Ctl danfon yo ?'?'<a'? ??om Hi, <'? tansgn? wyr G p??? ? ??" y' y'?'" ?" S'?? codi'r pris; eithr g?'vyr pawb ag ydvnt wybodns 0 nattur I P*»m a? «;Vyil'ii0"' »•* Belli.' ?-? „ dwyn y??aa?cn heb lawer 0 gelled, oddi cithr cad cryn ?'er o hysbysiadau, nen godi pris anarfcrol,- 1 iros cawo y rhifedi angeurljeidiol o enwau cyn !lechreu'r mis EbvtU nes;?', nyni a ymdrechwn hyd »af ein galln i foddhau ein cyd-wiadwyr hawdd- gar) trivy ell CN,iin à jjv.-ybodaeth.o'rhoU betha, I'Yno(tio It a a ttt(-Io o liyd oyrilac(ld bethau^ynodion a buddiol a ddda 0 hyd cyrracdd 1 D[, i\yS gennym, os ??" •b,U1 Y" Y ? gyn- nal cyhoed tlal C) eddiad wytbnosol yn y Gymraeg, ei fod yn fuù(j¡lach ac ?- "?' '? ?"'?yd??"?'" cenedlr na chvho.Q-f 1 If'V™01' ?' y '?''?? hwnnw t?i' y I)Yt i d,,ii Lwiin-,v 'Yti llaw-er gwell li?, t' yr Gau ein tod ? bwnadtt anfb.i ?'?''??'? ? ?'aethach at cm ^fnogwvr serchiis y,einK U<,nyniader tefnog%i,yl. sei-cliT,,s Yl'l e I11 rh,fyll ,iesaf, nyiii a dei?- fYnwn y walth hOll, h.wy f°,ba ?'' T ??y??- i iaith ei dadau i f 10 1 n cynnorthwyo a'i .enw, ??&" gy?? ?.r ';??" g?r.f. ? ? J,? ,iwydd ???' gyh;no^if l biaut em tad cyffieiJia Gomcr. ? 94nlynol i'r "ynafyucgwyd gan Mr. Vansittart \1,tQ Y 1' r re'U" y"?y?' y Dreth ar fcddlant, yr ?? ??.'?" ?? y ?'? diweddar o geisio gan k^1 Sirv^? Mv organwg i a?w cytarfod cyHred:n o'r i'V lV I T i y?y'ed y b?ddioldcb o d?ant¡o Svy<iad "-eue^^r ,n ei "9Ihyn, w?(U CMl ei roddi j j Wythnos i echdoe cyflwymvyd y Parch. John Lewis, yn ddiweddar o Goleg Iesn, Rhydychen, gan yrArgi-, wy ld Cartghelhvr, i Beryg!oriaeth Llanfihangel Pen bedvv, swydd Renfro, yr hon oedd oedd wag trwy farw- olaeth y diweddar Bareh. Lewis Davics. Ar y flfed o'r mis hwn cyfarfu llawer o dansgrifwyr a chyfeillion sefydliad ysgol rad yn ol y cynllnn Brytan- aidd, yug NghasteHnewydd ar Wysg, Mynwy; J. H. Moggridge, o Lanrnmney, Yswain, yn y gadair; hysbyswyd o'r gadair fod Syr Charles Morgan, o Tredegar, Barwnig, wedi danfon anrheg o gan pnnt tuag at y sefydliad. Dywenydd gennym glywed fod pob rhwystr yn ffordd yv ysgol hon wedi cael en syrnnd, a bod bwriad i'w hagor ar vr 28ain o Fawrth, pryd yr ydys yn bwriadn cael cmia.V cyhoedd ar yr achos. Enwyd Syr Charles Morgan a Mr. Moggridge i fod yn Liywydd a Rhaglywydd, gyda bonllef gym- meradwyol. Mewn araeth odidog o citi(lo'r Cacleirwi- canmolwyd trigolion Abertawe mcwn dyledus fodd, am eu hymdrechiadau cynnar a llwyddiannus yn achos addysgiud cytfrcdin, heb wabaniaethn rhwng sect na phlaid, gan alw ar drigolion y Castellnewydd i ddyn- wared yr engraff ganmoladwy a roddasant hwy. liigwyddodd damwain anghenol yn Llong-gadlas ei Fawrlivdi yn Aberdaugleddyf, dydd Linn wythnos i'r diweddaf, pan oeddid yn coed o'r llong ddieithr Satisfaction, o'r Baltic, torrodd y rhaff a'r hon -r oecidid vn co(li'r coed, a syrthiodd darn 0 bren ar ben cogydd y lIong, yr hwn a holltodd ei siol, fel y bu t'arw mewn ychydig amser wedi hynny. Ar yr un dydd cafwyd corph Patrick Roach, Llyw- iedydd yn y porth uchod, am farwolaeth yr hwn y crybwyilasom yn ddiweddar, yn agos i'r fan lie eafwyd corff ei gyfaill annedwydd o'r blaen—Rheithfarn, Manvolacth ddamiceiniol. Dydd lau diweddaf gyrwyd parth ol y George a'r Betsy, o Bridgewater, i dir wrth y Drefucwydd, Morganwg. Bydd y fynedfa dros bont Casgwcnt (Chepstow) yn rhydd i'r cyffredin hyd y 13eg o Fawrth, yr hyn a ganiatcir gan y Peirianwr o achos (Fair Brysto. Drwg gennym fynegu fod lledratta defaid, adar dofion, a ffrwylhan'' gerddi yn ffynnu i radduu mawrion ar lannau yr afon Wy, ar amser pan y mae boneddigion a c'nauol raddolion ein gwlad ynymroddi mewn modd diengraff i esmwythau ar y tlodion trwy amryvyiol sefydliadan haelionits, megis ysgolioa rhad, meddvg- feydd r' ad, a'r cyffeiyb, ac ar amser pan y mae ang- enrheidian bywyd mor isel bris. Dygwyd adar dotion Mr. Tibbs, ac agos yr hyn oil a feddai Mr. Howelj o Hadworth, gerllaw Mj-nwy, nos Sadwrn wythnos i'r diweddaf, i'r riifoen i'w gwerthn, fel yr ydym yn clyw- ed, yn hytrach nag i symud difiygiadau nattur; yr ydym yn deaH y eymmerir poen i ddwyn yr euog ger bron gorsedd cyfiawnder; a da gennym pe ystyriai ein holl wladwyr yn ddwys y gorcbymyn, na ledratta.' Yr oedd cynnifer o o deirw gwychion wedi cael eu dwyn o flaen Cyradeithas <\maethvddol swydd Hen- ffordd yr wythnos ddiweddaf, fel mai gwaith anhawdd oedd i'r barnwyr gyttuno i bwy perthynai'r gwobrau; ond o'r diweJd cyhoeddwyd mai Mr. Barncby, o Brockhampton, -),Ti-. Yarworth, o Brinsop, a Mr. Price, o Norton Grounds, gerllaw Camden, swydd Caerloyw, oedd yr ymgciswyr llwyddiannus. Cvttunwyd cyn ymadacl i geisio gan v sirydd i alw cy far fod cyffredin i'r dibcn i ystyried yr angenrheidrwydd o ddanfon Deisyfiad i'r SeK-edd-dai i ymbil arnynt gyrnmeryd prisoedd isel yr yd, ac amg?chiadaH isel y Tyddynwyr i ystyriaoth • buwyd ya Ûarad am gyfhewid:ad yiighyf-- rcilhau \kynHH1, a'r trethi ag ydynt yn pwyso ar ammaethyddiaeth fel peth angenrheidiol yagwyneb amgylchiadan Tyddynwyr yn awr. Mown cyfarfod cyffredin o drigolion yn BcaÍJ- maris, cyttunwyd ar amryw lawnfwriadan darluniadol o amgylchiadan cyfyng datwvr ar yr amser hwn, o herwydd fod pris yr ydan yn ihy isel i datu am eu trin,a phob traul angenrheidiol i godidefnydd bara; a chytinivvyd yn unfryd ar ddanfon deisyfiad i'rSeneddr i ymbil arnynt gymmeryd yr amgylchiadan hyn i'w hystyriaeth. Cynnygwyd y HawnCwriadan a'r deisyfiad i ystyrsacth y trigolion cynnulledig gan P. Panton, Ys- wain, a chefnogvvyd hwy gan Syr Robert Williams, llarwnig, y rhai a d'raethasant areithian perthynasol ar yr achos. Yr oeddid yn bwriadn ystyried yr angen- rheidrwydd o ddanfon deisyfiad i'r Sencddr yn erbyn pa rhad y drcth ar feddiant yn y cyfarfod uchod, ond gan fod CanghellawT y Trysorlys wedi mynegu nad yw y Llyvo lmeth yn rneddwl ei phavltau, barnwyd fod sylwi ar hynny yn awr yn hollol afreidiol. Dydd lau, y 9fed o'r mis lnvn, lladdwyd un Margaret Jones yn agos ilea clwir Brymbo, plwyf Gwrexham, swydd Dinbych, gan faciigen dwy ar bymtheg oed, cymmydog iddi, yr lrwn a dorodd ei gwddf ag ellyn, a rhwygodd ci chorph hyd onid oedd ei clioluddion yh dyfod allan. FcHy y cafodd ei thad afael ynddi rhwng wyth a naw o'r gloch y nos yn ci thy ei hun. Y mae y bacligen mewn dalfa, ac wedi cyfaddef, gan ddywedyd Nad oedd na dig na chariad rhyngddo a hi, ac nas gwyr bethcnd y diafol a wnaeth iddo wnend hyn.' II Hhybwldifod yn ofalus rlwg lll1dron.Yspciliwyd dros ifoti !Itt qfalis r h f  warth ngam punt onwyddan gwlàl1 oddiar ferchcd Mr. John Baker, o Felindre Sicncyn, gerllaw Castellnewydd yn Emlyn, prydnawn dydd ffair Llandysil (Chwef. 11), Yr oeddynt wedi eu gosod mewn ccwyll ar gefn y ceffyl wrth ddrws gwestdy; aetli eu pcrchennogion i dale, arian oedd yn ddyledus arnynt yn siop Mr. George Thomas, yn y pentref uchod, tra yr oedd y ceffyl yn bwytaceirch; y pryd, mae yn debyg, yr yspeiliwyd y cyfan o'r ccwyll. Aethant adref yn ddifcddwl am y lladrad, hyd nes y gwelsant y ce-wyll yn weigion bore dranoeth. Hefyd, yspeiliwyd gwerth pcdair punt o esgidian a phethau ereill, trwy csgeulusdra, yn yr un ffair, oddiar grydd o'r un gynimydogaeth.

SENEDD YMERODROL.

! At Argraphisdydd Seren Gomer.1

At Argraphiadydd Seren Gomer*

SIRYDDOD NEWYDDION AM 1815.

Family Notices

' MARCIINADOEDD.