Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

SADWKN*, ISi YSGAFAELIAD Y PRESIDENT—NEW YD DION PWYSIG 0 VIENNA—LLWYDDIANT YN ORLEANS NEWYDD. Bore heddyw daeth papurau Brussels i'r 15fcd, ac eiddo Paris i'r 16eg o'r mis hwn i'r dditias. Yr hysbysiaeth o Vienna sydd i'r 16eg b'r mis. Daeth Dti-g AVelitigtoti yno ar y Itaf. Dywedir fod y Cyrigreirwyr yn ymroddi cynnadleddu a r Tywysog Antony o Saxony ynghylch y deyrnas honno, os bydd i'r Brenin sefyll yn gyndyn yn erbyn ymadael i rhan o'r wlad i (idigoiledli er. eill. Yr erthyglau canlynol a'n tueddant i ob- eithio yn gryf fod gwaith pennat y gymmanfa. wedi ei derfynu ar y 5ed:- dugshurgh,, (Jnrtef. 'S.-Sicrhawyd i ni gan frysnegesydd Brytanaidd, yr hwn a actli 11n dinas y nos hon, fed y cynnadleddwyr YI1 Vi- enna wedi ysgrifnodi Cyttundeb, yr hwn a reol- eiddia achosion cytFiedin Ewrop, ar y 5ed tlydd o Chwefror. Paris, Chzcef. 14.-Daetb brysnegesydd Bry- tanaidd yma heddyw am hanner awr wedi un, a. Jchennadiaethau i Lnndain, ac amryw lythyrau Ianghyoedd, y rhai a hyshysant fod y cwht wedi Lei sefydlu yn derfyuol ynghymmanfa Vienna: yn ol pob ymddangcsiad y mae'r ammodan a ddiogelant heddweh cyffredin Kwrop yn cael eu hysgrifuodi yn awr.-Jotti-?icil des Dcbals. Brussels, ChlCf. 13.—Gorchymmynwyd yn ddiweddar iawn i'r swyddogion perthynol i'r fy- ddin JbYytanaidd ynBclgium i fyned at eu cat- rodau perthynol ym Mrydain. Ystyrir y gorch- ymyn hwn fel yn arwyddo fod amser ymadawiad y Brytaniaid gerllaw, yr hyn a ddangosai yn y modd egluraf fod auynvldibyniaeth ciii gwlad wedi ei ddiogelu. Yr oedd Ymerodrcs Russia i fyned allan tua Carlsrush'e ary 15fed; yr hyn oll a duedda yn gryf o blaidyr hanes fod y gymmanfa yoghy leh terfynu yn heddychol. Nid oedd lluyddwyr Naples wedi myned i Rhufain ar ycyiitaf o'rmjs lrwlI, ond yr oeddynt wedi ymledu ar hyd y wlad oddiamgvlch^ yr hyn a frawyohai y trigolion gan beri iddynt fföj am noddfa i'r ddinas. Neithi>Vyr derbyniwyd cennadiaethau yn y Morlysyn mynegu fod y Ffreigad Americaidd y Presideut, Mor-raglaw Decatur, wedicael ei hysgafaelu gan y Ffreigad Frytanaidd yr Eudy- mion, Cadpen Hope. Dygwyd y llythyr swyddol am hyn i Dy y Cyffredin neithiwyr gan Mr* Croker, yr hwn a'i dangosodd i amryw gyfeill- ion. Dygwyd yr hysbysiaeth dymunol hwn tro- sodd gan y Picton, yr bon a ddaeth i'r wlad ddoc a cheiia-diaethao ocidiwrth y Llyngesydd Hotham. I ir oedd y President wedi diangc o York INew- ydd, a dywedir iddi gael ei hymlid drannoeth gan lynges o eiddo eiFawrhydi, ond trwy dorri ymaith ei hangorion, a bwrw ei tbi-ysorau aii lluniaeth i'r mor, yroeddyn gallu hwylio mor fuaned fel na ellasai un o'r llongau ond yr En- dymion, yr hon a hwylia yn dra buan, ei gor- ddiwes. Yniladdodd y ddwy long a'u tiaws- hwylbrenni (yards) yn cyhwrdd a'li gilydd, ac yn y cyfryw agwedd parhaodd y frwydr yn ffyrnig dros ddwy awr o amser, pan ddaeth y Ffreigad Frytanaidd Pomone i'r golwg, ac ar hynny gwaeddodd y Mor-raglaw Decatur ei fod wedi rhoddi i fynu'r ymdrcch. Yr oedd chwech troedfedd o ddwfr y pryd hwn yngheudod y President, ac yr oedd wedi colli llawer o'i gnvyr, Drylliwyd cryn lawer ar hwylian a thaclau yr Endymiori, lladdwyd 10, a chlwyfwyd 14eg o'i gwyr. Y r Endxmion a ddwg 44ain o fangnelau, a'r President sydd un o Ffreigadau mwyaf yr Unol Daleithiau. Cyfrifir y fuddugoliaeth hon yn dra gwerthfawr ar derfyniad y rhyfel, yn tseillduol am fod yr Americiaid wedi bod mor liwyddiannus ar y rnor o'r blaen. Darlunir llwyddiant y milwyr Brytanaidd yn Canada hefyd, ynghennad-iaethau y Llyngesydd Hotharw, a mynegant fod ymosodiad y Llynges- ydd Cochrane ar Orleans Newydd wedi troi allan yn dra liwyddiannus. Ymddengys fod yr holl fangnel-fadau yn y Mississippi, ynghyd a'r Ffrcigaxl Louisiana wedi cael eu distrywio. Dy- wedant hefyd fod Orleans Newydd, prif ddinas Louisiana, wedi cael ei chymmeryd, yr hyn sydd ddigon tcbyg oddiwrth yr hancsion a dderbyn- iasom cyn liyn, y i-hai a fynegant fod y 1 In oedd j Brytanaidd wedi ymddaugos ger brOn y dref honno ar y 24ain o Ragfyr, ac yr oeddid yn dis- gwyl ei chwymp buan y pryd hynny. Daeth y Picton trosodd o Lundain Newydd mewn 22ain o ddyddiau. 1 Milwraidd ar 8yr John MurrayYr oedd Syr John dan dri o gYhuddiadau ]. Tirio, a gada?! ar y tir o'r 7fed i'r 12fed o Fehpun, 1814, amryw fangnelau a phethaq ereill, pan yr oedd ganddo reswm da i gredu nas gallasent fod un gwasanaeth. 2. Anufudd-dod i oichymyn Dug Welington. 3. Esgeuluso ei ddyledswydd trwy ddanfon y Imlwyr ar frys i'r llongau, a gadael amryw fangnelau a chad-drysorau ar ei ol, pan y gallasid eu dwyn oddi yno. Cyttun- odd y Llys fod Syr John Murray yn ddieuog o'r ddau gyhuddiad cynfaf, ac yn cuag o gyrnmaint a fynegir uchod o'r (rydydd: a barnwyd iddo gael ei b I)' geryddu am hynny gan v cnetwdod yn y modd y barnai efe yn addas ond am fod y LtJs yn ptyried yrymddygiad beius yn ftrwyth camsyn- iGd?/?HH?, nid oedd yn ymddangos i'w Uchder Brenhinoi ei fod yn galw am beliach sylw.

-I YR ARCH A DAG ON, j

IOL-YSGRIFHN.

[No title]

[No title]