Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

-I YR ARCH A DAG ON, j

IOL-YSGRIFHN.

[No title]

News
Cite
Share

IAU, 16. Dychwelodd r Hong y Lady Wellington i Fal- mouth, m-edi bod ary mor un mis a dau ddiwrnod; gan geisio myned i Halifax. Hwyliodd y llong a ddygodd y cyttundeb lieddweh i'r Americ, i'r diben iddo gael ci gadarnhau gan Madison, o'r v lad hon ar yr ail o'r mis diweddaf. Yr ydym L, yn ofni gan hynny ei bod wedi cael mordaith lied aft w} dd, gan fod llongau ereill wedi cyfar- U fod a chynnifer o a;nhawsderau a phcryglmn yn y mor Atlantaidd. Daeth y Palma, Cadpen Worth, ? mewn i Bfÿ- riouth o'r India Orllewinol, ymaduwodd o St. Thomas ar y 22ain o Ragfyr, eithr ni ddygwyd neb newyddion ganddi. Y mae'r llythyr-Iong Princess Mary hefyd wedi dyfod i'r wlad o Jamaica wedi movdaith o 42. o ddyddiau. Cyfarfu lii a thywydd drwg iawn, ac mewn gyrwynt tarawyd hi a mellten, yr hon a laddodd un o'r gwyr, a glwyfodd un arall, ac a wnaeth gryn lawer o ddrwgrr Hong. Y mae'r arian a gafwyd trwy dwy 11 o'r dry- 3orfa y llynedd, o achos chwedl anamserol Berenger ynghylch marwolaeth Bonaparte, i gael cu rhannu rhwng amrywiol sefydliadau elusenus y Brif-ddinas, megis Rhag-feddygfeydd (Dis- pensaries ), See. bob yn hanner canpunt, neu gant, ac uchod, yn ol y byddo'r achosion yn gofyn. ———— Derbynwyd hysbysiaeth o Pensacolaj y rhai a fynegant fod y rhuthr-fintai dan y Lhngpsydd Cochrane wedi ymddangos ger bron Orleans f Newydd ar y 9fed o Ragfyr. Cymmcrwyd mediliant diattreg gan y Llyngesydd o warch- glawdd yn y lie, yn ddi wrth wynebiad, gan rod y Cadfridog Americaidd Jackson wedi ciiio o hono. Yr ydym ncwydd dderbyn papurju Paris am ddydd Llun y 13cg o'r mis hwn, y rhai a gvii- liwysant yr hysbysia-eth canlynol:— Vienna, Chrcef. 1.—Dygwyd gorchymyn gan frys -ncgesydd Urytannidd, yr hwu a ddaeth yma ar y 20ain o'r mis diweddaf, i abv ar Arglwydd Castlereagh dd)cliwc!yd ad ret' yn ddioed, y m6nud y delo Oug WeUington yma; ac yr ydym yn disgwsi Dug Wellington y foru, neu dren- ilydd. Y briodas rhwr Dugcs Oidenbnrgh a j Thy wyscif Breuhtuol -Wirtcmberg a gymmer le yn lluocdd Naples j tvedi trouddio i'n dinas ni etlo, eithr y maent yn v ei chadw mown cyfiwr o AvarcJiae. Y raaeoddi- r amg\ 'ch i Ruiait) 25,000 0 wyr; ac yr ydym yn sicr ?od rhai o iilwyr Awstiia yn eu n)"?,, GaHwu weled y Ne?poti?iaid yn eu gwprsyU oddi ar furiau ein dinas y mae eu cylcli-filwyr wadi cychwyn hyd at ein pyrth, ond er cu bod yh agored, a nittnau yn ddiamddillyn, nid ydynt i1 wedi cynnyg d v fod i niew it. ) Naples, Ion. 28.—r-Y mae ein Llys ni yn ym- ,I roddi mynnu iawn am y dirmyg a wnawd i'u ) ? ceanadwr yn Hhutain. be d ,,vra,, Gwerthir cwrw yn Dublin am v bedwrau r (quart); y mae'r brandi wedi gostvvng cryn :] lawer mewn pris, eithr nid llawer sydd yn cael it ei werthu yn gyfanwerth, o hcrwydd fod dis- gwyliad am i'r pris ostwng yndielluch. l! (ji Y mae sen yn ymdaenu yn awr yn Llundain a fod yno ddynes a gwyneb lied atluniaidd, c}tretyh !(i eiddo mdchyn, olld yn meddu cyfoetli mawr, ac fel y tybir, yn angheAus mewn eisiau o'r holl l gVileusderau a'r cyssnron perthynol i'w hystlen J sefvllf-I iiiewil bywyd. CynnnySir hysbysiad u mewn rhai o'r papurau oddiwrth ddynes ienangc, ) n yr hon 'syf-ij yn cynnyg bod yn gydymnmifh iddi; )1 ac arall oddiwrth. ddyn ieuangc (a phen Ho, de- "f bygid) yn Cynnyg bod yn wr iddi. Prin y dichon pobl y wlad gredu fod Llundain yn cynnwys 0, o tfoliaid pa fodtl hynnag, yr ydys yn credu yn y gwyneh mochyn gan lawer, mor ga. j n darnac ym rnpichiogiad Johanna Southcotte; a I }i\n yw testnn y gyfrinach yu awr wedi maj-w'r 01 hii doles, a mi lord d yn crcduyn hanfod y ddynes fOchenÚ<ld., ond rfid oesun Tozer o arch-offeiriad Wedi sefyl! i fymi etto ibregethu'r wynei) mochyn. is Eithr ni a wyddom mat hen chwedt yw hwn a iVurfiwyd ynghylch 50 mlynedd yn ol ac a ad- f fywyd ynghy lch 30 o flynyddau a aethant e])io, I y ond yn awr y mae yn ymddangos yn ei holi '? ? ognniant iCynti-dd.(l -dyn wneuthur cafn 0 ¡fori iddi yn 1764, yn g)dfelyhi'r modd y ri gwnawd cryd (cradle) arian i etifeild Southcotte yn 1814. Terfyaodd llec^resiad ctbolyddicti Sontllwark lieddvw; y rhifedi orddynt, dros C. Barclay, Y swain, 1661 dros W. Jones Burdett, Yswain, 424; ac o ganlyniad cyhoeddwyd fod Mr. Barclay wedi ei ethol yn ddyladw}, GWENEIl, 17. I Daeth y Sultan o 74 mangnel, Cadpen West, i Bortsmouth ddoe o Jamaica, o'r hon ynys yr hwyliodd hi ar y 12fed o lonawr. Ar y 27ain hi a gyfarfu h'i- Favourite, yr hon oedd yn myned a chyttundeb hcddwch Ghent i'r Americ i gael ei gadai-nhau gan Mr. Madison^ ac yroedd hi y pryd hynny o fewn wytlinos o hwyliad i'r Chesapeake. Cynnwysir hysbysiaeth ymhapurau Jamaica y rhai a ddygwyd trosodd gan y Sultan i'r 3ydd o lonawr, yr oedd y Llyngesydd Coch- l'ane wedi myned ar gyfer Orleans Newydd ar y gfed o Ragfyr; yroedd ganddo lu n ddengmil o wyr, ac yr oeddid yn casglu ei fod yn bwriadu ymosod ar ynys Amelia a'i meddianriu dyyv'edir 1 fod gan y Cadfridog Americaidd Jackson frddiu go gref a,')' hon yr oedd yti bwriadu amddiffyn I Odeans NewydJ. Yr oeddid wcdi gyrru ymaith yCadfridog liavaysse, y Dirprwywr Ffrengig yn St. Domingo, o Port-au-Prince, ac y mae efe wcdi dyfod trosodd i Loegr yn y llytliyv-long o Jamaica. Yr oedd amryvv drosghrvdct-Iongall a milwyr i gyfnerthu'r rhuthr-flntai yn erbyn Orleans Newydd, wedi myned i Port Royal. Bil farw Dug Dorset yn ddiwrddrir yn y 22atn mlvvydd o'i oedran achlysurwyd ei Fanvolaefh gan gwyjM) oddi ar ei genyL tra'r oedd yn hela; ac am idao farw yn ddietifedd y mae ei dirioedd a'i ditlau yn digwydd i'w gefnder Is-iarll Sack- ville. —— Derbyniasom bapurau Frankfort i'r lOfed, eiddo Brussels a Pharis i'r 14eg o'r mis hwti. Cynnwysir erthygl yn y Gazette de France o ) Rufain, yr hwn a amserwyd y 29ain o lonawf, yr hyn sydd bedwar diwrnod yn ddiweddarach na'r hysbysiaeth a dderbynwyd oddi yno o'r blaen, yr hwn a gadarnha'r hyn sydd mewn parth I)Iaetiorcl o'ti papur, sef fod byddin Naples, yng- hylch 25,000 o wyr, yn gwarchao ar ll'iufain^ ond nad oeddynt wedi myned i mewn er fod y pyrth yn agored. Yr oedd Argl. Wm. Bentinck wedi dyfod i Rhufain ar yr 2taiii o'r mis di- weddaf 5 cesglir mai diben ei ymweliad yw cynnyg cymmodi'r Pab a Murat. Mynegir gan yr hys- bysiaeth o Rufain mai braw ym mynnes Murat, yr hwn meddant sydd Dywysog ar nad yw yn parchu dim, yw'r actios i fed yn pcidio medd- iannu Rhufain, yr hoii a alwant yn brif ddinas Cristianogaeth mewn modd ymflrostgar; er fod lIawer yn tybied y byddai prifddinas crculon- deb, trais, a melldith, yu addasach cnw." Y mae llongborth Hull, weidicael ei gyhoedd i fod yn bor-th rhydd i fasnach yr India Ddwy- reiniol. Argraphwyd y cyfrifon Canlynol ar orchymyu Ty'r Cyfhedill :—Rhifedi'r dolars, nen'r darnau arian 5s. 6d. a yrwyd ailan o Ariandy Lloegr, o'r laf o Fawrth, i814, i'r 9fed o Cliwefi-or, i 1815, neb. Arian-nodau 3s. yr un 437,1 SI I. 9s. Darnau Is. 6d. yr un, 108,6 WI. 10s. ô<L.Y.¡ cwbl yn Swm yr arian a daJwyd i LyM'odraofh yr Ys- paen wedi adferiod Ferdinand, mewn dolars, 15808,7641, 17rls. 33mX. Swm cynnulledig mwyaf yr ysgrifau uriandai o bob math a fu ar led ar yr un amser o'r laf. o Fawrth, 1814, t'f Slam o lonawr, 1815,— 31,301,5107. Y swm eviinulledig lleiaf yn yr ull RhifedPr llongau a ysgafaelwyd gan yr Ame- riciaid, a chennym hiniiau j a'r fcarcharorion, Americiaidd, &c. I Cadlongau, a Uongan arfog a fymtricnVyd gan yr Americiaid:—Dwy o 38, chwecli o 16; dwy o 12; dwy o 10; a thair o 4 mangnel, yn cyn- nwys 2,015 o wyr a bechgyn—Y cwbl 15. Cadlongau, a llougau arfog a gymmerwyd gan y Brytaniaid odd! ar vr Americiaid:—42 o gad., longau'r wladwriereth, a 228 o gadlongaii a ber- thynent i ddynion neillduol (megis herwlongau) —yn cynnwys 2,960 o fangnefau, a. 11,268 o wyr, Rhifedi'l* morwvr a ddalwyd ac a gyiptnerwyd 20,361. Rliifedi'r maelierlongau Americaidd a grm- merwyd, 1,407. Ymhlith y milwyr a hwyliasant i gyfnerthu'r Llyngesydd Cochrane, yn erbyn Orleans New- ydd, yr oedd y 43ain catrod, neu, Buan-filwyr j swydd Mj nwy ( Monmouthshire Light Infantry), ( y Dr. Murray heb gael o hono altebiad pendant gan y Tad Sallctaidd, ynghylch ei ran efyn y Veto. Esgorodd Pendetiges o'r Iwerddon, Arglwydd yr hon sydd ymhell oddi cartrcf, ar fachgen du tlws y rheswm a rydd y Bendefiges am y dig- wyddiad rhyfedd hwn i-w ei bod dan lywodraeth Cywrein-ymofyngarwch, ac na ellasaI ochclyd edrych yu graif yngwyneb gwas du ag oedd ganddi bob amser y deuai efa i'r ystafeli.— Freeman's Journal.

[No title]