Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

..: Newyddion Lhmdain, fyc.

News
Cite
Share

Newyddion Lhmdain, fyc. DYDD MAWRTH, CHWEF. 14. IVTEITMIWYR derby niasom bapurau Paris 1 i'r 1 leg, a'r bore hwn i'r 12fed. Dywed- ant fed Saxony i gael ei rhannu rhwng Prwssia a Brenin y wlad horino; a bod Awstria a Phry- dain yn cymmeradwyo'r cynllun hwn; end nid ydym yn deall fod Brenin Saxony wedi arwyddo ei gydsyniad. Y mae efe yn parhau i honni nad oedd y PlHIlIllduriaicl Cyfunol wedi cy- h,9eddi!(rhyfel erioed yn ei erbyn ef, ac o gan- lyniad nad oes ganddynt hawl i ystyried ei \(ieY.fl\a.ef fel'g,vladorchfygedig; ac mai yng. wyneb, yr amgylchiadau cyfyng a pheryglus yn y rhai. y gosodwyd ef yn amser mawredd Bona, parte, iddo cf ymddwyn yn gyfattehol i gyfar- wyddiadau ci gydwybod a'i ddyledswydd. Derbynwyd llythyrau o Rufain, y rhai a amserwyd Xonawr 25ain,eit.hr nid ydynt yn crybwyll meddianad y ddintaSiih^niio gan luoedd Murat; ac felly yr ydys?yfl-^tyried nad oedd y dywediad diweddar ywgiiylch hynny ymhapur- au Paris, amgen son gv#ag n6i\^disyhvedd. :? Y mae'r rhyfel yn erbyn y r-argraffwasg yn cael ei ddwyn ymliten yn y modd mwyaf eg- niol yn yr Yspaen. Euogfarnwyd ily|^n nev/- ydd yno yn ddiweddar, a gyrwyd allan orchym. yn i ddal a charcharu'r awdwr, gan nad pa; le bynnag y caller gafael ynddo, o lréfwydd, meddant, ei fod wedi diystyru psrsoir ei Fawr- hydi, a dirmyguei weinidogion.' -,v Dywedir yn awr marr rheswrn pa ham y gwrthododd yr Oifeiriad Pabaidd a chanu Te Deum ar amser y gorfoledd diweddar yn Ghent yn achos gwaredigaeth Belgium yw, en bod yn dra anfoddlon, o herwydd fod y wlad wedi myned oddi wrth Lywodracth Babaidd at un Bro?estanaidd; os gwir yw ?yn, y mae yn brawf ychwanegol fod ysbryd Pabyddiaeth yr un peth yn awr ag yr oedd erioed. Y mae Cyhoeddwyr y papurau Ffrengig yn llafurio yn galed bob amser i ddarlunio trigoiion Belgium fel yn galaru yn fawr o herwydd dat- todiad yr uudeb rhyngddynt a. Ffraingc; yr hyn a ddengys, o leiaf, fod syched parhaus ar y Ffrangcod am gael preswylwyr y wlad uchod dan eu llywodraeth drachefn; ac o herwydd hynny Gid rhyfedd gennym os oedd Ilawgan rai o honynt hwy i ddwyn i ben wrthodiad yr Offeiriaid crybwylledig i ganu Te Deum yn Ghent. Parthau gogleddol yr Eidal ydynt mewn cyfiwr tra arswydus. Liiosogir cai chariadau yn Verona, Milan, a Mantua; a daliwyd llawer o drigolion Naples yn Rhufain. Mynegir gan bapurau Ffrankfort a Brussels, fod gweinidogion Murafc yn y Gymmanfa yn sefyll ar yr addewid a wnaed iddo ef i gael ycli- wanegiad o 400,000 o eneidiau at rifedi ei ddeil- iaid, ar dra,ul y tiriogaethau Rhufeinig; a bod ei oruchwiluyr yn dra diwyd yn Ancona yn ceisio gan y trigolioti. i ddaiifoi-i annerchiadau at y prif gynnadleddwyr i ddeisyf ar fod i'r wiad honuo g*ael ei iihoaffbli a Naples.' j" .Hysbj'sir mewn llythr a dderhynwvd yn y ddinas neithiwyr o Dartmouth, ar dystiolaetn gwr gg oedd newydd ddyfodyno o'r Ilavannah, fod y rhuthr-fintai Frytanaidd wedi methu yn ei chynnygcyntaf ar Orleans Newydd. Ychwanegir fod rhai o'r lluoedd wedi tirio yn ddiogel, ond pan ymosodwyd arnynt gan luoedd Iliosoccach o eiddo'r gwrthwynebwyr, gorfu arnynt gilio yn ol i'w llongau. Dywedir fod rhifedi'r arfogion Americaidd ag ydynt eisoes wedi ymgynnull er amddilfyn y lie, yn 15,000 o wyr. LLYS-ARGRAFF NOS SADV/RN. Morlys, Chwefror 11, 1815. Y Rhag-lyngesydd Syr Samuel Hood, G. C. B. prif reolydd llongau ei Fawrhydi yn yr India Ddwyreiniol, sydd wedi hysbysu mewn llythyr i J. W. Croker, Yswain, yr hwn a amserwyd Madras, y 27ain o fis Medi diweddaf, fod yr herwlong Americaidd, yr Hyder Ally, 012 mangnel ac 20 o wyr, wedi ei hysga faclugu nlontr ei Fawrhydi yr Owen Glendour, wedi ymlidiad o 10 awr, gerllaw yv)ysoed(I y Nic(,b(-tt' Mai. Yr oedd y llong wedi cael ei ,hynilfa o'i j blaen dros dri niwrnod gan long ei y J Salsette, eithr hi a ddihangodd riiagddi. > [Cynnwysir cynnyg ei Fawrhydi, yn y Llyij-^ argraph hwn, i faddeu, ynghyd a gwobr o gaiir1 punt, am amlygu'r dyn neu'r dynion, a saethodd. Mr. Robert Tipping, yn Newnharn, swydd Caer- i Ioyw, a'i wraig, yr hon a aethai gydag ef i'r drws, a'r hon a glwyfwyd mewn dau o fannau yn ei braich. Ac hefyd cynnyg o faddeuant ei r awrhydi, a gwobr o 500/. am amlygu'r dyn, tiew.r dynion a saethodd at Edmund Walsh, blaenor yngwaith Mr. Hargreaves a Dugdale, yn lir-oad Oak, swydd Lancaster, dydd Sul y 5ed o Chwefror diweddaf.j Cyfaru lafll Lerpw 1 ac amryw o Aelodau'r Ty C^ yllredin heddyw am yr ailwaith i ystyried cyf- reit.hau'r yd, ac yr ydys yn disgwyl i'r toll ar yr yd a drosg!wyddir i'r wlad i gael ei reoleiddio dros y tri mis canlynol, yn y fath fodd ag i ym- geleddu y sawl ag ydynt yn codi ydau yn y wlad hon, ac ar yr un pryd i gadw'r bara am bris cymhedrol. Trinwyd ycJi^dig ar y pw lige hwn neithiwyr'yn Nhy'r Pendifigion, a thrwy'r ym- ddiddan yno, ymddengys fod Gweiuidogioh y Llywodraeth yn bwriadu cymmeryd y pwngc mewn llaw. Dywedodd larli Grenviile ei fod efe yn llwyr wrthwyneb i bob math o ymyraeth Seneddol ar yr achos, gan fod yr hyn ag oedd yn cael ei atncanu yn tueddu i dynnu")- baich oddi ar yr ysgwyddau lie dylai fod, a'i osod ax yrhai na ddylai ei ddwyn. gan y Cadpen Neale o'r Betsey, yr hon sydd newydd ddyfod i Waterford o Btienos Ayres, fod agos hoH ddwy Ian yr afon Plate wedi bwrw ymaith Lywodraeth yr Yspaen, a bod buddugoliaeth lawn wedi ei hennill gan y Chwy'drowyr? tua Chi!i? ychydicyn ?r Betsey Chwyldrowvr, tua Ciii YclyOig.cyti i'r Betsey Ar y 12fed daeth y Ph&be o 36 mangnel i mewn i Blymouth, wedi bod o honi vn chwilio- am y ffreigadau Ameiicaidd yn alfwyddiannws yr oedd M edi ymadael a'r Centaur amrywddyddl iau cyn hynny, ac wedi cael cryn lawer o niwed yn ei hvvylbreni mewn ystorm. Y mae Meiwyr swydd y M wythig wedi hwylio o'r Iwerddon tua Lerpwl, i'r diben i ddvchwelyd i'w gwlad a chael eu-rhyddhau. Daeih yr.83aiu> catrod o wyr y gadres i Dublin yn ddiweddar i gymmeryd lieli- 59ain yr hon sydd wedi cychwya tua Newry i'r diben i hwylio oddi yno i Dover. Mewn Llys Mil wraidd a gynnalwyd yr Sied olr mis hwn ar y Rhingyll Thomas Sandal!, o'r gatrod gyntaf o'r gosgbrddion traed,]3rofwyd ef yn euog:O feticilio oddiwrth y gatrod ynghyd å'r svtfm o 2521.16s. a roddwyd iddo i daln'r gwyr, a dedfrydwyd ef i gael ei all tads o dros saith mlynedd. Dedfrydwyd-dyn o'r eniv Nagede, yr hwn a. elw-ai ei hun niewn modd cahieddns Lc Bon: Dicu, ar g> frif (rnegis y dyw edni efe), ei ysbry- doli .sth o'r nefoedd, i ddio^def puiri mlysi.edd o garchar yn Paris, ac i dalu dlrwy o 200 o. Itrancs; ymddengys fod y rhagrithlwr a4gas hwn wedi brad-dwyllo symau lieiaeth o arian, oddi ar ei gymmydogion ofergoelus, ac yn neiiiduol oddFar- y benywaid, yn ganlynol i'w haeriadau cableddus; ac felly os na anrhyd- eddwyd t fraingc ag un Southcott, cawsaut ei c^yfiejyb yn Nagede. I V

[No title]