Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hibl Gymdei tlx as Gynnorthwypl ABERYSTWYTH, I^YNIIELIR CYFARFOD CYFFREDXN ? BLY?YDDOL NESA Fy G Y M D E IT JI AS bun Y,, yrySGOL-D V,yii ABERYST-,VYTU, ar Ddydd MAWRTH, Y (a 0 1 ?kiAWRTII glocil canol dydd. J..J0.??,-Quebec, Ysgrif-raglaw. ?be?yst?yth, Gh?ef. ?4, .m?. ? .y?ae D. J??? ?n hysbysu ?a? Gyd* ?M?/r, fod .? Mo?.? Me??'n??o/ canlynol, ag sydd ar wefth ganddo ef yn bur ac yn ddigymmysg. D. JENI{IN" PRINTER OF THIS PAPER, BOOX&ELii fly. STATION ER, &MUSIC SELLER, ;:C^STLE-STREET, SWANSEA, SELLS THE FOLLOWING PATENT AND PUBLIC i^el3tc?n?3. For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. 4M.OPBO LD'S VEG ET ABLE BALS AMOI8 0 GODBOLD'sVEGETABLEBALSAM01S 0 :) D,e Vel no's Vt'f:'tabJe Syrap Oil0 li>ur7 iand j,s expectoratinjr PiUs 0 2 9 viuidell g Balsam of lioney.. 0 2 9 Crant'sDrop; ?.. 0 1 9 ?awsoH's Lozenges 0 1 i I"Ord's Balsam of Horchound 0 19 KyMsEssenceofCol?foot ?"' 0 ? 36 Uiurch sCmip, 0 2 ^al&h s Cott-ioutLozen? 0 1° ?O??tordLozen?s q c2 6 JMuaann's s For /??'??' ?' ?'?, ?"? A??.O!? DMor?-.?. _Kebtorative Meiucme 0 2 6 '?storattve N ervou Cordial Dro* ns 046 Dr. olander'S;J1tiv T.a' "0?9 ?r.Rymers ?e?ntsT-n?'t.ure 0 4 6 t -—.Det?.?tPitis 03 6 ,)r Peruv;?t?i Bark .?? 03 0 Solon!,9h's Balm or Gilead 0 110 J?iIyBott?s 1t3 0 "m?h?s Restorative Dro,)s uii 0 D Diseases <HC!?? ?o Females. -?nr? .!e.t?Mi y?. r LnnarTmcture CM 6 :Fothe,?n\i-em?PiHs a o q {to?M?sFemalePiUs oL 2 yeM',D?o,_ _? ? n ? )?? ?''owbhdgeGo!treBP!ns ?? 012 For the Rheumatism. -^IT„ macath, artic TinRtm? j-" 040- ?hr?hpaft'sEssMcp of Mustard 0 2 9 ^=tard Pills 0 2 9 -r.)iateman's Pectoral Drops 0 1 6 ??e?<,i-J;?a??n?r 2s. 9d. and 0 4 (j ??bedand?Btt?in?sFtuid 0 29 Spi?.-y'sDr?f??????????- Si)ifabully's T)r 060 Br. holomon's Anti-ilpêiigin.' ?? g? .?. n'' CUtUUeous Eruptions. Barciav's Ointmet 1 9 ?: 01 9 p", s Ointy '*•■■ ? ,? ("I 161ni)yi,s Absterge Lotion 0 2 9 "??????ot.? 2s. 9d. and 0 5 6 Bwri. V>vnneeaa.ttl leyv'?s nOintment i o i ? ? r ?M?-ea/ ?A'ec?MM. -? 029 Ieak\ sPills 0 2 9 Leake-sp?-y?gD,? ?? ? ?? }) Bilious Complaints. >ar,cJay,s Anti bilif)us Pills05 6 J aines's aiel)tic ilills04.6 }>r. aS?j>j| ?r.?oms'sAutimor!i:UDrops ?? 0 2 9 7v„„ rn ? ?"orfye??j;/M?oM;e?.. I)ic?ly's True Daffy's Elixir ..ld.? 0? (',odfi-eyl,s (ordial 01 0 merican Soothing Sirupo29 Jadclili 's Elixir 0 19 Rostock's Elixir (} <) ak' «3«ire'sGrand.Elixir n £ ?senceot-Ppupcrmint o 1 4 ?au?edeVte ..? Q ?? Ander?ScotsPins 0 1 2 J)4!by" Car,-ininative 01 q ?S?h'sScot?PiUs .?; 0 1 2 ? s M?npsia jDMor?e?q/'CA:MreM. 0 3 6 ("lass" Manl"sia @ sg J!lr) 's ( 'aieined Magnesia, in BotUes 029 šhlng'S W onn Lozengei Is. 2d. and 0 2 9 8everli's Wo 'm Tc-a 0 1 S ??a gaesia. Lozenges, for Heartburn 0 1 2 SpraMt, Bruises, ?'oMn?, &c. 0 2 9 Dl c4 Opodeldoc 1)' ???htishOil 01 9 b lIK' Ml.CE-i/EOUS.. .no ert S LYJ.ed' Robert's rqd.'?a-ted V?etaMe Water/ an Eaectuat Hunt's *? '?'?'?'?'"S'?'?. 0 6; 0 p. M?ApLpon?eMt?'T'y?'? 0 1 2! |"e4^1fsR« Se,,orSpi,-ns: ?• i !I ??rclay's As?hn?' ?'' Lowuess of Spirits 0 1 î S i! et t (iri,tivl, or Strengthening Pills 016 rince's Rus ".I'll Oj, for the Growth of Hair 0 8 0 ?'ckman'spn?'? 0 3 6 '•^il'cknWsPSiaiw fe th,e Stone and Gravel •••• 0 2 9 g^tenhani 0 2Q "lars? h.ttt'r'r '????? ?"??' ?'' Burns, Scalds, ChU- -bia,f, 1&1 (". 2 url ala- d s", "il?.Cerzite, for Ditto 0?2? i.a, IOWfii ? Ointment 0 2 0 fu???ver Powder 0 9 <u?-??amot-Ute 0 2 0 § } 1 epp{',nR itt ,\ngcJ¡c:Emi?r<¥';ti (} 1 2 Conv?ion.DFQ.ps 0 4 0 l^utch Ditto7. ?. 0 5 0 putehDi?.' o 5 0 ?enMf)y's.C(H-apia? 01 2 (;ol1in's Cephalic Snu? 0 1 2 N ewhcry's Issue'1)laister 0 2 ?vhe) y's issue Plaister 0 1 2 ?- ) 01 n II er.gent n- 0 1 0 Sil>ley's Powder ??'?t 04 6 1'ie's lnfalible Germqn ph. t  T??s Infa!ib]e German ?Corn ?P??.. r ?sH?dyforDe.?..—— .? ? ? 8^j7- s Aromatic Vinegar -V .t-f J |, « :?m??f? On Liquidat,4 f f .» «-i G«fcWa r^L' 6 r ltlsh Herb Tohacco ,j\, {} C} )II¡FC Mdler-s Rat Powder 0 "6, Poelice,Loo,s for the ydaf 1316, » common and extra. COJnnwn and extra. ? "rrr ?j Almmcb, ?, To Mrs. J 011A & ON, 94, Newman-street, LONDON. Madam, HAVING seen in the different, Newspapers S several extraordinary Cases of the good Effects the SOOTHING SYRUP has had on Infants during dentition, has emboldened me to send the case of my little girl, which, I think, after any mother has read, will never be without the Syrnp, as soon as they find their children are teething. Mine is a miracle, when you think of a seven-month child, born with fits, and was seven weeks before she had strength to cry, you, my dear Madam, must be sure, when she began to cut her teeth, what she must suffer; suffice it to say, that she was near two years old before she had any. During that time she was dreadfully, convulsed. When my husband bought the first bottle, she was not expected to live the day through, but no sooner was her gums rubbed, than we per- ceived her to be easier, and all her teeth came without any more fits. .() I aii), Madam, your's, respectfully, Jan. 9, 1815. 'C.SMITH. No. 2, Windsor-court, Strand, London. To be had of the Proprietors, JOHNSON and WILLIAMS, No. 94, Newman-street, Oxford-street, London; and by all the principal Medicine Venders in Town and Country, at 2s. 9d. a bottle. Cavtios.—Be sure to ask for Johnson and Williams's American Soothing Syrup," as there are several spurious saris. t NEWYDD EI GYHOEDDI, AC AR WERTII Gan D. JENKIN, Argraphydd y Papur hwn, ac amryw Bdosbarthwyr Llyfran yng Nghynuu, PIUS WYTH CEINIOG, Gwaith Pi-ydlddot Sion Llewelyn, 0 Goed-y-Cymmerj Swydd Frechem'iogy SEF, Difyrrwchdiniwaid, 4 • I blant i'w bystyriaid, l'w ewnnu ar gynnydd, Mewn deail a chrefydd; Sef Deunaw o Ganiadau, Ar amryw destunau. GYDA NAIV 0 IIYMNAU DUWIOL, AR AMRYW DESTUNAU, Cymmwys i'w canu mewn Addoliad cyhoeddus. HEFYD, PRIS WYTII CEINIOG, Florcs Poetarum Bi-itannicorum; SEF, BLODEUOG WAITH Y PRYDYDDION BRY- TANAIOD. OGasgliady diteeddar Barch. Dr. J. Di vis, ae Y mae yn cynnwys hefyd LLYFR BA^DOONIAETH a waith y C'adpeu W IIUAI! MIODLF.TON; ynghyd ag ENGLYNION gan amryw Awduron, a DIRIPAU ar amryw Destunau, er mwyn y rhai sy'n caru synwyr yn fwy nft ciiynghanedd, gan lago ab Dewi. IIYSBYSIAD. YMae GWILYM MoR&?Nwc, yn gyfrannog -1 & JOHN jB?KtNS, Hengoed, yn caredi? annerch eu brodyrv Cymry, ymhob parth o'r Dywysogaeth, gan fwr- iadu (ar ddymuniad amryw o'u Cymmydogion) gosod yn [uan yny Wa-g LyfrNeivydd, nawehvyd dathenoed 0 r blaen yn yr hoywedd a r hygof Gymraeg-wlth, sef Geiriadur a Pharthsyllydd (Dictionary yfGazetteer) C Y M M A E G-. Bydd y Llyfr uchod yn cynnwys—1. Y Gair; 2. Rhan yrnadrodd urhywogaeth pobGair; 3. Eglurhad o wraidd a tharddiadau yrholl Eiriau cysefin a chyfansoddol; 4. Bydd i lIen Eiriau cynhwysfawr yr hybarch Frytaniaid gael en hegluro, trwy Eiriau diweddarach a hawddach i'r anghyf- arwydd i'w deall. Hydd y rhan Barthsyllaidd o'r Llyfr uchod yn cynnwys Enwau Tey rnasoedd, Uinasoedd, Trefi, Llynoedd, A fonydd, Alynyddoedd, &c. &c. hefyd hysbysiad pa le y maent; yng- hyrl à maintioli Teyrnasoedd a Uinasoedd; rhifedi eu trig- olion; amlygiadau o'r pethau hYRottaf mewn, ac yn perthyn i bob Ile yii yr holl Fyd aduahydvlus. Bydd y Geiriau yn yr un drefn ac mewn Gekiadurau ereill, yn ol yr A, B, C, &c. AMMODAU. I. Argraphir y Llyfr yn bedwar-plyg, ar bapur da a llythyreh egiur. yn rianau, bob niis. II. Dawy Llyfr aUan yn rhanau, gwerth swllt, bob mis. IJI, Bod i bob rhagdalwr roddi swllt gyda'i enw, yn dal am y rhan olaf; a tiialu amy rhanau ereill wrth eu derbyn. IV. Bydd i bvvy bynnag a gasglo ddeuddeg enw, ac a ofalo am eu dosbarthu, a cliasgiii yi- arian, gael un am ei drafferth a rhoddir yr elw cytfredin i'r Gwerthwyr Llyfrau ag a ddanfono am danynt.—Bydd pob rhagdalwr yn rhwym i dderbyn y I-lyfr i gyd. V. Caittly Gwaith fyned i'r Wasg mor gynted ag y cefiir rhifedi digonol o enwau. &?* Dymtmir bod i ryw un, pwy bynnag, ymhob cym- mydogacth ag fyddo yn ewyHysiwr da i hyn o orchwyl, i gymtneryd arno ar frys gasgiu' yr :nwau, a'r syUtau rnag dahad.DJmillllr ar bawb aga ganb enwau eu danfon hwy ar frys at Mr. THOMAS Wn.nAMs, Ae?/'M?, HM<- C«<-?? at Rev. JOHN JEKK(Ns,, ?t<aA-e?-<?, near Card'?; ncu at DAVID JENKIN, Printer, Castle-street, StM?ea.—Derbynir enwau hefyd gan Oruchwylwyr y Papur hwn. 1?. S. Dis?wytir i b?b uh a ddaa?no jythyr Sg enwau am y Dyrr uchod, i ddaufoaiyn???/'aM? oni bydd am Mj??, neu ychwaneg.. Gwel Annerch, draserdj, hoyw drwsiad—Cymry, Gwel ,Inncrch, dra,ei-(Ii, boyw drl"v' siad-Cyiiary, 1 Ae. ariiryw ?y?l'arddi4(i, ..■ A?/w???rhcdyddrtKtd. Rtit?.(Iydd a Syllydd, !rem_ydd Tram?vytvx? iliiiesaw -Boreuog gwych yn bwrw gwawl v >• Ar/?j/?gttj'ranwybodaw!. ? Union drysor lawn drasereh— tru llanUvidd, Tro a lleinw bob llannerch; ? rDerbyn Walla swyddfa.scrch, Hen uflawlj liya-o AnnercB." 1 *-J -1 "d. M, —• -■.■•- — f' '7' ir.ii r l i rij nn CAIDIGANSlIiRE AGRICULTURAL SOCIETY. THE PLOUGHING MATCH for the I' UPPER DISTRICT. to be conducted with Two Horses abreast, without a Driver, was ordered at the last General Meeting of the Society, to be on WEDNESDAY, the 1st day of MARCH next. Ttie Candidates will meet at Aberystwyth, at ten oxSmk, and on application at the Talbot and Gogerthan Arms Inns, the Ground selected for the Ploughing will be pointed out to them. PREMIUMS OFFERED. To the best Ploughman Four Guineas. To the next best. Three Guineas. To the third in merit. Two Guineas. And to the fourth. One Guinea. J. BOWEN, Secretary. Llechryd, February 7, 1815. CYMDEXTHAS AMAETHYDDOL SWYDD ABERTEIFI, YCYFARFOD ARDD-YMDRECHdrosyrARDAL TUT CJH. AF, i gael ei ddwyn ymlaen gan Ddau Gelfyl yn ochrau eu gilydd, heb un (Jviriedydd, a drefnwyd yng ISgliyrarfod Cyffredinol diweddaf y i fod ar Ddydd MERCHER, y itaf o Fis MAWRTH nesaf. Cyferfydd y Cyd-ymgeiswyr yn Aberystwyth, am ddeg o'r gloch, a ihrwy yinotyn vn y Gwestdai, y Talbot, ar Gogerddan Arms, cyfarwyd :ir tnvy at y Tir a ddewiswyd i'w Aredig. GVVOBRAU A GYNNYGIR. I'r Aradwr oreu. Pedwar Gini. l'rgoreu nesaf Tri Gini. I'r trydydd mewn teilyngdod Dau Gini. Ac i'r pedwarydd Un Girii. J. BOWEN, Ysgrif-raglaw. Uechryd, Chwefror 7,1&15. HYSBYSIAD. IL" Mae y Parch. JOHN JENKINS, o Hengoed, Iyn hysbysu i'w gydwladvvyr, a'i frodyr, ei fod yn b w nad a ai! -argr.ilTu G VV E L E DIA D Y P A L A S ARIAN ynfuan. Y mae y Llyfr yn cynnwys syhvadau byrrion a cnynnwysfawr ary pyngciau canlynol:— PENNOD I. PEIVNOD V. Prawf bod Duw Am brynedigacth Dwyfoldebyr ysgrythurau Am y cyminod Natur ac uaoliaeth y Duw- Am alwedigaeth dod Am adenedigaeth Pri.ocloH. aethau Duw, sef Am faddeuant pee hod Ei hoilalluogrwydd Am gyfiawnhad Ei hollwybodaeth Am iabwysiad Ei hollbresennoldeb I Am ddychweliad Ei gytiawnder Am ryddid y saint Ei sancteiddnvydd Am tiancteiddhad Ei ddoethineb PENNOD VI. Eiddaioni t Marwolaeth ycorpb 1 1^1 ras, a i d ruga redd Anfarwoldeb yr enaid Eiamynedd Aii-ddyfodiad Crist Ei Ifyddlondeb Adgyfodiad y meirw Ei ewyllys Y farn ddiweddaf Ei gariad Tragywyddol gosp yr tin Ei t'endigedigrwydd nuvviol Ei eirwiredd Gwynfyd,tragywyddolwyn- Ei ddigofaint fvd y saint Ei aiigaytnewidi. oldeb PENNOD VII. Am Dduw, yn Dad, Mab, ac Gwybodaeth am Dduw Vsbryd Ain tryd(I PENNon II. Am obaith Am arfaeth Duw Am gariad Am etiioledigaeth Am edifeirweh Am gyngor Duw Am ofn duwiol Y cytammod newyrdd I Llawenydd ysbrydol Gsi-aiiaiiol rliaiitu y personau Diolchgarvvcli i uduw dwytol yn y cyfammod Hunan-ymholiad Addasrvvydd y cyfammod Cydffurfiad ag ewyllyg Duw PiiNNOD III. Am y gras o amynedd Am y greaiigaetii yn gyfF- Doethineb ysbrydol redin Cydwybod dda Am gi-eadigtetli dyn Cymmundeb a Duw Am ddyn yn ei berffeitii- PENNOD VIII. rwydd Am wraiido y gair Rhoddiad y gyfraith i Adda Am weddio Amgwympdyn Am fedydd Nattur, ac eflaith pechod Am swper yr Arglwydd Cyfritiad o bechod Adda Am ganu mawl Am lygredd y nattur ddynol PENNon IX. Am b??.4Qdau gweithredol Am eg?wys Dduw Ygo?pamhecitod Dyledswydd aelodau egl- PENNOD IV. wysig Amlygiad y cyfammod new- Swydd gweinidog ?? Dykdswydd yr eglwys at y Dife;id yr th. en gyfammod I gweinidog Amy gyfraith Swydd diaconiaid Am yr efengyl Dysgyblaeth eglwysig Am gnawdoliaeth Mab Duw I PENNOD x. Darostyngiad Crist Dyledswyddau teuluaidd Am gyfryngdod Crist Dyledswyddau perthynasol Am frenhuiiaeth Crist Dyledswyddau gwladol AMMODAU. I. CaitT y Gwaith fyned i'r wasg mor gynted ag y ceffir rhifedi digonol o enwau. II. Argremr y Dyfr ar bapur teg rhagorol, a llythyren ) eglur. c. III. Cynnwysiry cwbl mewn pump Rhan, pris Is. a 6ch. yr un, o bellaf. IV. yr un, Bydd i bob un ag a gasglo ddeg enw, ac a gymmero arno eu dosparthu a chasglu yr arian, gael un am ei dratt- erth; a rioddir yr elw cyffredin i'r Gwerthwyr Llyfrati ag, a ddanfono am dano. • V. Awdurdodir Gweinidogion o bob enwau, vnalivd a4 ewyilyswyr da ereill i dderbyn enwau ymhob pacta o'r Dywysogaeth, ac i'w danfon i'r Awdwr ar frys. VI. iNid ydys yn ceisio dim arian g'yda'r enw, ond yn unig tatu am bob rhan wrth ei derbyn. D- S- Cyfarwydderllythyrau,jr.(/enti-ns Quake^s Yard,' He?r<?rd!y,ooM<A?e?..

..: Newyddion Lhmdain, fyc.

[No title]