Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

M- , - - - - - BARDDONtAETH.…

IYSGRIFE-FEVD.

At Argr(phiAdydd SeI'cn GoHtcr.,

At Seren Gomer.

———=———— . I AtI

At qe:,eii domte.

. CYSGU AC MEV/N I .ADDOHAD.i

News
Cite
Share

CYSGU AC MEV/N I ADDOHAD. GvnA chymhwysder y geitir gofyn, a wchvyd y fatl! anghyssondeb erioed mewn tend eiiuno t, ncn grct'vdd- dy ;Uahometam1Ídtl? yrhwn a gysgo mewn addoith svdd n'egis pe dygasi.d efyno yn gorph, a bod y yn pregethu yn ci anglndd. Cysgadm-taid parhaus (medd un)ydynt gas-bnth cyffrcdill, ac yn haeddn cae! 'frc d ill, ae 3-n liae(I(I ti cael en ftlangeHn aMan c bHth cyHnHHpnU'a grcfyddo), i r hon y maent yn wart!) pHi'hnns. Y mae !u wcdi mv- ned i ic o adduiiad yn rheohndd ddM'y v.tith yn v dvdd drcs s.itif miyncdd, ac heb giy'A'ed l'iregeth gyfan tt'wv yi- [otidig(?i-tli eu bod y:] methn cue! i)e I e!stcdd, nen i osod en pcnan plyniaidd a)'no.] Y breuddwvd- i j wyr hyn ydynt ciid parhmis i'w gwe¡nidogion: Gyda golwg ar Ùchyd, a ddew:sni neb ond h'nt-ddyn y futh beUt n c!Ht- ddywed)d <'ros yr !n'. n a ftng:!ma., ac a wna \tyncb gwyrdr:nvs yn ei gwsg, ac weithiaH yn gwncntlml' ys- tunuau duuU! yn chwyrnu, yn sw1'tlmeidio, ac vn sia- rad wit!) gysgn? Ym n)ha ie y itiae,,4 ;Reb, pan mac yn thoddt y fath acitosion i ddynton maIeism;, i'w ii(irw,,(Ivl)ietl o iythyneb, mcddwdod, ncn dd!opi ac achoslon cysglyd preili :u' hyd y dydd? Yndta !c v niae a ddyjai bH)'chn y y fati) anweddeidd-dra tramgwyddus yw cistcdd i a èhY1!gn get- 01 brcnnau ac uwchlaw y ymha Ie y inae ct dtlllwZ;Jldel', ac uih Duw?" Yinha ie y ).nae cich parch i'ch :;wc:nidog (rnpdd i ara!!), ttros c't\vcch diwrnod y niac et'e yn !u'(:i'io, ac ar y seittifcd efe addwg i'ra''citi)fa yr ityn a baroUodd yn y dirge). Annedwydd ddyn dy wrandawyr a ddy- wedant wrthyt yn dy wyneb, nad yw dy iafnr mev-n wythnos yn dmiwng o'u hys!:yrtaeth drcs awr. Och! pa morfynyeh y nyd:i!on Dnw a'i gaton wcdi ei gwresog:j gan ei ll\lIg;e, ac mewn mod!} (;aredig yii tybied fud tcim!a<!an pob g)V!'an(iawr yn gyson a'r eiddo ei hun, end tfwy ew;!) -ii;oi--tiii an\veddaidd, fifdt chwyrnu gwarthits, nc:) eit;!t pen-ogwyddiadan rnynych, gci bron ei ct <d\- wenydd a rodJodd iTordd i syndod,(.'i syndod i a!ar, a'i ut<u' t all ont fcdd!annat.\Vt'o!deb dd'tgcn i dcrfynu yr ytnadrudd a ddcchi'euodd; ac v mac yr .Hii.so- agORdd 3-11 addaw hyfrydv.t-h cytTredin, we' :uyned, ttwy Gici: syrthnj chwi, yu bRenus i'r ticfarwi ac yn anfu.ddioi t wiandawyr astudnd." Tia yi- oedd Mi-. Mchtdi, o Excto', Hnwaith yn t'ti' efc a),anfn amryw o'r hpnadu'i.i([ yn cysgn, ac ar hynny cfe a cisieddodd i imr. Yn gantvr'K i'w 1 l i Ylx i'w ddistawrwydd, a'rswna g3ifododti yn ebrwydd yn yr eg!wys, h\yy a ddctDoasant ac asafasant i fynu Hyd./r iieili ac yna yntcu a gyfododd,ac a ddyweddod, "Nid yw y oregeth ctto wedi d.u fod, cnd yn awr gan cich bfd yn cn'ro, yr wyf yn goheilhio y gMrKndcwch yn hvy ac yna aeth thagddo, nes gt.pheu ei bregcth. ?j CyHnnercdd Ay!mo', Esgob Uundam, yn 1580, Fib! al!an o'i !os,c!t [pan oedd arm'yw o'r gynnu!i- eid/a yu cysgnj a dechicuodd ei dùarlJClJ. Patodd hyn i'w ,randawyr ddclll'oi yn ddiait: eg, y rhat a ed- rycha.s::nt ui'ilo gydn "Yll(lO(I, ani ei jfcd ynen cadw vno i dihbcn mor aHtuddio!; paa ddeaitodd e't uc'd yn ac y:: dra gwr¡¡:¡r1awgar, cfe a aet!j )'h:igddo yji ei brc- gcth, wedt cdiLwn) iddynt y modd yroedd en hymddy: I li y ili i l?,, ia(! y:) gwart!lrl1ddo en synwyi', yn gYlllmaillt n'u bed f b<u'od wram!û pethnu ncwyddioH yn unig, pryd nadocdtiyutyndcaU gymmaint a gai', acettoeu bod mor esgeutus mewn petiiau u'r pwysntwyaf. Dywe(ti< fod y Dr. Soxth, 'tu o g:ip!eniaic! ei Fawr- hydt Siari H. yu preset!) :u ddydd pcnnodo! get- b)'on yLiyg, yt' hwt) a ny;it!wys:u y dyHion mwyttfaftadion a dryg-fnchcddo! y)) y deyrnns; t:ta chanoi pi bregeth, c<e a ganfn fed cwsg yn ruddot wedt c\mmeryd mcddtKnt o'i wiandawyr. Yn cieiiatti-eg ymatt'aiiodd y Dr. yn fyr, a chan newid ei lais, efe a aiwodd aHan ar Ai-g. Lm.derdaie dair gwattii, ac wcdi i'w Argtwydd- iaeth scfyU Ifynu, '}'y Argiwydd, (ebc'r Dr. South, gy(ia Hawer o dawehvctt meddwi), df'wg geliliyf eie!) aHonyddn yn eich csmwythdra, eithr lhaid t mt ddeisyi arnoch i bc!dio chwyrnn gwbJ mot' ticlieled, rhag i chwi trwy hynny dùcffroi ei Fawr!)ydi.' Cafodd esgob Masiton, ar ei w:uth yn pregethu ybre- geth gyntafn dracthodd erioed,fodei wn)n(!awyr o <)!)- eddiudau tlwyr wrthwyncb i utteb ei fwnadau; yr oedd en hawgrymmt, eu sibrwd, a'u hagwpdd syrthlyd, yn dangos na nHestd dtSgwyl Hawer o fudd v.yth hau ar y fath dir mor antihymern! Pa fodd bynnag, efe a new- nd.odd dupddtadau et wrandnwyr yn ebrwydd trwy y modd y dectnenodd ei bregcth; meJdai efe, "Pe by- ddm i'i- achos mwyaf pwysig ag y /e!!it mcddw! am dano i gaet ei broH ger bion bamwy' nddas pe byddat yr achos hwn yn perthyn i ni yn n .iduot; pe byddal Hysa'd yr hoH deyt-nas yn sefydIo' ar y canjyniad pe byddai yrarelthwyr mwyafeawCj. y" cact cu gosod ar "I' o'ii b,,i b arfl o d aiii yi- wv.ith o'r ddM tu a phe,clyw'l11 babandod am yr achos annherfynol hwn, o' pisteddcch chwi gyda t disgwyliadnn g,t'sog ar y dadteuon o'r<M.tU tu? O¡:t fyddai eich goba!th a'ch ofnantyng!ytnedigw!th 'erfynlati yfacLos? Ac ctto, goddefwdl t mi fyncgn i cbwi, y '"sc gennych y mnnud h\\n achos, ac y mae, nid yn unig 11'h <teyrnRs,ond yr hoH fyd vii edi-ych--V" yll cael ei I)rofi, nid ger bl'c)n bi-,iwdle amherffaih, (>;](1 gorsedd arswyduS y nefoedd; lie y tnap. nid cM) buddioideb amseroi a bydot yn destun y dlla¿¡i, oj.d eicb dedwyddwch nen eieb gresynotdeb t'.?yw)(!dol; ac etto cr hyn oH, p? y gcUweh eistedd vH ?mYncddgariwrando ne?yddion da eich icchydwr- i<teth ?i h h?nain. Yr wyfyn dad!?u achos y ncibcdd, ac ettO pi 'n y gw randeWil.nmaf." DarUened y cysg- .tL'-tr yr aanerchiad hwn, a dhvygled. butt ncffyJd t dJillt,et/t ,tf;'ù;yt1wÙ geï'(úli rliag lladJ'mf.. Cynnygodd gwr bonheddig o swydd Caet!oyw, §ardd y)' hwn oedd yn adored i ytnosodiadan didrug<lredd tinintat o yspeUwyr, lawer o i'r diben t ddingeio ei ih'wythydJ, ond yt- ocdd pob c)'unyg yn atiwyddin:!nus; efe aburodd t'r mnrj¡;1i gael e't lia(leiiiidii, yn uchct a gosodwyd gwydt yri iiawn ar eujtarth ucbaf, end yr oedd yr yspciIiad.iM nosnw!ynparhaufclo' b!acn; gosodcdd RstcH lUCW¡{ Ueam!wgn'rgeh'isu liyn ai,iii Steel ti-(ip. (teiiiiati yr hyn oedd y:' un tnor aneffeithÎo!. Y¿hwa!lcwyd A ,Spriug Gun, (dryHUamhfn) cud yroedd yfiYwyt! vdd yn myucd o'f go!wg er hynny. Eithr o't' ctiwk.(tti etc a ddyfclsicd(t fibrdd yr hon .t gy(Jnwnõdd ci (i mwyaftacr. Yroeddgnnddo ¡;ytaill )'n I.lnndain, Yl: hwn oeddgorff,ddi(¡:¡¡ydù (ll7la[om,ísl) c nwog, a'r i: K addanfonodd iddogocsdynUcd i':i\vr, yt-hott a nrnodd efe ag hos.*n ae esgid, ac wcdi ci !!hv!o y): dda a gwacd, efe a'i derehafotld ar diostpn yn yt' nrd! ynghYfl a'r gpirian hyu ar nsteit uic\vn IIrthrrniin r!):UAi'iou-—' Found in this rar(kl1; the cwnet' !)/ have it again on personal apP]¡cHtion at the dWç1!¡¡I honse.'—A gafwyd yn yrardditun; d<chon ei chad dmchetn t!y ymho!i yn I)ersoiiol \n Y t< annedd. Brawychwyd y Hmhon, a y 6rwythydd tt wy'r ddyfaix hM).

LI,ONG-Nr,.WYDI)ION. i

I I