Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

M- , - - - - - BARDDONtAETH.…

IYSGRIFE-FEVD.

At Argr(phiAdydd SeI'cn GoHtcr.,

At Seren Gomer.

News
Cite
Share

At Seren Gomer. SYR,—Ymae yn Tioff -eiinyf glywek- fbd yTrefhydd- ion Cymrcig yn bwriadu cynoal yndacn yr Ysgoiion Sabbathoi yn fwy diwyd nagerioed,ac yn ddiau y mac achos mawr i ddiolch t Dduw am yr hyn a wnaethpwyd eisoes trwy tafur amryw ddynion dtfrifoJ, yn enwedig y di.weddar Bureliedi, T. Charles o'r Bata, yn ssfydtu'r f.tth ysgnUon; end pahani y gadewir y e:aith dyrys by!) yn nnig i'r Trefn)'dtlion? Yn ddidd'adt y macnt hwv yn burod i ymcgn¡o yn yr achos, end y mae o warth tereiU gyda hwynt. Pa han: nad y'.v y pleidiaa creill yn cydweithio a hwy daenu ,oleiiiii ar hyd y w!ad? yn enwdtg Egtv.ys Loegr, paham nad yw ci ae- lodau hi yn gweled cisiau ymroad yn y gwaith ? y mae vr a pha E:y!"f aH y rhai a fedd- tannant cldysgeidmelh roddt am hc!di0 cytrann I'r saw! svddyn ddiddysg? 0))d gan nad pa no a ydy'-v y wh'd yn yffredinúl yn gwcted Ysgo!iutt Sabbatiio), y mae i-ii-,ii yn ei wclsd, ac yf wyt'yn awryn gaiw ar y fath i chwanca:n cu hyn)dfe(-!uadau, tc4 y S;a))ont, y:) en diwydrwydd e': hunain, gytJaw!Ü yr hyn sydd yn fyr en cym! ydogion.. Ond er fed y;oJ.(ln yn ihvyddo, y mac un-ppth etio yn o!, a hynny yw llvfi-att a thraeth;adall yn y !aith Gymraeg; y mae y hyn yn galw yn groch ar ch] cydwiadwyr am ynnorthwy, ae F octld yn hoff'gcnnyf wc!edyn ddiwe¡ldar Y!1 e:ch Scren iyt!)yr odiLwrth IJO, yrh\vn,os ydwyf yn cvwirgotio, a (lansïif()dd ci hun :'11 1, ,a<tathos yn ¡ 1. 1" tado) Gy'm-aetr, er ai,gi traethiadau a incest a citf-efyddoi yn yr hliL Gynu-aeg; ac yt- wyf yn nwr yn deisyfarnoch i adae} t liyn o ynKidan&'cs yn eich papnr, i fYl!egn ar gyho¡oJd fod M/: aran yn y wiad n'r un fpddw! a Fh.ingathos y" hyH o bt!l;i:. Y ¡:lae an- am)d€)-nyfi-au Cyinracfrwc'H bod ýn. p;vyso ar fy mc- d(!wi et- ys tahn, ac n: aB',lf dd¡m dyÜi''lío un modd o'n chwan.:gll Cymdei:bas i ar- gl'aphu Hyfiau, ac JK-fyd u-sseidiaet!) i'r Cymry, fcl ycuito'it tias arddarnen. Pat! fcddyHwyi'atn yr ychydig !yfr:tn yn yi' iUtth Gymrarg, ac a:n y 1li:):wg- t-wydd o houyr.t ynduitb y Sacsu:i, n! aI/at !ai na gtiai-ii yn tawi' ain yr yd¡y.iig fl'eintil y "'ae fy nghydwiad- wyrynmcddlaimu, a dymuno yndfhri'.iMiai-i't'Arg!- wydd oscd ynghalonaa thyw r<n i hclaethn y breintmu .1.. n .1 1. 11." Cy)F,ui.L.

———=———— . I AtI

At qe:,eii domte.

. CYSGU AC MEV/N I .ADDOHAD.i

LI,ONG-Nr,.WYDI)ION. i

I I