Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

M- , - - - - - BARDDONtAETH.…

IYSGRIFE-FEVD.

At Argr(phiAdydd SeI'cn GoHtcr.,

News
Cite
Share

At Argr(phiAdydd SeI'cn GoHtcr. SYn,—Ysgatfydd y gwchvch yr hanes ca.nh'no! yn addas i ymddangos yn eirh Sercn. My<i a'i cvi;(.,itliais o'r Sacsnpg er mwyn dangcs i'r Cymt'y ychydig o god- grefydd trigohnn yr ImHn ddwyreinio!, fet y guttom ni dd:u!ch i Dduw am e:n go!euo á'l' etengyt; ac i ninnau gymmefyd trueni nr cu tywyHwch dudew !)wy. Wtthfyned oddiwrth dref Silgnt !Deonp<dy(medd y Mihvriad Wilks) myfi a ddig)'dd.lis ghwed an) btaid berthynasot t'r parthau gogied(f-(Idwyre;iil:ol o Myswr, t)eny\vaid pa rai ydynt yn hoKo! yn dioddef tot ri ym- aith y cymtnatan cyntat'o't trydydd a'r ppdwaryd') bys aryUaw ddchan. Arfy nyfodiad i Dconpoiy, yn o) sicthan na rodda! fy n::otyniad ddim anfoddtornwydd, tnyS a ofynais am weted rhat or gwragetift !)yn; ac ar un prydnhawn daet)) satth saith o honynt i fy inhabit). Y mac')' biaid yn rh:)n o'r Mnrncsw Woktd, ac yn pcf- thyu i bcdwaredd bhtid faw)' yr Hind\v:tid, hynny yw, y Solder. Maepobgwraigo'rspctityn, eyn brathn citistiati ei mctch hyt!af, ar ei phriodus yn gorfod dio- ddefytornad hyn o'n byscdd, yr hyn n wnpir gnn uf y pcutref, am daHad arferot, a hynny mewn modd digon garw. Mac y bys yn caet cl osod at' gyff net) blocyn, yna y mne'r ,,of yn gosod gaing ar y cymmn!, ac yt! et da'o ff i bant ar un ergyd. Os ytlyw y ferch icnmigc yuddtfam, amamy g\*n icnangc hebctto gydawni y wcithnd hyn, y mac yn ddy!edswydd anu hi i'w .Nncit- t!)M)'. Yn ct boddknu fy hnn fud hyn yn \v:r, myti a geisiats am ddechreuad y fath arfer ddieith)', ac "n o'i gMragedd a adroddodd gyd.t !).nvt' o iTnx'thder y thwedt draddodot gantync), yr hon a glywais )n b fawr wahani::c<h gan oeUt o'r bt.nd iiyn'— Y r oedd Knchns (neu gaw) a'i €nw Vttca, ac yH yr amserocdd t-at:!yn')! a alwyd BHsmaaswr, nen Gawr y L!ndw, yt h\vn, dr\vy drefn o addo!md n tuat\\hud ttymdost t Mahadeo (un o'n duv.iau) a ennIHodd oddt arno addeavid o dde. byn pubeth bynnag aotyDSt; yn ganlyn< fe cfynodd y Rachas i bob nn, ar ben pa nn y go'odai ei law ddehan, gact ei drot yn Uudw, a Mahadco a gani.itaodd y gof- yniitd heb TStyried at ba <!diben y bwrladwyd ef. Mor gynted gwybu <- Racha.s ei fod cf mcwn meddmnt o'r ga!)u ot'nadwy hwn, efc a'3-ijn,-god(I ei atferyd cr dutryw !'r duw oddhvtth ba un y de! byniodd. Maha- deo a tfodd, a'r Rachas a ganiyncdd, nes el !jp!a i goed- wig te\t\ ym mha !e ynewidiodd ei icn a't ia'nt:ou, tic a ymguddtodd ynghanot math o tfrwyth. Y Rachos, wediccIILgolwgarMahadeo, aholodd am dano \\)th hwsmonwr, yr !'wn oedd yn gwetttno gcrllaw; yr hwsmonwr, yr hwn oedd wedi gwcled yr ho!! amgy!ch- lad, yn cfni digofaint Mahadeo, yn gystal a digofmnt y cawr,aattebodd yn uchelnawelodd efe neb yn diangc, ond ar yr un pryd a ddangosodd & bys bach ei law dde- hati tuKg at y man yr oedd Mahadeo yn guddtedig. Yn y perygl hya fe r!nth morwyn landeg i achub Mahadeo. Y Rachas yn y f:m a'i carodd ht; end yr oedd y fcrwyn yn nn o'r Sramtntaid pur, ac ni allai ddioddef i guwr aflan gyff. wrdd a hi. Ond ht a orcitymmynodd iddo gynawm y seremontint angpmhetdtol t mtanhau ei hun, ac yn en- wedi" gyOawiiad seremoni a chvir Sundia, ym mha un y mac'r Uaw ddchan yn cael ci gosod ar y f) on a citoppa v pen. a mannau ereiU o'r corph. Y Rachas, heb gynTtu ar ddtm ond cafiad, ac yn anghono ga!!u ei law .1. c.J- ddehau, a gytiawnona y st;t<:mum d 1::1 \> H -?unma, ac a drodd el hunan yn !!udw. Muhadco yn awr a ddaet)) allan, ac er <-ospedi:;acth ar yr hwsmon bradychus a orchymmypcdd iddo goni y bys a pha un y dangosodti y tte. Ond gwratg yr hwsmon. gan ofni os cottai ei gwr ci iys, na attai ddilyn m waitH, ac y byddat i'r hoU dy- Iwyth ddiûddef ney.yn, a ddeisyfodd iddt lu ga.e.t colli clan t'ys yn He i'w gwr go! nn, yr hyn a ganiattawyd t(ltH, ac a csodwyd megistrethat'eihoUeppiihyd y dydd hed'!yw. Fe ddywedir yno fed mynydd Sectee yn y w!ad l]c y d(!'ethwyd y cawt' wedi cl wncuthm' o !udw Busnmaswr.HM?M'tca? ?et<tfs q/' ?t<; SoM? e/' 77!t?. Onid yw b€th trucn?s i ystyried y fath dywyUwc!) a h\aF j'od gwragedd yn goribd abeithu ?u byscdd gyth- L' tetlUaid, CanYf y pethau y mae y cen!.ed!ocdd yn en habcrthu, t gythreutiatd y nment yn eu haberthu, ac iii(I i Dduw," 1 Cor. x. iO. Ond nid yw hyn ddim Itawn tnor arswydus ag t fenywaid abcrthu eu hunain, trwy lasgt e't hnnain yn y tan gyda'lt gwyr melrwon, yr hyn sydd yncaeteiwneud yn yw!adhon'M. Ond tra yr ydym yn synnu ar goe!grefydd yr Hind\va!d, trown olwg at eincwhtd einhunain,ac ni gawn we!ed digon o goctgrefydd, os md mor echrya!on ag ymiiUth y Pa-! ganiaj¡f, etto yn fwy anespnsodot, o het wydd fod y go- ? ieuni yn ein ptith. Pa faint yn wcH na'r Indiaid yw y dYl1h;n y sawl ydynt yn adrodd ac yn coetio hen chwediau ce!wyddog ynghytch bendith y mamman ac ysbrydion, a chan!)wyU.tu cyrph, a'r sawi ydynt, ar Nos Catan-gauaf, yn cynca! amryw aeremontan pagan- aidd, meg:s bwytta tcisen dri, neu Wt!;cd en crysan, a hau hadau yn yr at'dd ar ganol nos, &c. pa bcth yw hynoaciaberthui gythreulnud? Ond b°thddywedwn nt am y cHsttanogian hynny (fnt y gahvant eu iiunain), y saw! ydynt yn myned ar nt cwnser\vyr, swyn'gyfur. eddwyr, a'r eppit ge!wyddog honno o hudolwyr d:gyw- itydd, y saw) ydynt yn twyUo y wind, gan broffesn deaU y planedau, adywedydifortun ¡¡en desni; ontd yw y rhat hyn oH) wraLdd a brig. yn abet-thn ac yn tain addoiiad i gytbreuiiaid, yn wrthwyneb i oi-cljv-nm8,h egiur yr Ho)!aUnog ynerbyn y fath eiinnaddoiiaeth. Ntdydwyffiddhn yndywedyd fod y fath ddymon fHaidd yn medrn dim Ceifydflydau dirge! yn fwy nag ere!U, yr wyf yn gwybod t:a.d oes ganddynt ddun mwy o allu nag sydd gennych chwi ne'! DiHan. Ond --tto y mae eii twvll yn litnvn L- maR en twyil yn Hawn gymn)amt (ac yn ddtammau en barn hef\ d) a pue baent hwy yn ymwe!ed wyneb yn wyneb: acn:d y.:twyt yn gwHeuth:!)' un mitt'i ) oddad!,nad ydynt yn cydfasnach a'r diawl mewn modd Hawn morntweidtot Fw heneidiau trwy gynnal yrnJarn y twyil hyn aphc bacnt hwy yu derbyn ga)!noddiwrtho i wnettthnr y rhyfeddodan y sawl y maent bwy yn cu p!ot}es<i. 0 Gymry! trowch oddtwrth y fath Seidd-dra o ei- !unaddo!iaeth a cholgl'efydd, ac Madewch i'r cythrnnl ctc!t htido i'w addott ef: fe s;ynnygodd y bt'ofcdigacth hon ar ftn Harglwydd lesn yn yranialweh, end efe a orchfygwyd yno a tinwy yr un nerth, c rodd ein Har- glwydd,chwtthau a orchfygwch hefyd, cs credwcb yn iawu ei fod efyc drcch na'f cytbreuUatd. CYMRO. D. S. Ymaecyfraith Loegr yn go lym yn crbyn y dynion y saw! ydynt yn twyMo erei!! trwy gymm&rvd arnynt ddyv-'cdyd iFortun mewn un modd, oddnvrth y cardta); a ehwpanan te, hyd at gastio pianpdm! a de- ongH y scr: ac os bydd \m dyn yn dcrbyn arian am d(tywedyd ifortun neH ddychiWeiyd pethan coitcdig, trwy ddeongtyd y planedau neÙ:un dfy(iclyd ddh gri araH, y mae'r gyfi-aith yn c! farnn i gospedigact!) a elareliat-, ac 1 ddychwelyd yr anan a ddctbyntodd i'w pcrchen.

At Seren Gomer.

———=———— . I AtI

At qe:,eii domte.

. CYSGU AC MEV/N I .ADDOHAD.i

LI,ONG-Nr,.WYDI)ION. i

I I