Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Q L-¥SGM1FE,N",:■■

Advertising

 I , - .I . AT EIX COHEBWYR..…

[No title]

ISENEDD YMERODROi."1-

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROi."1 ? -1 ?? I TV YR 4RGLWYDDI. ff Dydd lav, Chwcfror 9.—Rhoddodd larli Fitzwillidm rybiuid y byddai iddo ef roddi cynnyg ger bron y dydd Mercher ynghylch y Meiwyr. Arglwydd Egremont ysgrif i'r Ty i aliuogi yr offciriaid i newid eu tiroedd eglwvsig a'u tai ani diroedd a thai ei-eill a- fyddent fwy cyflens iddynt; darllenwyd yr ysgrif y waith gyntaf. })ywedodd Argjwyd(i Melville, mewn attehiad iAr- glwydd.Egremofitj fod Gweinidogion ei Fawrhydi wedt trefiiu j^esurau addas i ragfiaenu gornestrhwng neb o'r swy.ddogiou lnilwiaidd, yn gaiilynol i'r I.,IYS nVilwraidd ar Syr JohVi Murray, gan fod hynny wedi canlyn y Llys a gynnalwyd ar y Milwiiad Quentin. I TY Y CYFFREDIN. Dydd JaM, Chwcfror 9.—Cyflwynodd Mr. Onslow ddeisytiad o Guildford yn erbyu parhad y dreth ar fedd- iant. Gofynodd Mr. Ponsonby, os oedd Gweinidogion ei Fawrhydi wedi gwneuthur i fynu en meddyliau, i gyu- nyg adnewyddiad y dreth warthus hon, neu i ymwrthod a hi yn gyfangwbl? Attebodd Canghellawr y Trysorlys mai ei fwriad ef oedd gosod amryw fesurau pwysig i ystyriaeth y Ty, perthynol i gyllidiaeth y wlad ac yr oedd efe yn barod i fynegH nad oedd parhad y dreth ddywedcdig yn un o'r bwriadol, oddieithr fod yr heddwch a'r Áiiaric"b! ,ot gadarnhau. .Vita gvfyqcAI(i Mr. Ponsonby, a oedd y Ty i ddeallfod y dreth 4t^(»f.A»9n i gael ei rhoddi i fynu yn gyfangwbl? Att^boi^ yc^ngbellawr, Bid sier, oddieithr tybied o't p S!ij-,uii -,tg oedd efe ynghylch eu cyunyg yn fwy gvvrtliddadleuadwy na'r dreth hon," Ystyriai„Mr, Whitbread fod hyn yr un peth a dywed- yd, u Os na chymmeradwyweh y mesnrau a gaf fi eu cynnyg, rhaid i u-i fyred at j dreth ar feddiant, Areithodd y Cadf. qnscoync yn crhyi: parhad y dretfa. | a therfynodd yr ymddiddan ar y pwngc hwn. | Dywedodd Mr. Whitbread, mai gan y byddaian- sawdd cyllidiaeth y wlad 1 gael ei dwyn dan ystyriaeth y Ty yr wytlinos. nesaf, yr oedd lie i feddwl fod y Gweinidogion yn wybodus o derfyniad achosion Ewrop, a hod y cynhadleddwyr wedi terfy?n'r dad- ieuon ag oedd yn gwarthmddo en cynnu!iiad. Da ganddo ef fnasai gwybod, os oedd Arg. Castiereagh wedi-cymmeradwyo Cyhoeddiad y Tywysog Repnin- os oedd tynged Genoa yn hysbys; ond uchiaw'r cwbi, pa un a ellasai'r wlad yn awr edrych yndaen am dawei- wch scfydlog ar y Cyfairdir ai peidio. Nid oedd efe yn ciiwennych sylwi ar y modd gwarthus ag oedd y gVn- nadledd yn cael ei dwyn yndaeu yn y gymmanfa. Yr oeddynt megis yn ystyried fod achosion Ewrop i gael eu terfynu trwy roddi cynnifer 0 filiwnan i'r naill Benadur a chynnifer i'r Hall, heb barchu teirnladau ac iawnderan gwledvdd anymddthynol. Yr oedd Canghellwr y TfySbrlvs yn medd.wl ei fod ef yn amddiffyuarfwy attebiad; ond nid. oedd gariddouii g^rl!i^datll'r;dfl>wedyd y byddai Arg. Castiereagh <Uls^v4lyd o Vtciina mewn ychydig ddyddiau, ac eistetid yn eil^ pryd y ga.llai efe'amlygu I yn-gyflawnlioH drefiviadaii-V Gymnmnfa ond yn^V cyf: amser ni attcbai efe.un got'ynlad ar y pvyngc.. y Trysorlys ei fod yn bwriadn; cynnyg adnewyddiad y' WT«iitlw;ed i gvfyngu taliadau'r Arian-dC-i arian bathoK Cynnygodd Mr.-Robinson ryw rfcoleiddhhdan, L ga- niattau masnach ddirwystr riiwng, Alitita a'r India Or- llewillol, sef bod i gynnyrcii y ti, a iiniegi siwgr, &c..gael ei drosglwy-ddo VH ddigyfVwijgli Malta mewn llmigau Bfy tanaidd, a chaniattau i'r p^rcheuogion gymmeryd nwyttt .yn o), Qcn-hwyHo i It avail,'fel y byddent yn dewis. -Cytttiuw),cl a'r ll uvnfwriadau.

'"' '-' '''CY.WTD0?i!.

Family Notices

h ' MARCIIX ADO EDD.k

.RHVBtDD I REITHWYR (JURY)t