Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Q L-¥SGM1FE,N",:■■

Advertising

 I , - .I . AT EIX COHEBWYR..…

[No title]

News
Cite
Share

Yr ydym wed! cael cynnifer o jythyran caredig O(tdi¡ wrtha'nrywo'newyH?swyrda, y rh.ai ydynt, gan I mwyaf, yn ein hanfiog i gadw Socn Gomcr heb tachittdo, os yw ltynhy alluedig, gan addaw cef- nogaeth yn y modd niwyafbaelionus, fel yr ydym yn cloffi rliwng dad fcddwt ynghytch y modd i jmddwyn rbagllaw; ac am hynny ni's gallwn, yn bl'cin bwriad yr wytlinos ddiweddaf, ddywedyd dim yn dcrtynol cyn ein cyhoeddiad nesaf, canys ni's gellii fael cyfie. i alw y perchenogiori yngliyd cyn hynny. Yn y cytamser yr ydym yn teinilo (iiii bull ain dan y rhwymaii niwyaf- cedyrn o ddi- olchgarweh i'r Boneddigion teilwng hynny, ag ydynt wedi anilygu en cymmeradwyaeth o n liafur, a'u pavodrwydd i'n cynnorthwyo yn y fath fodd annisgwyliadwy, ac ynidrechwn hyd y iiiae ynom i'w boddio. e Rhyngodd bodd i'r Arg. Canghcllawr i drefnu John >Morgari Rodolph Deere, Honheddig, o'r Bontfaen, Moi-ganwg, i fod yn Feistr anarferol yn y Penllys- tiy fmith f Court of Chancery ). ■ ■_ Y maeyr Arg. Canghellawr wedi trefnu Mr. Alcn, o Drefaldwyn i fod yn Feistr anarferol yn y Penllys- cyfratth. Yr Vvythnos ddiweddaf, gosodwyd y Parch. Enoch Thomas, FiRat'Hanta!r Nangwyn, mewn meddiant 0. berygloriaeth werthfawr yMorfil, ar annogaeth y GwirAwihydeddus Arglwydd Milford. Yi- ydy-s wedi dechreu tansgriiRo yn helaeth tnag at {falu'r draul am arolygn'r flordd o Abertawe i Aber- hoiiddn, i'r dibcn i w' iieutliur toll-fforcld newydd rliwng y ddwy drefhyn. Yr ydym yil. deill fo(I b%vi-iad- gan, reoleid(lwyr y pysgodfeydd yn Edinburgh i ddwyn ysgrif i'r Seneddr yti erljyn aror-drosi pysgod a halltwyd gartref, ac os yr vsgrif hon a wneir yn gyfraithj bydd o iawer o ntwed i bysgodwy Cymni:—gwel Rhybudd Prydlon 1. ap Pedr, i Sion yr ysgadanwr. Dydd Gwener diweddaf yr oedd trtgolion swydd Faesyfed i gyfarfod i'r diben i ystyried yr angenrheid- rwydd o gyttuno ar ddeisyfiad i'r Seneddr yn erbyn parhad y dreth ar feddiant; nid ydym wedi clywed pa bfcth a gyttmiwyd ganddynt. Yr ydym yn deall nad yw Gweinidogion ei Fawr- hydi yn bwriadn a(lfvwio'r dretti ddyvvededig ar feddiant, ond yn lie liyimy eu bod yn ineddwl ychwan- egu trethi ereill. Cyfrgollwyd y llong Boscastle, yr lion a hwyliasai o Boecastle, ar y 29ain o Ragfyjr diweddaf, ar dywod Aberthaw, Morganwg, a galams adrodd, boddodd y gwyr oil. Y.w amryw longanf; *>^ ^fi'Hinge^"gwirodau lieb y ma4b amr ? w I 0 n gao.? o (lalti'j, toll, wedi cael eu cymmeryd yn ddiweddar gan loijgau aswyddogionei Favvrhydi>,a'i) gyrru i Falmouth a Phlyniouth. Dydd Sadwrn gyrwyd i Gospd^-gw^iith y Pftntfaen, Janj|e^,Lean, ,gwneiithurwr hoelion, amf ledratfa. hen Isaiaw.ddi ar Mr. D. Jones, gof augor,io^, yn y diet ban. Tonvvd i mewn i fasnachdy Mr. Daniel Joiies^o'r Bethys,geiliaw Castellnewydd yn Emlyu yn ddiweddar, a. lladrattwyd gwerth iool.' o nwyddau, hebla\\ i.')/. mewn arian ac ysgHfan oddiyao. Nid ydysyn gwybod dim am yr ysbeilwyr. I Fe genfydd ein darUenwyr wrth y newyddiou tramor yn y rhifyn hwn, fod rhyfel yn debyg o gbpteryd lie rhwng Breni Naples a'r Pab, os nad yw wedi dechreu eisoes, aewrth y darluniadau a gawsom yivwytlinos hon, yn ein -hysbysiaetban pellenig, o barottoadau a giym inihvraidd Russia, Awstria, FfVaingc, a Phrussia, y mae rhai yn ofni, nad yw Pennaethiaid y Cyfandir yn rlíydd oddiwrth ysbryd liiyfelgaii;- pa ibdd bynnag, nid ydyin ni etto yn edrych ar hyn aurgen 11a dyÜli os -csddo'rgwahanot b!cidiau, i ean???u?yngcian yn y Gymmacfa; er nas gatiwn ragwel??yjd?sie?wydd beth ?S?Iyn. rorlol^Br ? ¡¡ Wythnos i'r SnI diweddaf,mfPe,PlwW;Pfegeth ang- ladd yn Egiwys Hangen<teirr)e, s\Yydf?jp?r?'rddin, yn achos marwo!aeth David Saunders^ V^wain^o Le Gian- rhVdW, gan y Parch. l?li-. El vlatis 1, j-ag y wyf* Iiwn- nw, a Ficar Landefeitiog Yll lyi- '6 (J?-th Sftl. cvi. )5. Gwertbfawr.yngotwg yr ^Vg(wydd yw mar- woiaeth ei saint ef.' Ti,aetii L,,y d?L I)y ,W- iogrwydd a theimtadr?vydd mawr, ?'nac.Hi argraph nciJIduol ar deimladaU'r gynihiUeidfa liosogja thynnodd,, ddagranolygaid .amryw. DarMnwyU I ytrehgedigfet gwr o gvnneddfaii godidog, a christion cydwybodol, yn arwiiin hywyd diniweid, ac yir eyflawni.ei holl dd^'led- swyddau fel gwr, tad, meistr, a chymmwynaswr i'r tlodion, yn y modd lfyddlonaf. -Wythnos i ddoe, tywyswy.d :y llongf Artive, Cadpen Treat, yr lion oedd yn rbyvym o Waterford i Abertawej i mewn i Dinbych gaB long arhlf; yr oedd yr Active I wedi colii ei itw^lbreri niewn ^s'tor^n. Ddoe yr oedd cyfarfod i gael ei gynnal^an drigolion Won, y.11 Beaiiinarist, i'r .diben i: gymmeryd parhad y dreth ar feddiant i'w hystyrhietli; ac'i gyttuno- ar ddeisyfiad i'r Seneddr dros tkliwygiad ynghyfreithau yr yilau.. l Yn ffair, iicnffoi-(Id wytlinos i ddoe, yr oedd cryn j lawer o anifeiliaid o bob math, oiid uid llawer o gais oedd am ilanyut; yr ychydig-a wertliwyd a aethant am | brisoedd gostyngol. Yr oedd yno lawer o geffylair, ond yr oedd y l'liai gwycliiob yn dra ana ml, a'r gwerthiad yn hytrach yn farwaidd.* Gweithwyd y mocli a'r defaid, y i- t iai oeit(l y lit rhai oeddynt anam], yn dia buan. Caws gorcu, o 79s. i- 84s. a'r eii ion, 0 70s: i y?s. a'r cyffhdin 63s. y cant. ¡, Y mae Ffcryll cywrain; gcrllaw Brysto, wedi cael atlait y gwna trwyth (-dicoction) cryf o'r grug cyfFredin itliio (vidg. tunnerio) lledr, bob ddeniyddio rhisgl dcr.w. Dedfrydwyd Thomas Briercliffe, cigydd, o Bolton Feelian, swydd Lancaster., yn y Llys Trin-lisol diweddaf, i ddioddcf tri mis o garchar, am anafu ac arteithio clafad mewn modd crenloii; acyr oedd y.Llys.yn dra blin, am nad oedd ganddynt awdwrdod i ycJiwanegu Fftangelliad I c, yii oedd at y gospedigaeth ddywededig. Nos Sadwrn ynghylch saith o'r glocb, felyr oedd Mr. Britton yn myned mewn cerbydyn o Brysto i Marshfield, efe a iwystrwyd ar Togifil gan ddau ddyn y mail odd un o lioiiyiit yiiillci-i y. ceffyl, pryd y cododd y creadur ei draed blaen, a tharawodd y dihiryn i lawr, eithr efe a gododd yn dra bnati, a thorrasant Mr: Britton yn llym- dost ar groes i'w forddwyd, ac wedi ysp'eilio ei logellau, gadawsant iddo fyncd i'w ffordd, ae y mae efe yii gor- wedd yn glafiawn yaawr heb obaith am ei wellhad. Yr ydys wedi dala dau o't- liadi-on ceffylau ae oedd- ynt yn aiirheithio cymmydogaeth Brysto yr liaf diw- eddaf, yn Leipwl. Yr OeddyHt wedi liedratta gwerth ,I  m.¡ 700?. o gen?ytan?, me\vn ysbaid trt neu bedwar m?s. J Ionawr 29, 1815, pregethodd y Parch. Arthur Jortes, am ddeg o'r gloch, yn Cae-bratdi-y-cafn? od'diwrth Dat, iii. 3. j Am ddau, pregethodd ym Blangor, oddiwrth J(ofo { ixkiL 21.; a gweinyddodd yr oi-dinlizid 1\f' >|;Hv-ydd; wedi gwneud sylwad ar y gnsodiad duyfoji;; 1 mv i* aelodau yr eglwys fyned i'w ffordl, dywedddjl ieii5ai|=fel y catily ii-" Cymmerwch y Duw byw yn l|rilj' ildfiioni, a c ynuchaf dedwyddweh. A Mab Duivlyilj, Dywysog, ac yn Iachawdwr. A chymmerwch yr \s bryd Glan yn unig Sancteiddydd, yn Arweinydd, acyn Ddiddanydd. Cynmierwch air Dinv yn unig real i fucheddu, profi, a chredu. Cymmerwch ddydd yr Ar- glwydd i'w dre 11 lio yn sanctaidd a hyfryd, gan ei achub bob awr i addoli Duw a'i ogoneddu, felly liefyd y cewch fendith Duw ar eich eneidian a'ch cyrph. Cymmerwch ofal rhag anghofio y ddyledswydd o wasanaethn Dnw yn denliiaidd, yn feunyddiol. Cofiwch mai gogoniant D ii wsy(Id i gael y blaen ar bob peth." Am chw.c;h o'r g)och, pregethodd vn- Ngliororion, oddiwrth Act. *X,. 2^. ;> I;an adgotio petliau ag oedd VH fuddiol i'w cofio gan bawb, a sylvvi arnynt beunydd. Tej fvnodd trwy weddu Cafodd arwyddion cariad di ragrith gan lawdroedd. ]>. gstlar i'w gyfeillion ym. adawodd o'r ardaloedd! Gwasanaetliodd hwy yno yn ddiwyd a gofaltis, yn agbs i chwech o flynyddau, Gad- awodd yr achbs yn eu plitti heb ddim dyled o nn swllt. Deisyfodd ranyn en gweddian; aildawasant wrtho yr ewyllysient Iwydd iawer ar ei lafur yng ngwaith ei Arglwydd yn Deptford ac Woolwich, y Ueoedd yr yd- oedd gal wad arno i ddyfod, Yr ydym yn gobeithio y cofia y Gweinidogion ein bod wedi cael colled, colled fawr, a'lI bod fel defaid heb arnom fugaiU Bydd da gennyna eich gweled yn dyfod liyd attoixi-(iALiR.

ISENEDD YMERODROi."1-

'"' '-' '''CY.WTD0?i!.

Family Notices

h ' MARCIIX ADO EDD.k

.RHVBtDD I REITHWYR (JURY)t