Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SADWKN, 11. DrcgwyIJr dyfodiad Arglwydd Castlereagh i'r ddinas, yn bydeius, gan "weinidogion ei Fawr- hydi, cyn dydJ Gwcner ncmf. IthodJwyd gor- chymmyn diloe i g^dw ei dy yn St. James yn barod j'w dde-rbyn ac yr oedd y crefltwyr y bore hwn yn ddyfal yn givneuttiul7 y parotoadau augt nrheidiol. Yrydym papuratl o Hamburgh, i'r 4edd o'r mis hwn. Mewn llythyr attghyoedd o Vienna, yn y papurau hyn, yr hwn «i amser- wyd y 2"5arn o r mis diweddaf, dy wedif fod y gynnadledd yn actios y fasnach nicivii ci-etiiioti yn debvg o fod yn 11 wyddiaanus, cyn belled a thueddu yr Yspaen It Phortwga 1 i'w dileu, ar yr amser a bennod wyd i Ffraingc w neuthur yr un poth, ynghyttundeb Pa-ris, sef ymhea pedair bly- ned% neu ychySig yn chwaneg, wedi'r amser fuvj*. Dywcd;r Tod rhyw derfysg wedi torri allan yn Norway, eitfer na'd ywo lawero bwys. Neithiwyr derbyniasom bapwmu Frankfort i'r 3ydd, ac eiddo Brussels r^r ?fed o'r mis hwn. Goleuwyd dinas Ghent ar no, y 4ydd, yn goff- idwriaeth g"orfoleddus am "aredigae-thau Tal- ekhiau Belgium; eilhr gWrtbedodd yr otreiriaid a chanu Te Deum ar yr achos j nid yw dellas eu gwrthodiad yn Cael ei grybwyll, ond yr ydym yn cdfio i ni (Marllen ymhapurau Paris yn ddiw- eddar, fod y Pab wedi danfon cennad i'r Ne- therlands ar aehos Crefyddol, yr hwn a yrwyd aflAn o'r vf Ta<}; ef aflai fod offchiáid pabaidd Ghent %edt tramg^vyddo o herwydd hynny. Dywedir fod ysbiwr o ynys Elba wedi tael ei gyrmneryd j fynu yn Cirita Vechia, ali ddaiifoii Berne. Yr hanesibn o Naples, yn y papurau hyn, a fynegant fod anghydfod cyhoedd wedi cymmeryd lie rhwng y Brenin Joachim å'r Pab, tbodrhy w Allu o bwys wedi cynnyg c'yfryngu rhyngddynt yn aflwyddiannus, ac nad yw un o'r aleidiau yn foddlon tiaesu yn eu gofy niadau. rybir y bydd i'r Pab appelio at ei ddeiliaid, ac y bydd i ryfel erefyddol uewydd gymmeryd lie. Ölld a ellir creduf y dicTuin crcfydd wasan- aethu i ennyn filamiatt rhyfel, yn y 19eg 6es, ac ynghanei Ewrop?" Frankfort,. Ionawr 31-.—Byddin B^wssitf, y% hon sydd yn ymadael o Qgledd Germany, a, fcddranna cldwy lau y Vistula, Them. & ijaat- zick, a lleoedd ca«rog.ereill. Dy wedw fod yr holl fyddin vn cvnnwys 150,000 0 wyr yn dwyw pob mgtli,o ipfau. Bydd i fyddin Rws- saidd arall h os ar y Niemen hyd oni derfynir 5 icllrosiot fi'j^rop Y mxe Prwssta yn ychwjtnegu rhifedi di harfogionr ac Ilancrver at Bavaria a v*nrintf j\i modd, Gesyd Ffraingc ei b v d d i d, t? byddiW th^Vfsgy^chtad tra cli-Aariiy a thrwy h-oll i,, ni ydys yn meddwl am ddim yn awr ond fheoleiddiad Meiwyr o'r newydik I Wrth edry{-h a? yr ymeklygiadau bygwthiol hyn, y mae"rùpLyngøfr(r gydag anesmwythder, befh f\dd y eanlynsad ? yienna, lonazcr 26.Ni d die hon eyfeillion hEddwch at dedwyddweh cvffrcdin edrych ar jarisawdd Germany yn awr heb arswyd. Y mae gat* fiw$sia 650,000- o wys? dan atffau, heblawV milwyr afreoiaidd. Y mae gan Awstria, ych- waiteg na 500,,000,. wedi eu corfloli yn rheol- aidd. A ctHîln Prws-sia y mae 300,000, a chan y taleitfrau Germanaidd eYeill fyddinoecfd mor niosogy fel y maetet y tu hwnt i bob cyfartalwch "w Dpobf-o -rw)-dd. Y fath barotoadSfcu dychrvn- i lfyd ^—ihacki Mibyiiiasoin bdpxilrau- Paris i-It 8f«fd 6'r mfs hwn. Y mae dychymmygion eu cyhoeddwyr yn ffurfio Teyrnas newydd yngogledd yr Eidal; a dywedir fod Salzburg a Berchtolzgaden i gael cu rhoddi i'r Dduges Maria Louisa, gwraig Bonaparfe. yn gyfnewkl am iWugaeth Parma, yr hon sydd i ffurfio rhan et deyrnas newydd. V rnac"r syn am fynediad lluyddwyr Kapsles i Rhufain yn parhauT ond gydà. rhyw gyfitenvidiad yn yr amgylchiadau. Dywedit yn awr fotl y Pab wedi not o Uliufain, ac nad yw Muraf ei hun wedi cychwyn o Naple. Y mae hyn yn sicr yn fwy cysson â'r hanesion blaenorol .yng- hylch ei JräWllhydir nâ"r hyn ,Y"i darhTniai yn tywys ei luoedd i Rhufain. Dhi-lunid1. ef meivii hanesion blaenorol fel yn dra anhwyhHt mevfn iechyd, ac yn isel ei ysbryd, eRhr iiict ocs ôn am hynny yn awr. Pa fodd' bynnag, y mae papurau Paris yn addef nad oes 8Gn am y drg- wyddladau lachod yn y llyfhyrau anghyoedd a h dderbynwyd o barthau gogleddol yr Eidal, | Tramgwyddwyd cennad'wr Ffraingc yn Ma- drfd gan ryw ymadrocFdion yn yr Atagsla, sef papur newyefdion a gyitoedd wyd yn y hTofØ ddinas hoiinci; ac yi< ganiynol distevryd y Cy-iioeildwr tnvy orchytnmyn y Llywodraeth, Rhaid fod cylloeddwr yr Atalaga yn dyweffyd yn ddrwg iawn am y Ffrangcod os oedd yn rhagoii ar yr hyn a ddywedai papttrau Paris, ittii, Ly wodraeth yr Ysp-acflu. y Pab ymhapurail Paris, yn cfirliatau rhydd-did irr Seiri rhyddion, ar ryw ammodau neillduol, Y bopo hwn yrrigasgfodd amryw o dVigolTon Southwsrk .ynghyd, i'r diben i etbol Aelod i'w cy))ddtych!oU yny Seneddr, yn Me y diweddar BcnrJ'Thornton, Ysw. Enwyd Charifs Har- clayj YsWain, fel gwr addas i ganlyn Henry Thornton, Yswain; cefnogwyd y cynnyg grn Mr; Mfe-ulden) ond yr oedd cymmaint o ystWr yn cael et gad# gad j jriewKaa gwrthwyiiebol, Jel miii aubawdd oedd dywelfyr hyn a ddywed- cut. Wedi hynny enwyd William J< nes Bur- detf, Yswain, gan Mr. Uersee, a chefnogwyd ei gyhnyg gatT Mr. HaU; a phan alwodd y prif swyddog ar y bob! i godi eu dwylaw cyhoedd- wyd fod y rhifediamlaf o dil W. J. Burde11, Yswain; ac ar hyn galwydam lechresiad (poll) gan ç. Barclay, Yswain, ac yna gwnawd parot- toadau i ddechreuar y gorchwyl o lechfesu yr en\Vaa* Bore dydd Sul diweddaf, pan cTdvcli%re,16-(Id Argluydd ———- o'r eglwys, e.r a gytarftt ar ei fynediad i'r ty it'Ï ferch, plenty n chwcc': mlwydd hon yracthefe hyd ddrws y feithriufa (nurseryyr hwn oedd yi)-lia,uii(i dan glo, ac wrth edrych trvvy dwll y do, efe a ganfu ci foueddiges gyda chyfaill neillduol, mewn ag. wedd inaddas i'w darlunio* Rhedodd- ei Argl. wyddiaeth yn ddioed i,,wystafell, a ckymiiievotl!-[ lawddryll, a dychwelfodd at ddrwa y feithrinfa dr y munud pan <&pdd y godinebwr yu ei igor, ? c?!i?Yfeii?iodd at ef bcn—PHhF trwy gdi ei fraich sV lan, efe a ddihangodd riiag. etftitli farwol y beicit, yi, han adderbyuiodd yn ei fraieh ddehau, trwy yr hrtn y-dryfliWyd yr asgwrn. Gosodir yr holl amgylchiadau a'r enwau, yn lied debyg, ger broit y cy ITredin eyn hir.

.RHVBtDD I REITHWYR (JURY)t

[No title]