Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GWEER" HJ., | baeth Ilytiiyr-goct Ellmyrfaidd, i'r ddinas iv j Tbore hwn, a phapurau ac hysbysiactli i r Yfèd j o'r ntis hwn; ei gynhwysiad a ganlyn :—• f. l Brussels, Ch&ef.. 4.— Yr ydym yn dysga o [ Calais, fod gorchymyn wedi ei dde! byn yno i | gadw Hythyr-loiigau, a llongau buaiti mewn parodrwydd bob amser i drosglwyddo brysncg- eswYJ: i leoedd ereill. Aeth saith o frysneges- Vvyryu ddiweddar trwy Calais mewn 36 o oriau. Genoa, Lmaier 21.—Ilysbys-ir nieffo llylli- yrau o Palermo—Ymhell ocidi ytaarfogi i'r diben i ymood ar Murat, nid ydym iiiestiriu rhagochcliadoi angenrheidiol i ddiogciu ein husitiilk ihag gorrsgyniad gan y 'I) Lid (I ti yr hwn sydd yn parhau yn ddivsgog i alwd bun yn Frenin y ddwy icily, a'r hwn i'r diben i gychwyn ynghynt nag Ancoim, a ftugia gadamhau ei hawlhonniadau n i a b i'tt hynys ni ger bron y gj mmanfa. Y nttie Xlys Palermo (Piif ddinas Sicily) wedi ym- tldiried ei achos yn hollol f ",r Galluoedd ag ydynt ntewn cyssyiittad ag ef trwy rwymau gwaedoliaeth, neu g yngreiriau.—( ji/tisterdam (jourunt, Chicef. 8. L-- Nid oes yinofyniad Ynad LlofruSdiaeth t7edi I £ ael ei gynnal ar gotfi yr anuedwydd Mr. D'Esterre, yr hwn a laddwyd tnewn gornest a Mr. Daniel O'CooneU; ac yfnddengys wrth mplhttu Dublin, nad yw pert hynasau'l' treng- edig yrt chwennych etJyn O'Connell a chyfraith yn yr achos. Yr .ydyrrt yn dysgu gyda gofid, fod hysbys- laeth wedi Ci dderbyr\ yn y Morlys, fod Ffrci- gad wedi dyfod i'r wlad ag hanes fod amryw o'r llongau ag oeddynt clan nawdd y Swiftsnre, wedi cael Cu cymmrryd ar gyfer Madeira, gan lierwlong Americaidd, a bod yr un digwyddiad 1 Avedi damweinio i'r Northarrpton, yr hon oedd y q rhwym i Betany Bay a. drwgweitbredwyr. J i Dcrbynwyd Itytt-y rati K^tifain y thai a amserwyd yn dra diweddar, ac a hysbysaiit fod y Pab a'i gynghoriaid yn dra diiftaw ynghylch achosion yr iwerddon. Plymouth, Cltzctj. S.PDaeth i mewn yma y Hong Ampi-icaidd Plutarch, Cadpen, Bathman, yr hon oedd yn rhwym o Charleston i Boardeans, ac a ysgafaelwyd dydd Sul diweddaf gain yr Helton, yn lied. 45; 18. Ilyd; 7. wedi fhai oriau o ymlidiad yr ydys yn ystyried fod ei llwyth yn werth 160,000 o ddolars. Lcrpxcl, Ghiccf. 8.-—Yr ydym yn dysgu hedd- ywj fod y Star, Gadpen Disbrow, yr hort oedd yn rhwym p Brunswick Ne^vydd i'r He hu n,. ¡wedieyl!Fdd thym hest! Ifyinig ar yr 2!aill o'r Rhagfyr diweddaf, yn lied. R). Hyd. 20.— Golchwyd pump o ddliiiondros y bwrdd i'r,mor; a bu forw 'r Cadpeti ac an dyn arall yn y Hong wedi iddL.soddj (metfn lie bZs); a im cbwech o'r w y r saith [J i w rood $QÎ1th no's, ar frig-yr lrw yl. I breii, a chymmerwyd hwy oddi yno wedi'r yshald hynhy o :uns#f gan loitgig a bertbyiiai i Portugal. 1 Meddyga swytJdsg mil wraiJd,-y rhai-addaeth-] ent yn ddiweddar i 'L'enerilJc o Cadiz, a fwrwyd yn ddioed ¡. ddaeaidai,.aIu gylIj'g mynegü"r ang- hydfod ag sydd yn ffynnu yn yr Yspaen, Ded- frydwyd y blaenaf i bam mlynecH o lltooiaèth mewn ynys anghyianiieddol, a'f llall i golli ei Srwydd, ac i wasauaethu fel milwr cytfredin- yu Sauta Cruz, <iros bum mlytredd; KrJ oeslat iia saith ideugain 0 ddrwg-weitll- redfyr d&n ddcdfi}^ màrwolaeth ynghelloedd tywylt Newgate, acy mae'r brawdlys- i broft crei it "i ddechreu dyad Marcher nssaf. txornest.—Cymmerodd gornest angheuol le-yn ynys Booro,. ar-.y '2&«n Chwefror diweddaL Vmddengys fod Fhyw'ymryson wedi digwydd ar fwrdd gwi^long (cruiser) Cymdeithas yr India Dttwyrctnio? y MalabarT rhwng yr J?-ganwriad p- a'r Dr. K- o'r i)ong uchody aethant i cijr ar yr ynys uchod j derfynu'r ddadl ? Ilaw. -ddrylMaa-, pryd y saeth vvyd yr Is-ganwriad P I-; trwy ei galooyfel y bu lapw yn y fan, hiofrziddiaeth.~I>) dd Mawptb cyftawnwyd Ilofruddizetli,erciiyll yn RignalPr swydd Bucfc- ingham^ ar gorph Mrs. Mary Hall, yr hon a gaf- wyd yn ei thy wedi ei Hadd, ynghylch dteudfteg o'r gloch ar y dydd ucitogi; CylfaiviiNi-yd y weithred greulon rhwng naw a deifddeg o'r gloeh o herwydd gweiwyd hi ga-u ei rbymmydogi^n y waith olaf ynghykh naw o'r glocl,. Y,dding- osai fod y elwyfait angheuol wedi cael eii gwneuthur a bilwg, o herWydd eafwyd un gwaed- dyd yn ymyi eieh^rphi Deallwyd fod ynghylclt 501 o ai ian ac I-rifau ariandai, ynghyd ag am- ryw bethau ereill wedi eu dwyn o'r ty. Cyn gynted ag y dealhfyd ei bod wedi ei Uofruddio, taenwyd y son ya gytfredin trwy'r gymmydog- aeth, ac aeth amryw ddynion i cliwiliti am y IlofruddilQn; ae yn ganiynol hyh t|aii»'y<l dau ddyn o gymmeriad amheus^y rhai a gymmerwyd I £!;fr bron Y lIadon B, pkhamstead ftt^'r, He yr hol- wyd ac y cyhuddwyd hwy ar y dyfr IIlat hwy a laddasaiit Mrs. Hall. 1 r oedd y carcharbiion yn galw ett hunain wrth yr eHwaii T/jos. Young a James Worth, gan ddywedyd tddyutfod yn Dunstable, svt-ydd Bedford, yr hyn sydd yng- hylch tair milidir o Dagnall. Piof.wfjai iddyut igael eu gweled ar fore'r dydd y cyiiawnwyd y Ho ruddiaeth yn Dagnall yn ceisio «»lusct ? ger. iia.v ty Mrs. Hall. Nid petld yrhunes a rodd- a-ant am danynt cu Irunain yn fodtfhaol. Maent v\edi bod yn erwydro ar hyd Y wlad, (Tarn y lfug o geisiogwaith. Cyfarfuasant mewn gwestdy yn Dunstable, i'r hwn yr ymgyrcha dynion o'u buthnu hwr" ddydd Sad wi-ii diweddaf, am y waith gyntaf, a rhyftunasant, er bod yn ddioith- i, ad i'w gily,tli i fynetl í elusena ar hyd y wlad. Yr achos penaf o'u bod yn cael en drwgdybio o'r weiUiretl erchyll yw et11 boti yn rhoddi lia- itesion g.wrthwynebol am danynt eu hnnain, pan holwyd hwynt o'r neillda^ yrsgjiylch eu bod yn agos i'r fan pail gy Ifsiwnwyd y llofruddiaeth. Ni hafwyd dim yn eu meddjant i gadarn-hau y drwgdyb; Gyhryd hwy i gadwriaeth hyd oni chalfcr eu holi ymhellach.

[No title]

.RHVBtDD I REITHWYR (JURY)t

[No title]