Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Newyddion I^hfudain, fy-c.…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I T' n !?. Píon o Iythyr (l ddprbynwydo Dover, a'r hwn a. ygrifen wyd ddoe:—u Daeth Syr Fred. Falkijier i mevrn yma,heddyw o Boulo^ne^ ac aeth rhagddo y" ddieed ?ua Liundnin a chen- nadiapriiau? y rhai. Fely; dywedir ydynt o bwys llli(liaet!iz-tu, y i'lia?,l re -N wect ir -lylit 0 bNvv.3 mawr. Bore heddyw derby niasom bapsrau Paris am ddydd Llun diweddaf. Yr hysbysiaeth o Vienna sydd yn CyrUaedd i'r 27aii>. o'r mi3 diweddaf. Dychymmygir iia(l gynimaiifa. agos a therfynu, ocldi wrth yr amgylchiad fod' un o'r cynnadleddwyr wedi danfon i geisio gau ei wraig i ddyrod yno, a bod rhai ymu elVvyr wedi myned adref gvda bwriadi ddyehweJyd. trachefn cyn' terfyim'r gynnadledd; eithr yw nad yw'i' amgytchlndau hyn. ond' sylfein'i tra. gweinion i'r fath gasgliad, ac nad r ewbl a. ddywedir ar y pen hwn-ond itrwyth dycirym- mygion. Dywedir fod achos caethion o\ "» dan ystyriaeth y Yr yn ofni fod y cyfle dedwydd i osod d« id « v y fasnach mewn cnawd dynion wedi myned heibio, o leiaf dros Dmser, o herwydd i'r [Mage gael ei e-gfeuluso ynghyttoe.deb Paris, pan oedd y Cyngreirwyr mewn meddiant o brif tidaias y Ffiangcod, y rhai ydynt y cefnogwyt pennaf i'r fasnach ysgeier. Cynnj-gwyd yn gyntaf .yn,^ gymmanfa ar fk; (Ii achos caechion Aflric gi\t ()i drin yn unig gan ddirprwywyr y Gal!uoedd ag ydynt yn meddu trefodigaethao, ac feiiy mewit angen caethiaa, sef eiddo Ffraingc, yr V spa en, a Phortugal, eithr gwrthodwyd y cynnyg- hwa cymnrwysder mwyaf, ac y rrme"r jJWJ, meddaut, i gael ei drin gan Weinidogion yr ro, I Allubedd ag ydynt yn y gymmanfa. Hawtld fuasai gwyhod y terfyniad a wnelid gan ddymon ag yilynt egniol i ddwyn y fasnach ymlasn, tra. mai hwy eu huu a in fvddai'r tvsti%n. y rheith- .Nv r y dadleuv/yr, a'r barnwyr, heb fod yno ilcb i'w gwrthwync-bu; ond er hvn, yr ydy nt- vn <>fni na csodir dlwedd buan ar y fasnach er C- y papurau hyn, fod yr ,1lfH Alluoedd, .tra y maent yn addef uniotv deb I diddymiad y fasnach, o'r farn nilS ge" (iros rai blynyddaa, etio. Yr hyn sydd fel math o ad i e;v ttundeb Paris, yn yr hwn y cardatawvd i'r • Ffrangccd fasnachu mewn dynion dros bum mlynedd; os gel Sir ymddibyiinu ar gj vrirdeb yr hanesion hyn o Ffraingc, nid oes i ni ddisgwyl dros amser, oud clrwed am an rhai th a dinystr ar dueddau yr AfiVic, Hysbysir gan y papurau hyn, dan rpen Flo- rence, Ion. 2:\ fel y canlyn :—Nid oes gennym neb newyddion o Rhufain, vdd yw'r brys neges- yud dnveddaf wed: dyfod hyd yn hyn. Yr ydym yn sicr fod Naples yu amgylcha .r -.I Rhufain, -eu yrr;myned i nxewii'"ittdi y munud hwn soniant am gyhneddaid o eiddo' Brenin Joachim (Murat), ond pa unVi fod yu ddidwyil j o'i eiddo ef ai peidio, nis gwyddom in; yn yr ifirh. y fi»i-2:3a. Murat mewn modtl tra haorU g i drin Pab fel Esgob Rhufain yn i»n;g. i' el hyn i y mae irav, sfeddiannol o'r orsedd, vr ?hwamd o?sneb yn ei chwennych, a'r hwn a ?"-eidd: ??n D, w "jo^ion cyfrejfijion a. c'an y Lebl, ) a hrx '> c-? f.?' hi?'?derai J saaictaklc: b Breninol, a gosnd ei dd?'- law ar y 'I • Y mne hyu yn wart ho' r fa!.?? "*i nas <»« r v C raiiudedd. ? mae '?? | bryd i Evm  'i ?wn d;a bod i u'?gc' H o' nai 'vni ;(.kd[;U bnfc ? snSP?'t? (h>i » o*3 n' f- »■ i i? ?GfyMfa? c"' w. | j v u;Sio d fod y ;cc ii Yti Y u • v .<• t "M' -I ea gwladwT tT_> i.t-Mtir u am f » cs • i e ^dwyi ^>aouraa i'aris bo ) r'»> t1 ,»r > i earn l'i.<io pob. inr r-.s i fc 1,1 dylem fod ar eingech- (" ~d tra f', d v-i d-i'len eu hysiivslapthau, a pht'id'o boa N, ii j-"ivad i roddi cwbl gred j j ido- ii