Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Newyddion I^hfudain, fy-c.…

News
Cite
Share

I Newyddion I^hfudain, fy-c. ■. -> MI ■ •• I DYDD MAWRTH, cnWEF. 7. DERBYNFASOM bapuraa Frankfort a Brus- sels y bore heddyw, yn cynnwys hysbys- iaeth i'r 3ydd o'r mishwp. Ymdtletigys fod cynllun cliwyidroiad newydd wedi ei ffurfio gan arriryw ddynion yngogledd yr Eidal; ac nad oes dim yn ddiffygioi ond awdurdod uniongyrch i'w cyssylltu a'u rheoleiddio i ddwyn ymlaen eu hamcanion. Yr ydys yn carcharu amryw yn feunyddiol yn Mantua, V eror, a dinasoedd ereill, y rhai a ddrwgdybir o fod yn gofnogwyr i'r anghydfod. Hyd yn oed yn Cremona, enw yr hwn sydd gyfystyr achyd-drawiad heddychol, y mae pob peth yn anghysson a therfysglyd. Trinir y son a ymddangosodd mewn rhai o ba- puran Ffraingc yn ddiweddar, ynghylch fod y wlad honno i gael tiriogaeth ychwanegol yn Bel- gium, gyda diystyrwch gan bapurau Brussels. Rhiifain, Ion. 11.-0ddi.r y dydd ygwrthod- odd cennadwr Awstria gyflwyno achwyniadau ei Sancteiddrwydd i'w Lys, yr ydys wedi sylwi fod ei Urddasolrwydd yn gochelyd ymwBled L'i- Pab eithr ddoe efe a gafodd yranrhyddedd ogyfarch yr Esgob Brenhiaol, ac hysbysu iddo, fod YMER- aWdr A\vstria wedi pori iddo gynnyg mil o ddrylliau a 200 o geftylau i'w Sancteiddrwydd: dywedir heddyw fod yr anrheg uchod i'r diben i arfogrr mihvyr ag ydynt i gael eu gosod mewn ainddiffynfeydd ar y cyffiniau. Cremona, Ion. 18.—Ddoe daeth dwy gatrod Awstriaidd yma, y rbai ydynt yn myned i da- leithau Venetia, He y mae liuoedd mawrion o arfogion yn ymgynnall yn barhaus. Daliwyd tri swyddog miiwraiddar yr un dydd, y rhai a dybir y d yn t gy f i-a n n og y i? g hy d fra d w riaeth Milan. Verona, Ion. 3.— Y mae'r bobl wedi llidio o achos yr amryw garchariadau, y rhai a gymmcr- asant le yn ganlynol i gydweithrediad beius ag awdwyr y cydfradwriaeth yn Milan, ac wedi torri allan i wrthryfcl cyhoedd, gan agcr drysau'r carcharau. Ni wrthwynebwyd hyn yn y mesuf; lieiaf gan yr amddilfynfa. Yniddetigys mai Man- tua yw caiiol-bwynt y cydfradwyr. Heddyw yn y bore, cawsom bapurau Paris i'r 6fed o'r mis hwn. Crybwyllant fel son ag oedd yn ymledu fod y Brenin Murat o Naples, wedi myned gyda'i fyddin i diriogaetii y Pab. pa fodd bynnag, ymddengysfod y son hwn yn gynt na'r n?.ser. Nid oes dim hysbysiaeth o Vienna namyn hanesion dychymmygo!. Dywedir fod priodas rhwng Tywysog. Etifeddol Awstria, a Ti?ywyso?es Frenhinol Denmark yn debyg i gymmeryd He, y ddau ydynt ynghylch 22ain oed. Yr ydym yn deall y bydd deisyfiad y Pabydd- ion i gael ei gyllwyno i'r Ty Cyifredin gan Mr. Grattan, os bydd Argl wydd DonoughmGre i II barhau yn ei fwriad i beidio a'i gyflwyno. Tybir y cyflivyriir eu deisgliad i ])9'1' Arglwyddi gan Ddug Essex. ITysbysir mewn I lythyr o Bassatarre, Guada- loupe, a amserwyd ilhag. 7, 1814, fod Syr A. Cochrane a 4.000 o wyr wedi, hnvylio heibio'r ynys honno tun Jamaica; ac ar y 5fed o Ragfyr fod 4,000 yn ychwaneg wedi hwylio tua'r un lie. Galvv odd y Liyngesydd Cochrane yn Guada- loupe, i'r diben i geisio gan yr Ol-lyngesydd Durham i fyued gydag ef; ond am ei fod ef yn dra diwyd wrtii drefnu mesurau addas i roddi'r ynysoedd a berthynai i Ffraingc yn ol y cyttun- deb i fyrau, uid ocdd efe yn barod, aC am hynny aeth Syr Alexander Cochrane tua morgarngc Mexico hebddo er. Yr oedd y milvvyr pei tin < 1 i'r rhuthr-lintai honyn dra lIiosog-yr oedd cryn lawer o filwyr ymhob un o'r Cadlongau gallon ddisgwyl yri awr bob dydd i gly wed am ganly in HI yr ymosodiad ar Orleans Newydd. Yr oedd ein swyddogion a'n gwyr yn dra hydcrus y bi- ddent 1 wyddiannus, ond o'r tu arall yr ydym yn deall fad Llywodraeth yr Americ yn wvbodus o fwriad Syr Alexander Cochrane, ac felly wedi ymbarottoi i'w wrthwynebu yn egniol. Dygir hysbysiaethgan y llytbyrlong Windsor Castle, fod un o'n cadlongau bychain ni wedi cael ei hymlid i Gibraltar gan ddwy hervy-long Americaiddf Ilwyliodd'Cadlo'ngig ei Fawrhydi yr Icarus, o Blymouih dydd Gwener, yn ganlynot i hysbys- iaeth a fod herW-loiig Americaidd ar gyfer y Start. Bu'r Icarus mor ddedwydd a chyfarfod a'r herw-long, eithr gwelodd ddwy ifreigad o ynvddangosiad amheus ar gyfer y Eizard, ymvvnaethant tuag at yr Icarcus, yr lion a wnacth yr arwydd (signal) arferol, yr hwn nid attebwyd, er ei fod vn chwyho hyd y nos yr oedd y dieithriaid y pryd hynny o fevvn tair milldir i'r Icarus, yr hon 11 osodd ei holl Invyliau i fynu; ond n¡ j'm(dangosai fod y tfreigadau yn ewyllysio i'w hymlid. Ychydig wedir tyWyll- nosgwplwyd yr herw-long Americaidd y Prince of j\eis!cl,aici in yr Icarus, yr hen a gymmer- wydlirnlvdgcs bYf Teorge COllier, ac yn hwylio -it fuan wedi hynny gwel* U 'r'l iMoigad arall, yr hon a-attebodd yr yti amherfliynasol, ac felly nis -y wlad y perthynai. ,S1(dodLl y Gute IT offnng, o Gottenburgh i Dr(.heda, \¥; rill encu Drogheda, With eaeu liongborth Loadouderry, ar y 27ain o'r mis diweddaf, a boddodd y meistr ae uti olr gwyr peitaf. Cymmerwyd y Favorue ii r Sarah, o New- foundland i'r Canoldir, ar gyfer Penryn St. Vin- cent gan yr herw-long \VáTríót- d-21 mangne'j a 1GO o wyr; gyrwyd ý: cyntaf ili, Arrcric, a llosg* wydyllall. Ysgafaelwyd y Fanny, o La Guyra i Lundain, a'r William, o Orataoa,-ar gyfer Lanzaiotte, ar y 6fed o Ragfyr, gan yr herw-long Laurence, a^ danfonwyd y ddwy tua'r Americ. Trwy gyfreithau'r yd ag ydyitt yn ekwr mewn ¡ grym, gwahevddir trosglvvyddiad ydau tramor i'r' wlad hon dros dri mis wedi'r 15fcd o Giiwefrorr trwy vveithrediad gweithred o'r 45 George III. gan y bydd pris cyfartal yr yd ar yr amser nw yn ilai na 63 swllt y grynog, yr ltytt yw'r terfyn a psodir gan y w eithred uciiod. Y mae marchnadoedd yr .yd yn y wlad y« dechreu codi, gyda go1 wg- ar y cy nnorthwy disgwyliedig oddi- wrth y weithred. Yrarysohodd Mr. D. Esterre a Mr. O'Connel, yn yr Iwerddon, yn achos deisyfiad y Pabydd- ion, dros yr hyn a alwant eu rhydd-freiniad, ac hysbysir mewn llythyrau o Dublin iddy nt ymladd goruest, a bod Mr. Esterre wedi marw ar y 3ydd o'r mis hwn o'r clwyfau a gafotld yn yr ymdrech. Yr oedd O'Connel wedi liefai-u yn awbarchus am Fwrdeisaid Dublin wrth ddadlu dros haw I y 1 Pabyddion, ac yr oedd Esterre yn uii o'r Bwr- deisiaid hynny achlysurodd yr ornest. Nos Lun wythnos i'r diweddaf, yspeilwyd L'ythyrdy Cork o rhwag 300?. i 400L g=\n ryw ddihirod, y rhai a adawsant lawer 0 ysgufHu I ariandy ifugiol ar eu hoi; yr oedd ganddynt allwedd yr hon a agorodd y drws heb achos I¡ terror clo. Dydd Sadwrn, fel yr oedd Mr. Jones, o Heol ¡ Princes, Leicester Square, Llundain, yn dych- I welyd mewn cerbydyn nn ceffyl o farchnad Croydon, trwy Streatham, marchogodd dyn a I ymddangosai fel gwr bonheddig i fynu atto, a chynnygodd i gyd-dctthtOH? ef; derbyn?ydy  cynnyg,ac ar eu dyfcd?td i Jirdiberchrn Brixton, I aijnelpdd y dieithr lavvddiyll at Mi-. Jonps?ac yspei|iodd ef o'i pria?-r? pgrjf 5/. a'i gob ('?-rc?' c??? ac wulhynnr gyrrcdd vmaith. I f .J

[No title]

[No title]