Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Walnut, Ash, Lime, and Birch TIMBER. TO BE SOLD BY AUCTION, NEAR GWYDIR, CASTLE, On Wednesday, the 22(1 of February, 1815, A QUANTITY of the above TIMBER, in Lots: the Walnut Timber is of very dimensions, lltirl of excelknt quality; the other Timbt < are sound and "eH Itpartcd, tit for various purpo-es of I 1.i.-b..r.dry, &c. 1iie sale will commence at 10 o'clock in tat: forenoon. Owydir, HanrWst, Jan. 31,1815. BALM 0 GILEAD SOLOMON.V IjT" Mae yn amhvg fodamrywa.n.hwyldprau?r ,I, corlf dynol yn cael eu ma?t g<m ^ifradlonrwydd yn icuenctyd, a thrweidiad rlieoliti ag y ttlue caiiiuel) yn eu nodi allan er diogelwch iechyd, ac er Ros»d sylfaea eihioes liir a dedwydd, gydag ansawdd gref a «a,id«rn.. ft idy,\ hfcnriitiiion iecliyd yu cael eu colli yn jsWH y mac profiadau poenus yn dangos eu gwertii; a'r Q)'()ddei'yùd ànnOOW}.ld yn edrycli o'i atngylch, yn rhy ami, yw (,er a,ri foddion adwelliant. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmeradYvyo ei ^"RDIA L li ALM <\f G ILEA D i bawb o'r rhmag v nwc ^i&uvdd eu cyrtf wedi adfeilio o actios anghallineb mown sueactyd, a'r boll rai sydd a'u gewyniou yn ititio aclios Uvver o fyfyrio, neu ymarfer gormodd a gwirawd (spirits) >11, tea, neu go/fee, yn gystal ag i'r litai sydd wedi KHanau trwy hir bivywylio arnvn ardalocdd twymion ac yn mhob un o'r cyfryw aingylchiadayi fe dry allan yR ledd_ ^giniaeth mwyaf eft'eithiol, gan dynau y gewyniou oedoy;tt wedi Uaesu, a chrytau a byvviocaa ansawdd y Yr amrywi.d auhwyldcrau perthynol i'r rhywd?? r/?' ?'?add.-imntyn ddigyfrwug dan awdlrod yr adferydd ;"tt; ae. roI etid efiges;tti Y. edi )Jro1 ci yr ycitwa?M-?iad m?dd??ol gorau i'r b\Hdd ymdnv,w, a fi.fddap.nt erioed a? ef;? ?yt'iicrthn'ryshrydocdd adf?it- ?<!?, chw.t!u dolur y pen, hurtrwydd, a H?edd; ac wrth gl'e6 bywiogrwydd hyfryd, ac ym)id ymaitjt drymfrydedd, y vViy" ,0<ldi cysur a lwrth i'r ho]] gorff. IILI 0 g',H.ydau trymfrydol ag sydd yn cystnddio'r corff j.. 1 yr cnw A nhwyldcrau Gewynol, yw'r achosion ?Karort.syHf?dt.bdyniona?sydd yn an:ddiiaid o icchyd.  mae r aui?ytdcrau hyn yn dci!Haw o'r tath amrywtaeth cl-ci,yu"Wetb«4 o achmion fel y byddai yn an- pi.' I;y(!nai i!yiiy yn wastad yn a.?enrheidiot, i'w ?vn?aUHn r aA«sx!y>vir o honynt. Fa fodd bvnag, fe ?"?'? ''?'?"' eu ''?Mth:au yn rhy dda, yn mhitth j>' n tawr c d?ynolry?; ac ar gyfer yr cU'cithiau hY', dlir } 11 l, !e',> Iviied y tu draw i'r gwir, na chafwyd un fddyg: ??'"?? ?!' rha?ori ar, neu yn f?y ciodfaur am ei ?n?"? '??'? ('01.,j)-/ ff., ?- G?7,H?/? y Dr. :?-??Oy. ? mac ilawcr e'r??-cHiadau agyminerasant' 1„ tl ?yddo wedi eu ttnr?nHiu yn mhob papnr nc?yddion yn } ùeYl.'na" er antHactj¡ i'r cIstuddicdig i inarfer, a A)11,tl'iill ? J" yi\arter 0 feddyinimth, yr hwn sydd mor odidog Yn It'Wehli iadmd trwyad] mewn pol) achos o nyehdod. rne t)'h yn UYIJU fodanhMyiderau?ewynaw! yn fwy !edmyn ?? r"P yt' ??' "X y bnont ar un amscr Ural I, a t. 'I"itd6li? ?nM-<'rs;tn.d,t liunan fwynaad sydd yn sVM' ? ?a y^m^wedd ^loddcstgar hyn. Y- mac yn "iriul]. |.1j *,Id si(.,r, bdh.f yr yma?<?oddtwrthsym!f-<)d a 'y n')(-<? u-oMer yn (.m liuniactit, a pha fwyaf a aberthom o i,i. ;tlllvt.it jig; (-I, ag sydd yn cydfyned arfifv^'li 1 ™»-yaf gyd fydd eliaith pob cy(dlior- ba?i I yn ftail j y"  .?ni'r c.)r? V mM antnvyi- .?.??. ?"? ?"?yswyddiado! i'rddauryYy (?rryw a <\U)\\ ), gyda r \"ahalllaeth ?'" ?" ulli"" cubod Vn  ,'hyw b? l?E ??'' ty?'?? an-awd? eu cvrir a'u dill ? ??!? .) ? ?"'  f "a ? y,, arall. f C?IY,'SnrlrgW¡wáld ? y. '???1 ? y?v!, ittrzSj '■ .? ? .Y ?'? '-r? ? connoddan ?"-?w?'-?'?ydd mwyafcyttr?in o-r an-  ?tS?n?n\ ? ? ? f '"?'yn hara? yr hwn ?dd va i?o' ??d" t "? ? '? ?;" -?!sawdd ewynav.? a-i ctr.-ithiau  ??r???? ''?" ? '?'anr-yn?<d, ac ya cynh'yrfu 11"3'?-tYrYdd o d(l;elll"yt) ac ? ?'? '<'cdd wedi syrthio yn abo-tha? j' ? ?a?'v!??? 7?' ^ir' yr byn sydd yn gWneullmr y Pioii ¡,nncdwydd ylld da; ei ?draeth yn anynad, yil: ?K? .t ? ?  anamYlledd<"ar y" ieM°l' oddhl,'tl! ? meddlg at y "?" .? ? h11 > jfii yw rrsheswm pa bm v maen! Ji-i f' i'j a-v' Y, ca!?l '? oddiwr'hun fcdd'?ini?-<a.? ?0??''?? 'Y f? ?y??. '??'??Y?? disouol i iyuu ?rth un nes i dc! wel ell'a'itli liri?)dol. i lyiiu 'iilrtli liti lies <'MY? ????'? "? dHead anvhydmarn) h\yn y''r feddyg- ?? T.?'? Y "y?t ('t'tndh? ac eHeitnud a ?afwyd erioed atan- Cof '• a chiviltriw'r c'ord' gtvendid gohvg, neu w'endi.l ?" 3. chv.'i U'riw'r cot-ii, ?wM)d)d goi? s;, tK'u w'endi.t ?f  der y^hryd, crynd-id a dychrvniadau'r mcdd?i, ?'M?) y??''?'?? (;M.'? a pbob anhwyidcr ?raU :!? Sy'« ? t' ?ddiar ia?iad A reWyv rhai \n Sl'nl VJ /"tyn '?"?" angiiyniiiedrolder, dr\f? fuchedd/a I¡)g ai :J!" angenrhcidiau iechyd, oddest, Ifvv, yd !}o- ??.'j? ???'?<d, a t?yt'vrsar. y mae'r C<?-JM/ Ba!m h?n ,?.??'.y" y" SyUrodinol d c.iaith adferiadol, a dlirn v Lv..ynnihlith y I)CilzLfo,l- a 'fj.?' '? ddygo) allan eriocd, fel hendithion i ddyno]- ?? ??' thwcithyttd i rpsynoidcb dyno). V mae miioedd ? ?'"?y:'hywyny -t. -tirtt,?,rii;ls,tillY 'iac}j.??"t?Yn:mfryd y III iictli rhyt'eddot hwn,? '?'???'??"?' ?"d't''i"" icchyd, y rhai niewn modd amgen il Hlla .V'1 wccli syrtUio i'r b'edd yu anamserol, yn aberth- Uu a,?t?lit f,,d vve(li ,yt-tliio i'i- yti aiiaiiiici-t) l yn abe r tli- ituial)lilallillet) bore ieiieuttyd. Vl? 'V mte hanesion o'r 1.??erddOD? yr India Ddwyrpinio) !i wrU.^ :au ^er'nany, Hamburgh, Berhn, Hotand/Ja- :tiltnt:iC<l Norway, Sweden? a D(nmrk, y rhai oil a fcytonar ) ???tcdydr). *?dd un meddyginiaeth erioed a ddy?wyd h dden?ys n 1¡lJy ? ?'?'' werthiad ebrwydd ac an?t'tcrot. d.dt,n,,V, I3,t1,11-1 r Tolfeydd (CM.?M-AotMM ? yh Mundain ^o r meddyginiaeth hwn yn c;e) ei yru ?Os y 6r 0, boll feddygilllacthau erelll a II rhoddl ?!)yd. y C d' l yn awr fel y camtp!iad • Vstyrir y Cor/lint n ^"fOilead yn awr fel y cafliu-Iiad I ? ?vdur '? ? y ?"d buan ac ychwancxo) a rodd ir a'i") i ? (Dr. St)ioinon, o yw J r ?'K?M-pra? F r/f. '?" ?'b"?:'?d meddya;ttfia<'ti!, yi- hwn ^a'rfS^v ? 1 r 'srarfdan uchelaf aV ..elaf o', bobl. "?'rfath ?' ?''??''??? a phar:.u.Y ma,t? "werth- ?' Y Sd) ?- '?? ?"' y?" y'?t taw<-r Ui??.a<.h ?? ????!??yd,rt0t-d 0 r hlacn, ynmethuynfynycha'i ?<'? b ?-' <?'?t, ? ydda?y byddo'r galvv am dano; ae -v mae .?:; cy????, tod y costrelau yn cael cu ??crfhn vn ."?'' ('yniY\\Iy (kJout i law, gan eu bod ?edi eu rh;ig- I Ar wei'th 1,M.V,t# Hend g.{;i Argraffydd y I'?tl)tir ?i'-vans, Caetfy??..?' I?.nond, A))Citawc, Daniei,, rCXbam; a phoh (?? ?'th, Aberhonddu; Painter, ?-y gostreJaill, lIeu J¡:4IYdd Meddy?iniapth araU; pris vvrth yr hyn te arbedh-  costrel deuluaidd am ?. ?''p?))?' ?.?Heucern-) .?''?'iau" SamL Solomon, ''leT '¡. 1"("1" J)I' c(-J' ,J,lr yr <trgrafl' (8lamp). I ? Y n.ae- r Dr. So!o,n., h l't ^y Jyt?v, i Ear! v^rlfV^wy'. p: v?n?yn?'toi tr y Uvtuyr, wedi'T ^na,iy.dd ^ank m) am ?" I ??{t j?'y ih-t?yi-,  -t' ¿J U (..Cto e {}'f]1, ..1- {Kb,iv: br- Solomon, '? ^V'yddo fcl !,y»' (' Postage" near Liverpool.—i aid j,fllr*>yudiadau ^edinoiig ? ???.? Bdm C,Iial B,,il;n ( 1. lill¡' t of (rzlwd.. ?'? ? G?'? ? f.,? ?S ?;rv?''y'y" ''r ?.rHnvyn.b ?.n y 'a?.?ysydd'i.J.? ? '?'?'- i'rwrtlmyn<:h rtl1,): ??Y bw ;d.' Jmncrer ü <:hu I!ln,.lid lIwy (è l»UHid ?,Y bwrSdd l^t t"H •P°Qn) yn ??-ho' i "cd ac an- Q81) "Y(t?to(t(l"f",),[ aWI'eyn bore-fwyd ('Jreal;-¡ ^f ^ngi ty{cii j'"?" 'y" '???? (??< ^yti.^ f'1' 'p y" y !y<'?. ? ?'?' -« i- wedi svvk oiM- ei bun, 'neu wewn IIOH- ] i ^u 'H-?'ydr (M?M 0 1 t" | I ???.c.n?? (.A??? ? ?'? r, gwiii ?Y? Madeira, s"en"Jj). J ■ Jn Eligible Situation for a Tallow-Chandhr, tsr. S:c. TO BE DISPOSED OF, In a SEA-PORT TOWN in GLAMORGANSHIRE, Tin: BUSIESS of a TALLOW-CHAN- -1- DLEU, which has been carried up«n a large Scale upwards of Thirty Y ears. fpTf Enquire of the Printer of this Paper; if by letter, post paid. PERORIAETH. BYDDED hysbys i'r Cymry sydd yn Llundain ac oddi amgylch, fod Cymdeithas y ( ymreigyddion wcdi penderfynu riioi TLWS AIIIAJN i'r Dadganwr goreu gyda'r i)elyn, sef cywiraf ei iaith, ac andaf ei bennillion. Y Cyfarfod a gynhelir yn YsUifell y Gymdeithas, yn Niti Mr. ROBERTS, arwydd y CNU AUR (Golden Fleece), yn Heol-y-Frenhines, yr Ochr-rad (Queen-street, C/ieapside), ar Nos Fercher, yr 22ain o'r mis hwn, am saith o'r gloch yn beiinodol. D. S. Mae'r Gymdeithas yn deisyf ar y Darlganwyr a ymorchesant am y TIAVS AISun, gauu 11ennillion natufÍol, moesol, ac arldysgiadol; a gadael allan rai sanctaidd, ac yn enwedig y riiai inasweddol a serthedd. WILLIA 1\1 JONES, (BARDD MON), Coliadur y Cyiiideittias. Llundain, Chwefror 1, 1815. NEW YDD E[ G YHOEDDI, AC AR W F.RTII Gan D. JENKIN, Argraphydd y Papnr Invn, ac amryw Ddosbavthvvyr Llyfrau yng Ngiiynsvn, PIUS WITH CEINIOG, Gwaith Prydyddol Sioti LieNvelyii, 0 Goed-y-Cyminer, Swydd Frechcmiog, SEF, Difyrnvch diniwaid, I hfant i'w hystyriai.l, l'w cwnulI al" gynnydd, Mewn deal I a chretvdd; Sef Deunaw o Ganiadau, Ar aiarvvv destunau. GYDA NA IV 0 II YMNA U DUTF-IOL, AR AXKYW BESTUTx'AU, Gyramwys i'w canu mewn Addoliad cyh^eck'us. HEFYD, PRIS WVTlI CEINIOG, Florcs Poelarum Brilannlcorum; S EF, I BLODEUOG WAITH Y PRYDYDDION BRY- TA NAIDD. o Gasgliady diweddar Baroh. Dr.J. DAVIS, ac ereill. Y mae yn cynnwys hefyd Li.vnt BA RODOM AF ra o waith y Cadpen WILLIAM AIIDOLETON ynghyd ag ENGLYNION gall amryw A wduron, a DIIUFAU ar amryw Destunau, er mivyn y rhai s y'It caru synwyr yn fwy na cliynghanedd, gan lago ab Oewi. IiySBYSIAD. YMae GWJLYM MOU;; VWG, yn gyfranriog J)L å Join* JENKINS, Hengoed, yn caredig annerch en brodyr y Cyinry, ymhob partii oV Dywysogaetb, gm fwr- iadu (ar ddyiminiad amryw o'u Cymmydogion) gq,od yn fuan yn y Wasg Lyfr Newydd, na welwyd o^i fath erioed o'r blaen yn yr hoywedd a'r hygof Gymraeg-iaitti, sef Geiriadur a Pharthsjlljdd v (-Dictionary Gazetteer) CYMEiEG. Bydd- y Llyfr uchrtd yn cynnwys—1. Y Gair; 2. Itlian ymadriidd a rhywoaeth pob G-iir; 3-. o wraidd a tharddiadau yr holl Eiriaucyselin a chyfansoddol; 4. Bydd i Hen Eiriau cvnhwysfawr yr hybarcii I'Vytaniaid gael eu hegltiro, trwy Eiriau diweddaraeh a hawddaeh i'r anghyf- arwydd i'w deall. Bydd y rhan Barthsyllaidd o'r Uyfr "chod yn cynnwys Eiiwau Teyrnasoedd, Dinasoedd ,Trefi, Llynoedd, Afonydd, Atynyddocdd, &c. &c. hefyd hysbysiadpa le y maent; yng- hyd a maintioli Teyrnasoedd a Dinasoedd; riiifedi eu trig- o'doi!; amlygiadau o'r pethau hyuottaf uiewu,ac yn pertliyn i hob lie yii yr holl lyd adnabyddus. Bydd y Geiriuu yn yr un drefn ac mewn Gekiadurau ei'eiil, yn ol yr A, B, C, &c. AMMOÜAU. I. Argraphir y Llyfr yn bedwar-plyg, ar bapur da a Hythyren eglur. I 1. Dawy fdyfr allan yn rhanau, gwerth swIlt, boh mis. III. Bod i bob rhagdalwr roddi sw lit gyd ft'i enw, yn dill iim y rhan olaf; a thalu am y rhanau ereill wrth eu de. byu. IV. Bydd i bwy bynnag a gasglo ddcuddeg enw, ac a ofalo am eu dosbarthn, a ciiasgln yr arian, gael un am ei (Irallcrth; a rhoddir yr eIw cyifredin i'r Gwerthwyr Llyfrau ag a ddanfono am danynt.—Bydd pob rhagdalwr yn rhwym i dderbyn y Llyfr i gy(I.I V. CaiIFy Gwaith fyned i'r Wasg mor gynted ag y ceffir rhifedi digonol o enwau. Dymunir bod i ryw un, pwy bynnag, ymWb cym- mydogaetli ag fyddo yn ewyllysiwr da i hyn o orchvvyl, i gymmeryd arao ar frys gasglu yr enwau, a'r sylltau riiag- aaliad.—Dymunir ar bawb aga galli,> enwau cu d«lnfon bwy ar frys at Mr. THOMAS WILLIAMS, Newbridge* near Cardiff; at itev; Jon,v.JENKINS, Quakers-yard, ne at Davio 'JEXKIN, Printer, Castle-street, Swa>uca.Dcr\>yiiir enwau hefyd ganOruchwyiwyr Y Papur hwn. D. S. Di?wy'!ir i bob nn a ddanffmu tythyt ? er.wau nm y Li)fr uchod, i ddaufou yn ddidraul, oni bydu am ugaiu, y Liyfr Hch«d, i ddaut'on yu < M ??'?, O tn bydd am M?H, Gwel Annerch, draserch, hoyw dnrsiad—'Cymry, Acamrywhytlbnidiad, Geiriadur gywir hediad, A Piiarthsyllydd rhedydd rhad. Rheùydd a Syliydd, wcrs hollawl,tremydd Teamwywr hanesawl, B<»reui»g gwych yn bwrw gwawl Ar Bydcn) 'r anwybodawl. Utiitiji di-ysor;a,.vn di-asei-eii,-tra lluniaidd, Tro a lIeinw bob llaviuerch Derbyn f-FaJiViswyddfa scrch, lien miawl, lIyu o Aancrcii. Q. M.

I Newyddion I^hfudain, fy-c.…

[No title]

[No title]