Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

-—;—' I CYWYDD Y GREABIGsAETH.

At Arg-rapkiaiiydd Seren Gomer.…

r" At Argraphiadycld Seren…

i ? Jb-?-i'cp/t?ycM &rcK Gomer,

I At Argrapkiadydd Seren Gomer.

IAt Argrapkiadydd Sei-en Gomer.I

[No title]

News
Cite
Share

Gadawodd un o Frenhinesau Babilon, yr lion a i ddrv. gJybiai fod ei mab o duedd gybyddlyd, v eyfilk- wyddyd hwn ar ei hoi, sef, mai os byth y chwennychai ei mab ychwaneg o gyfocth nag oedd ganddo, am ilhto: ymweled a'i bedd hi; yr hyn a wnaetb ynteu ryw ainSer wedi hyn, pan gafwyd yr arysgrifeo hon ar ei'hatch, Oni buasai dy fod yn adyn cybyddlyd ui ddaethitfytli i ehwilio am gyfoeth ymhlith y meinv. -c' Dichon diwygiad gyfodi oddi ar drais neu ofn. Y cyf- ryw ddiwygiad a ddardd oddiwrthrwystrau ac nid tuedtl. Nid yw torri ymaith csgyll adenydd aderyn yn cym- meryd ymaith ei duedd, ondei allu i ehedeg. Nid yw torri dannedd a chrafangau Hew yn dinystrio ei nat- tur lewaid'd. Ofn a gadwodd Herod rhag rhoddi loan i farwolaeth pan oedd ei ewyllys yn tueddni gyflawni'r weitlned. Dichyn ofn dorri ewinedd drygioni, ond grasyay galon yn unigaddichon luddiasei dyfiant, neu gymmeryd ymaith ei fyvvyd nid yw'i- cyntaf ond rhwystro'r tTrwd, ac nid tisgu'r iFynn on.—Charuock. Bu caeth-was Mahometauaitld mov annedwydd a goll- wng disgyl ag ocdd efe yn estyn i'r Caliph Hassan, i gwympo, trwy'r hyn y gwlyb-Iosgwy.d ef yn arswydus. Y creadur dychrynllyd, gan ddisgwyl niarwolaeth neu garchariad diattregj a syrthiodd aresliniauyn ddioed, gan ddyfynu ymadrodd o'r Alcoran, efe a wacddodd ailan—' Addewir Paraduys i'r sawl a attaliant ddigof- aint.' Nid wyf fi yn ddig Caliph, gydftg addfwynder yr hwn,oedd rnor hYlIod ag yw yn betrynol. Ac i'r sawl a faddeuant droseddau,' ebe'I' caeth-was. Yr wyf yn madden i ti,' eb y Caiipb. Ond uchlaw'r e\vhl, i'r saw! a roddant dda ain ddrwg,' meddai'r caeth-was. < Myn a'th pMyugaf yn i bydd, a« a roddafi ti ddeg dinar,' ebe'r meittr. Pa gyniniaint ar- dderchocach yw rheolan'r efengyl nag eiddo'r Akoral, ac etto anand yw' r Cristianogion a ymdrechant drechu I di? mewn modd mor g?odtawr ag y gwnaeth y Maho- metaniad ucbod? )e'n dysgH HI 1 faddl.U i'n gilydd 'megis v maddeuodd Duw er mwyn Crist, i r.innau!' Ni raid i Gristion end yn unig bod ei ymarweddiad yn addas i'r Efengyl, ac ("fl a ymddengys yn fwy ardder- eliog va ei yauddysiud aa'r Caliph crybwylledig. t j Syr Isaac #?tcto)i.Dy\fredai'r gwr hygtoif hwn; ych- ydig,cyn ci farwolaeth, ''Nid wyfyn gwybod pi fodlt yrwyfyn ymddangos i'r byd; ond i mi fy hun vr NN-ye yn ymddangos megis pe buaswn oud Habgc yn chv. i i« ar Jan y mor, ac yn difyrvn fy hua ag aii,)cll LaO-e,,an mwy llyfn, neu gragen barddaclt na chvilftedin, oedd holl gefnfor gwirioaeckt yn govwedd yn ananvlwg tf fy mlaeft."—< Turner s Collections for a Hist, qf GnmtlUlIIl; MYNE?IAD AMAETHYDDOL MISOL AM I IOAWR. I Y mae'r gweithiau Aniaethyddol wedi cael ei. cvr.- yngu yu agos trwy'r mis, i ddwyn tail od'iiwrth y Üii i'* caeaw. Cyn yr eira, yr oedo y Gwcnithan ieaaingc yis ymddangos yn dra gobcithiol yn gvffredin; a rhuid fod y rhwystr diweddar gan y rhew idyfias.it gwyrdd-lysiarf yn dra ilesiol iddynt. Attaiiwyd y gwaith o ban TV Ffa gan y tywydd. Y mae cuwd Gvveaiih y ilwyddyj* ddiwcddaf mor ddiffygiol, fel nad yw ddigon i dalu'r gweitiivvyr ar y tyddyn. Teimlir y diffyg hwn yn fawr yn nhretiry tlodion yn ddiamnieti; a rhoddir heibio tria y tir i'r un belaethr'.vydd'yng ngvvyneb anigylchiadau vr yd yn awr. Golwg dda ar y Mciliion icriaingc cyn y rllew; Maip heb waethygn llawer; y Gwair yn codi yn ganlynol i lymder y tywydd, yn neilldnol yn y gogledd- Anifeiliaid culion am lai pris; a'r Anifciliaid UmsioaT a'r Gvvlan, yn gostwng. < 'r r

-.LLONG-NEWYDDION. - I

 ..  !? % P3 o P3 * ?s -…

———""——'"  GORUCHWYLWYR.…

Advertising