Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

-—;—' I CYWYDD Y GREABIGsAETH.

At Arg-rapkiaiiydd Seren Gomer.…

r" At Argraphiadycld Seren…

i ? Jb-?-i'cp/t?ycM &rcK Gomer,

I At Argrapkiadydd Seren Gomer.

IAt Argrapkiadydd Sei-en Gomer.I

News
Cite
Share

I At Argrapkiadydd Sei-en Gomer. I MR. GOMER,—Gan fod un o'cli darllenwyr yn chwen- nych cap! l'hyw wybodaeth yngbylch yr y.adan, os bydd yr ychydig lineliau caniynol yn dderbyniol, mi a erfyniaf arnoch i roddi He iddynt yn eich sirio! Seren. Ydwyf eich cysson ddarllenydd, Henllan, louawr, 1815. T. D. Y mae dysgedigion wedi sylwi fod yr ysgadan vn dyfod allan o'r ociii- ili- Atlantic, nen yn hytrach o-r.»Mf>fc .gogleddol, o udeutn mis M eh ein:, o amgylch ynysoedd Chetlnnd, pryd y macnt yn cychwyn i lawr i'r Orkneys; yna y maent yn yniraunti, ac yn Fef Mor Iworddon, &c. yna y maent yntroi yn 01 ac yn yimmo wrth y He a chvÎr Pen y Tir, yna y mae'r lliaws unedig yn cychwyn dean orllewinol, yn croesi'r Atlantic, ac yn cyrraedd cyfi- iniau Georgia a Carolina o ddeutit divvedd-lonawr, a Virginia yn Chwefror, gan gychwyn tua'r dwyrain yn gyfagos i Loegr Newydd; yna y maent yn ymiar.nn, ac ynmynedi bob gilvV.cli, hyd yn oed afonydd bychain, I gan barhau i groenellio ar'hyd yr afonydd hyd ddiwcdd I Ebrill, yna y mae yr hen bysgod yn' dyfed yn ol i'r mor gan gychwyn tna'r Gogledd, ac yn cy;rraedd cyffiniau Newfoundland yn mis Mai yna y maent yn cyfeirio tu | a'r Gogledd-orllcwinol, acyn croesi y lUèjl; Atlantic dra- chefn. Y mae en bod yn dyfod i tviii o afonydd Ame- rica yn gynnar neu yn ddiweddar yn sefyll ar boethder ncu oerfel y tymhor; os bydd ychydig ddiv.-niodau twym yn eu tynnn i fynn o'r afonydd, athywydù ocr yn caniyn, y mae yn c-wbl rwystro en mynedfa, hyd oni i ddychwelo ychwaneg o dywydd teg. Y mae yn ddi- ammau mai tywvdd twym sydd fwyaf cymmeradwy ganddynt, oblegid y maent yn newid en preswvlfa fel y bavil yn pelihau odrli wrthynt. Yr ydys yn eu cael allan yma yn mis Medi, ac y maent yn troi yn ol pan y mae yr haul yn pellhau pan fyddo y tywydd yn America yn rhy dwym ym mis Mai, y maent yn symnd tua'r rnoroloJdd gogIeddol, ac felly y maent bob amser ynmvvynhau lie tymmerus, pa un sydd fwyaf cymhwys i'w natur.

[No title]

-.LLONG-NEWYDDION. - I

 ..  !? % P3 o P3 * ?s -…

———""——'"  GORUCHWYLWYR.…

Advertising