Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

-—;—' I CYWYDD Y GREABIGsAETH.

At Arg-rapkiaiiydd Seren Gomer.…

r" At Argraphiadycld Seren…

i ? Jb-?-i'cp/t?ycM &rcK Gomer,

News
Cite
Share

i ? Jb-?-i'cp/t?ycM &rcK Gomer, MR. GontElt,—-Ymddygaist hyd yn hyn yn attebol pili enw, ucu fel y mae dy enw yn gofyn it.' Ymgyfen- waist dy bun yn Gomer, yn ol yr hyn a ddeallaf, am dy fod yn un o feibiou, neu gangcn o hen foncytf y Cvniry, sef Gomer mab Japhet: ac felly dy frodyr yw ei holl had ef, pob un o honynt fel y Hall; ac fel y cyfryw y dylit, ac y mae yn dda gennyf wcled, yr ydvvyt yn ym- ddwyn tuag attynt. Cedwaist allan, hyd yn hyn, yr ysbryd cythreulig hwnnw o ddangos ochr. Parha felly. Drwgdybia rhai fod gennyt ddaliadau crefyddol ag sydd yn debygol o'th arwain i dorri y cwlwni cariad sy'n bresennol rhyngot a'th frcdyr yn gyffredinol; ond nid wyf fi yn credu dim o'r fatli beth, canys os yw dy ddaliadau crefyddol yn unci a'r Bibl (yr byn inpwn y bryd cariad wyf barod i gredu),mae yn sicr gennyf nad oes un perygl oddivvrthynt. Nid oes dim yn y fair purlan ag sydd yn tuedda mewn nn mesur i dtlatgy lyi-nniii, Dell i leihan y gynneddf natnriol ogariad rhwng brodyr, meibion yr un Tad; ond i'r gwrthwyneb, y mae pob peth sydd ynddo yn tileddii i ei gyweiriaw, a'i gad- arnhau, i ci wrcsogi, a'i chwanegu. Antnriais dy anucrch yn gysson a threfn reolaidd iaith dy dad, gan dy alw wrth y rhagcnw ti, ac nid chwi. Mae pob darn o honi mor auwyJ gennyf, fel nas gailat wyrdroi na chamddefnyddio cynnnaint a'i- sill lieiaf o honi. Mae hi i gyd yn hardd ac yn sylweddol, yn gad- arn, yn rheolaidd, ac yn ol natur. Nis gellir ei chyf- newid, heb droseddu ar drefn petliau. Gellir troi ytii- adrodd bron fel y mynnir, ond nid iaith; canys y mac sylfaen iaith mewn natur, ond nid felly ymadrodd. Mae ymddygiad dy frodyr, Mr. Gomer, yn hyn, yn de- byg i eiddo yr Israeliaid wrth geisio brenin aruynt, fel y byddent fel y cenhedloedd ereill: feliy y mae y Cymry yn chwennyeh bod fel y Saeson. Ond gobeitiiio yr ydwyf na pharhant yn hyn, ond yi- yincli-eellint gadw yr hen iaith yn ddilwgr yn hyn yn gystal ag mewn pethau ereill. Mae galw un dyn yn chwi, nid yn nnig yn anurddo yr iaith, ond hefyd yn gwneuthnr cymmysg- edd a dyryswch; megis pan fydifo liawer ynghyd, ni wyddir pa un ai wrth un y ilefayir, neu wi th yr boll gymdeithas; ac felly, lawer gwaith gall camsynied I gymmeryd lie. Beth pe byddai un dyn drwg mewn I cymdeitlias, ac un arall a niweidiwyd ganddo ddyfod yno, a dvweeyd, Chwi a'm drygasoch, chwi a'iii hys- peiliasoch, &c. Pwy a allai wybod na byddai yn cyf- eiriaw at yr lioll gynnulleidfa, ac felly i beri Ilavvel, o Hinder a digofaint, a hynny o herwydd camarfcriad o iaith ei dad. Disgwyliaf hyn yn cael ei adael heibio yn nhndalenau dy Seren, Mr. Gomer; acini wn yrhofFi di a phawb o'th frodyr gael dy annerch yn ol trcfn a rheolau iaith, yn hytrach nag wrth ddilyn coegni dyn- ion pen-uchel, yn groes ac yn wrthwyneb i bob rheol, Rhyfedd fel y mae balchder bob amser ac ymhob petit yo gwrthwynebu iawnder ac uniondeb. Cadw ein hiaith yn ddilwgr. Cbwaer agos yw i'r Hebraeg. By- ddwn mor ofalus o itoni a'r Hebreaid o'r eiddynt hwy. Yr oeddent hwy yn llefaru yn rheolaidd, yn arfer ti bob amser wrth un dyn, ïe, pe byddai yn frenin, fel y gallwn wcledarni-yw angi-elfftiuti yn y Bibl. ( Vr oedd yn dda gcnnyf glywed yr hyn a ddywedodd Mr. Carwr y Cymry yn dy rifyn diweddaf (56), am ym. dreeh un o'i gvfgillion i anrhegu y Cymry a Geirjadur Groeg a Chyniraeg. Ac fe aIL-ii y byddai yn llaweuyjci gan rai i glywed am fwriad un o'm cyfeillion imian ag sydd yn bwi iadn er ys cryn amser i roddi i hil Gomer gyfrtvng i ddeall iaith Heber. Ei am can cf yw rhoddi iddynt Ieithadur a Geiriadur, canys barna fod vn ang- enrbcidiol tu ag at ddysgu yr iaith i gael y ddan. A phan ddelo hyn i ben, y mae yn sicr gennyf y bydd yn kawddach i Oyairo ddysgn Hebraeg nag un iaith arall, o hefwydd yr agos herthynas syJd rhyngttd^nt. Hyd ag wyf yn ddeall, y mae eystlawen (syntax) y ddwy yn cytuno broh yn gyfangwbl. Lloegr, lonawr, 1815. r CVFAIIL. Diau fod arf-attaliad yn fwy darluniadol o armistice na byr-gyngrair, &c. yr hwn a arferwyd mewn brys ond ef allai fod cad-ymbaid neu arf-ymbaid yn rhwyddach, a'r un mor arwvddoccaol. I CYHOEDDWR. I

I At Argrapkiadydd Seren Gomer.

IAt Argrapkiadydd Sei-en Gomer.I

[No title]

-.LLONG-NEWYDDION. - I

 ..  !? % P3 o P3 * ?s -…

———""——'"  GORUCHWYLWYR.…

Advertising