Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

./OL-YSGRIFEM.'.'/;-::

Advertising

I :71I,! I 1, .1I.. -AT EIX…

News
Cite
Share

I I, I 1, .1 AT EIX COriEBWYR. hpT Bid hy&bys i T. ap Gwilyfn, fod y rhan olaf o ITancs I C?tydd yr)? A'ghymrn.yn y WRsg;gwlsoriÎ ddyn a IK-I tii> n i'f swyddfa He y m:? yn cad ei argrap))? yn J f 3d'nt eddar, yr hwn a roddo?d i nÚ hysbysiaeth uchod. S?* Dacth Hythyr-iu J. II. yn ddiogel ¡law. I Vinddcnps Cy\> ydd ardderchog P. a ddanfon- ) wyd attoni o cyii gy nted a?,, y -ellir. I ?t' Hhodd'r He i Dyhuddnint Gwilytn, gan 1. F. yn fuan. Dcrbyriiol iawn yw Cerdd croesawiad Heddweh R. Dafics, JS.iiituh n. àTb. Chyinmeradwy yw Cywydd y WurVvydden, gan E, o Llanbedr, fe'i cyhoeddir mewii un o'r ddau llifyn nesaf.. f nesaf. T ■ FGT Cyhopddh- Cywydd Alarwiiztd"TAv" rft OV Nantj &c ?'' Yr ydym w edi dcrbyu PrydyddiactE Ti Edwards, o Luadain. ot-ner-?- Y n Ile A iii C?an yn Ruif. 58, Traethawd Pinto !nomcr—Yn Ue?Am ddywediad E. C. y byddai mwy dewisol ganddo Babydd- iactb, &c. nag uu grelydd araB yn yoys Prydam"—darDcn ar ol y geiriau un grefydd arall," ond ciddo'r Eglwys. Sofydledig, yn ynys Prydain. e I At Argraphiadydd Sercn Gomer. I A Nwn, SYK,Pan ddarllenais eich cyfarchiad i'r Cymry yn y rhifyn diweddaf, methais yn Ian i ymattal y dagvau rliag llifo yn lielaeth tros fy ngruddiau, ac i ddis.tcwi oclieneidiau cliwerw fy cnaid. • Betld Seren Gomer" ynbrysio i faclilndo, ac ar fYlJcd i fro angof" Ydywbyn yn bosibl? Y Seren ogoneddns sydd wedi bod yn ymddisgleirio cyhyd gydu'r fath arddcrcliawgrwydd, ac yn llawenlian calon- an miloedd f) blallt yr hen Frythoniaid i liol). ddifiannti, meddaf? Nu -,ttto'r, nefoedd i'r fath' warad- wydd digyndiarfyth ddisgyn ar benein ccncJHglodf wr! Oh, fy nghydwladwyr anwyl, Nac adroddwth liyn yn Gath, na fynogwcli hyn yn heolydd Ascelon!" Yn hytrach nag i Sercn Gomer fachJudo, bydded i holl oleuadan y Nurfafejt fod tan gwmmwl dudew ac! annhreiddadwy! Mae goictin.i eich Seren, Mr. Gomd', I yn L16?iir yn fwy dymuno!, mewn ) hai y&tynaethaM, na go!et)ntyrhau!. Nid Y!YW )T haul end yn dat?uddib g wrthddi ychati tra agos, eithr yngoleuni eich Seren hy- glod yr ydym megis yn canfod holl Dywysogaeth Cyrnru ar yr un oIwg. Peidiweh a Ineddwl fy mod yn benwan: nac ydwyf. Yr wyf mewn llawn feddiant 6'in synwyrau. Yr wvf yo brystir itiewii achos prysur." Os rhoddir Sercn tionier i fynn, mi anturiaf ddweud y geMir ysgrifennu gyda chyfiawnder ar holl golofnan eingwlad, "Ichabod: y gogoniant a ymadawodd," os machlude sydd raid iddi. Wi th afonydd Llundain, yno yr eisteddwn ac wylwn, pan fdddyliwn am Seren Gomer; ar yr helyg o'u mewii y crogwn ein telynau." Ond ymbilial' arnoch i beidio a'i rhoddi. i fynn yn lan. Yr ydych yn achwyn eich bod amryw bunnau ar golled. Goddefwdi gennyf, gan hynny, i amdditfyn y,1 cynllnn eaHlynol:—Penderfynwch yn ddiattreg i osod ar draed gyhoeddiad ucwydd inisol (rhywbeth tebyg i'r Trysorfeydd (Magazines) Saesneg), i gynnwys Cyfan- soddiadan bywgraphiadol, Traethiadau ar amryw des- tunan, Hanesion cyrddan, &c. vmhlith yr amrywio gristianogioh yn Nghymrn, a darluniad byr ai- y diwedd oansawdd Europ yn gyffredin. Ni fyddai rhaid yn y byd i gyfnevtid yr enw; nid oes un titl yn fwy addas, am wn i, na 'Seren Gomer.' Yr ydwyf yn hyderns y caech gcfnogaeth caionog gan filoedd, Fe gyiihyddai rliife,di eieit derbynwyr yn dra buan, oblegid ni fyddai neb Cymro mor Hygrediga dangos y gradd lleiaf 0 an- ewyllysgaiwcli i golli swllt y mis am y fathdrysor. Dyinnnafarnoch yn awr, Mr. Gomer, i ddwys-ystyr- icd y daioni annhraethadwy a fyddai clebygoi o ddeillio oddiwrth y fath orchwyl caniholadwy. Trwy y cyfrwng hwu cliwi osodech bawb dan rwyirati" neilldl101 j'eh bendithio, ac adeiladech golofn liatdd i dragywyddoii yr Oct; 61-eselinol. Y Cýmry hawddgar! os na'cliefnogwch y cynnvgiad hwn, y mae wedi darfod dros fyth am yr Hen Iaith Gymraeg! Ydwyf, &fc. Llundain. JULIUS O'R DRYN TEG. Yr ydym dra nrymedig i Julius ani ei annogaeth f haelionus, ac yr ydym wedi derbyn llythyrau tra annog-1 aethol o barthau ereill, y i-li-ai a ddangosant fod amryw ymysg eir. cenedl yn dra blin wi th feddwl am tlrangced- igaeth buan yr unig gyfi-wng hysbysiaeth cyffrcdin yn iaith y Cymrn. Gan hynny ni a gynnvgwii yn deg i ddwvn cynllun buddiol ein cyfaill caredig Julius i aeddfedrwydd. Ar y dydd cyntaf o Ehiih nesaf y cyhoeddir llyfryn dan yr eiiw- Seren Gomer, pris yr hwn fydd chwe cheiaiog new swllt, yn ol y hyddom yn eael ein tueddu gan lais cyffr-edin ein gwladwyr, a chy. hoeddir rliifyn ar y dydd cyntaf 0 bob mis tra y caffbiii- gynnorthwy digonol, i fyned a'r gvvaith ymlaen-—I>y- mnui)" yn daearar bawb a chwennychp ein cefoogi i roddi eu henwau tel derbynwyr ya (idioed i'il 90";Icli.- wilwyr; a lie nad oes gCllnym onichwilwyr, tra diulch- gar fyddem i'r Cymro caredig a gymmeraTrgofchwyi mewn Haw i dderbyn enwau taii sgl. tnyvl*; Ac am eiii bod yn chwpnnych gwneuthur ein cyhoeddiad yn eiddo i'r Cymry fel y cyfryw, heb ymofyri pa beth ydynt mewn ystyriaethn,u erei1l, byddai cynnygiudan t(}ag,át-wmant cin cyulllln oddiwrth ein cohebwyr deallus yn dder- byiiiol iawo. YcUv.aneg am liyn yn y Rhifyn nesaf. CYHVJUUOWXI. Y mac Cymdeitlias liyglod y Cymreigyddion yn Llundain ynghylch rhoddi Tlws Ariau i'r Datganydd goreu gydR y delyn, yn eu cyfarfod ar y 22ain o'r mis Hi/sbysiad. Y mae'r carcharoHon yng Nghderdydd yh ddiolchgar i Ardalydd Bute am ddeg gini a i-oddodd efe i bl-ynu angen'rhteidian iddynt. CytfUllwyd at- fod i ddiolch y sir, a llestryn arian i gael ei roddii Syr W. W. Wynne, mown cyfarfod cyf- rifol yn swydd Dinbych \r v.ytl iios dJiweddaf, am ei ddewrder, ei iiyddlondeb a'i \vjau^gurweh. Cyfrgollwyd y llong Farnc, 6a 1 pen Lodge, o Aber- tawe i Gaerloyw, a. phapur a cnopr, nos Wenei- wythnos i'r diweddaf, gerllaw Lydney acl^ubwyd y VYI" trwy lawer o anhawsura. Aberdaugleddyf, Chwef. 1, daeth i mewn yma, yr Alliance, Warren]^ Lisbon, a gwlan, yn rhwym i Brysto. Yn Lied. 50. 35. Hyd. 6. 24. Gor- llewin hi bigodd i fyuu ddan fad, a .bei tliynai i'r tros- glwydd-long Whitton, II. Y, yn y rhai yr oedd y ipeistr, Cadpen Hutchinson, ei Wyr yn cynnwys 146g 0 ddyn- ion, Mr. Smith, ei wraig, a. phedwar o blant bychain, a gwasanaetbydde*. Yr oedd y Whittoii hwylfo o Lisbon at y lofcd ()'r mis diweddaf, ynghyd a llynges fawr o drosglwydd-longan a maelier-longau, dan nawdd Bong ei Fawrhydi y Bermuda, ac ar y 2Cain hi a ddcchrenodd olhvng dwfr i mewfn, ac ar yr 28ain gorfn ar y gwyr i'w gadael, yr oedd y dwfr wedicyn- I nyddu hyd at fwrdd y caban, a* buont fyw yn y badau mewn mor g y cliydi- o fara gwlyb a chig moch hallt) dros 26ain p oriay, ac ar ydydd canlynol, ,I ain 3 olr glocli yn y prydnawn, ,buont niOr ddedwydd a chwrdd a'r Alliance, yr lion a'u cymmerodd i fynn. Dydd Sadwrn wyttihes i'r diweddaf gollyngwyd llong dan hwylbren odido-g, yplion a elwir yr Albion i'r mor, o long Gadlas Mr Roberts, yn Hubberstone Pill, yr hon sydd i fod ,<ia« lywyjddiaetli y Cadpen Llewelyn, gynt o'r Alliance. Ffrviythlondeb amtrferol.—Y mae yn awr ym meddiant Mr. Lilwall,. Tj7ddynwF,.yn Westfield, swydd Penfro, ddafad, yr hon a fwriodd ddau pen ar y 3dd o Chwef. 1814, dan ar y 23ain o'r tlophenhaf canlynol, a dan ar Tonawr 3dd. 1815, .sef cliweelt. oen, mewri, llai na blvTyddyn o amser, y mae pump o hoaynt yn fyw. Bu farw y wraig resynol yr lion a grybwyllasom yn ddiweddar, a hiweidwyd gan y py!or yn y Drrfnew- ydd, gerBaw Tafarn Spite, swydd Benfro, wedi dihoeni d) os amscr mcwn dirfawr boen. Y Parch. Mr. Williams, o Croesefryn, Mon, gan gymmcryd ilw ystyi-iaetti fawr ostyngiad prisoedd yr ydau, sydd niewn haelionus fodd wedi lleiliau ardreth ei ddeiliaid yn Lleyn, gymmaint a 301. yn y caut. Golehwyd hwylbren 0 faintioli anarferol i'r tir wi th Llanbadrig, Mon, yn ddiweddar, ond nid ydys wedi cacl allan i bwy long y perthynai. Dyfeiswyd torriedydd maip yn ddiweddar, gan ddyn yti yiiys Mon, yrhwn 0 ran ei gyfansoddiad, a'i fuandca yng nghyfiawniad ei orch- wylion, a ddichon roddi her i neb a welwyd hyd yma. Ar y 87ain o'r mis diweddaf, gyrwyd y llong Argyle, Cadpen Peter M'Coruickj .0 Dublin i Blymoiith, yn Uwythog o flawd ceii,cli, Porthilan; niweidwyd llawer ar y llong a'r llwytli, iVr yi-tiii dydd, rhedodd^y llong Royal Oak, Cadpen Hugh Williams, o Gaergybi i Lei-p wl, yn erbyii liong, arall yn Porthilan; niweidwyd y ilwyth, (ccirch) .a rhaid ei gymmeryd allan. -1 Tybir i'r dinystr diweddar ar weithiau cottvvm 4r, Turner, a'i GyriYd-citlii66, yn Llangollen; gael ei acii. lysuro gan 'fellt. Digolledwyd y perchcnnogion '0 j ddiogelfa yn LIundaini. • s A Achwynir yn lied gyfrreditt ar brinijor I -,i n I ii r ti'wy'r wlad/yr hwn nis>{^ellir ,eiL<ld.w\u 111 gwlanau t ereill o wledydd trampr., Y.mae gwnenthurWyr yrlipli 1 ddefnyddiau hirwlan ( u;arqiedr a gvuimerwyd oddiwrth,, enw tref Worsted, yn swydd Norfolk, yr lion fu hynoid am ddefnyddiau a' wnae d o vVjan hir) yn teimio'r ditfyg yn fawl'.  Y mae son yn ymdaenu niai diben Y Brenhin wrtli ddanfon llythyrau yn ddiweddar at yr aelodau hynny o'r Sc'neddr ag ydynt yn bleidiol idd- ynt, i'W gWahPdd i ymgynnull ar y dydd cyntaf a drefn- wydi'r Seneddr eistedd, oedd i eiinill y'rhan amlaf o'r aelodau i fod dros oiiiriad yi- eisteddfod gymmaint a phythefnos yn hwy. Dyvvedir iod Blilueddigestratirddasol, yr hon sydd yn awr yn Naples, yn dra chyfeillgar a theulu Murat, Brenin Naples, yn gymmaintielly fel nad yw yn dych- welyd yr ynmpliadau ag y mae yn dderbyn oddiwrth y Pendefigion hynny a'u cyfeillion, y rhai ydynt yn ym- wrtliod a pliarchu ei lys ef, Saer. o Lanidloes, a ^ykiwyd i roddi tystiolaeth mewn llys, am sarhad ag oedd-wedi cae! ei wneuthur gan un cynnnydog i'r Hail; titi or cvfi-eitliwyr a gnchiodd yn arw arno yn ei nbrdd, gan ofyn iddo yn mhlith pethan ereill, Pa faint o frordd oedd rhyngoch chwi a'r dyn acw pan tarn v. odd pfy dyn aiali ?. Pedair troedfcdd" modfedd a banner. A pha fodd y buoch ehwi liloi- ebe y temptiwr? Yr oeddwn yn meddwl y bnasai rhvw un gymmaint o ffwl a gpfyn,ac felly iiii a'i mesurais. Coges, mewn httarmjy, yn Aberystwyth, oedd c ber-1 clien llawer o xlVaetliaieb, tel y sylwodd yieddyg enwo"' 1 arUt; yr hyn a barocid unip ofyn iddi, pa fodd"y daeth iddi gynunaiiit o synwyt; pa le y clylai fod ond N-i Ii siol; yr wyf yn tratod wyfii neu ddeg bob wy tiinoi, ac o'r cvvbl, ni chefais un 1 nu 1 waga'ch clt/t'i: ar iivjiny, ceisiodd genad ganddi gaej gosod ei- law ar ei mynwesi dyner, hithau a ddywedodd wrtlio, os am le lyiiei- oedd am iddo ei gosod ar ei daicen ei hun, gan fod y .1, hynny mordynerag unman. Araeth bertliynasol a;, godlctpg JoHK BRowN,s\vain yr hon a draethwyd ganddo yn Lly" s-freyrol d-fw- eddaf Arglwyddiaeth^Cydw'ely. ,• Fvneddigdon, a ipyszi-ydytg. IlkC'itJiutyi-, ■= H Nid yn lmi gytfe boddlonrwydd' a hyfryd wch greddfol, ond bid Sicr i ehwi, gyda dywenydd anhraeth- adwy, yr wy f Y)n I anvi-,yti canfod o'm h'anigylch gvn- rmUiad mor lielaeth o ^vyr rhagorol a theilwng, wedi ynigasgln-ynghyd i'r diben i gefuogi fy ymdrechiadan gostyiigedig, i'r diben i ddwyn yr hen Lys cyfrifol hwn i'w burdeb a'i urddas cyssefiu ac yr wyf yn ddiffyg'iol mewn gcirian i osod allan, fy nlieimladau ar achivsur mor bwysfawr ac mor fuddiol a'livvn. Foneddigion, pan adfyfyiwyf ar y gwarth a'r ang- hlod i'r rhai yr oedd y Llys hwn wedi syrthio, a'r rag- olwg ddysglaer a lleshaol sydd yn awr yn ymgvrinvg i'w waredu or fatli gyfiwr gwael o adfeiliad, a'i adferu i'r CyfluT hwnmv ag sydd yu cydweddira golygiadau a bwriadau haelionus ei sefydlwr urddasol, nis gallaf lai na theimio niai attocii, chwi a'r boneddigion ereill oddi fewn.i'r Arglwyddiaeth eang hon, y bydd raid i mi ed- ryeli vhaghaw, a bod yn ddytedns am y boddlonrwydd o-g^yf|aw»i gorchwyl mor ddymsnol. Nisgellwch Jai nagj^y-^pdj Foneddigion, y bydd i'ch dyfodiad rhwydd i oidi-,vi-tli yr ymarferiad poenus o'r aw- duidpd ayoddwyd i mi, i ddefnyddio mesurau eym- heiioCv fymyr wyf yn gobeitliio yn gryf na fydd raid i nil fvtheu detiiyddio. Ar yr un pryd, rliaid eich bó<ÍýÇi\¥.ybo'dnst os bydd i neb, gan nad pa mor ar- dderchVg a fyddo, yn ymddwyn yn wrthnysig, wedi cael o hono ei wysio i'r.Uys hwn, y byddai yn ddyled- swydd ofyntdig a rhwymedig arnaf i ddefnyddio y galiu I ,H,' a'r diysgogrwydd, y rhai, a greclaf, yr yyclrH yn gwybod sydd feddiannol gennyf, i wneuthur cyfiawnder 1 buan a dyladwy i drigolion lliosog yr ArglWyddfaetK; j ac, Foneddigion; ymvyf yn meitlii-in gobaith didwyll eich bod chwi mor deimladwy orr rlnvymau ainddiffyribl dyledns ai-noch i'ch (te.iliaidi a'r rhai a ymddibynarnt ar- noch, fel y byddweh barod bob amser i roddi i mi eich cynnorthwy, with ddWyn oddiamgylch ddiwygiad nlor ddymunol ac mor angnrheidioL, Yr wyf Wedi bod erioed yn ddadlenwr bywiog ilios gadwi-aetli yr hen wisgocdd purlan a defnyddiol a wisgid gan farnwyi- a swyddogion lly'sol, cahys hwy a. addurnent y gwyr hyn fig urddas a chyfrifoldev. Gan fod gennyf liawl ili- gwn ag y meddwyf yr aniiiydedd i'w wisgo yn awr, o iierwydd i mi fod dros Idw- ei- o fly- ijyddau yn Ddirpvwywr'y Llys Cytrredin (Coitr-t-of Common Pleas) yn Westminster, (Dirprwywyr y Llys hwnnty yn unig, cyn bellcdag y gallaf ddysgu, sydd a hawl ganddynt i'r fraint gyfrifoly; a'r nod hyn o ragor- iaeth), bernais yn uniawn j- ogo d yr engraff, yr hon, tet y gwelwcli, a cfelycliwyd gan fy Ilhqg-oruehwiliwr, yr a,c fy 4hi 9-orl, cllw iliw Yr hwn, fel yr wyf yn gobeitliio, a chennyf rcswm i'w ddisgwyl, a ddilynir ar fyrder gan bob swy.ddog ,aral! a berthyn i'r Llys hvvn. I Foneddigion yr Ahead (Cyfreithwyr), I "Wedi eael 0 bonof yr hyfrydwch o fyw mewn cyf- eillgarwcli agos a chwi gan eich cyfrifVyB Ddifprwy- wyr tra chyfrifol, ac yn Ilawen gennyf eich gweted with y bwrdd hwn, erfyniaf arnoch i estyn i mi eich cynnorthwy caredigol a chalonog, yn ngweinyddlad'y dyledswyddau pv, ysig a gaf i'w cyfla\vni,<a« yr wvf vn, hyderus obeithio y bydd eich ymddygiad boh amser yn gyfryw, fel y byddo yn hollol afreidiol i milefarn ym- adrodd argyhoeddiadol, nen geryddol, tuag at yr un « honoch. Rhaid eich bod yn dealt y bydllnl pbb a In. harch a gynnygid i mi yn fy sefyhisa swyddol, i gael -ei ystyried fel gw.eithred 0 elyniaeth yn erbyp-y-r Argl-: Wydd Urddasol, yrhwn y meddwyf fl yn awr yranrhy-1 dedd i'w gynddryebioii. Yniddibynwch arhyu, y bydd i chwi yn oesta,dol fy nghael yn yindrecliu jiyd. eitliaf fy ngalluoedd, i weini cyfiawnder manwl a didn- edd, ac wi th derfynu un achos mewn dadl, myii a A.i)af felly yn gyfattebpl i eitliaf fy medrusrwydd alni bai-n. Tra fyddwyf yn gwcithredii ar yr egWyddoV dditiych- eulyd honno, byddaf o ganlyniad naturiol yn disgwvl ufudd-dod diwrthvvynebol i gael ei roddi i'r hyn a der- fynwyf; ac nid i gael dolnrio fy nheimladan gan an- weddus dnciian o anghymmeradwyaeth oddiwrth ddyn- ion siomedig; y fath ag, y niae'n ddrwg gennyf fyiiegu, ydynt wedi terfysgu y lilys hwn yn warthus yn ddiw- eddar. Yiiiiiellacii, y mae canfod cynnifer o Foneddigion cyfrifol yn y lie hwn yn rhoddi i mi fotidliad anfynegoi, gan eu bod yn rhoddi y cadarnhad a't- urddus hyBnv t'i Llys hvvn ag oedd yn ei feddiannu gynt; ae yr wy-f yn barchus yn gwahodd ac yn ymbil am barhad o'r c\ fVy w gynnnliiad. Fel y mrte yn dra thebyg na wyddocli am yr awdur- dodau mawrion ag ydynt yn, ac vit pei-tliv i'r, Llys hwn, myfi a gymmeraf fy rhyddid i'w davlunio Chwi ag ydych i gael eich gwysio a'ch tyngn i fod yn Rheithwyr, ydych i ymholi pa fanteision; a ddaeth i'r Arglwydd wedi'r Llys diweddaf, uaili ai trwy ddi- I nvyau neu fFoi ffedion,—megis bod rhyw rydd-ddeiliad. j yn yr Arglwyddiaeth hon wedi cvflawni cytlafah, rieu | dr0seddra 11 gheuo 1, ac wedi ei euog-farnu Yl1 gyfreith- I lono hynny canys yn y cyfryw achos, caiff y Brenin J y flwyddyn, y dydd, a'r golled, ac wedi hvnny daw "y tii-oc-cid i feddiant Arglwydd yr Arglwyddiaeth lioir ItnvV d(\irwv. "Os bydd bastard, wedi prynn tiroedd ofewrt iir rAigl\vy ddiaeth lion, a marw yn ddieppil o'i gorph ef }ienbi, wedi ti genhedlu yn gyfieithlon; yn y cyfryw achos hefyd bydd i'w diroedd ef neu 111, ddyfod i'r Ar- .ghvydd trwy ddhwy. D^leeh ymhellach ymhoti pa un a bod ardreth, neu doll yn cael ei gadw l'hag yr Arglwydd; pa lieth ydyw; oddiwrth bwy y iiiae, yii ddyledus, a pha diroedd sydd ofynol am dano. Yr ydych hefyd i ymholi pa un a bod rhyw rvdd- ddeiliad yn yr Arglwyddiaeth wedi marw, neu wedi estroneiddio ei dreftadacth (ei throsglwyddo i estron- iaid), a'i farwolaeth, neu'r cyfryw estroneiddiad lieb ei osdd get- bron etto; bcth a ddaetli i'r lir ar y cvfryw farwolaeth neu estroneiddiad, a plnvy y w'r rhydd-ddeil- iad a'i canlyn. "Hefyd od oes rhyw derfynau maeni, nell 'fnnirij rhwng yr Arglwyddiaeth hon ac un arall, neu rhWIl deiliad a deiliad, wedi cael en symud, neu fod rhyw orescyniad wedi ei wneuthur ar gyffredin-dir, neu ar dir diffrwvth yr Arglwydd, neu od oes rhai o diroedd yr Arglwydd yn cael en calhv rhagddo yn angiivfiawn, nen ryw droseddau ar freninoliaethau'rarglwydd trwv bysgotta, adara, nen hela. Od oes rhyw gloddiau, pyrth, camfvy-oq (stiles), nen bynt ag eisieu eu cyweirio, lieu ffosydd ejsip^eu glanhau. '1 Yr ydych hcfyd i ymofyn pa un-a bod amryw drig-t ianiiyr Ai-glwvddiactli hon, y rhai a wysw^'d vntidy- ladwy, yma yn awr, i gyflawni en cynghatvsan yn y Llys; a pliwy sydd wedi esgeuiuso, fel y byddo i mi eui j dirwyo. .•/«, Yr ydych hefyd i ymholi pa nn a bod cwvn-gyflwyn- I iadau ac on ydiwe(illaf ive(ii.(!ael etic;i tlw yn dlJylndwy ai peidio, ac yndia .beth, A el-jaii bwy, yr esgeuliiswyd. Ac ps gwnawd rhyw betli arall a berthyn i fudd yr Arglwydd, neri ryw beth allghyfiawuwedicei ei wneu- thur, neu pi esgeubiso thwng dejliad a deiliadv y mae'n orpliwysedig arnoch ch wi i'w gyfjwy no. l(1e berthyn i'i' Llys hwn hetyd i chwilio i. hob cyrig- haws. dan .dd^ugajn swllt yn actios dyled^ cwyn cyf- reithol, gwrtlsod dychweJyd uwyddau a gafvVyd Vtk ppiclien, eiillii), tranl, cum myitis aliis; tic am hyinry chwi a welwch ar nnwaith y mawrfuMioldeu i'w gyiinal gyda'r urddas a'r bri ag yr Yl11ør.ç;cllais ddwyn y r ytn o i.?.cliais ddwyu eich sylw attynt. Vr ydwyf, Foneddigion, fel y gwelwch, (gan weith- redu hyd eitliaf fy nghailii i ddiwygio ybeiall gwaedd- fawr y rhai a ffynnasant yn ddiweddar) wedi trefnu prifwysiwr egniel a chyfrifol, i'r hwn y dymunaf a'r ymarferwyr y gyfraith i ddanfon pob gwys a chyngaws iddo ef, yr hwrtsydd wedi cael ei dyngu i'w gwasan- aethn ei hun, neu trwy ei gynnortiiwywyr yn ddyladwy, yn ddynol, ac yn briodol; Canys gellweh fod yn sicr na fydd i nn arall a wasanaethir yn wrthwyneb i'r crybwylliad hwn, i dderbyn y cadarnhad lleiaf gan y Llys hwn, eithr fe'i diddymir pan vvnelir eynnyg i hynny, gyda'r costiaii yn llawn, i gael eu tain o logell y Dirprwywyr ei hun, ac nid o eiddo ei nawd-ddyn dioddefawl. Gan fy mod wedi fy ngwisgo ag awdurdod i enwi 14 Gan fy mod wedi fy t, 11 rhifedi terfynol o Ymarferwyr yn y Llys hwn, gellir gweled coti-es o lionvnt yn fy swyddfa, a dichon pob Dirprwywr cyfrifol ag sydd wedi cael ei esgeuiuso ynddi, ddanfon ei enw attaf, er fy righymmeradwyaeth. Yn awr gollyngaf y pwngc i orphwysi a dechreuaf i ar waith y dydd, gan (,icil. ty!lglle-,ilti oil o Iwyrfrvd calon, i estytr i mi o'ell cynnorthwyon a'eh cefnogaeth niwynion a pharedig, yn y cyiiavvinad o'm dyledswy- dtfau lliosog." Derb« niodd yr holl araeth uchod gymmeradwyacth CY:1wn, a dioicig.u wxh calpnog y cytailed.

Family Notices

I MAllCIINADOEDD.

GOLWG GYBIIIAKIAETHOL AR Y…