Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SADWRN, 4. Derbynwyd papurau Paris i'r ail o'r mis hwn heddyw y mae dychymmygmn y Ffrangcod yn nghylch c) nnadledd Vienna yn dra diwyd. Dy- wedant yn awi- ilad oes dim Ilai ha holl Saxony a foddaa Frenin Prussia, Yr oedd so a wedi yniledu ei fod ef w edidanfon swyddwyr gwladol yn ddirgel i Saxonyr yr hyn a wadir yn bendant gan ei Fawriiydiy a thrwy hyn ymddengys- ei fod yn chwennyehenniUserchiadau v Saxoniaid. Yr ydym yn CT-cl heir fod nwlwyr Saxony yn Met. eu cadw o'r wlrfd, tia y mae arfogion Prussia yn cyehwyii tua i cyffin deheuol, gan arwyddo fod y Brenin yn ynnodjit lymme.yd y wlad trwy drats os bydd raid. Adfywir y son jim ysgariad Maria Louisa oddiwrth Bonaparte, yr hyn, fel y dywedir, yw «n o'r pyngeiau; a drinir gare y gymmanfa yn Vienna; eithp ych- wanegip fod Bonaparte yn gwrtiiwynebu !Vynny. Aetih Dug VVelington trwy Strasburgar y 27ain o'r iiiis diweddaf, gan gychv^yn tua, Vienna gyda. pliob brys. Trefnwyd yr Ardalydd Rivieree i fod yn genrjadyvr dros Ffraingc yn y Porte, yr hwn sydd i waliodd y Pennaeth yny lIe hwnmv 1 adnewyddu yr hen gyfathracii a fu rhyngddp a Br'-nhiucedd Ffraingc a thybir y bydcl i'f gen- i rtadwri gael derbyniad croesawus, yn neilkluol; os gwir yw yr hyn a hy shy sir mewn llythjrau anghyoedd, &ef fod Awstria a Russia yn owr- iada ymosbd ar ran o diriogaeth y Seignior ar- driorchcg. Fe ymddengys fod y Trysorfeydd Ffrengig yn panhau i godi, a bod hedd wch o lawer yn well na thvfel i lwyddiant y wlad lioniio; y mae dychweliad yr heddweh i bres- wylwyr y deyrnas bomio yn gyfnewidiad odlodi i. 4 yfoeth, ne% megis y dywed Ffpangcw?, '0 fai-Nvolacth i, Da gennymweld syhvad mewn un o'r pa- i pnratr Ffreogig cliweddar, ar auweddusrwydd y | fawach mewn caethion, a'r gwrthuni o feddwl i darostwng St. Domingo, a'i meddiantm trwy •iTrais. Ond i'r gwrthwyneb, nid ydym yn can- -fod yn yr Yapaen ond parhad cretdoii o'r cyn- i lhin gormesol a flurh'wyd gan Ferdinand a'i j[> ngho*iaid. Y mae cyngbor haelionus Cevallos: i Fawrhydi, i roddi raaddeuant llawn i bawb a erUdid o herwydd eu tybiau gwahan^l ynghylcn !y Fful-f-ly,,vodraetii oieu, wedi troi allanyn I ail wyddian nits. Jlysbysir wistfn llythyr anghyoed^l o Paris, fed disgwyliad am Dywysog Rhaglaw Prydain yn y tWinas.benn-o yn y Meheiin neaaf, ac y bydd iddo fyryefJoddi yn^ i flanoverr Mctb cyfaffod Iliosog yn Eneter cTydd lau diweddaf, John IIartf Yswam, y Maer, yn y ga- dair, cnlttiitiwycl gan y rhan amlaf o la^er ar amryw lawnfwriadau a deisyfiad Vr Seiieddr yn f erbyn p-aihad y dreth ar feddiant; eitl r di i waith y dydd ddarfod, ymneiilduodd tri o ddyn- ion i-westdyyn y ddinas, i'r diben i gyfainsoddt dei?y! ad gwtthwynebol i'r Hall. y farftl(l liio%og 'Cy<tunwyd n unft'yd mewu ('yfarfodl\ioo o Breswy'?yr swydd Berks, yn Kpadin? Hydd lau diwcddaf, ar lawnfwriadau a deisyfi?d i'r Se tie (Id i- yn erbyn a?dfy wiad y dreth uchod. Dydd lau diweddaf saelhwyd mor-eryr yn Rellesby, Norfolk, yr liwii a fesurodd o flaen un aden i llaen y llall, wedi eu lIedu" eth troed- fedd a banner; ac o goryn y pen hyd flacti y gynfl'on, dair troedfedd. Y mae'r atleryn hwir yn cael ei weled yn anil yn Ewrop ac, America Did yw yn dodwy ond dau wy yn y liwydc'yn, ac yn ami nid yw yn dwyn i bei ffeithrwydd ychwaneg nag u'u bychan. Y mae yabywynl bennaf ar bysgod, gan gyrchu tua glannaér TI;rl a llynnoedfel mawFion a dywedir ei fcd, yxi gweled mor eglur yn y tywyll, fel y drchon ddal ei ysglyfaefh yn y nos. Cymmerodd un o'r rhy wogaeth hyn gath fy w yn ei ewinedd iTr ;nvyr; ond wedi hir ymdrech dygwyd yr eryr i Inwr gan y gatb. Adroddfr yr ymgylchiad hwn gan i Mr. liarlow, yr liii, ii oeddyn gweied yr j'mdreeh. i

GOLWG GYBIIIAKIAETHOL AR Y…

[No title]