Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

GOLWG GYBIIIAKIAETHOL AR Y…

[No title]

News
Cite
Share

V Parhdii o Y' ^JtOi> iJunaain, isc. Yr yd} o.t yn liydern, a'r sail -fiys^ysiaeth o moddatwedwydd- j"T!"1 aiian etto, Hiegis y r ofna rhai pobl, y eye loeridir holl daiei'thau1 Belgium ar lari as- v'r ^flaese yn ambleidioi; ac y Seiyatir cyrph milwr- ludd o Venloo hyd at gytliniau Ff.aingc, ac o Namur i Newport, ac y bydd achqfuerthiadau. -heiaeth o filwyr o Prydain ac Hanover y«h- wanegu moddion era diogelwch a"n hanymddi-j byaasth. Y Tywysog d'Auvei-g" sydd ddyj < ledus i Argl. Castlefeagh am yr adfeddiant o Ddugiaeth Bouillon. Efe yw'r etifedd nesaf; ond yr oeddid yn dadiou o b!a-id ereill, y rnai ydyut yn perthyn i Bended gin: Ffraingc, yn Vienna, gan y cynnadleddwyr Ffrengig.—Haur- i lew Courant. Naples, Ion. 1.—Y mae iecliyd ei Fawrhvdi mor wael fel y mae yn pei-i i [Ii oful—Gweddi- i wyd yn gyhoeddifs drosto mewn amry w egíwysL, Gorchymynodd Breoin Prussia yn ddiweddar 1 gatnlas (canal) gael ei dorri rhwng Leipsic a'r Saale, yr hyu pan gyflawi.er a rwyddha lawer ar orchwyiion masuachcl y part >au hymry, ac a ddengys fod Prussia yn bwiiadaeauw'r rneddiant e holiylit. Mynegir gan y papurau Ffrengig a dderbyrs;- iasom y b rn hwrt, f d ceunad wr Naples yn-aros yn Rhufain ar yiMed o'r mis diweddaf, ond yr ¡ oed did yn tybied yr ymadawai yn l fuam. Y maw'r Pab yn ei amrafaelion & Murat! yn egluro llawer o ddiy gogrwydd wrth-sefytl j dros yr hyn a- eilx* efe ei tawnderau. Ac ddy- muniad Marat cynnygcdd. Siarl tV. (o'r Yspaen gyat) gyfryngu rhy ngddo ef a"r Pab, eithr efe a I gafodd ei Sa-nctekldrvrydd yrt anhyblyg, gatt Ja tnfwttadu sefyil yn gadarn dros ei hawl-hon- iri idau. Ymddengys fod parthau gogleddol yr Eidal mewn eyflwr tra ansefydlog. Y mae'r eisteddfod a drefnwyd i brofi'r Cardinaliaid, y tdai a droseddasant yn erbyn y Pab yn amser gor" gyuiad y Ffrangrod, yn eistedd yn awr yu R'. M fa i n. Ni d y w rr Ca rd i n a I gwarthus.Maury, yr ¡mn sydd yn awr yn Rtiuraitiy weditaetei bxofi etto. Y bore hwn derbyniasom amryTv Impurau o'r Arneric, yn cyrmwys hysbysuieth i'r -o r. Yr oedd yr ysgrif am godt treta'c ( ,i-(>6,000 o dtfolars i gynnal y rhjfe!, wfdi ei "ft en rw U yn Nhy'rCyndd'yc)no!wy'r. wedt itawer « .wrtfwynebicld, ac yr oeddid yn fylWd man an- lwwdd fuasai -i'w chodi drach.eftJ.. Ymddengys f d eiii badau ni yn parhan goresgyn p'arthau a f rol y wlad, ar yr amser fiynny, ain yr hyn y diSr it- tury yn aethus gair gyhoeddwyr'papnrau'r Anieiic. Dy wedant fod yrIs-ganwri'ad, yr liwn arpoiarr Lccast yft wyddYll ddtweddaf, wedi ciicilio éitt) lit Iswy^gau roddi hysbyiddynt iioll baioftoadau Uyrngesol y Brytaniaid ar y gwahanoI lyt ijoedd Afnerieiaidd; megis fod y d newydd yn Kingston ymrcu a bed yt) Bared i'w geliwug irr mor, a bod llong a-.all o'r tin maiistioir a'r St. Lawrence wedi dfechreu cae' ei hadeiladu, &c. Dygwyd ysgrif i'r Seneddr •dros a w 80^000o*rMeVwyr i wasanaeth y gad res; gwrtiiwynebwyd yr ysgrif yn gadarn, ac wedi 11"r ddadl eonillwyd y pwngc yn S3 yn erLyn 69, ac yn y diwedd cyltunvvyd ar I fod fw gwasanaeth gael ei gyfynga i un ihv.y- ddy n. Bydd i ddwy lynges h"ylio yn ebrwy?d b I Bortsmouth i cnwiLo am y tfrcia?au AmeiCaid(l,1 y thaiytiyntyn awr ar y m?'? a'rrhatydynt fnor liaerllug fel yr ysgafaelodd un o honynt ddwy faelíerlong ar gy rer y Start,ddyddManirth, j' ac ymlidiodd un arall i euau llongboith Ply- uiouthf I