Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Newyddion Ijhmdain, Spc.

[No title]

News
Cite
Share

MERCH ER; CHWEFROR 1. 1 C 1 Daeth yr Orontes9 o 36 mangne l Cadpen- Cochrane, i Blymouth ddoe o St. Thomas, yr hon ynys a adawyd ganddi ar y 1 leg o Ragfyr, gyda llynges o 55airi o longau, dan ei nawdd hi a'r cadlongau Patnia, Hazard, a'r Columbine gwasgarwyd y llynges mewn ystorm: ymhci ychydig ddyddiau wedi iddynt hwy lio o'r ynys. Y r oedd y tywydd yn dra thy wyll ac ystormlyá tra parhaodd y fordaith. mae y Patma wedi myned i fyuu i for Hafren (Bristol Channel). Ni welodd gwyr y llongau hyn, na chlywed dim am y Ffreigadaa Americaidd, y rhai a ddy- wedir ydynt ar y rnor; ac am hynny yr ydys yn hydern eu bod yiahell o'r Mor Udd (British Channel), j Cyhoeddwyd erthvgl hir yn yr Augsburg I Gazette, papurGermariaidd, yr hwn a ddarhmia Gazette, plpur Gerina Ha i d( l It I'. c l ri ii it ik y berthynas rhwng y Brenin Murat a'r Gallo- oedd Cyngreiriol, oddi ar y pryd yr ymwrth. ododd efe am achos Bonaparte hyd yr amser hwn. Diben y cyhocdwad yw dangcs fod Awstria trwy gyttundeb wedi" cadarnhaa r I meddiant norsedd Naples i'r Breniu Murat, a. bod Prydain a Rwsia ya rbwym mewlI cuest* rwydd, neu gleufiydedd i wnenthur yr un peth. Y mae Murat wedi gwneuthur ilw aches ym- j ddangos yn dda yn yrysgrif uchod. Yr ydym yn deall wrth y panurau Americ- aidd, dyfodiad y rhai i'r wind hon a grybwviU asom cisoes, fod y Cadfridog Americaidd M'Arthur wedi goresgyn Canada dros "ychydig j amser, a maeddu eorff o'r Meiwyr ag oedd yn ei wrthwynebu yno. Pa foei(I ni chan- lynwyd y llwyddiant parthol hwn ag un f¡Hltais o bwys neillduol. Yr cedd v mynegiad a wnaefh lVIr. Dlas ar ansawdd isel y svlHdiacU) Amer- icaidd wedi peri llawer o lwfrdra. Ond nid oedd y gofid hwn i fod o hirbarhad, gan ei bod yn debyg y byddai cyttundeb yr heddwch i gyrhaedd Washington, yn dra ebrwydd wedi y mynegiad crybwylledig. Cvnnalwyd cyfarfod o breswvlwyr swvdd Essex ddoe, yn 3 1, y eyttunwyd," heb ych- waneg na dan Itis gwrthwynebol, ar ddeisyftad i'r Seneddr yn erbyn pafhad y dreth ar fcddiant. Ilwyliodd herw-Iong Americaidd o Brest ar yr 8fed o lonawr, a dywedir ci bod yn swib- hwylio yn y Mor Udd. Ilysbysir mewn hanesion o Ilarannah, y rhai a amserwya y 9fed o Ragfy-r, ac a cidygwyd tros.. odd i Guernsey gan y Sandwich, mewn 39 o ddyddiau, fod lloug newydd dyfod i mewn yvo, yr hon a gwrddasai a riitithr ft. 1 yn erbyn parthan deheuol yr A-nei a bod y llynges yn ymddangos yn dra Uicsog. Y mae'r Cadfirdog Lofvoy, o swydd Limerick, yn yr Iwerddon, wedi lleihau ardreth ei ddeiiiaid. g yuimaint ag 20 swllt vr ervy. =>. 11' Da genuym em bod yn aliuog i fynegu fcd larll Li a r drethau y rhai hynny o'i ddeiiiaid ag "ydynt wedi cymmeryd daUsgriiau (leases) ya ddlweddar. -Leinstcr Journal. Mewn cyfarfod o Bendefigion, Boneddicrion, t &c. o swydd Meath, yr hwn a gyaualwvd yn Prim, ar y 24ain o'r mis diweddaf, llaw^fvn-- iadwyd ar fod i ddeisyfiad gae! ei gyflwYlIo i'r Seneddr, i ymbii ar gynddrychiolwyr y bobl i gymroeryd pris yr ydau dan eu hystyriaeth ya ddioed. -———— L!cfru(ldiae(herchijlU.}M\n gennym fynegu fod li.Oi! uddiaeth aiswydus weeli ei gyilawui ar Barnes Murdoch, Masnachwr, yn L'langrig, pentref bychan gerllaw Whitburn, yn yr Aiban, dydd Mercher (Ii woddäf. Yr amgylehiadau ydynt fei Y ean!_yn :—-Yr ydym yn dall i hen gydnabod i'r dyn annedwydd hwn o'r un enw ag if ei hun, a r hwn a fuasai yn iilwr, ymweled ef yn" hylch wyth niwrnod yn ol. Derbynwyd y mil- wr yn y modd mwyaf llettyeugnr gan y trengedig, yr tWII a gadwai dSe vrrtho ei hun yn y partli unig hynny o'r wlad. Synnodd y cymrnydogioa pa fodd nad oedd y masnachdy wedi agor ddydd Mercher fel arferoI; ac yn r prydnawn ymgyn- IIullodd amryw o honynt ynghyd a gwthiasant y drws yn agored, ac er eu syndod cawsant yr ymwelwr, neu'r cyfaill fFugiol yn y ty, j'r hwn y gofynasant am y trengedig, ynteu a ddywed- cdd ei fod wedi myned i Whitburn, ac v Luasai • iddo ddychwelyd yn yr hwyr. Ni wnaeth yr atteb hwn ond magu drwgdyb ynddynt. Rhuthr- asant ym!aen? a gwelsant yr oiyjrfa arswydus, y corph iiofrnddiedig Cynnygoud y dyn i ddi- ) angc yn ddioed, eithr gorddiweswyd a daliwyd ef yn eb.rwydd. Dywcdir mai'r offpryn a ddefn- yddwyd i gyflawni'r weitlired erchyil lion oedd neddai, neu fwyall gam, saer Coed, a'r hon yr holltodd hen y trengedig. Cafwyd ei oriawr, rhai ysgrifau Ariaudy, ac ychydig arian ym. meddiant y carcharor pan ddaliwvd ef. Gyr- wyd ef yn ddioed i garchar Lithlaw.

[No title]