Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Newyddion Ijhmdain, Spc.

News
Cite
Share

Newyddion Ijhmdain, Spc. I DY DD 1\1 A WRTH, IONAWR 31. DAETH papurau Paris am y27a:n? a'r28a:n?  ,'rddinas neithiwyr a'r bore hwn. Hys. bysir dau y pen Vienna, lonawr 16 fod Ymer- avvdr Rwssia wedi cael ei gyhoeddi yn y gym- manfa yn Ddug Warsaw: y bydd y rhan fwyaf o Saxony i gael el chyssylltu wrth Prwssia; a bod achosion yr Eidal wedi eu terfynu, oddi eithr yr hyn sydd mewn dadl rhwng Murat Brenin Naples a'r. Pab. Yngwyneb yr amgylehiadau hyn yr oeddid yn meddwl y pryd nynny y byddai j'r gynnadledd derfynu mewn mödd heddycholmewn tair wythnos o amser. Ych- waoegir mewn un o'r papurau Ffrengig, fod Ffraingc, yn ganiynol i fedrusrwydd ei gwein- idog yn y gynnadleddfa, i gael helaethu ei thirfogaeth tua thueddau Belgium. Eithr nid ywhyn yn ymddngos yn debygol iawn, gan fodFffaingc wedi gwneuthur cyttundeb ar ei phen ei hun a'r CypgreirWyr tra yr oeddynt I hwy yn Paris. Dywedir fod rhyw ymddygiadau terfysglyd wedi cymmeryd lie yn Calabria. Y max Tywysoges Cymru yn aros yn Naples, He disgwylir iddi aros hyd y.mis Mai. Ysgrifenodd Ystafellwr y Pab lythyr llym, yn eilw ei Sancteiddrwydd, at Gennadwr Naples yn Rhufain; yn yr hwn y cyhuddir ef o fod yn Ysbiwr, yr hwn a yradreclia i reoleiddio terfysg a meithrin brad wriaeth yn y wladwriaeth a therfynir y llytliyr trwy hysbysu iddo y bydd efe dan olygiaeth y Swyddogion gwladoi fra parhao ei arosiad yuo. Galerir yn rawr yn Llys-argraff Madrid, ar ol y Cadfridog Arthur O'Neill, o Tyrone, yr Ardalydd du Nord, yrhwn sydd wedi marw yn y 78ain ralwydd o'i oedran, wedi bod o hono yn milwrio yn yr holl ryfeloedd yn Ewrop a'r Americ a ddigwyddasant yn amser ei fywyd ef. Gwyddcl wrth enedigcieth oedd efe. Dy-weder gan yr Yspaeniaid, lriai Gwyddelod, Snissiaid, Fllemingiaid^ neu Ffrangcod, oedd yr holl swyddogion milwraidd a enwogasant eu huuain ym myddin yr Ispaen, yn y can miynedd diweddafi Cawsom bapurau Brussels i'r 29ain y bore hwn. Yr hysbysiaeth o Vienna yu yrhai hyn a gyrhaedd iT 17eg o'r mis hwn, yr hwn sydd ddiwrnod yn ddiweddarach na'r hwn a gyn- nwysir ymhapurau Paris. Mynegant fod cen- nadwr wedi dyfod yno y nos o'r blaen a chen- nadiaethau i Arglwydd Castlereagh. yr haii oedd ynghylch ymadael o Vienna a dychwelvd adref. Dywedir fod y farn gytfredin yn dra amrywiol, rhai yn sou am heddweh, ereill am ryfel pa fodd bynnag, sicr yw, meddant, fod brys-neges- wyr wedi cael eu danfon ar yr hwyr o'r blaen at holl Dywyswyr y lluoedd arfog yn Germany, a'r Eidal, a. chyfarwyddiadau tra phwysig.— Ffugir fod cyngrair wedi cael ei wneuthurrhwng y Ffrangcod a'r Tyrciaid, cyn i'r Cadfridog An- dreossi adael Constantinople. Piomeino. Ionazcr 5.— Y mae creigiau ynys Elba yn annyfodadwy; ymddengys fod ei Liv- wydd yn barnu yn addas i dorri ymaitii pob cy f- rinach a'r Cyfandir. Gyrwyd allan ddeddf gan ynadon Porth Porto Ferrajo, i wahardd dyfodiad un long estronol, heb i gadpen y porth ymweled a hi yn gyntaf; ac nid oes i un estron gael dyfod i dir hyd oni fynego ddiben ei ddyfodiad, a chael caniattad, ac ni roddir caniattad i aros ychwaueg na thri mwrnod, heb ysgrif-oddef enwedigol oddi wrth Lywydd cynghorfa'r wladwriaeth. Y mae y gyfrinaCh a. Phrydain yn fwy anaml nag arferol. ————- Daeth y trosglwyddlongau y Briton, Minerva, a Boitito, ? meAn i Bortsmouth o for y Canoldir: luvyliasant o Lisbon ar y lOfed o'r mis hwn, ynghyd a nawdd-lynges, o 40 Hong dan ilnigel, edd y Bermuda, y rhai a wasgarwyd mewn ty- wydd cymmylog. Cyfarfu'r Briton ag herwlong Americaidd fawr ddydd Gwener, ar gyrer y Start, a'r hon y bu hi yn brwydro dan redeg o hanner awr wedi unarddeg hyd hanner awr wedi tri; yr herwlong yn saethu mangnelau ei pharth blaen i barth 61 y Briton trwy'r amser, trwy'r hyn y niweidwyd llawer ar hwyliau, triedau, a pharth ot y Briton, yn yr hon yr oedd agos i 300 o filwyr, oil islaw'r bwrdd parwyd i gant o honynt lwytho eu diylliati, a phan wiiaethant hyn trowyd ochor y Briton at yr herulong, (yr hon oedd yn awr yn go agos) neidiodd y milwyr ar eu traed ar y bwrdd, a gollyngasant gafod o ergydion i'r herwlong, yr hyn a wnaefh gryn lawer o effaith, a pharodd iddi hwylio ymaiih gyda'r brys mwyaf, mewn llawer o anhrefnus- rwydd. Lladdwyd un o'r milwyr ar fwrdd y Briton. ———-— Trwy'r llythyratl a dderbynwyd ddoe o Ja- maica, yr ydym yn dysgu fod y milwyr Brytan- aidd a fwriadesid ddanfon yn crbyn Orleans Newydd yn yr Americ; sef, ynghylch 10,000 o wyr dan reolaeth y Cadfridog Kean a'r Hynges- ydd Cochrane, wedi hwylio o angorfa Negil, yn yr ynys honno, ar yr 28ain o DachWedd. Y r amser cytTredin a dreulir ar y fordaith oddi yno i Orleans Newydd yw ynghylch pythefnos, ac fclly gallesid eu disgwyl o llaen y ddioas kanno ar y 12fed o Ragfyr, ac, ef allai, eu bod wedi ei meddiannu ar y 24ain, sef y dydd yr arwyddwyd cyttundeb heddwch Ghent. Bu ystorm ddychrynllyd yn y Castel- tionvydd, yngogledd Lloegr a'r y 25*ain hyd y 27airi o'r mis hwn, collwyd amryw longau,a rhai bywydan ar y 27ain, dictli Hong i dir gerllaw Sunderland, heb neb ynddi ond bachgenyn yr hwn oedd wedi rhewl i farwolaeth yn y caban.

[No title]

[No title]