Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I- - -0 EN..

News
Cite
Share

I- 0 EN. P"ydnhawn Ddd LLUS, lON, so" ,?o:od.vyd yriiol N, boi-c lt%,vii l?n arniwg .yn iNhy L'oyd Hw'vnod<l Hongau ¡ Fa ÙrhydL y Chtlw m, Bombay, Larnc? a I ?P''Y? 'o Pot-mnuthddoe,: chwiHoamy -ifr( Americaidd. Gynvyd y IVongau a "'?y!'asant oBlymcuth ch?iMo am y <rrcigadau ?citod yn oirrltou?hofth h?vnnw ddyddSadwrn .?n wyn?edd g?v?hwy?ebas. Yr ocdd Syr G. '??'' ?'?L?r, y'N-?vcastic, a'r Acasta, ar gy for I' ;? ?i ar } r i ]';g o'r mis hwn ac yr oúdd y 'cigud Euphrates ynFayalarylScg." „ V y?yi? wcdi dc.bya pup?rau Germany a ??'?!rr'2::un,ap!)apuiau Paris i'r l27ain o'r hwn. 'Yr h.vbyiadh 0 Vicuna a .i "^ared iYltieg; end nid ocs neb hanesion swy- ?ol oddi yno yn yr un 0 honynh Ye vdys yn Y.s?wyi yu gyffrcdii) nn fydd gau Dd? WcU hn.?n!, nenmiawr i'w wneuthur wedi mvned Pr "•i1 d im is ooi:od, hcbluw yegrifnodPr cvltun- Lic;iod, F?ej)l?t-,v 'dd y i iia fwyaf o Poland i a?'rfto tcyrnas c'1 ei hnn?ntewnyriiddao?osia.d yuany?-! ??'?yno!.o!,d mnrn gwirionedd dan reolaoth ??'ss,. ?? yw cyteitiio)) mwyaf?wrcscg a'u Saxony yn dhgwy] ond adferiad rhan' o'i <icy mas iddo ef; ?an?dr'tp? yg\vodd:))? yn?hyda T'!yw dinogaet.'au by chain ere.ill, i l'mssia* Dy? pdir nad ?pd(? A:g!wydd Castlcreagh wcdi ?y?cd o Vie n.) ar \l.?do'f mis, ond haerir ei :f o'd y: i C a l' I (' i d d is L; ;'nl Y i I ?h]ndaiuary?fod .?" in? ne af; oud yr ydym yn doall fod Cwci.n '.ùogion y Liy w^draelli \'nci ddtS?wy? CVi) CIS. ?ddfod y S^noddr. J ? ? ma;"r merodres ddiwoddar Maria Lotdsa ?-pdi gyrru ysgrif achwyniadol i'r gymnianfa, ?'a arcidciw! ei hiawndeiau ei hun á ciddo ci yr hyn a .wuaeth beth cyfiVo ym mysg v j t'y'-??'??'wyr. Prnf,q;d ¡t'hnlc1hrnrvd y C-.?Frido? Ffrengig hxc?intR! ?? ;1' hw), ycj'vh?v!!asom\'n ddiw- €dd?r:ycyhuddiadanvn ?prbvnoeddvnt.,c; fod wl:(\i r.ynnl\ cO¡lebi;th ;l'r ?y'o"!?'!??- du?.od o,dt ?-.h.c. ?-hradd, ci !'od'ed¡ ysg;r,ifcnu ?. ALurat fynt?"r iddo fod m'doedd o swyddog- iOllt'liWO:: ?? oeddynt ?cdi cad Cll dwyn i fynu t l iv y ll ?iC!\?fL :i.i!iat) ei ctygiapth cf e' bun, yn J cil i (iti) iod .i'w gyiiuortii^-yo os byddat i j ethau droi ailari yu annynuinol iddo, &c. Mynog? y Hythyrau a ddFrbvnwvd o Vienna !,ia' Dtigili,,tolll., ??.? fyn?d' (!rill yr nelios <Uo liar.. ;'an ?dy'Pcn!:aduna!d ?vf-! ?"'? ?cdt pcur.odr.- dy(M ar yr hwn yr ymad- !it o(ldi vtio. ,I,r Mv 'b"rntr yn aur a 11 '-fdd- yr lonawr luvn. A dvw?d!r' „ ( po j peth porthyno] i derfyniad lieddvcliol y   ?edi ci drcfuu cyn yiruida\viad Arg. f-?i (I,-e f illi cy-ti, 3-iy!;tdaNi i tid nysbyh?r vrnh?lachfod spfyd].A? S?itMr!and I ? lIfO,n. Cadan.hair d han.? mddibvulacth, ?- Y f T- l' gynnwys .?? ? Da!cithiau. Rhoddir Bi- p! i' •iJl' y'yd «g csgoh¡1(tJ¡ Ba+;le,>YIJ > 3'tl V->et!i a-vs de ^a,Kl. Deibynwyd hysbys- yn mynogu fod pleiduyr yr hen T'.H.. n i'.cr<'inand yn amliiau yn'feunyddiol, a j. ,1 ° 1 rTl''u } r XVt'di euciiio oddiwrtli fyddin \i iU ond dy?pdirfcdy fydd.n ?n ?y?rpdin (T! ..J J.I) :-0., 11 ?" dra ffyddIon with eu Ureuia ?iaf, ti ?"I ¡ dtIa 11 ythyr osgobawl pabaidd new- L I) J I:' r), ynn g isi y I ;ib ar y cyntaf o'r mis. hwn yn IUiuf» j :),111, y hwn a yinddengys vn hynod 0 herwydd t 'd yu awduidodi yi:gl\vys\V,p' i halogi h wyr ) tra y inaent yncad eu rlnv.ymo i Y ,34ain crihygl sydd fed ]I N-ii wahciddir i bob gwr cglwysig, deacon, &c. i y j* 'c claugos mown un chwaraed)" yn eu gwisg- llhaid i bob chvvaraedy fod Yghauad bob dydd GWCUCf tiAvy'r flwyddyn. Id oes i \yr eglwysig,'mewn un math o wisg, rLcd i chwaraedy, ar^tlydd Mercher na dydd Sadwrn eithr dichoi^fyned ar y Suiiau." Y » ?ythnos ddm-cddaf yr o00d dyn o'r cnW ??"?t yu y feHn newy(,d yn Sittingboume, j ,!Y tY[i y feliti tieiv;(Id vii Sittiiifl)oui,t)e. ic' gcrUaw LiLmdain?, a'i fa!!ad o )?(i j r hyn d' J yr liyn ????'?ysai y cwbl ag ocdd wed! ei ad ae 0'1' C' < I III ?rth v ?'??d'wp(!daf, ac efo a ddywedodd  Wrt 1 Y IT J ael o'r ^1". 1^1'^1 ^yina )' ma''ad diweddaf a d we 1 I fill') d 1 I f.. ¡ ftli ??"' P,!n y?n'h?'o?d lefaru y Smriau uchml C3 iddo syrthio i'r I?w, a bu i faar,„. >vn n dl d.attreg. c] ^01! fe, o J" CT6'0(lodd y ?sganwriad 0;Ke?, o Fci?-yr V. 1 ^Werd d on, ddiwodd ar ei eiidoes yn dd!? ??' ??c:ddou, ddnv?dd ar pt ciniocs Y dd!l\'eddar, trwy s?ethu ei hun à HawddryH ?y?ydo?Gth KeHarec.. Yr ccdd y s?- tra h ^C(li ???!'? ?y? ?'an o'r enw Sullivan t ,a r t),(I(l yn ei ivas;iilaeil)u ;'t tosfed3t1 hynny, ?? wditroi i ochelyd i!ym- Ct weithl'Hd dda.wl y gyfnuth, efe a gynaMnodd .J, a.n 0' I t 11 .11' iveitfd ,In-,S ?'?y"cddmewnenc;lfa. tUyrl(l ^orthamPton? gwen- ?ynwyd Hu????y?? Northampton, gwon- 1'\ t IErt C-ve a'i "?'S' ?'' fwytta .,0 an, j'1I n' IOn d ) Pote-it I]loll yr oed(i ttl?lliw f<?'??"'?? yr )I%vn a O'rmmVsrra S. I  1 ^>di gu neuthur P?''? y ?''?'S ??? gii-llclitliur 3' botte,13 fol P' ^eUreuodd ygxvr ?' ??ytta, efe a ddywcdodd lod Kinc i ? ?i f?.?aodd gyn.. ac »i fwyitaodd gym. '"oec^ y wraig yn h\ d eru llad ocmM fl* 'T n 1 ??y"bod. abwyttaodd I ;I b Y g ii- r v d(lati 'y,ti ?'? cb'?ydd, I)ont,f' J. a buon^f°'rW !1 P°n ?h ??- Mptinv)a bodl1' ])1" ,r ¡' ?tdY??? y ?'??Yr pan gad wyù i 010 yn- ? cur :l Llotr,ucldla ('th ?' y <-y'-P? ? un a ??d oJ r ()Urlhw ]' > 0ur 111w wpr ra! ei osod vu achhsurol gan o'r I-lT0"g0di|?' 1,eQ ? '??' ^^ihirvn ?wneuthuroi'?r:ad. RIIN-W 11

Advertising

..I-I - * AT EIN COHE-liM'YR.

IIAT BDARLtEKWYR SEREN GOMER,

DIGW?DDIADAU JIY?OTTAF Y FLWYDDYN…

FFEIRIAU CYMRU YM MIS CHWF.FROR.…

Family Notices

II.-IMAltCIINADOKDJX

/ Y DYN CALL.