Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

I- - -0 EN..

Advertising

..I-I - * AT EIN COHE-liM'YR.

IIAT BDARLtEKWYR SEREN GOMER,

News
Cite
Share

AT BDARLtEKWYR SEREN GOMER, Gydri gofui caJoh yfydym yn gorfod hysbysn i chwi. nas jicllir myrted ymlaen yng ngbyhoeddiad cin Scrcn nennnawr yn hwy. Pan ymroddasoin gyntaf at y gorchwyh yr oeddym yn gobcithio y cawsem ein rlian o Iiysbysiadaii, niegis,.cyhocddiada-u ereill o'r lath niewu iaith arall, (o bicgitl nid ocs dim arall a iviia i Bapbrau Kewyddion, o hciwydd yr aid re tli droin sydd al-lin iiti i dahi en ffoi-cf(i), ond yn hyn fc'n sioniwyd yn iiollol. DisgWyliasom, gob- cithiasom, gwalioddasom, ac erfyniasom am gyrn- iidrthwy, ond ein holl ymdrcchiadan mewn niodd anncdwydd a luont aflwyddianmis. Y mac'r Per- fliennogion ar en c'ollcd o amryw bunnau bob wytlmos, a cliymia'eryd hii gyda'r Hall, oddi ar y dcchreh. Yr ydym yn ofni fod y ltifer amlat' o r 15oncddigion ag ydynt aifero' o ddanfon Hysbvs- iadau i Bapurau Nevvyddioii, yn holli marwolacth yr Omeraeg ac ymlediad y Sacsneg; ac nad yw cyffrcdinrwydd y Hrythoniaid cu hnnain yn prisio cadwedigacth ell hialtli yn ddyladwy. Pa fodd byunag, yr ydym yn dra rhwyrnedig i ldwer o'n (iwiadwyr am en" cefnogaeth a'ii ffyddlondeb di- ysgog i ni oddi ar y dcchrcu ac or anrlij dedd u cblod i'n cenedl ga|lwn ddyweclyd, niai iiiii dillyg derbvnwyr, neu ddarllenwyr, ond p-rinder Hvsbys- j iudau t'n galluogi i datn am waitli, nwydilau, a theyrnged, yw'r achosein bod yn gorfoll gyda ochcticidiau i roddi'n gorcliwvl lnvn heibio; or fod lliaws y lhai ag sydd fi gWaed yr hen Frython yn liifo yiÍ en gwythicnati yn dra chyfnewidio], ac yn | ddiystyr ganddynt iaith y rlwi a yinddujr arnynt ac I- 0 (1(1 c s Sugn iddynt, yr ydym yn ddiysgog o'r fai n fod rhifedi digoiiol o blant jlyddlon Goiner yu y ) Deyrnas i gynnal cyhoeddiad o'r fatli tra fyddont, pc uicdrid dyfeisio rhyw ffordd i draul; u phc byddal irai o'n cyfeiilion Cymreig mewn rhyw barth o'r DywysogÙcth, lie vbyddai cyfic gwell am Jlysbysiadau, i godi o'r nevvydd y Seren, yr hon sydd yn awr yn brysio i fachjudo, Bell ar fyncd i fro angof, nyni a'u cynnorthwyem hyd eithaf ein j gallu i ddwyn eu gorchwyl clo(ifa\vr i ben. f Parhauir y cyhoeddiad hyd ddcchren y mis Mawrth nesaf, ac ar y dydd cyntaf o'r mis hwnnvv y.dcngys Seren Gomer y waith olaf. Ac wedi hynny yr ydym yn gobeithio y biysia cin goruclnvylwyr a'a darlleinvy r i dùanton yr lioll arian fyddo ddyicdus arnynt oddiar y dechreu, cyn gyntod <If! y byddo allnedig, fel na ycliwaneger at y golled a gufodd y Perchenogion cisocs. Gymry inwyl! byddvvch wych, a Ihvydded Llywydd y bydoedd chwi yndiob ymosodiad. buddiol. Buom yn meddwl cynnyg codi pris y Seren i wyth cei- j niog, ond wrth ystyried y byddai hynny i leihau cryn iawer o angenrheidrwydd ar rifedi y derbyii- wyr, dealhvyd y byddai y pris hwnnvv yn rhy fach i ditlit pob tranl, a phenderfynwyd mai gwell fyddai dioddcf y loes wrth ganu yn iach iddi ar ynwaith na pharhau y teiniladau poeuas trvvy oiiiriad. a a r "¡;'  n Carcliarwyd (is-iles ietialite, o sir gymmydogol, yn y drefhon dydd Ian diwedttaf, am gyinmeryd amryw wddf-liciniau tra phrisfawr mewn model twvllodrus oddi wrth wurthwr Hieinicu-teg, y nos Sadwrn cyu feyuny. Actit i'r masnacitdy, a dywedbdd fod ci meis- trcs, gwraig g\vestdyr cyhoedd yn yr Ileol-tawr, yn [1 cbwennych gweled amryw wddf-lieiniau i'r diben i ddewis yr un a hoftai fwyaf; yr oedd" ygwcrthwr yivghylch en rhoddi iddi, pan ddaeth i'w feddwl y gallasai y ddynes, yr hon oedd ddieithr iddo ef, t'od yn dvvyliodrus, <lc 'am .hynnv efe a ddywedoddy danfonai ei htngc gyda hi-, i'r diben i ddwyn y rlizii na lioffiti y ¡ feistres yn ol, o'r gorea,' eb hithau; aethant yngliyd hyd ddrWs y gwestdy, a dyvvedodd y ddynes w-rth v llangc am aros nninud. wnh. y drws ra fyddai hi 37n dangos y gwddf-lieinian i'\v meistres: yuteu a vviiacfli telly, Clod wedi disgwyl yn liir wrth y drws,heb argoel am ddychwcliad y ilangces, efe -a acth: iniewn ac ymholodd am dani; cithr nid obdd; uft dyn yno wedi j ci gwclcd, nac yn ci haduabod; ac yn He myned i'r ty I hi a aethai alian trwy y drwscein,at?rwv yrardd i'r lleol-gefn, heb i neb syhvi ami eithr vvedi hir a dyfal ;i chwiHo cahvyd ga-fael ynddi ar y'dydd uch()d a thradd- 'bd?ydhju'rtytywyJJ. Cafwyd y try?or a yspethyyd yn ?d?-e(!dar oddi-at y I 1.41(l.lear vit, iijort',i Criijilin i ??vi)on, 'I;Y ddacar yn njorfa Cruaiin, t?wng Abfrtaw? n.thros- ?wyddfaUansawcI; pcrU;ynns agos un o fetched y Colloilwr oedd wedi myned a'r aur.a'r arian, yr hwn a diieti.d?v,?-(] i gyfttd(lef I  Y ca'charonon yngharchar Gaerdydd vd'?nt dra di'ôkhgri, U. Gnttiths, Ysw. 3i:Ùldwy dda?da rhyw I gyiimmiut'o gioron, a welodd^V-fod-y?,<lda;i.roddi i'w ¡, rhannU 'hyiigdUytitaryNadc'iigUiwcddaf.. Wythnos i ht;ddyw, otdd nwy!??adwriactho! am ddy?h?Uad St. Patd; t) acthwyd prpgeth ar yrach ¡Jysll\ y.?c?wys Caorfyt-ddm; ?u y Paj-d!. Mr, Evans, .y Cnraa. ? ?y)tidt-it)tas am hctaethtt gwybodaeth I (Tristtaua?o! & dwyn ymlaen nt)(hb cghYs¡: sydd? ?cdi trcfuu i ddau ?itH ?ac) eu r?oddi am bregcth ar! j ddychwciicd a tt?ithinu Kt. Paul, ar-ddydd cr ddvch- weiiad, nghaertyiddin, Hwlifordd, Abcrtci6, ac ¡ Aberhonddu. Ac am fod yrawf cvn Cghired ng sydd o mi poth mewlv lianesyddiaeth td St. Paul wedi bod yn pregcthii yn yr ynys lion, y mac gan Frytlioniaid achos neillduol i gofio ci ddychweliad gvda pharch. Ar yr un dydd gyrwyd David Thomas i garchar Hvvlffordd, dan y cyhuddiad o yspeilio Mr. "Charles Price, New Inn, Abcrdaugh-ddyf, 061, Oriawr arian, a phethan ereill, gan H. Leach, Yswain. ™ yfhnos i eclvdoe c'ynnahvyd cyfarfod t-ra i-ii yo bresvvylwyr swydd Caerfyrddin, yn Llysdy trcf Cacr- fyrddin, i gymmcryd i'w bystyriaeth y cyndiwysder o ddanfod Dcisyfiad i'r Seneddr yn eí-bvn parhad v drcth ai: feddiant.; Ñ. B. Jones, Yswain, tJhd Sirydd, yn y gadair—pan y cyttunWyd ar amryw lawntVriadan a barotoisid gan J. Joiicsj Ysw'. ac ar'Ddcisyfiad i'r Sen- eddr yn'erbyn parhad y dreth." j Cynnalwyd ail Lvs-freyrol v Gwir Anrhydeddus Ar- 1 gIwydd CaNv4lor ar yr 17cg o'r mis diweddaf, yn 01 y cynllun d.'wygiedig, Llew Coêh, yn Llan- debie, ger broil John Brown, Yswain, y gornchvvilwr, yrhwn a draethodd aracth arddercho<j i'r Dirprwywyr, ar yr angcnrhcidrvvydd i ddwyn y Llys butUliol hwn i'w burdeb dcchreuql. Ysgrifau am ddeg swllt.—Ar v 5cd o'r mis diweddaf dedfrydwyd Mr. Morwent Baron, o Culet"ord; swyddi Caerloyw, i dalu y ddirwy leiliaol o bum punt am ^vn- nyg ysgrif am lai o SWill nag ugairi swHt y n dal yn lie arian, Ymddengys mai aincanV Llvwodraoth yw go. ¡ sod diWedd ar y defnydd a wnciro bob ysgrif a tyddo lai ha phitnt, Nos Fcrchcr diweddaf, cafwyd Sam?l Burke, morwr a bcrthynai i long ei Fawrhydi, v ?Jyrt!c', yn Abei'dan- j gleddyf, wedi boddi, gerllaw*'r dirta (llluding place). fybir iddo syrthio alian o fad agoedd dau e.i Ot;,I; ac amei fod yn nllii trengodd o ddítryg cynnorthwy. Y mae achos Ysgolion Sabbathol; yjv ffynnu i raddau I tra dyniunol Yngogledd Cymru, yr ydym yn clvwed fod y Tvddynwyr yn NyfFryn Clwyd yn agpr en dt-ysat) ¡ i dderbyn yr Ysgolion ar ainseroetld cytleus ar ySab- i bathau; ac amryw yn ymgasginiddysgudajJIen ga<t- yr iechydwriaeth. Wythnos i'r tatt diWcddaf, cvnhatwnl cyfarfod lliosog a ch.yfrifo! o Fdneddigion Wrexham all- gy* in- niydogacth, yngwestdy yrEryr, yn y dref honrio, i'r diben i gymmeryd i'w hystyriacth y modd goren i (Iil)eii i gyiiiiiici-vd i'?v ll\Styl-i-,Aetli illo(ill goi-eii i hwn sydd ar ddycliwelyd i'w yvlad enedigol. Air. Parry ocdd yn y gadair; ac wedi tbiethu amryw 0 yiiia(li,o(ldioii c o i garol y Barwnig teihviig, cyttuiiwyd ar fod ciniaw cyhoedd fod yng NgwrexhanVi i'r hwn y gWahoddir ef cyn gyntod ag v byddo yn gytlcus wedi ei ddyfodiad. Y gwr bonheddig tra chyfrifol, F. R. Price, Yswain, o Fryn y I'ys, sydd i llaenori ar yr achlysur. Rhybudd i'r Offdriaid.—Yn nheyrnasiad Sior II. gwnavVd cyfraith yn y Seneddr yn el b.yn tyngu a rhegu, yr Ilona ofyn i bob Dfl'ciriad I)Iwivfot i'kv darllen bedair gwaith yn y fhVyddyn, ncu gael ei ddarostwng i bnmp punt 0 ddirWy, am bob esgcuhisnd. Ar y bummed o'r mis diweddaf, dirWywyd Oficiriad yn sWydd RhHt. yehen yn liawn, o herwydd y cyfryW esgenlusadf er I nad ocdd wybodns o rwyinedigaethau y weithrpd._ Gofyinad; Ai anWeddus fyddai i «thrawon plcidialli ercill grybwyll, neil ddarlien y dy.tved.edig "W eithrod yn gyhoeddiis hê!yd Ai ctmhwys fod -wyr lleyg y,, j fwy gofalus am fo;esau y wlad na gWvr Ien, neu ath- fawofi cristianogaeth? ;¡

DIGW?DDIADAU JIY?OTTAF Y FLWYDDYN…

FFEIRIAU CYMRU YM MIS CHWF.FROR.…

Family Notices

II.-IMAltCIINADOKDJX

/ Y DYN CALL.