Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

SADWRX, i B vfV FFKETGAD A^EICAIDD…

IÐREtDDWYD.I

I Addmgiadau licnnfiae.th,…

News
Cite
Share

I Addmgiadau licnnfiae.th, neu JHwddzyr hen Oem-dd* I j 1 II. AM Y XEB-ORDD. i Y nefoedd yw 11 y avr ddaear y\t llcithrig (ystol) ei draed. Y nef yw sefyllRi gogoniant, preswylfa ang- ylion, g^rphwysfa'r iTyddloniaidr ymheH tu hwnt i amgyifretliad-, ac yn ogvwieddii'S tu hwnt i t'y- negiad. Xid yw agirctid a- scfyllfaoed-d nefmedd' yn meddu gallu i osod' allans tynged tJtla Bell ddrwg r ni. Y nefocddyw ptieswylfa'r etholedigy go'rsedd- faingc y iWnwr, derby ii/Vk cad'wedig, annedd- le'r Oenr cyii'awnder hyfiydwclr, clifeddiaeth y cy fia w n, a g w o b r y 11 y dd! on i a id. Y nef yw eghvys yr etholedig., tip y cyfiawn, amacs y flyddlonhiid. Tra gresynol yw'r na. nelo'r haul yn disgleirio; ac efe yw'r mwyaf melldigedig ag sydd yn ymddifad o gymmwywa,^ licrol Duw.— arr, Caled yw hyw yn (hla, hawdd yw mai w yn dd'rwg, (yn resynol) ;■ anhawdd1 ennill y nef, ond' isa-wdd yw cadw oddi wrthi. Kid oes neb yn gwybotf pa mor fawr yw'r j noUpd' o goll'i'r nef, ?y.?al a'r rhai a farnwyd i o io l l' i'l- lief, i- i,iiiii t I'yw yn barhans yn uliern. 0' Buchodd dda a ?onhcdj? fat'?otaeth hyfryd: a mai wotaeth ddedwydd' ? esgM' ar etI?cdd?cUi ogoneddus yu y nef.. I In" AM Angylion lrob amser, ac yiuliof) He, yd'yut vn gweled gwedd eiri Tad nefol. Ilunan-ga'riadi,- diinystr angylusn? a gwarth dynion^ Angylion am w;.eithredoedd (I N-ii- ion, ac yn ddiogchvyr eu personau. Golygirdau bcth gan angylion; y cyntaf yw gogoniant a gwasanaeth eu Lhiniwr; yr ail yw iechyd ae iechydvv.riaefch ei blant of. Cysurwyr, hyO'orddwyr, a diwygwyr dynion yw'r angylion- Angylion ydynt afchrcWon y saint, ccnnaxlon y nef, a.c ymgeleddvuyr eiu cyrph a'n licneidiau. J Sid yw'r angylion yn rhagori mown chwen-; ny"Iliad ni chwcnnycniuit, o herwydd na-d oes ditiyg arnynt, gan eu bod yn canfod eu Cre- a-wd w v.—Ambrose. Gorchymvnir vangylion dywys dynion ;.d.oeth- irieb i'w haddysgu, agras i'w cynual^ X" IT. AM RINWEDD. I Yr Iiivn gt(,l (,,i alw yn z,liihwect(lol,. .angenrhaid yw iddo vn gyIltaf f»d yn dda gan "rif ernv neu gymtneriad, an rhy d- eddqsach yw i ddyn gad ci alw yn rhinweddol, nag yn urd'dasol neu yn barcliedig- ond y mae'r etIW hwnyn cael ei chw.ennych gan lawer, er nad ocs ond ychydig ynei deifyngti. mewn gwlad ddieithr end dfl:P; ansa dd a -w,ij,a )1 i'r uaturiol- fod yn estron yll Ci wlad ci hun. Rhiiiwedd yty iechyd; end drwg sydd rtf-I chy I Nid yw roaddeu lai o ri-nwedd mewn tywys- ogion, pan dioseddtr yn eu herbyn, nag yw ym-I ddial yn iai yn y bobl gy lire-din pan WIlClr cam t S a -hwv. yw goleuo'r byd. Nid yw rh'mwedd yn cydfyned a genrdigaeth- 11a gwybodaetit yn gydymaith i ocdranlwo am- ser; canys y mae hen liyliaid, a ch) nghorws r ieuaingc.—(rih'v Rhinwedd yw Brenhines gweithvvyr, dychym- mygion yw meistres tf'oltaid gwagedd yw balcii- der natur, a chvnhen yw dinystr tculuocdd. Rhinwedd a was ddynion ar y ddnear yn CM- wPg, vn eu beddait yn ogoneddiis, ac yn y nel- oCdd yn Nid wrth ymofyn am wledydd dieithr y ceir rhinwedd, end trwy ddivyygio hen gyfcilicni- adau< • Cymliarir rhinwettd gan Pytlir,cra.5 Vr 11.}"- tfnnll Y, yr hon sydd fain yn y godre, ac' C :i yn ei phen t fe'.ld vvj fod onnHl .tliiii- weddyn dra phoenus, ond fod y meddiant o hono yo or-hrfryd: (y gxir a,i yin- ddengys well well-pa uchelaf yr elo). Dyn da j er ei fod yn-vmddangos yii- anghe?n>.s, etto mewn rhinwedd y mae efe yn gyfoetheg. Yearn cyntaf tnag at'fod- yn rhinweddol yvrr earn rhinWcdil mewn dyn arall, HhinwerJd, tra fyddo yn diodtlef, sydd yri buddugoliactiMi. j -Ni ellir can fod.. 'rhinwedd yn bevlTaiHi ond wrth olc!! yr hyn sy dd wrthwynebol iddi, ac hi j dtlichon fod N'ti berifaith heb gy lyng- derau. j" Yr hwn a gofio et mi we dda 11, nid oes ganddo rinwcddau i' rtr colYo garv oi fod heb ostyngoiefd- rwydd, Yi' hon yw rnaro Fáh rhiuvredd; 'X., d I. }\ r Nid iiai rhinweddol yvf ctftw pcthaii wedi eu cael, na'u hennill ar y eyirtrrf.—Quid. | 'Rhinwedd yn gylfredin ^yt$d gas-tell snores- gy luidwy, a Con nad oes ihwyfo ami. njr fr y sor di d ( n)' f ') d fodadu v. j digytlro, frysor did'darfod; In <Ídiu anorfodadw v, baich liawdd ei ddwyn, ysbiwr a'i. Iypad lie, yir anifod pob c (I,i, I vvastad a difefh, cyfarwyddwr c'ywir a tiiddichell^ | meddyginiaet!) a iacha yn d-diattreg, _ae anvhvd- cdd tragy wyddol, yr.lnvu t.lde.cfydd, byi.ii. Af(/re. An vols

/ Y DYN CALL.

[No title]