Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

SADWRX, i B vfV FFKETGAD A^EICAIDD…

IÐREtDDWYD.I

I Addmgiadau licnnfiae.th,…

/ Y DYN CALL.

[No title]

News
Cite
Share

JIIrr' '1.\ ew had o i\ âC1<liiwn Ijurmuu'i, Ssx. GWENER, 27. Y bore hwn bapurau Par's i'r I on- o'r mis nwn. Bore dydd Llun diweddaf ratodd Dug Weiington gyfrinach i'aitii a Brenin Flraingc, a chymmerood ei gcnnad oddiwrth eiFnwrhvdi fel rhagbarattoad i'w fynediad i Vieir a. r ootid ei Urddasolrwydd i gychwyn tuag yuo nos Leu, gan adael ei holl deuiu yn Paiis, j'r hon ddinasy disgwylir iddo ddychwelyd yn ebrw) dd. Dywedir led Arglwydd Castle- 1 reaga yn cychwyn tua Piirydain a bod i'w le gael t-.i lemvi ynghymmanfa Vienna, tra fyddo efe oddi yno gan Ddug Wellington. Ac yeh. vaviegir ganr Moniteur fed Arglwydd Fitzroy Somerset i gyflawni swydd y Dug yn Paris tra fyÓdo cfe yn Vienna. With yr hysbysiaeth o Vienna yn y papunu hyn yinddengys nad yw'r dtidJl ynghylcli Sasony wedi ei thcrfynu etto myn rhai ei bod i gael ei haiiymddibyuiaeth, tra y mac ereill yn haeru fod Prussia yn v inroddiei ehys-ylitu wrthei Llywcdraeth ei bun. Gyrwyd allan gyhc-eddiad yn Dresden a Leipeic gan y Liyvvndraethu yr l'rnssaidd, gan fygwih cospi pawb a g) ivoeddant lyfrau, ilea a arferant ach- M-yniadau geneuol yn erbyn yr undeb k Phrussia a thros anymddibyniaeth., fel beiau a dueddant i, fngu tcrfysg ac atlouyddu heddweli y wlad. Y" Trysorfeydd FtYe-ngig ydynt yn parhau gwella. Ar y 123ain yr oedd y consols bump v can! yn 77 tlrancs, Yr ydys wedi derbyn hysbysiaeth o Cadiz i'r 5fed o'r mis hwn; yr ocdd y rhuthr-fiutai yn erbyn yr Ameaic Odeheuol lieb hwylio oddi yno y pry d hynny; y mae cyfartahveh y trethi ar nwyddau Ffraingc a Phrydaiu wedi cacl ei scf- ydl!1, Cyv.nalwyd cyfarfed avail gan Babyddron yr e.'d lon yn Dublin dydd Sadwrn di weddaf— Owen O'Connor, Yswain, yn y gadair. Wedi i'r cadeirwr draethu yc.aydig ymadroddion ytig. liylch daliadau Arglwydd Fingnl, cynnygwyd rhes 0 lawnfv/riadau perthynol i'w deiyfiad i'r Seneddr gan Mr," O'Connel, ynghyd à gwagle V roddi enwau y bonedd-'giou a gymmeradwyid gan y cyfarfod i gy flwyn' y deisyliadau i'r ddau "Senedd-dy. Cynnygodd Mr. Randall M-Don- nel ar frr gwagleoedd gael eu llenu j i fynu ag en wait Arglwydd Denoughmoie a Mr. Grat- tan; a chefnogwyd v cvnnyg hwn gan ;\1r. PUmkctt a Mr* E. Donnel. Amlygoud Mr. (j'Con'.ie' Mr. O'Gorman a Mr. Alalion cu han- f'ddionrwydd tuag at ymddygiad y boneddigion n, o herwydd oa dd'ygasant yr actios gcr bron y Si1 nodd ar yr eisteddfod olaf, ac wedi liymiy cvtttmwyd ar fod i'r cyfarfod gael ei ohirio hvd <ldydd IJnn^ pryd y eyimnerid y pwngc i y^tyr- iaeth drp^clieia. Cadwyd oyfarfocl ira tRospe a'chyfri-fol odri^. swrdd W orccster dydd Merc be r diwodoal, yn yr hwiwy cytttutwyd ar iawnfwriadau a dei- syfiad i'r Sinoddr, cytieivb i'r rtiai addcibyn- ^yd mown amrywVol leoedd ereill vn vdevrnasT ¡ 11" ¡ 1 -yn erbyn adfyvuad y <Jretlj »r fedtiiaai. Gollyng-vvy;! cadlorkg odidog o 7 t nangnel, vr b ..¡ lion a elwir iiedoubtable, ivr mør yn Woolwich dtloe am ddau o'r giorh. o l'dngau y gadres a gan y pcnsacr a wnaeth y Redoubtable, oddiar y inae efe mewn wy<ld, d herwydd pa ham y u?e cfe i gael 6 •wneuthifj'vn I'archog. 'W li c u t L i i l,'iL r c h