Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

1 -^ I Newyddton Lhmdain,…

[No title]

News
Cite
Share

MERCIIEK, 25. Yn hwyr dydd Llun derbynwyd cenuadiaethau yn y Mor-lys oddiwrth Syr George Collier, y rhai a gynnwysant, yr hyjbysiaetli pw.ysig fod llynges Americaidd wedi mvned i'r mor, yn cvn- nwys y ffreigadau Constitution a'r President o j j 50 mangnel yr un, a'r Congress o 38 mangnd. Yr oedd Syr George Collier wedi cad yr iianes am y ifordd yr hwyliasant, ac wedi myned ar eu hoi. Y llynges Frytanaidd dan flywvsaeth Syr George Collier svdd yn -holiol o'r un maintioli a grym ag eiddo'r Americiaid; gan gynnwys y Leander o 50 mangnel, dan reolaeth Syr George Collier; y Newcastle o 50mangnel, dan lywydd- iaeth Argl. (5-eo. Stewart; a'r Acasta, o 38 mang- nel, dan dywysaeth y Cadpen Kerr. Ni fu dwy lynges erioed yn fwy cyfartal, a barnu wrtli eu mangnelau. Ni a wyddom pa fodd bynnag, rod llongau'r Americ yn dra chyllawno wyr; a go- beithir nad yw'r llynges Frytanaidd yn ddilrygiol yn hyn ar y tro lnvn dywedir yn dra hyderus, os digwydd i'r ddwy lynges gyfarfod, cyn cael o honynt wybodaeth sicr fpd heddweh wcdi ei ) gadarnhau o'r ddau tn, y bvdd i swyddogion y llynges Frytanaidd soddi a. banerau'r Brenin yn chwiiio, yn hytrach na'u tynnu i lawr i'w gwrth- wynebwyr; tra y mae y rhai a gasant dywallt gwaed, yn gobcithio y clywant am heddweh cyn ymladd y frwydr waedlyd fwriadol. Tra'r nfdd y llynges Frytanaidd yn gwibhwylio ar 01 eiddo yr Americ y cwrddasant a'r Prince of Neufchatel, ysgafaeiiad yr ho;) ganddynt a grybwyllasom eisoes, yr hyn a ddigwyddodd er ys mis yn ol. Y mae'r Prince of Neufchatel vit hqrw-long o'r godidoccaf, yr lion a ystyrid y wrtli Invylio a feddai'r Unoi Daleithau. Ar wib- liw yiiad blaenorol ymlidiwyd higan 37 o longau ei Fa wrhydi, un yn awr, ac arall yn y man, ond ni fedrodd yr un o honynt gyhwrdd a, hi; yr ocdd wedi ysgafaclu 25 o longau maelierwyr perthynol i'r deyrtias hon nr ei mordaith tlaenorol; ae yi, oedd agos a myned i ganol llynges a bcrthynai i faelierwyr yr India Orllewinol pan gymmcrwyd hi, am yr lion y cafodd hysbysiaeth gan long gwlad amhleidgar. Ffreigadau ncwyddion yw'r Leander a'r New- castle, wedi ei hadeiladu i'r dibcn i fed yn gyd- radd a'r President a'r Constitution. Ilwyiiasaut o'r Thames ryw amser yn y Gwanwyn diweddaf. Derbyniasom Lapurau Paris i'r 22ain, yn dwyn hysbysiaeth o Vienna i'r lOfed. Y sou am dynged Saxony yn cymmerwyd lhvybr gwahanol yn awr dywedir fod y ddadl yngliylch y "lad honno wedi terfvnu, ei bod i gael ei han- ymddibyniaeth a'i rhydd-did, ond rhoddi rhvw diriogaethau cylliniol bycliaiu i fynu i Prussia, yr hon sydd i gad ei thalu am ymwrthod a'j hawli Saxony, trwy dderbyu rhai ardaloedd o deyrnas Poland. Y dnvaoegir fod Talleyrand y cynnad- kddwr Ffrenig, ac Arg?'ydd CasHercagh wed: j ca.el cyfrinach hir ?'r Ymerawdr Alexander, He yn ganlyuol i hyn fod 13rcnin Saxony wedi cacl ei wahodd i'r gynnadleddfa. Ond yr ydym | wedi cael cymmaint o son a gwrthson ar y pyngc. iau hyu nes ydym wedi llwyr flino arnynt, ac ni fuasem yn eu badysgrifennu, oni buasai ein bod yn chwennych 1'n darllenwyr, megis darllenwyr papurau creW, i v/yboti y son sydd ar e(I hyd ) oni chafFom hysbysiaeth swyddol i dcrfyuu'r achos. Yr ydy wedi chwilio am gyrph Brenin di- wcddar Ffraingc Louis X VI. a'r Frenines, ac wedi eu cael, y rhai a roddir mewn arch o bl wm, a chladdir hwy mewn modd arbenig, ynghladdfa eu hynanaid yn St. Denis. Yr oedd corph y Frenines wedi eigladdu wrth draed y Brenin; ei chorph hi a gymmerwyd i fynu gyntaf, yr hwn ocdd wedi cadw lawer yn well nag oeddid yn disgwyl, gallasid adnabod ei phen drachefn, jgr"; ocdd y gwaIlt arno yn berfifaitii, y gardyson yn nN-f, iiii. Priodolir hyn i fath o gell ag oedd y calch a roddwyd ami, wedi ei ifiii-flo uwch yr arch. Yr oedd corph y Brenin anncchvydrl wedi ei ddifa lawer yn fwy na'r ciddi hi; yr oeddid vvedi bwrw calch brwd a phridd yn gym. mysgedig yn helaelh ar ei arch; codwyd y 1 rhelyvv gwertlifawr hyn, yugwydd Canghellawr Ffraingc, Esgob Nancy, Dug de D'jras, Gweill. idogton y Brenin, ae amryw wyr urddasol creill. Wedi codi'r cyrph dygwyd hwy i dy M. Desclo- seaux, lie yr oedd alloil ddiaddurn wcdi ei gorch- uddio a ddefnyddiau duon, wedi ei pharotfoi oddi amgylch i'r cyrph yr oedd chwech cauhwyll gwyr yn cynnu, a dau Offeiriad yn gweddio yn ymyl y merthyron coronog hyn, a thninnoeth yr oedd y iioren i gael ei dywedyd trwy'r bore. Y mae'r trysorfeydd Ffrengig yn gwella yn barhaus y consols bump y cant ydynt 75 francs, cents GO. ¡ Dorbynwyd paruran Brussels i'r 21ain. Mv- negant fod ansawdd y gynnadledd yn Vienna yn j dra thy?yH a chymmylog, tra y mae papurau Paris yn dvwedyd ei bod yn eglur, a dig"va mmy'lau, 1:> O.. fod yr hoU gaddug wedi ei symmud, goleuni yn disgleirio. JJysbysant fod y Ty?ysog Met- termch yn myned i'r Lidal ar achos ?a phwys- fawr, ond ni ddywedant pa beth ydyw". Yr ydrm wcdi cael papurau Vienna hefvd i'r 12feft o'r mis hwn, yr hy" n sydd dri diwrnpd yn gynmmich na'r hanesion a gafwyd oddi yno ym mhapurau Paris; eithr nid oes hanesion swyddol yn yr un o honvnt am wcithredoedd y cynnad- leddwyr yno; a chesgUr fod cyhonddwyr y pa- purau hyn yn cael gorchymyn i fod yn ddi«taw ar y pen hwn hyd oni therfynir y gynuadledd. Nos Lun, daeth Air. Mates, cennadwr y Bre- nin i'r Swvddfa Dramor, à chennadiaethau oddi wrth Argl. Castlereagh, yn Vienna. Ddoe cynnaliwycl cylchwyl dydd genedigaeth y di Wt'ddar Charles James Fox, yn y British Tavern. Mr. Dennis oedd yn y gadair, yr hwn a wnaeth araeth faith a bywiol, darluniadol o rinweddau'r gwladgarwr hyglod Invnnw. | Cadw yd cyfarfod lliosog o ddalwyr tir, yn swydd Kildare, yn yr Iwerddon, ar y l7eg o'r mis hwn, pryd y cyttiinwyd yn unfryd ar ddeis- yfiad i'r Seneddr o blaid yr ysgrif yngliylch diogelu pris cymhedrol yr yd, yr hon fn dan ystyriaeth Ty'r Cyffredin ai- N-r eisteddfod olaf. Cannalwyd cyfarfodydd lliosog yn Barnstaple ar y lSfed, ac yn Winchester ar y 2 lain o'r mis hwn, i ysfyried nattur orthrymns y dreth ar feddiannau ac elw; aC wedi amryw o areithian, cyttunwyd ar lawer o lawnfwriadau, ac ar ddeis. yfiad i'r Seneddr yn erbyn ei pharhad. Yrbedd deisi-fiad cyfarfod swydd IJamp, sef yr hwn a gynnalwyd yn Winchester, yn ymbil ar fod i'r dreth ar frag i gael ei chymmeryd ymaith hefyd. Gyrwpl allau hysbysiacth o'r Morlys ar y 43ain, fod Rheolwr llong ei Fawrliydi yr Ariel, yn Spithead, wedi cael gorchymyn i roddi cyfar. wyddiadau i longau ag ydynt yn rhwym i'r Ca- nares, a thueddau'r Aflric; ac y bydd efe i a1 w yn Cork am y llongau a fydelont wcdj ymgynnull yno, i'w diogelu ar eu monhith. Bu faiAv'r Foneddiges i hon yr Arglw ydd Nelson dra chyfrinachol, ac j'r hotl y rhoddodd yn ei ewyllys, ynghylch awr cyn brwydr Trafalgar, lawer o'i feddiannau, yn Ca- lais, ar yr IGog o'r mis hwn yr oedd ei chorph i gael ei d rosgl wfddo i Loegr i'w gladdu, yn gj f- attebol i'w dymuniad olaf. Y mac Dug Swydd Devon yn treulio ynghylch mil o bunnau bob wythnos tra parhao ei arosiad yn Chatsinouth, wrth gadw ty rhydd i ba wb a tldel i'r wlcdd a phan ystyrir fod y rhan fwyaf o'r arian lii- n Vn myned i'r tlodion, bernir nad yw ei LJrddasolrwydd yu gwario'r fath syman mafyrion am ddim. Bore dydd LInn wyrhnos i'r diweddaf, dym- chwelodd ilythyr-gerbyd Leeds, ar y Ifordd ttia Llundain, gerliaw Wakefield, trwy yr hyn y gyrwyd Cymmal sgwydd gwr bonheddig o gym- mydogaeth She Hie Id o'i le, a uiweidw yd ef trõrdd arall yn fawr. Y miiniul y cafodd y Ffrnngcod feddiant o'u hen ynysoedd gyrrasant longau i'r AffriG am gaethion, yr hyn a gyhoecldir yn ddigywilydd yn eu papurau, ac etto y maent yn ddynion rhesymol ,L clyiigarot!

[No title]