Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

1 -^ I Newyddton Lhmdain,…

News
Cite
Share

I Newyddton Lhmdain, fyc. I I) v 1) D MAWKTI!, IOXAW11 24. Y S G A F A ELI AI > YR HERW-LONG AMERIC- AIDD, Y PRINCE OF NEUFCIIATEL. MYNKG1R. mewn Uythyr o Penzance, a 1' amserwyd Ionawr 21, fod yr herw-long Americaidd, y Prince ofNcufchatel, o 119 o wy r, a 22 inaiignel, wedi cacl ei dwyn i mown yno ar I y ncs o'r blaen, yr hon a gymmerwyd er ys mis 3-11 ol gan y Leander, Newcaslio, a'r Acasta, wodi hir yinlidiad yr oedd wedt bod ar y mor { saith uivi rncd pan gymmerwyd hi, ond heb ys- gafuelu mi o Jongau Pry dain; yr oedd anddi luniaetli dros chwech mis o wibhvvyliad. Dy- wed y gvvvr eu bod wedi cael eu rhan yr hon oedd yn 1,700 o ddolars yr un pan aethant i Boston, wedi gwibhwyliad blaenorol. Da gcnnym fynegu fod y pap a ran Ffrengig a gawsoni ddiweddaf yn liysbysu fod Llyw odraeth Ffrangc yn llwyr ymwrthod ag ymddygiad gwartlius M. Auxion Layaysse yn St. Domingo; ac y mae'r Count Beugnot, Gweinidog newydd y Trefedi^:ietliau, wedi cyhoeddi ar orcliyni} n ei Fawrliydi Louis XV JJ I. fod gwrthddi v ch dan- foniad Lavayssc i St. Domingo o nattur berfiaith 1 heddychol; ef igagllJ hysbysiacth a'i ddaufon i'w Fawrhydi, yngliylch ansawdd yr ynys honiso ac nad oedd ganddo ef un awdurdod i ddatgan pethau mor aughy ttunol ag anrliydedd ei Freuin, ag a wllacth efe )- rio. Dywedir fod CanghellaM r Ffraingc, Gwein. idogion y Llywodraoth, ac ereill, i ymgasglu i gladdfa Magdalen, i fod yn dystion o symudiad corph Louis X VL o'r He hwnnw i St. Denis, lie claddivyd llawer o hen Frenhinoedd Ffraing^. Y mae'r Canliellawr eisoes ucdi cael all an fod yr arch ag oedd yn cyninvys y corph wedi cael ei gosed yno, mewn bedd deg troedfedd oddyfn- der. liawdd fydd y corph, gall fod y gwr cghrysig ag oodd yno aramser y gladdcdig- aeth wedi tystio fod gwisg sidan am y Breniti, a phwrs yn ei logell, yn cvnnwys rhai darnau o arian. Y rydys yn bvvriadu codi Ii'udiv'r Fren- lililos licfnd a', symud i'r un lie. Daeth papurauBrossels i'r 20fed i'r ddinas neithiwyr. Cvninvysant amryw hanesion dycli- ymniygol yngliylch Gymmanfa yn Vienna. Dywedir fod yr hoi 1 gynnadledd- wyr yn y ddinas honno wedi cyttuno argorpholi Genoa gyda Sardinia ond fod lioll warth y cyssylltiad hwn yn cael ei briodoli gan drigolion Genoa i'r Brytaniaid. Ac i fwyhau bai Prydain, dywedir ei bod wetii gweithu rhydd-did Genoa am ynys Sardinia, yr hon meddant a roddir iddi am gynnorthwyo cyssylltu Genoa wrth Frenhin- iaetli Sardinia; eithr anhawdd gwybod liyd yma pa beth y mae'r cynnadleddwyr wedi ei wlleu- thnr. ■■■ | ?rydym yn tlywed fod?mryw amddifFyn- fevdd a g?archg!oddiau ar dueddau Kent yn adfeilio, o herwydd eu bod AVedi eu hadciladu a thywod y mor yn y cymmrwd (mortar). Pig ton o lythyr (I Paris•, a amscrictjd [on. 1G, 1815.-—-u Y Dirprwywyr a drefnwj d gan y Lly- wodraeth Frytanaidd, i chwiiio i, a dwyn ymken hawl-honniadau cin maelierwyr ni ar drysorfa Ffraingc, ydynt wedi cyfarfod a cnynnifer o ys.. trywiau a rhwystrau with tldwyn y gorchwyl cv (iawn lnvn ymlaen, fel y mac Dug Wellington wedi danfon ysgrif bendant at y Gweinidogion Ffrengig, i geisio ganddynt ddigolledu Prydain Favvr aingymialiaeth carciiarbrion rhyfel Ffralnc, j gan ei bod yn C!?,lU,' mai cu pendcrfyniad yw cadw yn 01 y taledigaethau dyledus i gynuifer o odciliaid Prydain, t'i- rhai a ymrwymasant i'w talu yughyttundeb Paris yn y modd mwyaf ar- beuig; nid yw'r. livn sydd ddyledus ar Ffraingc i ni, dros beu yr livn sydd arnom ni iddi hi, am .1 1 l gndw carcliarorion rhyfel, lai na 7,000,000/. Y mae'r cynnygiadau hyn i ddiangc rhag talu eu | rhwympdigaethau arianawl, Yn hen ddigwydd- rl)IVN u ii,iaiiaxvi, i ii b(?ii (I(li t?vydd- I rhyddedd 3,11 lia i les3,d d iaetli yr ati- Y mae'r cad-long Ffrengig y Lys, wedi dych- | welyd i L'Orient o'r India Orllewinol, ;Vr hys- bysiaeth fod yr ynysoedd Ffrengig gwerthfawr Gadaloupe a Martinique wedi ei traddodi yn ffurfiol i awdurdodau Ffraingc, ar y 24ain o Ragfyr; hwyliodd y Rhaglywyddion Ffrengig trosodd yn y Lys. Gynnullir dydoliadau o'r cafrodau canlynol yn awr yn Chatham, i'r diben i hwylio ac uno rhangatradau cyntaf yn 56aiii, 8Gain, a'r Si>aill,)' ewbl ynghyl^h dwy fit o wyr. Yr ydys yn bwriada i'r hoil filwyr i India gael myned i'r mor o hyn allan yn Deal. Yr ydym yn gobcithio nad anghofir y tri Mil- wriad, Ardelydd Buckingham, Syr W. YV. Wy tInc, a Bayly, y rhai a gynnygasant eu gwasanaeth j mor wrol, ac a diriasantgydsVu caf rodau o Feiw yr yn Ffraingc, i filwriodan Ddug WeHingtoi), pan y mae cyfteyn ymgynnyg trwy ymehaiigiad [Jrdd y Bath ond y cyflwy uir iddynt ryyv nod aeu arwydd cyhoedd o gymmeradwyaeth, am eu hymddygiad gwladgaraidd. Dydd Gwener profwyd Mr. John Cowan, Llywydd buanlong ei Fawrliydi v Sprighlv, gan Lys Miiwraiddyn Portsmouti), ydrwLI agyhudd- asid o feddwdod tra.'r oedd yn cyflawni ei was- anaeth fel blaenor ar y Hong, cafwyd efyii eueg o'r bai oud o herwydd ei ymddygiad da blaoiiorol, ac yn neillduol ar gyfrif ei ymddygiad yn y Monmouth, pan derfysgodd ei gwyr, Idiodd, I eíiadau ma wrIOu tra'r oedd garcharor yn Ff raingc, dedfrydwyd efyn unig i gael ei ollvvng o'i long, ac i golli dwy fiynedd o'i radd yn y Uynges. Bore dytld Sad wrn, cynnullodd y Llys uchod drachefn, i'r diben i brofilr Cadpen Richard NN-ziles, Li swyddogion,a'i wyr, yn achos ysgafael- iad llong ei Fawrliydi Epgfv'tfer, o 18 i -,aticrtiel, wedi brwydr llymdost â:r cad-long Americaidd y Peacock, o 21 mangnel. Yr oedd y Llys o'r i farn fod yr ysgafaeiiad wedi cymmcryd lie o ¡ herwydd grym y Peacock yn fwy na'r Epervier, ¡ ac annigonolrwydd gwyr yr claf. Dygwyd yr Epervier i'r frwydr yn y modd cy wreiniaf a gwr- olaf; a rhyddhawyd y Cadpen Wales, ei swy- ddogiori, a'i wyr mewn modd aurhydeddus, oddi eithr y Penbadwr ac y chydig o'r gwyr, y rhai nid ymddangosasant ger brony Llys. cyfarfod gan drigolion Bwrdeis- dref Huntingdon i gyttuno ar ddeisyfiad i'r Sen- eddr yn crbyu parhad y dreth ar feddiant: gwrtli- ododd y Macr roddi IJysdy'r dref iddynt ar yr achos; am liynny hwy a aethant i westdy'r George, lie y cyttunasant yn unfryd ar amryw law nfw riacJau ccdyrn, ae u r ddeisyfiad i' r Sencddr yn erbyn adfywiad y dreth, wedi marw o honi farwolaeth iiatturiol ar y Gfed o Ebrill nesaf: gan ddymuno ar Arglwydd Pro by, yr Aelod anymddibyiiol dros y Sir, i'w gytiwyno )"fTy Cytfredin. Dydd Mawrth, cynnaliwyd cyfarfod tra lliosog a chyfriTol o drigolion dinas York, i'r diben i vstyried nattur orthrvmus y dreth ar feddiant; traethwyd amryw araethau bywiog yn ci herbyn, cyttunwyd ar lawnfwr'adau darluniadol 0'1' gorthrymdc, ac ar ddeisyiiad i'r Seneddr yn j erbyn ei pharhad.

[No title]

[No title]