Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

k ........m: - .. W*Mlz===s…

Ai Argraphifidydd Seren Gomer.…

I MAHOMET, Y TWYLLWR hynod,

kEONG-NEWYDDTON. : -1

oc.I MWYN COPPR,

[No title]

GORUCHWY I AS V R.

[No title]

News
Cite
Share

Joanna Southcott.—Cymmerodd y oliydig ymiyson Ic ar gladdedigaith y brophwydes <lwyliodrus hen, rhwng yr Oifciriad ag oedd yn darllen v gwasanacth, a Toz(!r, ei A,. -ii 'roze" nad oedd holl wasanaeth y gladdedigaeth wedi ei ddnr- llen dvwedodd yrOfieitiad tod y weddi arferol wrth. gladdu'r meinv cael ei darllen. lUiy tact. yw hyn- ny, meddai Tozer, i wraig nior sanctaidd a phrophwvdes! i'r hyn attebodd yr Olicirlad, ei fod yn gobeithio na ddigwvddai byth i'w rail ef ond hynny i wasanaetha yn angladd im a«- oedd %ye<ii byw yn yr ymarfeiiad o dwyll n dicheil, gan yrru allan gableddau, a marw yn anccii- feiriol. Gosododd vr atteb llyrn a chywir hwn (bhs- tawrwydd ar aelod ymadioddi Mr. Tozer. Y illite yn amgylehiad tra hynod ym my wyd yr Iiudoles uchod fod ynghyleh 110,000 0 ddisgyblion ganddt yn ydeymas lion, y i hai a eiinilhvyd trwy ffug brophwydoliaetliau a rhith sancteitiilrwydd, er na cbyflawnwyd gymmaint ag un o'i phrophwydol aefhau erioed.: ymhlith ei chredin- wyr hcfyd yr oedd amryw ddynion cy fi itol mewn dys- ?idiac:)), ?ddasa?,?y!;<)dmtii,d(;))?ydHi:uohnt Feddygon Idundain i gredu ci bod yn teichiog; pan arfu ar ci disgvbhon gredu ei bod yn farwol fel dymon creill, yr oedd en fiydd fytli yn ddiysgog mewn ym. yuiddansosiad, ac haercnt y bydda. iddi fyw drachefn, hyd onid aeth arogl ei chelain yn rhy ddrewedig i fiydd ci ban, o' fath ag oedd, i'w addef. Dengys hvn nad oes un pcth mor wrihun ar nas diction y natiur ddynol ci dderbyn, neu ci gyifawni. Pa ryteddod, os oedd cilunod yu cael cu haddoli yn -,rl- tywyll, ac yn awr ym- harthau tywyll y ddaear, gan fod hudoles dditedr, yu y IDeg oes, ym Mrvdain, yn y Ihf-ddinas, wedi ennill cymmaint o ddisgybhon, ymhlith y rhai a alwant eu hunain yn Gristianogion, gan ddywedyd. en bod yn credo, yn y Messiah, ac er hynny vii disgwyl dyfbdiad Shiloh arall; ie, er nad oedd yr hudoles yn cymnieryd arni wnouthnr neb I y rliagddywedwyd am Anghrist, yr hwn a dwyllai lawcr j ic, pc byd da i yn bosibl yr etholedtgion, ac er na cbyf- j lawnwyd yr on o'i rhagfyr.cgiadau Y niae'r amgyleh- iad uchod, ymhlith creill, yn tueddu i iselbau dynoliaetii yn ei golvvg; gan fod y cull a'r troll, yn ddiwahamaelh yn medru derbyn yr anghysonderau mwyaf. Yr ydys yn barnu yn gyfrredin, foù el Harch-Offeiriad, Mr. lozer, ei Mrs. Aun Underwood, a'i dcnddeg Etholedig, y rhai a ddewisodd (yn gyfattebol i rifedi Apostolion Crist), i hau ei ehableddau ar byd y byd, wedi cyfoeihogi eryn lawer arnynt eu hunain, o achos hygocledd diderfjn plant gwirion Adda; ond yn awr y maent yn cael eu gorchiiddio a gwartb a chywd- ydd, wedi mynediad en meistrcs yu ddiedifeivwch i'r byd tragywyddol. Ang-raiffi erchyll o Aninjbodacth.Gyrwyd am weinidog plwyfol i le a cJwir Marsh Common, yn swydd Caerloyw, i weddio dros wraig tyddynwr, ag oedd yn debyg i Ii farw; ac i'r diben i'w chymmodi a'i sefy 11 fa farwol, efe a helaethodd gryn lawer ar y dedwyddweh a fwynhaid gan ddynion da wedi mai vv, ar ddeheulaw Dmv. Tra'r oedd yu llefarn amlygai'r wraig druan lawer o anamyn- eddgarweh. Pafodd bynnag, aeth y Gweinidog rhag- ddo a'i ymddiddan adeiladol, gan sylwi at- ogoniant y nefoedd, hyd oni attahvyd ef gan y wraig glaf; yr lion a waeddodd ailan, Na ddyvredwch hir-ehwedl wrthyf f; ynghyleh gogoruant y uef; Hen Loegr a Marsh Com- mon i mi!' Tebyg ddigon fod Brcnio y dvchryniadau yn cvfarfod a. llav, er, y riwi na fed rant flasu ar ddim ond pethau daearol, yn yr un cythvr a'r wraig resynol uchod, er og Dywedodd Knox y Diwygiwr Albanaidd, nad ocdd dim mawn gvryncb hawddgar pendfieges i'w ddych'rynn ef; gan sicrhau wrth Frenhines yr Aiban, pe buasai y gradd lleiaf o Ysbryd Duw, o anrhydedd ncu ddocth- ineb ynddi hi, na buasai iddi dramgwyddo am ci fod I ef yn taeru yn oi bregetb.au fod dif'yi'wch, ei llys yn feian die'dig, ac yn brawf 9 aunuwioldeb neu wall- ^ofj'wydd.